IFEA’nın 2003-2008 yılları arasındaki müdürü Pierre Chuvin’in ardından

Türkçe çeviri: Nilda Taşköprü
Pierre Chuvin’in makamında çekilmiş, 10 Nisan 2006 tarihli fotoğrafı (IFEA arşivi)

Canlı hatırasının enstitümüzde hâlen yaşadığı, IFEA’nın yakın dönemdeki eski müdürlerinden Pierre Chuvin’in 26 Aralık 2016 tarihindeki vefatı, enstitümüzü öksüz bırakmıştır. IFEA’da uzun süredir çalışan çekirdek kadro, müdürlük görevinden on seneden daha az bir süre önce ayrılan Pierre Chuvin’i tanımıştır ve kendisinin müdüriyet dönemini hatırlamaktadır1. Kendisinin bilimsel ve akademik kariyeri üzerine, konuya bizden daha hakim olanlar elbette eğilmişlerdir ve eğilmeye devam edecektir. Bu yazıda yalnızca, dönemin özenle kaleme alınmış yıllık faaliyet raporları ve IFEA arşivlerinden yola çıkarak, Pierre Chuvin’in müdürlüğünde gerçekleştirdiği icraatleri genel hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız.

Eski Yunan kültürü konusunda sivrilmiş bir uzman olan Pierre Chuvin, hemen her konuya ilgi duyan mizacı ayrıca Anadolu ve Türk dünyası hakkında birçok dönemi kapsayan çok yönlü bilgisi ile kısa sürede kendini kanıtlamıştır. Fransa’nın yurtdışındaki araştırma enstitülerinin ortak noktası olarak karşımıza çıkan, hem birbirinden farklı hem de birbiriyle kesişen alanlarda yürütülen araştırma faaliyetleri sırasında, Pierre Chuvin’in derin bilgisi ve klasik dönem alanındaki yetkinliğinden faydalanılmıştır.

Güncel çalışmalara ilgi duyan Pierre Chuvin, Mart 2005’te hayata geçen Türk Siyaseti Gözlem Merkezi’nin kurulmasına (OVIPOT) büyük destek vermiştir. Açılışından on sene sonra, bugün hâlen faaliyette olan bu gözlem merkezi, bloğu sayesinde IFEA etkinliklerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Pierre Chuvin, kaybolmayan Orta Asya sevgisini, Anadolu ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla harmanlayacağını düşündüğü Kafkasya Gözlem Merkezi projesi için de çok çalışmıştır. Bu gözlem merkezinin Kasım 2003’te açılması için yürütülen çalışmaları yönetmiş ve Aralık 2003’te Türkiye dışına gönderildiği ilk görev yeri burası olmuştur. Hatta Pierre Chuvin, en son görevi için Eylül 2007’de yine burayı ziyaret etmiştir. Ayrıca müdür makamına oturmadan önce, IFEA’da 2003 yazı sırasında geçirdiği süre boyunca, European Journal of Turkish Studies isimli yayını yakından tanımak için, sarf ettiği çaba hâlen hatırlardadır.

Arkeoloji alanında, Pierre Chuvin’in müdüriyeti, İzmir’deki Agora kazısı için önem taşımıştır. Zira Pierre Chuvin, müdüriyetinden önce Ekim 2002’de başlayan kazılara, Fransız petrol şirketi Total’in tam desteğini kazanmak üzere, meslektaşımız Onur Özbek’in de aracılığıyla Çanakkale’de hem Mayıs 2005’te bir seminerin, hem de Ekim 2006’da ise doktora öğrencileri toplantısının düzenlenmesini sağlamıştır. Uzun mesafeler kat etmek üzere, araba kullanmaktan çekinmeyen Anadolu tutkunu Pierre Chuvin, Türkiye’yi çokça gezmiştir. Birçok kereler gittiği İzmir, Çanakkale, Sivas/Divriği, Ankara, Karadeniz Ereğlisi (11-14 Kasım 2006), Trabzon ve Rize, Pierre Chuvin’in severek ziyaret ettiği yerler arasındadır.

