Call for papers / Makale Çağrısı

Istanbul 29 Mayıs University is pleased to announce and invite you to the first International Conference on “Istanbul during the Ottoman Period”. The conference will take place at Istanbul 29 Mayıs University, on May 28th and 31th, 2013. The aim is to explore and trace the historical, social, cultural and economic developments that led to the growth of an Ottoman Istanbul. A nexus of multiple cultures, rules and economies, Istanbul, had and still has a pivotal role within academic research projects, and in this “Ottoman Istanbul” meeting we hope to gather scholars working on the city for interdisciplinary contributions and discussions. We are also pleased to announce that we will be providing accommodation and travel costs.
Your participation and contributions would be very much appreciated. In order to organise the details of the conference, we would like to urge you to inform us of your decision at the latest February 11. (your understanding is much appreciated).
Please submit a 250 word abstract by April 1, to the organizing committee. (osmanliistanbulu@29mayis.edu.tr). The abstract should include your name, institutional affiliation, as well as any audio-visual requirements for the presentation.
Finally, we are going to publish contributions in a volume with a small amount of copyright. Each contribution should be submitted to the committee during the conference edited in its final form, including endnotes and bibliography. Submissions should follow Chicago formatting style, in 12-point font, double-spaced.
Papers might consider, but are not limited to, the following sub-themes:
 • Conquest of Istanbul
 • The importance of Istanbul for the Turkish-Islamic World
 • The stance of the city within World History
 • The role of Fatih Sultan Mehmed during the formative years of Istanbul
 • Physical and topographical development of Ottoman Istanbul
 • Istanbul as a multi-cultural city and meeting point of civilizations
 • Istanbul as a big metropolis
 • Istanbul as the center and the capital of the Ottoman Empire
 • City governments and historic and cultural heritage conservation
 • Town planning, architecture and art of Istanbul
 • Social structure, ethnic and confessional communities
 • Science, learning and literature in the Ottoman Istanbul
 • Economic conditions and commercial activities of Ottoman Istanbul
 • Urban Archeology of the Ottoman period
 • The ancient heritage in Istanbul through the eyes of the Ottomans
All up to date information on the conference can be found on the conference website http://osmanliistanbulu.29mayis.edu.tr/
Prof. Dr. Feridun Emecen
Istanbul 29 Mayıs University
Dean of the Faculty of Arts (Humanities)
Tel: (0216) 474 08 60
Fax: (0216) 474 08 74

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 29-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul şehrinin Osmanlı İmparatorluğu dönemi hakkında uluslarası bir sempozyum düzenleyecektir. Bu sempozyumun amacı Osmanlı İstanbulunun tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ışık tutmak ve hangi şartlarda bir Osmanlı şehrine dönüştüğünü tespit etmektir. Bugün bir dünya metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirip disiplinlerarası bir tartışma ve paylaşım zemini sunacağını düşündüğümüz “Uluslararası Osmanlı İstanbulu‒I Sempozyumu”na siz değerli meslektaşımızın da bir bildiriyle katılmasını ümit etmekteyiz. Sempozyuma bildiri ile katılacakların yol ve konaklama giderleri karşılanacaktır.
Toplantıya katılım konusundaki kararınızı en geç 11 Şubat 2013 tarihine kadar bildirmeniz program organizasyonumuz açısından son derece önemlidir. 250 kelimelik bildiri özeti ise 1 Nisan 2013 tarihine kadar, istanbulsempozyum@29mayis.edu.tradresine ulaştırılmalıdır. Bildiri özetlerinde, adınız ve bağlantılı olduğunuz kurumun adı yer almalı; sunum sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz ses ve görüntü cihazları da belirtilmelidir.
Bildiriler kitap olarak basılacak, yazarlarına telif ücreti de ödenecektir. Bildiri metinleri, Chicago referans sitilinde, 12 puntoda ve çift aralıklı yazılmalı ve sempozyum sırasında bilim kuruluna yayımlanabilir bir nüsha hâlinde sunulmalıdır. Toplantıların konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
 • İstanbul’un fethi
 • İstanbul’un Türk-İslam dünyası açısından önemi
 • İstanbul’un dünya tarihi açısından önemi
 • Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un gelişimindeki rolü
 • Osmanlı İstanbul’unun fiziki gelişimi ve topografyası
 • Çok Kültürlülük ve medeniyetlerin buluşma noktası olarak İstanbul
 • İstanbul’un büyük bir metropol olarak dünya tarihindeki yeri
 • Osmanlı İmparatorluk merkezi olarak payitaht İstanbul’u
 • Belediyecilik ve şehrin kültürel mirasının korunması
 • İmarı, mimarisi ve sanatsal eserleri.
 • Sosyal yapı, etnik ve dini gruplar
 • Osmanlı İstanbulu’nda ilim, sanat ve edebiyat
 • Osmanlı İstanbulu’nda ekonomik durum ve ticari faaliyetler
 • Kent arkeolojisi
 • Osmanlı İstanbulu’nda antik tarih mirasın değerlendirilmesi
Prof. Dr. Feridun Emecen
İstanbul 29 Mayis University
Edebiyat Fakültesi Dekanı
TEL: (0216) 474 08 60
FAX: (0216) 474 08 74


Citer ce billet
Isabelle Gilles (2013, 8 février). Call for papers / Makale Çağrısı. Dipnot. Consulté le 26 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/nnit

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.