Kitap tanıtımı – John Tolan, Henry Laurens & Gilles Veinstein “Avrupa ve İslam dünyası: Bir tarih”

Europe and the Islamic World: A History
John Tolan, Gilles Veinstein and Henry Laurens
Princeton University Press   528p   ISBN: 9780691147055

Avrupa ve İslam dünyası, İslam ve Batı kültürünün paylaştığı ortak köküne ve birbirinden ayrılmaz tarihine  çok önemli  bir ışık tutmaktadır. Bu kitap, kesinlikle  İslam dünyası ve Avrupa arasında “uygalıkların çatışması” olduğu saptamasını çürütmektedir.

Başvuru kitabında üç saygın tarihçi, Cenovalılar ve Tunuslular, İskenderiyeliler ve Konstantinopolisliler, Katalonyalılar ve Mağripler arasında geçen, Avrupa’da ve İslam dünyası’nda pek çok sayıda olan grupların ve bireylerin  hikâyelerini, ortak olan kültürel, entelektüel ve dini mirasın, karışık ve hareketli ilişkilerini  yansıtmaktadır.

Yedinci yüzyıldan itibaren, Konstatinopolis’in ve Medine’nin orduları Suriye’yi ve Filistin’i kontrol altına alabilmek için savaşmışlardır, İslam dünyası ve Batı birbirleriyle devamlı irtibat halindeydi. Bu kapsamlı tarih canlı bir biçimde savaşları haçlıseferlerini, ittifak ve diplomasiyi, ticareti ve köle ticaretini, teknolojilerin aktarılmasını, entellektüel ve sanatsal alışverişi anlatmaktadır.

Kitap okurlara eşi bulunmaz bir tanıtımla İslam fetihleri dahil olmak üzere,  ana dönemleri  ve geçen  olayları  ele alarak, Bizans imparatorluğunun çöküşünü, Akdeniz’de ortaçağ döneminde ticaret devrimini, Endülüs’ün entelktüel ve ve kültürel başarısını, haçlıseferleri ve İspanya’nın Amerikayı yeniden Fethini, Osmanlıların yükselişi ve Avrupa’nın üçtebirini fethetmelerini, Avrupa sömürgeciliği ve sömürgelerin  bağamsızlaşmaları,  ve bize kalan karışık mirasın zorlukları ve vaatlerini sunmaktadır.

Kışkırtıcı olduğu kadar çığır açan bu kitap, tüm zenginliği ve çeşitliliği ile ortak tarihimizi anlatırken, Avrupa ve İslam arasındaki süregelen ilişkilerin iki tarafı da derinden  etkilediğini açığa çıkarıyor.

John Tolan Nantes Üniversitesinde tarih profesörü. Saracens and Saint Francis and the Sultan adlı kitapların yazarı. Gilles Veinstein Collège de France’da tarih profesörü. Merchants in the Ottoman Empire yazarı. Henry Laurens Collège de France’da tarih profesörü L’empire et ses ennemis: La question impériale dans l’histoire’ın yazarı.

Eleştiri:

“[Avrupa ve İslam dünyası] kaçınılmaz bir tartışmaya, önemli bir katkı sağlamaktadır. Aralarında ciddi acılı çekişmeleri olan iki topluluğun basit ve sığ görünen kalıplaşmış detayların zenginlik yarattığını ve medeniyetlerin ayrılabileceği düşüncesine meydan okumaktadır.” –Jonathan Harris History Today.

Açıklama:

“Üç Fransız akademisyenin bu etkin ve ince çalışması İslam ve Batı medeniyetleri arasında yüzyıllık “medeniyetler çatışması” hakkında basit ve yüzeysel düşünceleri sonunda toprağa gömüyor. Her iki tarafın din bilginleri inananlar ve inanmayanlar arasında Manici ayrımlara tutunmaya çalışsa da asıl hikâye paylaşılan ortak insani değerler, güçlü ticaret, oluşturulan veya tekrar gündeme gelen gelenekler ve siyasi rekabet içerisindeki karşılıklı kültürel dayanışmayla gücün ve direnişin dini retorik içerisinde mazur göstermekten ibaret. Bu kitabın acil güncel meselelere sahne oluşturması nedeniyle küresel olaylarla ciddi bir şekilde ilgilenen herkes tarafından kesinlikle okunması gererekir.” Malise RuthvenIslam in the World’un yazarı

Avrupa ve İslam dünyası, ilginç ve bazen kışkırtıcı. Bu bilge kitapta, üç seçkin akademisyen  Avrupa ve İslam dünyaları çok çeşitli ve sürekli, temas halindedirler açısı sunuyorlar.kültür alışverişi sunuyorlar.” – Virginia H. Aksan, Ottomans and Europeans: Contacts and Conflicts yazarıdır.

Call for Papers International workshop “Minorities in the colonial and postcolonial Middle East”

The fragments imagine the nation?

Minorities in the colonial and postcolonial Middle East

Place and date

The Graduate Institute International and Development Studies, Geneva, Switzerland, November 8–9, 2013.

Organizers

The International History Department at Graduate Institute International and Development Studies, Geneva, and the History Department at the University of Birmingham, UK.

Almost a century after the collapse of the Ottoman Empire, scholarship on minorities in the Middle East shows a remarkable continuity. Minority politics have traditionally been considered as a problem, indeed as one of the main reasons for the “unsuccessful” consolidation of the nation-state in the region; they now appear, to many, as an obstacle to broader processes of democratization and liberalization within the context of the so-called “Arab Spring”. As Egypt struggles to elaborate a new constitution that would pave the way for the integration of all segments of its society, Turkey, Syria, Jordan, and Lebanon have witnessed an awakening of ethnic and religious tensions since 2011. Other states such as Iraq seem to be stunned by sectarian conflicts. In the face of these huge challenges, the Middle East is once more portrayed as a region doomed to endless ethnic and religious turmoil and, more importantly, their elites as incapable of getting rid of this “fatality”. And yet perceptions like these assume that such turmoil is primordial: a cause, rather than a symptom, of troubled times. They also, perhaps deliberately, elide the role of any external actors in fostering division and conflict. The rationale of this understanding is based on two complementary premises.

First, Middle Eastern societies are perceived as deeply divided by kin group. Second, from the 1920s onwards, the League of Nations fostered a system that, on the one hand, accepted the nation-state as the norm in international relations and, on the other, opened the door to the protection of minority groups in the “less civilized” societies and “new” states. Consequently, the Mandatory system and the international “protection of minorities” in countries such as Iraq, Syria and Lebanon by European powers led many local political actors to view minority politics as a colonialist tool intended to hamper full national independence of the newly established states. However, reality was, as in most cases, more complex than these interpretations might suggest. Minority claims were neither the “natural” outcome of a historic conflict between religious and ethnic groups nor the consequence of imperialist designs in the Middle East. “Minority” and “majority” groups, international as well as transnational actors interplayed in a triangular relationship for decades prior to the First World War, when the multiethnic and multi-religious dynastic empires collapsed. Thereafter, and historically, two diverging constitutional choices – either the choice of government of the demographic majority (Turkey, Egypt, Israel, Iran, etc) or the choice of “consensus democracy” (Lebanon; Iraq since 2005) – shaped state-society relations differently in each country in the postcolonial Middle East. The former came to dominate the political engineering in the Middle East in the aftermath of the Second World War, when support for legal guarantees of ‘minority rights’ – never popular with indigenous elites – diminished among the international community. The Cold War put minority politics into a deep freeze, so to speak; but its end, and the effects of the globalization process that affect every state without exception, paved the way for a new crisis of identity in the Middle East.