Öğreten ve aktaran tarafıyla Pierre Chuvin, elde edilen araştırma sonuçlarının yayımını daima önemsemiştir. L’Histoire isimli Fransız tarih dergisi için yürüttüğü çalışmaları müdüriyeti sırasında aksatmayışı ayrıca tarihin öğretilme biçimlerine ve yere/zamana göre bunların uğradığı değişime2 duyduğu ilginin yanı sıra, Pierre Chuvin’in İstanbul’da düzenlediği iki etkinlik hafızalarda kalmıştır. Bunların ilki  Türk Turist Rehberleri Birliği ile 2005-2006 yılında düzenlenen “Bizans medeniyete çapraz bakış” isimli konferans dizisi ve bunun bir uzantısı olan “Orta Çağ’da Anadolu” başlıklı konferans dizisidir. Diğeri ise Fransa’nın son derece prestijli yüksek öğrenim kurumu Collège de France için Pierre Chuvin’in, Nisan 2005’te İstanbul’daki görkemli Fransız Sarayı’nda verdiği “Collège de France Türkiye’de” başlıklı derslerdir.

Son olarak, Pierre Chuvin’in müdüriyeti boyunca, yönettiği kurumun tarihi ve birbirinden oldukça farklı üç eski IFEA müdürü ile özellikle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Bunlardan ilki,  Yapı Kredi Kültür’ün katkılarıyla Pierre Pinon küratörlüğünde Eylül-Kasım 2006’da düzenlenen sergi ile anılan IFEA’nın kurucusu ve 1930-1956 yılları arasındaki müdürü Albert Gabriel; ikincisi, Pierre Chuvin gibi Fransa’nın Limousin bölgesi kökenli eski Yunan kültürü uzmanı ve IFEA’nın 1956-1964 yılları arasındaki müdürü Louis Robert3; sonuncusu ise Temmuz 2005’teki ani ölümünün kendisini derinden sarstığı, enstitünün 1994-1999 yılları arasındaki müdürü Stefanos Yerasimos’tur.

Pierre Chuvin IFEA’nın terasında, 22 Mart 2006 (IFEA arşivi)

Tüm IFEA çalışanları adına, Pierre Chuvin’in ardından, bir kez daha “toprağı bol olsun” diyoruz.

 1. IFEA, 2004 senesi sonunda tamamlanan, Albert Gabriel isimli, zemin katındaki “yeni konferans salonunu” Pierre Chuvin’e borçludur. []
 2. Pierre Chuvin, Notre Dame-de-Sion Lisesindeki “Tarihi birlikte yazmak: Tarih eğitimi ve Avrupa’daki tarih kitapları” isimli çalıştayın 8 Mayıs 2007 günkü açılışında coşkulu bir giriş konuşması yapmıştır. []
 3. Louis Robert Haute-Vienne, Pierre Chuvin ise Creuse isimli Fransız idari birimindendir. []

Antik döneme ait Karya sit alanındaki istihkam yapıları

Tours d’Héraclée du Latmos, juillet 2009, Latmos’taki (Beşparmak Dağı) Herakleia kaleleri, Temmuz 2009, Jesper Blid
Tours d’Héraclée du Latmos, juillet 2009, Latmos’taki (Beşparmak Dağı) Herakleia kaleleri, Temmuz 2009, Jesper Blid

