Kitap tanıtımı – John Tolan, Henry Laurens & Gilles Veinstein “Avrupa ve İslam dünyası: Bir tarih”

Europe and the Islamic World: A History
John Tolan, Gilles Veinstein and Henry Laurens
Princeton University Press   528p   ISBN: 9780691147055

Avrupa ve İslam dünyası, İslam ve Batı kültürünün paylaştığı ortak köküne ve birbirinden ayrılmaz tarihine  çok önemli  bir ışık tutmaktadır. Bu kitap, kesinlikle  İslam dünyası ve Avrupa arasında “uygalıkların çatışması” olduğu saptamasını çürütmektedir.

Başvuru kitabında üç saygın tarihçi, Cenovalılar ve Tunuslular, İskenderiyeliler ve Konstantinopolisliler, Katalonyalılar ve Mağripler arasında geçen, Avrupa’da ve İslam dünyası’nda pek çok sayıda olan grupların ve bireylerin  hikâyelerini, ortak olan kültürel, entelektüel ve dini mirasın, karışık ve hareketli ilişkilerini  yansıtmaktadır.

Yedinci yüzyıldan itibaren, Konstatinopolis’in ve Medine’nin orduları Suriye’yi ve Filistin’i kontrol altına alabilmek için savaşmışlardır, İslam dünyası ve Batı birbirleriyle devamlı irtibat halindeydi. Bu kapsamlı tarih canlı bir biçimde savaşları haçlıseferlerini, ittifak ve diplomasiyi, ticareti ve köle ticaretini, teknolojilerin aktarılmasını, entellektüel ve sanatsal alışverişi anlatmaktadır.

Kitap okurlara eşi bulunmaz bir tanıtımla İslam fetihleri dahil olmak üzere,  ana dönemleri  ve geçen  olayları  ele alarak, Bizans imparatorluğunun çöküşünü, Akdeniz’de ortaçağ döneminde ticaret devrimini, Endülüs’ün entelktüel ve ve kültürel başarısını, haçlıseferleri ve İspanya’nın Amerikayı yeniden Fethini, Osmanlıların yükselişi ve Avrupa’nın üçtebirini fethetmelerini, Avrupa sömürgeciliği ve sömürgelerin  bağamsızlaşmaları,  ve bize kalan karışık mirasın zorlukları ve vaatlerini sunmaktadır.

Kışkırtıcı olduğu kadar çığır açan bu kitap, tüm zenginliği ve çeşitliliği ile ortak tarihimizi anlatırken, Avrupa ve İslam arasındaki süregelen ilişkilerin iki tarafı da derinden  etkilediğini açığa çıkarıyor.

John Tolan Nantes Üniversitesinde tarih profesörü. Saracens and Saint Francis and the Sultan adlı kitapların yazarı. Gilles Veinstein Collège de France’da tarih profesörü. Merchants in the Ottoman Empire yazarı. Henry Laurens Collège de France’da tarih profesörü L’empire et ses ennemis: La question impériale dans l’histoire’ın yazarı.

Eleştiri:

“[Avrupa ve İslam dünyası] kaçınılmaz bir tartışmaya, önemli bir katkı sağlamaktadır. Aralarında ciddi acılı çekişmeleri olan iki topluluğun basit ve sığ görünen kalıplaşmış detayların zenginlik yarattığını ve medeniyetlerin ayrılabileceği düşüncesine meydan okumaktadır.” –Jonathan Harris History Today.

Açıklama:

“Üç Fransız akademisyenin bu etkin ve ince çalışması İslam ve Batı medeniyetleri arasında yüzyıllık “medeniyetler çatışması” hakkında basit ve yüzeysel düşünceleri sonunda toprağa gömüyor. Her iki tarafın din bilginleri inananlar ve inanmayanlar arasında Manici ayrımlara tutunmaya çalışsa da asıl hikâye paylaşılan ortak insani değerler, güçlü ticaret, oluşturulan veya tekrar gündeme gelen gelenekler ve siyasi rekabet içerisindeki karşılıklı kültürel dayanışmayla gücün ve direnişin dini retorik içerisinde mazur göstermekten ibaret. Bu kitabın acil güncel meselelere sahne oluşturması nedeniyle küresel olaylarla ciddi bir şekilde ilgilenen herkes tarafından kesinlikle okunması gererekir.” Malise RuthvenIslam in the World’un yazarı

Avrupa ve İslam dünyası, ilginç ve bazen kışkırtıcı. Bu bilge kitapta, üç seçkin akademisyen  Avrupa ve İslam dünyaları çok çeşitli ve sürekli, temas halindedirler açısı sunuyorlar.kültür alışverişi sunuyorlar.” – Virginia H. Aksan, Ottomans and Europeans: Contacts and Conflicts yazarıdır.Citer ce billet
Rüya Arıman (2013, 27 janvier). Kitap tanıtımı – John Tolan, Henry Laurens & Gilles Veinstein “Avrupa ve İslam dünyası: Bir tarih” Dipnot. Consulté le 21 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/nnil

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.