This general overview neglects other significant issues that deserve further attention. Whilst lawmakers and state elites envisioned either “demographic majority” or “consensus democracy” as the two main viable political arrangements in order to meet “national” challenges, diverse indigenous actors (e.g. intellectuals, ulema, political parties, state officials, minority members) at different times sought to put forward alternative solutions to the “minority issue”, drawing from a wide range of schools of thought; from Islamic and Ottomanist to liberal and socialist. Furthermore, as in Europe, from the 1960s onwards identity politics in the Middle East (e.g. Kurdish, Palestinian, Berber, and diverse Islamist as well as diasporic movements) witnessed a revival, compelling state actors and oppositional forces to redefine official state ideologies over the twentieth century. After all, political claims on behalf of minorities have frequently been claims not for separation (administrative or territorial) but for a more liberal politics—with implications for the majority as well. The debate on how the “fragments” of the Middle Eastern societies would fit within the respective “nations” did not close with the accession to political independence of their countries: it remains open today.

Aims of the workshop

We aim to set out a new, historically-aware research agenda on minority politics in the colonial and postcolonial Middle East. We encourage scholars of all levels, from doctoral students to established researchers, to submit abstracts addressing one or more of the following questions: What have been the local political, intellectual, or cultural endeavors to come up with a political contract or a sort of pluralism that would pave the way for a peaceful and egalitarian relationship between “majorities” and “minorities” in the colonial and postcolonial Middle East? To what extent were these endeavors fostered or, on the contrary, undermined by transnational and global dynamics? Can we clearly categorize the main defenders of a smooth accommodation of minority rights within broader nation-states? How did the minorities participate in the political debates about citizenship in their respective countries – or, in other words, how and to what extent did the minorities contribute to imagining the nation? What was the impact of “minority politics” on the “majority” discourse about citizenship? What have been the main obstacles to the peaceful accommodation between “minority” and “majority” groups in the postcolonial Middle East? How have the increasingly powerful transnational lobbies for the protection of minority rights affected both minority and state narratives in the last twenty years? What do other cases in the global south or Eastern Europe tell us about the Middle East experience? And what new sources, archival or other, can lead us to a deeper understanding of these questions?

Please send 250-word abstracts to Jordi Tejel (Jordi.Tejel@graduateinstitute.ch), and Benjamin Thomas White (b.t.white@bham.ac.uk) by 28 February 2013.

We plan to publish selected essays arising out of the workshop as an edited volume or special journal issue. The language of the conference will be English. Please note that travel and accommodation costs will be covered by the organizers.

Akdeniz İİBF Dergisi Édition spéciale sur L’Intégration européenne et l’Administration publique / Avrupa Bütünleşmesi ve Kamu Yönetimi üzerine Özel Sayı

Türkçe

Appel à contribution

Nous demandons aux scientifiques et universitaires intéressés de discuter avec nous sur l’intégration européenne et l’administration publique.

A l’occasion du 10ème anniversaire du Centre dÉtudes européennes (AKVAM) de l’Université Akdeniz à Antalya, une édition spéciale de la revue Akdeniz İİBF Dergisi; est prévue, publiée par la faculté de science économique et administrative.

Cette publication est une revue renommée qui jouit d’une grande réputation dans le domaine scientifique. Elle est peer-reviewed et est nommée par plusieurs index comme IBSS, EBSCO, EconLit.

Le sujet principal de cette édition est “L’Intégration européenne et l’Administration publique” ce qui peut être développé, par exemple, par des questions suivantes:

 • Comment l’administration publique au niveau national se transforme au cours du procès d’adhésion à l’UE?
 • Quels modèles d’organisation et quelles institutions y a-t-il au niveau communal, régional et national, qui s’occupe du procès d’adhésion à l’UE?
 • Quel changement peut-on observer de l’administration publique des états membres après leur adhésion à l’UE?
 • Quel est l’avenir de l’administration publique de l’UE pour un élargissement et un approfondissement sans difficulté et une bonne gestion de crise?

S’il vous plaît envoyez les articles par mail jusqu’au fin février.

Les articles pour l’édition spéciale de la revue Akdeniz İİBF Dergisi, prévu pour mai 2013, seront acceptés en turc, allemand, anglais et français.

Nous vous prions de nous contacter en avance si vous avez l’intention d’apporter une contribution à notre édition spéciale.

Si vous avez des questions n’hésitez pas de nous contacter par téléphone ou par mail.

Directives pour les auteurs

Contact

Nina Jehle nina.akvam@gmail.com TEL : 0090-242-310 6605


Makale Çağrısı

İlgi duyan araştırmacı ve akademisyenleri, Avrupa bütünleşmesi ve kamu yönetimi üzerine birlikte tartışmaya davet ediyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (AKVAM) 10. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akdeniz IIBF Dergisi  Özel Sayısı’nın çıkartılması planlanmaktadır. Sözü geçen alan dergisi, bilimsel çevrelerde yüksek prestije sahiptir. Dergi, uluslararası Hakem Kurulu Sürecine tabidir ve IBSS, EBSCO, EconLit gibi uluslararası Indexler tarafından taranmaktadır.

Yukarıda sözü geçen Özel Sayı’nın konusu, „Avrupa Bütünleşmesi ve Kamu Yönetimi“dir. Dergide örneğin aşağıdaki ve benzer konular işlenebilir:

 • Aday ülkelerin ulusal kamu yönetimleri, AB’ye katılım sürecinde nasıl bir değişime uğramaktadırlar?
 • AB’ye katılım sürecini desteklemeye yönelik yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde oluşturulan ne tür örgütlenme modelleri ve kurumlar bulunmaktadır?
 • AB’ye katılımından sonra üye ülkelerin kamu yönetimleri alanında ne gibi değişimler gözlenmektedir?
 • Sorunsuz bir genişleme, derinleşme veya başarılı bir kriz yönetimini sağlamak açısından AB’nin kamu yönetimini nasıl bir gelecek beklemektedir?

İstenen makalelerin 2013 Şubat ayının sonuna kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

2013 Mayıs ayında tamamlanması planlanan Akdeniz İİBF Dergisi Özel Sayısı makaleleri dört dilde yazılabilir: Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca.

Yayın yapmayı planlamanız durumunda mail yoluyla bizi bilgilendirmenizi rica ediyoruz.

Sorularınız olması durumunda telefonla veya mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz.

Yazarlara Duyuru

İletişim:

Veli Ercan CETINTÜRK derakvam@gmail.com TEL : 0090-242-310 1547

İsmail Cem KARADUT ikaradut@akdeniz.edu.tr TEL : 0090-242-310 6498

Journal of Ankara Studies Call for Papers / Ankara Araştırmaları Dergisi Makale Çağrısı

Vehbi Koç Vakfı Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM), 2013 yılından itibaren, Ankara Araştırmaları Dergisi adıyla düzenli olarak Mayıs ve Kasım aylarında yılda 2 sayı çıkacak olan, disiplinlerarası nitelikte hakemli bir dergi yayımlayacaktır.  Derginin
ilk bölümünde, Ankara’yı merkez alarak hazırlanan özgün araştırma makaleleri  ikinci bölümünde ise bu kapsama giren görüş makaleleri yer alacaktır.

Başkentimizin bu konudaki büyük eksiğini kapatacak olan Ankara Araştırmaları Dergisi’nde hem Türkçe hem de İngilizce makalelere yer verilecektir. Dergimizin bu ilk sayısında makalelerinin yer almasını isteyen araştırmacılar sayfasından yayın ilkelerimiz, yazım kurallarımız ve diğer konular hakkında bilgi edinebilirler.

Derginin Mayıs 2013’te yayımlanacak ilk sayısında yer alacak makaleler için son teslim tarihi 15 Mart 2013 olarak belirlenmiştir.