Şubat 2017
Version française

Winter (1971), Garlan (1974) ve  Adam (1982) gibi yazarların 1970li yıllarda, Antik döneme ait istihkam yapıları üzerine yayımladığı kilit eserler ve Leriche ile Tréziny’nin 1986 yılında düzenlediği ilk kolokyum ile birlikte, Antik dönem tahkimatı, başlı başına bir araştırma kolu olarak öne çıkmaya başlamıştır. Böylelikle, arkeolog ve tarihçiler, antik kentler ve civarlarını işleyen araştırmaların, Akdeniz medeniyetlerinin savunma alanında sarf ettiği çabaları göz önüne almaksızın yapılamayacağının farkına varmıştır. Yine de çok sayıda tahkimata ev sahipliğiyle bilinen Karya sit alanından bu yayınlarda hiç söz edilmemiştir. Oysa Karya hakkındaki araştırmalar, eskilere dayanmaktadır. Öyle ki Paton ve Myres’a ait, günümüzde hâlen kabul gören, antik eserlerin dağılımını gösteren harita ve birçok plan 1896 yılında yayımlanmış; ayrıca Latmos yani Beşparmak Dağı’ndaki Herakleia (Krischen 1922) ve Milet (von Gerkan 1935) sit alanlarındaki tahkimat hakkında 20. yüzyıl başlarında üç eser çıkmıştır. G. Bean, J.M. Cook ve S. Hornblower (Mausolus, 1982) gibi arkeologlar, istihkam yapılarına dikkat çekilmesine önemli katkıda bulunmuştur. Fakat Karya surlarının ayrıntılı biçimde işlenmesi için, A.W. Mc Nicoll’ün Ege Denizi’nden Fırat Nehri’ne dek uzanan tahkimatı ele alan, 1997 tarihli eserini beklemek gerekecektir. Karya’daki istihkam yapılarının cetvelinin ilk kez çıkarıldığı çalışma, I. Pimouguet-Pédarros’un Archéologie de la défense isimli, 2000 yılında yayımlanmış ve konu hakkında temel kaynak teşkil eden eseridir. Bundan sonra, Pedersen’in Halikarnassos’ta (2010), Peschlow-Bindokat’ın ve Hülden’in (2000) Latmos-Herakleia’da (2005), Ruggendorfer ve Konecny’nin (2014) Alinda’da yaptığı gibi, sit alanları, yeniden ayrı ayrı ele alınmaya başlanmıştır. Bir asrı aşkın bir süreye yayılan çalışmalarda, Karya’daki istihkam sürecinin farklı dönemleri tespit edilmeye çalışılmış, fakat yeterli arkeolojik kazıların gerçekleştirilememesi sonucu, tarihleme işlemi, büyük ölçüde, mimari gözleme ve tarihi karşılaştırmalara dayanarak yapılmıştır. Doğru bir tarihi sıralama önermekte çekilen sıkıntı, Labranda sit alanındaki tahkimat ağı üzerine, İsveçli ve Fransız araştırmacıların gerçekleştirdiği kazılar sırasında (Karlsson 2007-2013 ve Vergnaud 2013-2015) aşılmıştır. Bu kazılar, sit alanında ortaya çıkarılan seramiklere dayanarak doğru bir tarihleme sunmayı mümkün kılmıştır.

Üç uzun dönemde incelenebilecek olan Karya istihkamının belkemiği niteliğini taşıyan dönemi Hekatomnid Hanedanlığına rastlar. Karya’daki ilk tahkimat yapılarının İ.Ö. 8.-7. yüzyıl civarında inşa edildiğini söyleyebiliriz. W. Radt’ın Halikarnassos sit alanının bulunduğu Bodrum yarımadası ve civarında gerçekleştirdiği, 1970 tarihli inceleme de bu görüşü destekler. Savunmanın tahkimli çeper bölgeler ve gerektiğinde geri çekilinebilecek, denizden uzak kaleler vasıtasıyla yapıldığı düşünülmektedir. Radt (1970) ve Rumscheid’in (2009) incelemelerine göre, Pedasa (Gökçeler Köyü) ve Alâzeytin Tepesi gibi civar noktaların yüksek yerlerinde bir kale ile aşağı mevkiinde ise etrafı surlarla çevrili bir yerleşim bulunmaktaydı. Buralardaki istihkam duvarları, birbirinden çok farklı biçimde örülmüşse de, plattenmauerwerk isimli, kiltaşı kütlelerini yığarak inşa etme yönteminin kullanılmasından ötürü, bir bütünlük arz etmektedir. Bu malzemenin kullanımı, bunun Karya kültürünün bir özelliği olmasından ziyade, hammaddenin yarımadada hazır bulunması ile açıklanabilir. Bölgenin istihkam geleneğindeki büyük değişiklik, İ.Ö. 370 yılı civarına, Mausolos dönemine rastlar. Mausolos, Alinda ve Halikarnassos gibi şehirleri, Amizon ve Labranda gibi tapınakların çevresi ve önem arz eden bazı anayollar üzerine, yani iktidarı ifade eden yerlerin tahkimi üzerine yoğunlaşır. Hekatomnid Hanedanlığı, İ.Ö. 4. yüzyılda kurduğu istihkam ağını, öncelikle nüfuzunu pekiştirmek üzere inşa etmiştir (Pimouguet-Pédarros 2000). Bu yeni yapıların özelliği, değişik yükseklikteki taşlardan örülmeleri ve taşların uzun kenarlarının yanı sıra, kısa kenarlarının da duvar yüzeyinde göze çarpmasıdır. Ayrıca kule köşelerinde kısa kenarların çifter çifter üst üste koyularak örüldüğü ve köşe çizgisini ortaya çıkaran taşların düzleştirildiği gözlemlenmektedir (Perdersen 2010, Pedersen ve Ruppe 2016). Böylelikle Karya’da Hekatomnid kimliğini teyit eder nitelikte bir istihkam mimarisinin, tıpkı kamusal ve dini yapılarda olduğu gibi, ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Karya’daki istihkam faaliyetinin üçüncü safhası, bir öncekinin devamı olarak karşımıza çıkmakta ve Büyük İskender’in ölümünün ardından bölgede kendini gösteren iktidar savaşlarını yansıtmaktadır (Mc Nicoll 1997). Bu gelişmeler bilhassa sahada kullanılan yöntemi etkilemiş ve yuvarlak, beşgen veya altıgen biçimli top kuleleri ortaya çıkmıştır (Pimouguet-Pédarros 2000). Kuşatma konusunda dönemin diğer Helenistik medeniyetlerinde kaydedilen gelişmelere Karya’da da rastlanır, hatta bir tahkim çemberi oluşturan kulelerin çeşitliliğine bakılırsa, bölgenin çeşitli denemelere sahne olduğu söylenebilir. Euromos şehri, Helenistik dönemde Karya’ya özgü askeri mimari alanında kaydedilen gelişmeleri gayet güzel gözler önüne sermektedir.

Fransız araştırmacılar, IFEA’nın desteğiyle Karya’yı uzun sürelerce derinlemesine incelemiştir. Bu çalışmaların öncelikli amacı yazıt arayışı olsa da, birçok sit alanı ve sur, aralarında Alfred Laumonier (1936), Louis Robert (1935) ve Pierre Debord’un (Debord 2001, Debord et Varınlıoğlu 2010) bulunduğu arkeolog ve tarihçilerin çalışmaları sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. IFEA’nın şubat ayı vitrini de, Kuzey Avrupa’dan İngiliz, Alman ve Danimarkalı araştırmacıların katkılarını gölgelemeden, Karya sit alanındaki Fransız kazı geleneğini tanıtmaya çalışacaktır.