Vehbi Koç and Ankara Research Center (VEKAM) will publish an interdisciplinary biannual referee journal called the Journal of Ankara Studies regularly in May and November as from 2013. The first part of the journal will contain original research articles centered around Ankara while the second part will feature opinion articles on this subject.
Journal of Ankara Studies will make up for the huge lack of research about the capital by publishing articles in both Turkish and English. Researchers who want to take part the first issue of the journal can be informed about the publishing guidelines, spelling rules and other kind of subjects from our website.
Deadline for the papers that will take place in the first issue of the journal is  March 15, 2013

Les nouveaux horizons d’influence de la Turquie à travers l’indicateur des liaisons aériennes

À l’heure où l’appel d’offre pour la construction du troisième aéroport international d’Istanbul est en passe d’être lancé, cette simple carte en dit long sur la nouvelle stratégie africaine et moyen-orientale de la Turquie. En effet, elle nous montre les destinations les plus récemment desservies – mises en place durant la seule année 2012 – par la compagnie aérienne publique Turkish Airlines (THY), en partenariat avec l’Assemblée des Exportateur Turcs (TİM : http://www.tim.org.tr/tr/default.asp). Cette dernière institution, fondée en 1993 et rassemblant plus de 50 000 firmes, constitue un lobby très influent qui exprime bien l’orientation vers les exportations de l’économie turque.

Rappelons par ailleurs qu’alors que 33 millions de voyageurs ont été transportés dans les aéroports turcs en 2001, dix ans après, 118 millions l’ont été. En avril 2012, le directeur de l’aviation civile turque annonçait même un objectif de 350 millions de voyageurs pour 2023 (l’horizon du centenaire de la République). En outre, entre 2003 et 2011, le nombre de destinations de la THY est passé de 104 à 196 et le nombre des passagers transportés sur des lignes internationales par la compagnie nationale turque est passé durant ce même laps de temps de 5 à 15,4 millions.

On a ajouté aux destinations-2012 de la THY, celles de SunExpress, compagnie privée créée par Lufthansa et THY – est-ce une préfiguration de la fusion dont certains parlent depuis quelques années ? –  et celles de Pegasus.

Sources

 • «  Bu yıl yolcu trafiği 140 milyona ulaşacak  », Dünya Gazetesi, 6/04/2012, p. 13.
 • «  Lufthansa, THY ile Ortadoğu’ya açılacak  », Dünya Gazatesi, 11/01/2013.
 • «  SunExpress’ten Kazablanka’ya hafta 3 gün sefer  », Hürriyet, 29/08/2012, p. 18.
 • TİM/Report, Dünya Gazetesi, 4/01/2013.

Parutions octobre/novembre 2012 : Histoire ottomane et de la jeune république

Chez KitapYayınevi est paru en octobre le livre de Hayrettin Pınar Babıâli ve Hıdiv İsmail : Tanzimat Döneminde İktidarın Sınırları [La Sublime Porte et le Khédive Ismail. [Les limites du pouvoir à l’époque des Tanzimat, 186p.]. Le livre est une étude essentiellement diplomatique et porte sur la dialectique entre les velléités d’indépendance du khédive Ismail d’Égypte et l’ambition de la Sublime Porte de cantonner celles-ci. Le livre pose la question des limites de la latitude d’action des politiciens pour contribuer à un débat général sur la politique et la gouvernance à l’époque des Tanzimat.
  Tarih Vakfı a publié en novembre une étude d’Erdem Sönmez sur le Jeune Turc Ahmed Rıza Ahmed Rıza. Bir Jön Türk Liderinin Siyasi-Entelektüel Portresi [Ahmed Rıza. Portrait politique et intellectuel d’un leader jeune turc, 163p.]. Le livre donne une présentation générale des idées politiques du leader et idéologue jeune-turc et le situe entre les Jeunes Ottomans et les unionistes de la seconde période constitutionnelle.
  Le livre de Salih Erkek Ethem Nejat. Bir Meşrutiyet Aydını [Ethem Nejat. Un intellectuel de la période constitutionnelle, 337p.], paru en octobre chez Kitap Yayınevi est la première étude sur ce personnage connu pour être le cofondateur du premier parti communiste turc assassiné en 1921 et s’intéresse principalement à son parcours sous la seconde période constitutionnelle avant son adhésion au communisme. L’étude donne une large part aux pensées d’Ethem Nejat sur l’importance de l’éducation.
Kitabevi a publié en novembre un livre de Gültekin Yıldız Mapusâne : Osmanlı Hapishanelerinin Kuruluş Serüveni 1839-1908 [Mapusâne. L’histoire de la fondation des prisons ottomanes 1839-1908, 530p.]. L’étude situe l’émergence de la prison dans l’Empire ottoman au sein de l’ambition de centralisation et de modernisation de l’État ottoman dès l’époque des Tanzimat qui a cherché à remplacer des formes anciennes d’incarcération et de punition par l’institution moderne de la prison, considérée plus humaine et civilisée.
Aras Yayıncılık a publié en novembre la traduction turque du livre de Raymond H. Kévorkian et Paul B. Paboudjian Les Arméniens dans l’Empire ottoman (Paris, 1992) sous le titre 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler (606p.). Le livre se base sur les registres préparés par l’église arménienne et présente des statistiques très riches sur la population arménienne ottomane et ses qualités socio-professionnelles et culturelles, donnant ainsi un aperçu de la diversité de la vie sociale sous l’Empire ottoman.
La maison d’édition İletişim a publié en novembre le livre du politologue Taner Akçam, coécrit avec Ümit Kurt Kanunların Ruhu. Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzlerini Sürmek [L’esprit des lois. Suivre les traces du génocide dans les lois sur les “Biens abandonnés”, 272p.]. Le livre analyse la loi sur les “Biens abandonnés” de 1915 qui représente le cadre légal de la confiscation des biens des Arméniens déportés. Le livre fait suite à un débat dans la revue Tarih ve Toplum entre Taner Akçam d’une part et Uğur Üngör et Mehmet Polatel d’autre part qui ont publié une étude similaire portant sur le même sujet au début de l’année.
Chez Kırmızı Kedi est en novembre paru Savrulanlar : Dersim 1937-1938. Hatta 1939 [Ceux qui ont été dispersés : Dersim 1937-1938. Voire 1939, 288p.]. de Yalçın Doğan. L’étude a pour ambition d’analyser l’insurrection de Dersim (Tunceli) et les activités de l’État central à partir des fonds nouvellement déclassés des archives républicaines.
L’insurrection de Dersim est traitée sous un autre angle dans un livre paru chez İletişim Dersim’in Kayıp Kızları : Tertele Çenequ [Les filles perdues de Dersim : Tertele Çenequ, 608p.] de Nezahat Gündoğan et Kazım Gündoğan. À partir des enquêtes d’histoire orale, les auteurs présentent un récit sur les orphelines et les filles enlevées à leur famille kurde pour être placées dans des orphelinats d’état ou sous la tutelle de familles turques. Voir également à ce sujet la conférence donnée par les auteurs à l’IFEA en juin 2010 dans le cadre du séminaire “La région de Dersim avant et après la république turque”

 

Il faudrait mentionner que l’anniversaire des guerres balkaniques de 1912/13 continue à donner lieu à l’édition en turc moderne d’un grand nombre de récits et mémoires ottomans sur cet événement. Plusieurs ont été publiés en novembre à l’occasion de la foire annuelle du livre d’Istanbul, événement qui provoque traditionnellement un pic de publications dans l’édition turque.