IFEA kütüphanesi vitrininde sergilenen eserler

 • ADAM, J.-P. 1982, L’architecture militaire grecque, Paris. Ac Ar 043/
 • GARLAN, Y., 1974, Recherches de poliorcétique grecque, Paris.   COLL VII 223/
 • LERICHE, P. & H. TRÉZINY, (eds), 1986, La fortification dans l’histoire du monde grec (Actes du Colloque international du CNRS: « La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, 1982), Paris.  Ac Ar 048/
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/
 • CARSTENS, A.M. 2009, Karia and the Hekatomnids: The creation of a dynasty, BAR S1943, Oxford. COLL XIV 1943/
 • DEBORD, P & E. VARINLIOĞLU, 2010, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l’Antiquité, PUR, Rennes. HAM 04/
 • DEBORD, P. et R. DESCAT (éd.), 1994, Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale (Actes de la table ronde CNRS d’Istanbul, 1993), Bordeaux.  P 058/
 • DESCAT, R., 1994, « Les forteresses de Théra et Kallipolis de Carie », REA 96, 205-214. P 058/
 • HORNBLOWER, S. 1982, Mausolus, Oxford. Ac Gén 176/
 • KARLSSON, L., 2011, « The forts and fortifications of Labraunda », in: Karlsson, K. & S. Carlsson (eds), Labraunda and Karia, (Boreas 32), 217-252. HAM 67/
 • KRISCHEN, F., 1922, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, Milet III.2, Berlin. Ac Si Mil 05 B 3-2/
 • MC NICOLL, A.W., 1997, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford. Ac Ar 091/
 • PESCHLOW-BINDOKAT, 2005, Feldforschungen im Latmos: die Karische Stadt Latmos. (Milet, III.6), Berlin. GU 199/
 • PIMOUGUET-PÉDARROS, I., 2000, Archéologie de la défense: Histoire des fortifications antiques de Carie aux époques classique et hellénistique, Presses Universitaires de Franche Comté.  Ac Gén 154/
 • RADT, W., 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berücksichtigung der archaische Epoche, Tübingen. COLL X A 03/
 • RUMSCHEID, F. (éd.), 2009, Die Karer und die anderen (Actes du Colloque International de Berlin, 13-15 October 2005), Bonn. Ac Gén 211/
 • VERGNAUD, B., 2014(a), « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. & J. Blid Kullberg (eds), LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, (BOREAS 35), 107-122. Mél 132/
 • von GERKAN, A., 1935, Die Stadtmauern, Milet II. 3, Berlin. Ac Si Mil 05 B 2-3/
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/

Ayrıca seçilmiş makalelerden oluşan bir dosya

Kaynakça

Genel kaynaklar

 • ADAM, J.-P. 1982. L’architecture militaire grecque, Paris. Ac Ar 043/
 • FREDERIKSEN, R., MÜTH, S., SCHNEIDER, P. & M. SCHNELLE (éd.), Focus on Fortifikation. New Research on Fortifications in The Ancient Mediterranean and The Near East. Acropolis Museum in Athens, 6-9 December 2012. (Fokus Fortifikation Studies. vol. 2), Oxbow Books, Oxford.
 • GARLAN, Y., 1974, Recherches de poliorcétique grecque, Paris.   COLL VII 223/
 • HELLMANN, M.-Ch., 2010, L’architecture grecque. 3. Habitats et Fortifications. Picard, Paris.
 • KARLSSON, L., 1992, Fortification Towers and Masonry Techniques in the Hegemony of Syracuse 405-211 B.C., Stockholm.
 • LANG, F., 1996, Archaische Siedlungen in Griechenland. Struktur und Entwicklung, Berlin.
 • LAWRENCE, A.W., 1979, Greek Aims in Fortifications, Oxford.
 • LERICHE, P. & H. TRÉZINY, (eds), 1986, La fortification dans l’histoire du monde grec (Actes du Colloque international du CNRS: « La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, 1982), Paris.  Ac Ar 048/
 • MAIER, F.G., 1959-1961, Griechische Mauerbauinschriften, Heidelberg. Ep 031/
 • MARDSEN, A.W., 1969, Greek and Roman Artillery, from. 399 B.C. to the 4th Cent A.D., Historical Development, Oxford.
 • OBER, J., 1992, « Towards a Typology of Greek and Roman Artillery Towers : the First and Second Generations (ca. 375-275 B.C.) », in : Van De Maele, S. & J. M. Fossey (eds), Fortificationes Antiquae, 147-169.
 • SOKOLICEK, A., 2009, Diateichismata. Zu dem Phänomen innerer Befestigungsmauern im griechischen Städtebau, Vienne.
 • van de MAELE, S. et J.M FOSSEY (éd.), 1992, Fortificationes Antiquae (Actes du colloque tenu à Ottawa en octobre 1988), Amsterdam.
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/
 • WOKALEK, A., 1973, Griechische Stadtbefestigungen. Studien zur Geschichte der frühgriechischen Befestigungsanlagen, Bonn.

Karya’daki tahkimat hakkında:

 • BEAN, G.E., 1971, Turkey beyond the Meander, London.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK, 1952, « The Cnidia », ABSA 47, 171-213.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK., 1955, « The Halicarnassus Peninsula », ABSA 50, 86-170.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK, 1957, « The Carian Coast III », ABSA 52, 58-146.
 • BENOIT, J. et R. PIEROBON-BENOIT, 1993, « Il terittorio a Nord di Iasos », ANSP 23, 902-919.
 • BENTER, M., 2009, « Hydas, eine befestigte Höhensiedlung auf der Bozburun-Halbinsel », in: Rumscheid, F. (éd.), Die Karer und die anderen, 481-501. Ac Gén 211/
 • BRUN, P., 1994, « Les fortifications d’Hyllarima, Philon de Byzance et Pleistarchos », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale, REA 96, 193-204. P 058/
 • CARSTENS, A.M. 2009, Karia and the Hekatomnids: The creation of a dynasty, BAR S1943, Oxford. COLL XIV 1943/
 • CARSTENS, A.M. et P. FLENSTED-JENSEN, 2004, « Halikarnassos and the Lelegians », in: Isager, S. et P. Pedersen (éd.), The Salmakis Inscription and Hellenistic Halikarnassos, 109-123.
 • COBET, J., 1997, « Milet 1914-1985. Die Mauern sind die Stadt. Zur Stadtbefestigung des antikes Milet », AA, 249-284.
 • DEBORD, P & E. VARINLIOĞLU, 2010, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l’Antiquité, PUR, Rennes. HAM 04/
 • DEBORD, P. (dir.), 2001 (a), Les hautes terres de Carie, Bordeaux.
 • DEBORD, P. et R. DESCAT (éd.), 1994, Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale (Actes de la table ronde CNRS d’Istanbul, 1993), Bordeaux.  P 058/
 • DESCAT, R., 1994, « Les forteresses de Théra et Kallipolis de Carie », REA 96, 205-214. P 058/
 • HELD, W. et alii.,  1999, « Loryma Vorbericht über die Kampagnen 1995 und 1998 », Ist. Mitt. 49, 159-196.
 • HELD, W., 2006, « Loryma », in: Radt, W. (éd.), Stadtgrabungen und Stadtforschung im westlichen Kleinasien: Geplantes und Erreichtes, 187-198.
 • HORNBLOWER, S. 1982, Mausolus, Oxford. Ac Gén 176/
 • HÜLDEN, O., 2000, « Pleistarchos und die Befestigungsanlagen von Herakleia am Latmos », Klio 82, 382-408.
 • KARLSSON, L. 2013, « The Hekatomnid Pottery from the Recent Excavations and the Date of the Forts of Labraunda », in : Brun, P.  et al. (éd.), Euploia. La Lycie et la Carie antiques, 213-224.
 • KARLSSON, L., 2011, « The forts and fortifications of Labraunda », in : Karlsson, K. & S. Carlsson (eds), Labraunda and Karia, (Boreas 32), 217-252. HAM 67/
 • KARLSSON, L., 1994, « Thoughts about fortifications in Caria from Maussollos to Demetrios Poliorketes », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale, REA 96, 141-153.
 • KARLSSON, L. et al. 2012. « Labraunda 2011, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 5, 49–87.
 • KARLSSON, L. et al. 2011. « Labraunda 2010, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 4, 21–67.
 • KARLSSON, L. et al. 2010. « Labraunda 2009, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 3, 61–104.
 • KARLSSON, L. et al., 2009, « Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 2, 57-87.
 • KARLSSON, L. et al., 2008, « Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations », Istanbuler Mitteilungen 58, 109-133.
 • KRISCHEN, F., 1922, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, Milet III.2, Berlin. Ac Si Mil 05 B 3-2/
 • MC NICOLL, A.W., 1997, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford. Ac Ar 091/
 • PATON, W.R. & J.L. MYRES, 1896, « Karian sites and inscriptions », JHS 16, 188-271.