Türkiye’nin yeni dış politikası

Version française

Ocak 2013

pol ext presTürkiye’nin dış politikası, Atatürk’ün “Yurt’ta sulh, cihan’da sulh” sözüne dayanarak, soğuk savaş kapsamında, Batı’ya verdiği desteği ve iki bloğun arasında tampon bölge rolünü üstlenmesiyle vurgulanmıştır. O dönemde Türkiye, iddialı bir dış politikadansa daha çok bölgesel bir denge kurma arayışındaydı. 1980’lerde liberal Turgut Özal’ın önderliğinde, Orta Asya ve Balkanlar’da başlatılan etkinlik politikası devam ettiği halde, 1990’lı yıllarda Avrupa Birliği’ne girme projesi Türk dış politikasının nakaratı haline gelmiştir.

Ancak AKP’nin 2002’de iktidar’a gelmesi yeni bir Türk dış politikası tanımlanmasında dönüm noktası olmuştur. Avrupa Birliği’ne üye olma tutkusu, Avrupa devlet başkanlarının Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini sürekli reddetmeleriyle, yerini yavaş yavaş bir bezginliğe bırakmıştır. Bu doğrultuda, dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu yönetiminde, “stratejik derinlik” diye adlandırılan yeni bir dış politika uygulaması başlatılmıştır. Söz konusu uygulama, “komşu ülkeler ile sıfır sorun” politikasını gözeterek Türkiye ile küçük ve orta güçlerin arasında mevcut diplomatik ilişkilerin gelişmesi ve Türk dış politikasında bir denge arayışını hedeflemektedir. Bu durumun diğer önemli bir boyutu da,  dış politikanın tam teşekküllü parçası olarak kabul gören bireysel eylemlere değer verilmesidir. Zaten daha önce hiç bugünkü kadar Türk dış politikası sivil toplum eylemleri tarafından ne tartışma konusu olmuş ne de bazen bu eylemler tarafından başlatılmıştı. Örneğin, Mavi Marmara meselesinin temelindeki IHH örgütünün Türkiye’nin Ortadoğu’daki siyasi etkileşimine sahadaki etkili varlığıyla katkıda bulunmaktadır.

Artık Türk dış politikası yanlızca devlet kurumları tarafından üretilen, “yukarıdan inme” bir eylem olarak algılanmamalıdır. Bu politika, bundan böyle kurumsal oluşumlar, müslüman insani yardım örgütleri ve iş adamlarından oluşan birçok yüzle karşımıza çıkmakta olup kaynağını diplomatik ilişkiler ve bir o kadar da  ticaret ve dinin çoğu zaman eş gittiği etkileşim ağlarından almaktadır. Bu bağlamda, 120’den fazla ülkede, bazen Türk diplomasisinin daha tam olarak ulaşmadığı yerlerde, Fethullah Gülen’in okul şebekesi, Türkiye temsilciliği konusunda öncü olarak kabul görmektedir.

Türkiye’nin dahil olduğu bölgesel dengesizlik ortamında dış politikasının geleceği merak konusu. Zor durumdaki Suriye, hala çözümsüz olan Kürt sorunu ve İsrail ile şiddetli gerilimi hesaba katılırsa Türkiye’nin iddialı ve yeni dış politikasının geleceği an itibariyle belirsiz görünüyor.

Politique étrangère de la Turquie

Türkçe çeviri

Janvier 2013 

pol ext presFormée d’après la formule  d’Atatürk “paix à l’intérieur, paix à l’extérieur”, la politique étrangère de la Turquie dans le contexte de la guerre froide a été marquée par son soutien au bloc de l’Ouest, et son rôle de zone tampon entre les deux blocs. La Turquie ne s’illustrait pas alors par une politique étrangère ambitieuse mais plutôt par une recherche de stabilité régionale. Plus tard, au cours des années 1990 le projet d’intégration européenne a été l’un des leitmotiv de la politique étrangère turque, tandis qu’une politique d’influence en Asie centrale et dans les Balkans initiée par le  libéral Türgüt Özal dans les annéess 1980 se poursuivait.

Mais l’arrivée du parti de l’AKP en 2002 a marqué un  tournant dans la définition d’une nouvelle politique étrangère turque. L’engouement européen ayant laissé place à la lassitude après les refus répétés de chefs d’États européens d’accepter leur voisin turc dans l’Union européenne, la Turquie a mis en œuvre sous la houlette d’Ahmet Davutoğlu, actuel ministre des affaires étrangères turques, une nouvelle politique étrangère portant le nom de “stratejik derinlik” (profondeur stratégique). Celle-ci se fonde notamment sur la volonté de mener une politique de “zéro problème avec les voisins” et la recherche d’un équilibre dans la politique étrangère turque par le développement de relations diplomatiques avec des puissances dites moyennes et petites. Une autre dimension importante de cette politique est la mise en valeur de l’action des acteurs privés perçus comme des acteurs à part entière de la politique étrangère du pays. Ainsi, la politique étrangère turque n’a jamais été autant négociée, voire même parfois initiée par l’action de la socıété civile qu’aujourd’hui. À titre d’exemple, l’organisation IHH, à l’origine de l’affaire du Mavi Marmara, contribue par sa présence forte sur le terrain à la politique d’influence de la Turquie au Moyen-Orient.

La politique étrangère turque ne doit plus être seulement perçue comme le produit d’une action “par le haut” entre acteurs étatiques. Celle-ci a désormais plusieurs facettes, est formée par des acteurs institutionnels aussi bien que par des acteurs de l’humanitaire islamique ou des hommes d’affaires et est le fruit de contacts diplomatiques tout autant que de réseaux d’influence où affaires et religion vont souvent de concert. À ce titre le réseau de Fethullah Gülen implanté dans plus de 120 pays autour d’un réseau d’écoles fait parfois figure de pionnier de la représentation turque à l’étranger dans des terres encore peu explorées par la diplomatie turque.

Reste à savoir quel sera l’avenir de cette politique étrangère dans le contexte régional plus instable que jamais dans lequel s’insère la Turquie. Face à une Syrie à genoux, à un problème kurde toujours irrésolu et à une tension toujours forte avec Israël, la question du devenir de la nouvelle politique étrangère ambitieuse de la Turquie reste posée.

L’évolution depuis 2002 des investissements directs turcs à l’étranger : un indicateur de rayonnement à suivre

Si l’habitude est grande d’étudier la Turquie comme un pays-cible pour les investissements directs étrangers (IDE) ou pour les investissements indirects, la littérature scientifique tarde à prendre en compte l’émergence de la Turquie comme pays émetteur d’investissements directs vers des pays étrangers plus ou moins proches. Or force est de constater que parallèlement à la “normalisation” de l’économie turque survenue au cours de la décennie 2000 (réduction de l’inflation, réduction du risque financier, chute des taux d’intérêt), les ID(E) turcs ont très sensiblement augmenté. S’ils restent inférieurs au total des IDE opérés en Turquie, leur augmentation n’est pas moins révélatrice du repositionnement de l’économie turque dans le jeu global. En évitant de céder à une euphorie de circonstance qui se complaît à décrire l’augmentation des exportations turques comme celle du PIB/habitant, sans prendre en compte d’autres indicateurs qui obligent à tempérer, on peut brièvement se pencher sur ce phénomène.

Alors qu’en 2002 le montant des ID(E) turcs réalisés dans l’année (on ne parle pas des IDE cumulés) n’était que de 251 millions de USD, celui-ci est passé pour les 10 premiers mois de 2012 à 3,583 milliards. En dix ans donc, ces IDE ont été multipliés par plus de 10. Le seuil du milliard a été franchi en 2003 et celui des 2 milliards en 2007. Si l’on considère cette fois le montant cumulé des IDE, en tenant compte des « sorties » survenues, on atteignait début 2011 un niveau de 25 milliards de dollars assuré par 3500 entreprises turques dans un peu plus de 103 pays.

Cet essor traduit la montée en puissance et en confiance de l’économie turque et la stratégie d’extraversion de celle-ci, soutenue par les gouvernements du parti AK. Ceux-ci pratiquent un soutien aux investisseurs turcs à l’étranger, ces derniers étant considérés comme les fers de lance du rayonnement international du pays et les relais de la diplomatie. La « nouvelle » politique d’influence internationale passe donc en partie par ces investissements qui donnent une visibilité à l’envergure que les dirigeants veulent donner au pays.

De plus, alors que les IDE en Turquie ont diminué de 30% les 10 premiers mois de l’année 2012 par rapport aux dix premiers mois de 2011, les ID turcs à l’étranger ont augmenté en 2012 de 85% par rapport aux dix premiers mois de 2011.

Le pays où le montant des investissements turcs a été le plus élevé en 2012 est les Pays-Bas (en 2011, n’oublions pas, c’était la France en raison de la prise de participation de Yıldırım Holding dans la compagnie CMA SGM), avec 2,398 milliards, suivi de l’Azerbaïdjan (309 millions USD), de la Croatie (95), des États-Unis et de la Fédération de Russie (59 millions) ; viennent ensuite, le Royaume-Uni, la Suisse, le Kazakhstan et l’Allemagne (45). Du point de vue du secteur d’activité, c’est dans l’agroalimentaire que les ID turcs ont été les plus importants (plus de 75% du montant total des ID turcs dans les 10 premiers mois de 2012). Secteur minier (pour l’Azerbaïdjan), transport-logistique et assurance apparaissent comme les autres secteurs-cible.

Cette évolution en dix ans doit être lue parallèlement à l’évolution spectaculaire du montant des exportations et des importations. Elle est en outre le résultat d’une politique d’encouragement conduite sous la houlette, notamment, du DEİK (Institution pour les Relations Economiques Extérieures), structure créée en 1986 sur instruction du Premier ministre d’alors, Turgut Özal. Cependant, répétons-le, cet accroissement significatif ne doit pas faire oublier que le montant total des ID(E) turcs pour les dix premiers mois de 2012 reste plus de deux fois inférieur au montant total des IDE en Turquie.

Oskar Schmerling et le journal satirique Molla Nasreddin

Les chercheurs sur la presse caucasienne du début du XX siècle rencontrent la signature ci-dessus partout dans les journaux satiriques de tous les grands peuples du Caucase. Elle appartient à Oskar Ivanovich Schmerling.

Issu d’une des milliers de familles allemandes immigrées au Caucase au début du XIX siècle, Oskar Schmerling est né et a grandi à Tbilissi, en Géorgie. Il fait ses études à Saint-Pétersbourg, puis à Munich en Allemagne avant de retourner à Tbilissi pour y fonder la première École d’Art du Caucase (1898-1902) puis l’École des Arts et de Sculpture (1902-1916).

L’apparition de premiers journaux satiriques des peuples caucasiens correspond plus ou moins à la période de démocratisation de la Russie tsariste dans les années révolutionnaires 1905-1906. C’est à partir de ces années-là qu’on voit les premières caricatures dans les journaux caucasiens, signés par deux caucasiens d’origine allemande, Oskar Schmerling et Joseph Rotter.

Quand Mirza Djelil Memmedquluzade lance à Tbilissi en avril 1906 les premiers numéros du journal satirique en langue azérie Molla Nasreddin, Oskar Schmerling accepte de collaborer avec lui sans contrepartie financière pour ses caricatures, aidant ainsi le journal à surmonter ses problèmes. Au fil du temps, Molla Nasreddin devient un des journaux les plus lus non seulement dans le Caucase, mais aussi dans toutes les régions musulmanes et turcophones de la Russie. En effet, la culture d’illustration n’étant pas répandue chez les peuples musulmans de la Russie et de l’Iran, les caricatures de Molla Nasreddin suscitent rapidement un vif engouement. Il est également à souligner qu’il était plus facile pour les intellectuels azéris de faire passer leurs messages par le biais des caricatures auprès des milieux populaires largement analphabètes à l’époque.

Ne bougez pas, méfiez-vous, chers enfants, ne vous réveillez pas de votre inconscience
N’ouvrez pas les yeux, ne vous réveillez pas du rêve de l’ignorance
Faites de beaux rêves, mes chers enfants,
Dormez, faites de doux rêves, et ne progressez pas !

Tərpənmə amandır bala, qəflətdən ayılma!
Açma gözünü, xabi-cəhalətdən ayılma!
Laylay, bala, laylay!
Yat, qal dala, laylay!

Imprimé en caractères arabes, ce journal doit sans doute une large part de son succès et de sa popularité aux 600 caricatures et 1200 illustrations que Schmerling et Rotter ont respectivement dessinées pendant près d’une décennie. (À la différence de Schmerling, les contributions de Rotter ne sont pas des caricatures, mais plutôt des illustrations). En effet, les caricatures et illustrations occupaient la moitié du journal, 4 des 8 pages leur étant réservées.

La satire sociale d’Oskar Schmerling ne se fondait pas sur les antagonismes de caractère ethnique ou national. Ses caricatures croquent les superstitions, l’illettrisme et le fanatisme des peuples du Caucase du Sud, et elles étaient sollicitées par les intellectuels des journaux satiriques, tel le titre arménien Khatabala, publié à Tbilissi ; le périodique géorgien Niangi (Crocodile) ainsi que pour le journal satirique en yiddish de Saint-Pétersbourg (Der Freund) en plus de ses contributions au titre azerbaïdjanais Molla Nasreddin.

L’importance du journal Molla Nasreddin dans l’héritage culturel de l’Azerbaïdjan est immense. Ce journal a joué un grand rôle dans la construction de la conscience nationale des musulmans du Caucase sous domination russe. Mais il est triste de devoir remarquer que deux de ses principaux contributeurs, Oskar Schmerling et Rotter, ne sont pas suffisamment valorisés dans mon pays : Aucune rue ou avenue, aucun établissement artistique ou académique ne porte leur nom, nulle statue ni monument n’est érigé à leur gloire en Azerbaïdjan.

12/12/12

Le 12-12-2012 à 12h, le ministère des Forêts et des Eaux va inaugurer 112 “équipements hydrauliques” dans tout le pays, qui représentent un investissement total de 16 milliards de LT. La plus importante des ces infrastructures est le barrage de Deriner sur le fleuve Çoruh, dans le département d’Artvin, à l’extrême nord-est du pays. Il s’agit du plus haut barrage de Turquie, avec 249 m. La magie des chiffres, des dates et les performances quantitatives continuent à représenter un carburant puissant de la rhétorique politique.

Trabzon

Türkçe çeviri

Décembre 2012

pres trabzon180Nous présentions le mois dernier Kayseri, la ville aux quatre universités (dont deux d’État), ce mois-ci nous présentons Trabzon, la ville portuaire aux huit consulats – dont cinq honoraires, il est vrai (consulats généraux de Géorgie, d’Iran et de Russie, consulats honoraires d’Allemagne, du Panama, de Macédoine, d’Estonie et de Slovaquie)  – qui a récemment rejoint Kayseri au rang de Büyükşehir Belediyesi (loi 6360 du 12/11/2012). Aux marges septentrionales de la Turquie, Trabzon fut longtemps un lieu de passage obligé pour les voyageurs s’aventurant en Asie (y séjournèrent entre autres Xénophon, Evliya Çelebi, Marco Polo, Nicolas Bouvier…), un point nodal du commerce international (ce qui justifia l’ouverture éphémère de consulats français et anglais dans la ville) jusqu’au début du siècle, et le théâtre, lors de la chute de l’URSS, d’un épisodique mais marquant contact avec les anciennes républiques soviétiques du Caucase, connu dans la région comme les phénomènes des rus pazarı (commerce à la valise) et des nataşa (prostitution). Outre le très touristique monastère de Soumela et les ambitions de rouvrir une ligne commerciale Trabzon/Tabriz, la région attire principalement aujourd’hui les commerçants des pays riverains de la mer Noire, les groupes de retraités et de religieux grecs (une messe est célébrée à Soumela pour l’Assomption depuis 2010) et un tourisme climatique venu du Golfe.

L’IFEA possède, avec le fonds Yérasimos – legs de son ancien directeur –, des documents rares, en turc et en grec, sur l’ancienne communauté rum de la ville et sur les conflits armés qui eurent lieu au début du siècle, plaçant Trabzon et sa région dans une autre géographie, celle du dialogue (par propagande interposée, par les armes, par échange de population, par la musique ou les pèlerinages…) entre orthodoxes et musulmans, puis Grecs et Turcs, autour d’un héritage anatolien. Un dialogue dont s’efforce de rendre compte le fonds Yérasimos, comme le fit entre 2007 et 2010, et pour la période contemporaine, le Réseau d’Excellence des centres de recherche en sciences humaines sur la Méditerranée RAMSES 2 dont un groupe de travail s’est intéressé aux « Mémoires du conflit et réconciliation: acteurs et dynamiques non étatiques », (dirigé par Alexandre Toumarkine et Nikos Sigalas, soutenu par les dispositifs du 6è programme cadre de recherche et développement de l’Union Européenne) qu’accueillit l’IFEA.

Quelques cartes et vues de Trabzon

1700 trabzon sinop 17 trebizonde trabzon harita 1924 trabzon routes-pontique
 Vue panoramique du port de Trabzon, 1735 in Peregrinus in Jerusalem (Fremdling zu Jerusalem), Myller, A. M., Vienna & Nurnberg Engraver: J Hiller, A J Mansfelt, J J Ditzler, J F Fischer et al. Carte du tracé des routes de Trébizonde et des environs établie par le capitaine de corvette Z[adig] Khanzadian, Paris, éd. L. de Bertalot, 1924 Trabzon ili turistik yaylalar haritasi disponible sur le site de la préfecture de Trabzon 1924, Profil des routes de la chaîne pontique

Trabzon Vitrini

Version française

Aralık 2012

pres trabzon180Geçen ay size dört üniversitesi olan Kayseri şehirini tanıttık.  Bu ay sizi, sekiz başkonsolosluğu olan liman kenti Trabzon ile tanıştırmak istiyoruz. Aslında, sekiz konsolosluktan beşi fahri başkonsolosluktur: Gürcistan, İran, Rusya başkonsoloslukarı ve Almanya, Panama, Makedonya, Estonya, Slovakya fahri başkonsoloslukları.

Trabzon, yakın bir tarihte Kayseri gibi Büyükşehir Belediyesi oldu (kanun 6360 12/11/2012).

Türkye’nin Kuzey kesiminda bulunan Trabzon, yıllar boyu Asya’yı gezmek isteyen yolcular için kaçınılmaz geçiş yoluydu, bu doğrultuda kısa süreliğine Fransız ve İngiliz başkonsoloslukları açılmıştı (şehri ziyaret  edenler arasında Xenophon, Evliya Çelebi, Marco Polo, Nicolas Bouvier’yi saymak mümkün). Yüzyılın başına kadar Trabzon uluslararası ticaretin kilit noktasıydı. Sovyetler Birliği’nin dağılışı sırasında kent, Kafkasya’daki eski Sovyet Cumhuriyetleriyle kısa bir dönem, bölgede rus pazarı (işportacılık) ve nataşa (fuhuş) olarak bilinen olgulardan dolayı bağlantılıydı. Sümela Manastırın çok ziyaret edilmesi ve Trabzon/Tebriz ticaret yolunun tekrar işleve girmesi yanı sıra, esas günümüzde Trabzon karadenize komşu ülkelerden gelen tüccarları, emekli grupları, Yunanlı dini grupları (2010’dan beri Sümela’da Meryemana’nın göğe yükselişi yortusu için ayin düzenleniyor) ve buraya iklimi için Körfez’den gelen turistleri çekmekte.

IFEA’nın kütüphanesi, Yerasimos koleksiyonuyla – eski müdürün bağışı – eski Rum cemaati ve yüzyılın başında yer alan silahlı çatışmaları anlatan Türkçe ve Yunanca, nadir belgelere sahip.

Bu koleksiyon sayesinde Anadolu mirasının çerçevesinde, Trabzon ve bölgesi’nde ortodokslar ve müslümanlar, sonrasında Yunanlılar ve Türkler arasında diyaloğun var olduğu gözlemlemek mümkün (aralıklı propagandalar, silahlar, mübadeleler, müzik, haclar ile…) Yerasimos koleksiyonu’nun emeli, tıpkı yakın dönemde 2007 ve 2010’da Ramses 2 araştırma programın kapsamında IFEA’da düzenlenen, Alexandre Toumarkine ve Nikos Sigalas tarafından yönetilen Türk –Yunan barışın devlet-dışı aktörleri  sunumunda olduğu gibi, bu diyaloğu yansıtmak.

1700 trabzon sinop 17 trebizonde trabzon harita 1924 trabzon routes-pontique
Trabzon limanı panoramik gravürü 1735 in Peregrinus in Jerusalem (Fremdling zu Jerusalem), Myller, A. M., Vienna & Nurnberg Engraver: J Hiller, A J Mansfelt, J J Ditzler, J F Fischer et al. Carte du tracé des routes de Trébizonde et des environs établie par le capitaine de corvette Z[adig] Khanzadian, Paris, éd. L. de Bertalot, 1924 Trabzon ili turistik yaylalar haritasi Trabzon valiliğin websitesi‘nde bulunur 1924, Profil des routes de la chaîne pontique

Enjeux et mise en œuvre de la restitution d’œuvres culturelles

Les arts de l’Islam au Louvre – dalbera (flickr.com)

À lire, dans le quotidien Cumhuriyet l’éditorial d’Özgen ACAR (‘Kavşak’) consacré à la question du trafic international d’œuvres culturelles (en pleine expansion sur fond de crise économique), de leurs répercussions sur les relations internationales, de l’importance de la sensibilisation de la population et du rôle joué par les institutions telles que l’UNESCO, du besoin de dialogue entre les pays concernés, au-delà de la convention de 1970 qui visait à mettre à plat le droit international en terme de restitution d’œuvres.

Read More

“Il est trois domaines qui ne souffrent pas de la crise économique : les trafics d’arme, de drogue et d’œuvres culturelles”, c’est ainsi que débute le dernier éditorial (27/11/2012, en turc) d’Özgen Acar sur lequel nous rebondissons. La Turquie, dont l’héritage culturel est proverbial, souffre particulièrement de ce dernier type de trafic. Au durcissement de l’arsenal répressif, s’ajoute la multiplication de demandes de restitutions, de la part des autorités turques, d’œuvres aujourd’hui exposées dans divers musées internationaux. Ces requêtes sont à l’origine de nombreuses tensions dont les répercussions se font sentir à tous les niveaux de la coopération internationale.

L’approche de tels dossiers est complexe et nécessite une vraie réflexion, à deux volets. Le premier, international, concerne la restitution d’œuvres importées avant la convention de l’UNESCO de 1970 ; le second touche à la gestion des activités illégales au niveau national.
En effet, si les règles de droit au niveau international sont aujourd’hui assez bien respectées, et les restitutions nombreuses, pour tout objet douteux ayant été acquis par telle ou telle institution après l’entrée en vigueur de la convention de 1970 (ratifiée par la Turquie en 1981), nombreux sont encore les dossiers sources de polémiques. L’article 15 de la convention de 1970, qui précise que “Rien, dans la présente Convention, n’empêche les États qui y sont parties de conclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise à exécution des accords déjà conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d’origine, pour quelque raison que ce soit, avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États intéressés“, souligne le statut relativement flou des biens exportés avant l’entrée en vigueur de la convention. Dans ce cas précis, les négociations se font souvent au cas par cas, lors d’une négociation bilatérale entre États, au cours de laquelle s’opposent souvent des cadres juridiques nationaux différents, voire opposés, entre pays ‘riches’ aux musées bien achalandés et pays ‘émergents’ ou appartenant aux grandes économies en développement revendiquant le retour de leurs biens culturels. S’il existe aujourd’hui des conventions internationales visant à renforcer le texte initial de 1970 (Unidroit), ils ne traitent cependant pas des dossiers antérieurs à cette date. Il est rare qu’une discussion sereine, nécessaire à la résolution de tels dossiers, puisse être mise en place et les médias, dont le rôle n’est pas négligeable, attisent souvent les braises sur un dialogue fragile et délicat. L’exemple récent de la restitution par l’Allemagne du Sphinx de Boğazköy prouve cependant que des accords bilatéraux peuvent intervenir, même s’ils restent rares. Ce cas précis n’est pas cependant sans soulever un certain nombre de questions tant sur les modalités et les conditions de la signature de cet accord que sur son instrumentalisation par les pays concernés. Quoi qu’il en soit, ce dossier révèle la nécessité d’une médiation que le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale (créé en 1978, indépendant de la convention de 1970 mais visant à la compléter) peut difficilement complètement assumer du fait de sa fonction essentiellement consultative. À cet égard, la conclusion de la présentation générale de la Convention Unidroit, dont nous donnons l’extrait ci-dessous, résonne comme un constat de l’impuissance des accords internationaux s’ils ne sont pas accompagnés du dialogue et de la bonne volonté des parties prenantes, conditions sans lesquelles les relations bilatérales risquent de demeurer heurtées.

Le texte de la Convention d’UNIDROIT est le résultat d’un compromis, et comme tout compromis, il ne satisfait pas pleinement les préoccupations de chacun, mais un examen attentif de la Convention montre qu’aucune partie concernée par la Convention ne devra en pâtir de façon injuste. Cette Convention traduit des efforts véritables déployés par des juristes pour combiner justice et réalisme et pour essayer autant que faire se peut, d’établir une base pour les années à venir. L’expérience prouve cependant qu’il est une chose d’adopter une Convention internationale, et une autre de garantir son application effective. Il faudra donc maintenant répondre aux inquiétudes légitimes de certains, mais il serait dramatique que cet effort ne fût pas compris par ceux qui s’intéressent au patrimoine ou ont des responsabilités de conservation et de protection des biens culturels.

À lire aussi: De la difficile gestion des vestiges archéologiques en milieu urbain (TR)
La rubrique Kavşak d’Özgen Acar dans le quotidien Cumhuriyet

La SOCAR et les investissements directs de l’Azerbaïdjan en Turquie

Fortement touchés par la crise économique mondiale de 2008, les investissements directs étrangers en Turquie reprennent progressivement le rythme d’avant crise. En effet, après avoir atteint le chiffre record de 22 milliards de dollars en 2007, les investissements directs étrangers étaient tombés à 9 milliards en 2010 avant de remonter à 15 milliards en 2011, soit plus de 70% d’augmentation en une seule année. Dans ce cadre, notre étude va porter sur le poids des investissements directs de l’Azerbaïdjan en Turquie, sur les origines de ces investissements, et enfin sur les enjeux géostratégiques qui vont de pair avec les intérêts économiques des deux pays.

Selon les chiffres donnés par la Banque Centrale de Turquie, la part de l’Azerbaïdjan dans les investissements directs étrangers en Turquie était de 8% en 2011, soit 1 265 milliards de dollars, ce qui a fait de Bakou le 6ème plus grand investisseur étranger en Turquie, devant des pays comme la France (985 millions), le Royaume-Uni (917 millions) et la Russie (761 millions). Les statistiques du TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu) pour la période janvier / août 2012 placent l’Azerbaïdjan en 8ème position avec 282 millions de dollars d’investissements directs en Turquie. (Le poids des pays de l’UE est toujours très important (71% en 2011) dans la totalité des investissements directs étrangers en Turquie : sept pays des dix plus importants investisseurs directs étrangers sont les membres de l’Union européenne). Selon les premières estimations, l’Azerbaïdjan va investir en Turquie 17 milliards de dollars en cumul entre 2012 et 2018, ce qui en fera un des plus importants investisseurs directs étrangers dans ce pays. À titre comparatif, la France occupe la 6ème place parmi les investisseurs étrangers en Turquie pour l’année 2011, l’ensemble de ses investissements étant évalués à 11,2 milliards de dollars. Pourtant, comme on le voit dans le graphique I, le taux des investissements de l’Azerbaïdjan en Turquie ne dépassait même pas le seuil de 20 millions de dollars en 2010. Comment expliquer cette inflexion spectaculaire ?

Les investissements directs d’Azerbaïdjan en Turquie sont faits par l’intermédiaire de la SOCAR (Initiales de State Oil Company of Azerbaijan Republic), Compagnie Pétrolière Nationale de l’Azerbaïdjan. En termes de stocks d’investissement, la SOCAR représente à ce jour plus de 90% des investissements directs de l’Azerbaïdjan en Turquie. Le bond des chiffres d’investissements à un niveau de 17 milliards de dollars en l’espace de sept ans est lié à deux pôles d’investissements de la SOCAR en Turquie :

D’une part, la SOCAR-Turkey Enerji a obtenu depuis 2008 le contrôle du Petkim Holding, l’un des plus grands sites de production de pétrochimie de Turquie qui fournit environ 25% des besoins du pays dans le domaine. La SOCAR-Turkey Enerji, la filiale turque de la SOCAR en Turquie, a été créée en janvier 2011 suite à l’achat par la SOCAR des actions de la TURCAS Petrol (ce dernier a formé avec SOCAR une « joint venture » SOCAR&TURCAS entre 2006-2011). Cette opération financière d’une somme de 1,55 milliards de dollars explique essentiellement le bond des investissements directs de l’Azerbaïdjan en Turquie de 12 millions de dollars en 2010 à 1,6 milliards de dollars en 2011. La SOCAR&TURCAS s’était déjà procuré 51% des actions du PETKIM Holding pour une somme de 2,04 milliards de dollars en 2008. Devenue plus tard la SOCAR Turkey Enerji, la compagnie azerbaïdjanaise a augmenté ses actions au Petkim à 61 % en achetant 10% d’actions supplémentaires pour 169 millions de dollars en mars 2012. Le total des investissements directs qui seront investis par la SOCAR aux projets liés à la modernisation et à l’augmentation de la capacité de production du Petkim s’élève à 7 milliards de dollars. À titre d’exemple, le projet de construction de la « Raffinerie Star » (évalué à 5,5 milliards de dollars) près de sites de production du Petkim dans la presqu’île d’Aliağa sera la plus grande opération d’investissements directs étrangers effectuée en une seule fois à un endroit donné en Turquie. Possédant sa propre raffinerie de matières premières pétrolières, et mettant fin à leur importation par la Turquie, la SOCAR augmentera la compétitivité de Petkim dans le marché régional.

D’autre part, le projet de gazoduc TANAP (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline ; en turc, TransAnadolu Doğal Gaz Boru Hattı – projet de tracé ci-contre), dont la valeur est évaluée à 7 milliards de dollars, prévoit l’acheminement du gaz azerbaïdjanais d’un volume annuel de 16 milliards de m3 vers les marchés turc (6 milliards de m3) et européen (10 milliards de m3). L’accord officiel pour le projet a été signé le 26 juin 2012 lors de la rencontre du président d’Azerbaïdjan avec le Premier Ministre turc R. T. Erdoğan. La SOCAR a obtenu une participation de 80% dans le projet, les 20% restant étant partagés entre les deux compagnies turques impliquées dans le projet, TPAO et BOTAŞ. L’accord n’exclut pas la participation d’autres pays, et en ce sens, donne à la SOCAR le droit de vendre 29% de ses actions aux entreprises étrangères (L’information relative à la vente par la SOCAR de 29% de ses parts dans le projet a été relayée par certains médias au début du mois de septembre 2012. Selon les premières estimations, une partie des actions de TANAP seraient vendue à Total (5%), Statoil (12%) et BP (12%) ; L’État turc va continuer de participer au projet à 20%). Le projet débutera d’ici la fin de l’année 2013 et la première phase d’acheminement est prévue pour 2018. Ce projet a une portée considérable pour les deux pays, tant du point de vue économique que stratégique. En effet, le projet de gazoduc TANAP va directement lier les marchés européens au bassin caspien en général et à l’Azerbaïdjan en particulier. L’Azerbaïdjan obtient ainsi la possibilité de devenir non seulement un pays fournisseur de gaz, mais aussi celui de transit via lequel le gaz de l’Asie Centrale pourra être exporté vers la Turquie et l’Europe en contournant les territoires iranien et russe. Par conséquent, la Turquie va renforcer ses efforts en vue de devenir un hub énergétique régional et de jouer à l’avenir un rôle important dans l’approvisionnement énergétique de l’Europe. Un premier aperçu sur le trajet de TANAP nous permet de dire que le projet n’est pas une alternative à celui de Nabucco. Au contraire, le projet suit la même logique d’évacuation des hydrocarbures caspiennes, indépendemment des pays régionaux comme l’Iran et la Russie, d’où les déclarations de soutien de la part des bureaucrates de l’UE par rapport au projet TANAP. L’augmentation de l’importation du gaz azerbaïdjanais est aussi dans l’intérêt économique de la Turquie. En effet, ce dernier, à 330 dollars/1000m3, revient à la Turquie beaucoup moins cher que le gaz iranien (580) et russe (450).

Néanmoins, quelques autres éléments nous permettent d’affirmer que le pourcentage des autres domaines dans les investissements directs d’Azerbaïdjan en Turquie pourrait augmenter dans les années à venir. En effet, Bakou envisage actuellement le projet de construction d’un grand centre logistique régional à Kars et l’investissement dans le secteur immobilier en Turquie par l’intermédiaire du SOFAZ (initiales de The State Oil Fund of Azerbaijan), le fonds d’investissement de la SOCAR. Les informations relatives au projet d’investissement de 150 millions de dollars dans le secteur immobilier turc ont été confirmées par les responsables du SOFAZ lors d’un forum organisé à Bakou par HASEN, le Think Tank turco-azéri. (Les recherches de HASEN portent principalement sur les questions énergétiques dans la région caspienne. Voir plus). Disposant de 32,7 milliards de dollars de fonds, le SOFAZ est la 23ème plus grande fondation publique du monde. Elle possède actuellement 800 millions de lires dans les banques turques.

Le centre en question sera étendu sur un terrain de 35 hectares près de la gare de Kars sur la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars (BTK) et se transformera par la suite en un centre de stockage servant à approvisionner l’Azerbaïdjan en produits turcs. L’ouverture de la voie ferroviaire BTK en 2013 et la construction d’un grand centre logistique régional devraient encourager les échanges commerciaux entre la Turquie et ses voisins régionaux. En effet, une liaison ferroviaire reliant la côte de la mer Caspienne à l’est de l’Anatolie permettra à l’industrie turque d’exporter, en se servant du port de Bakou (le plus grand de la mer Caspienne), vers les marchés de l’Asie centrale par une voie plus sûre que celles transitant par l’Iran ou la Russie. Pour le moment, le réseau ferroviaire iranien, relié à ceux de la Turquie et du Pakistan n’a pas de connexion directe avec l’Asie centrale. Mais, cette interconnexion est en voie de construction dans les années à venir. La Turquie entretient des relations commerciales avec les pays littoraux de la mer Caspienne en utilisant la route maritime entre la mer Noire et la mer Caspienne, via le canal Volga-Don. Mais, cette voie est paralysée en hiver à cause de l’englacement du nord de la mer Caspienne.

En plus de cela, la Turquie renforcera sa présence économique dans les trois pays du Caucase du Sud, avec lesquels elle n’a pas de nos jours de liaison ferroviaire. La seule liaison ferroviaire entre la Turquie et le Caucase du Sud passait par l’Arménie liant pendant l’époque soviétique la ville de Kars à Gumri. Cette voie a été fermée en avril 1993 par Ankara en réponse aux avancées militaires des forces arméniennes pendant la guerre du Haut-Karabagh. En cas de normalisation des relations russo-géorgiennes, elle pourrait aussi utiliser cette voie pour accéder par chemin de fer aux provinces russes de la mer Noire qui sont liées au réseau ferroviaire de Géorgie depuis l’époque soviétique. Il est aussi à souligner que ce projet va également contribuer au développement des provinces orientales turques fortement touchées par la fermeture des frontières arméniennes. L’Azerbaïdjan investit également dans d’autres domaines dans cette région, ce qui devrait lui aider à y améliorer son image. Par exemple, en septembre 2012, la construction d’un nouveau lycée à 22 millions de lires a été terminée dans la province Kars par la Fondation Haydar Aliyev (qui est présidée par l’épouse du Président de l’Azerbaïdjan). Cette fondation, évidemment financée par l’Etat azéri, envisage aussi de renouveler une partie du campus d’une université à Igdir, la seule province turque ayant les frontières avec l’Azerbaïdjan. (Selon les médias locaux turcs, en revanche des investissements azéris, la direction de l’Université a donné son accord pour que les nouveaux campus portent le nom de l’ancien président azéri et le père de l’actuel, Haydar Aliyev).

L’Azerbaïdjan est donc un nouveau venu dans le marché des investissements directs étrangers en Turquie. Pourtant, en l’espace de quelques années seulement, elle a réussi à renforcer sa position sur le marché turc en focalisant ses investissements principalement sur deux domaines : le secteur énergétique (projet TANAP) et le secteur pétrochimique (rachat d’une grande partie des sites de production pétrochimique de Petkim). Les étroites relations fraternelles turco-azerbaïdjanaises, la proximité géographique et bien d’autres facteurs aident en ce sens l’entrée du capital azerbaïdjanais en Turquie. La prise en compte de tous ces éléments nous permet de supposer que les investissements directs de l’Azerbaïdjan déployés par l’intermédiaire de la SOCAR feront de ce pays dans la prochaine décennie un des importants pays investisseurs en Turquie.

Le graphique, traduit en français, est extrait du Rapport pour l’année 2011 du Ministère turc de l’Économie sur les investissements directs étrangers en Turquie (T.C. Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası doğrudan yatırımlar : 2011 yili raporu), En ligne, http://www.ekonomi.gov.tr/upload/ED2B2E29-9A73-1B4D-5F5154B1C7950F26/UDY_2011_tr.pdf consulté le : 05.10.12

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search