 • PEDERSEN, P., 2010, « The city wall of Halikarnassos », in: Van Bremen, R. & J.M. Carbon (eds), Hellenistic Karia, 269-316.
 • PEDERSEN, P. & U. RUPPE, 2016, « The Fortifications at Halikarnassos and Priene – some regional characteristics? », in : Frederiksen et al. (éd.) Focus on Fortifications. : New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East, Oxford, 560-580.
 • PESCHLOW-BINDOKAT, 2005, Feldforschungen im Latmos: die Karische Stadt Latmos. Milet, III.6, Berlin. GU 199/
 • PESCHLOW-BINDOKAT, A., 1989, « Lelegische Siedlungsspuren am Bafa See », Anadolu 22, 1981-1983, 79-83.
 • PESCHLOW-BINDOKAT, A. & U. PESCHLOW, 1996, Der Latmos. Eine unbekannte Gebirgslandschaft an der türkischen Westküste, Mainz.
 • PIMOUGUET, I., 1994 (b), « Les fortifications de la Pérée rhodienne », REA 96, 243-271.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 1995, « Défense et territoire, l’exemple milésien », DHA, 21-1, 89-109.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 2010, « Les fortifications de la cité d’Alinda en Carie », in : Aufrère, S.H. & M. Mazoyer (eds), Remparts et fortifications – Du temple d’Edfou au mur de Berlin, 91-110.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 2013, « Existe-t-il un style de construction hécatomnide ? Recherche à travers l’étude des fortifications du sud-ouest de l’Asie Mineure », in : Brun, P.  et al. (eds), Euploia. La Lycie et la Carie antiques, 153-174.
 • PIMOUGUET-PÉDARROS, I., 2000, Archéologie de la défense: Histoire des fortifications antiques de Carie aux époques classique et hellénistique, Presses Universitaires de Franche Comté.  Ac Gén 154/
 • RADT, W., 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berücksichtigung der archaische Epoche, Tübingen. COLL X A 03/
 • RADT, W., 1978, « Die Leleger auf der Halbinsel von Halikarnassos », in: Akurgal, E. (éd.), The proceedings of the Tenth International Congress of Classical Archaeology, I-III, 330-347.
 • ROBERT, J. & L., Fouilles d’Amyzon en Carie I, Exploration, histoire, monnaies et inscriptions, Paris. Ac Si Ili 02-01/
 • RUMSCHEID, F., 2009, « Die Leleger: Karer oder Andere? », in: Rumscheid, F. (éd.), Die Karer und die anderen, 163-193. Ac Gén 211/
 • RUMSCHEID, F., 1999, « Mylasas Verteidigung: Burgen statt Stadtmauer ? », in: Schwandner, E.-L. & K. Rheidt (eds), Stadt und Umland, Neue Ergebnisse der archäologischen Bau- und Siedlungsforschung, (DiskAB 7), 206-222.
 • VARINLIOĞLU, E., 1994, « La fortification hellénistique de Stratonicée, archéologie et épigraphie », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale. Table ronde CNRS, Istanbul 20-27 mai 1993, REA 96, 189-191.
 • VERGNAUD, B., 2016(a), « La forteresse de l’acropole de Labraunda. Rapport préliminaire sur la 4e campagne de fouille (2016) », in Henry, O. et al, Labraunda 2015, Anatolia Antiqua XXIV, 397-412.
 • VERGNAUD, B., 2016(b), « La muraille d’Eurômos 2014-2015 », in Kızıl, A. et al., Euromos : Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2015, Anatolia Antiqua XXIV, 325-333.
 • VERGNAUD, B., 2015, « La forteresse de l’acropole de Labraunda. Rapport préliminaire sur la 3e campagne de fouille (2014) », in Henry, O. et al, Labraunda 2014, Anatolia Antiqua XXIII, 316-330.
 • VERGNAUD, B., 2014(a), « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. & J. Blid Kullberg (eds), LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, (BOREAS 35), 107-122. Mél 132/
 • VERGNAUD, B., 2014(b), “L’acropole du site”, in : Henry et al., « La mission Labraunda 2013 – rapport préliminaire », Anatolia Antiqua 22, 280-292.
 • VERGNAUD, B., 2014(c) “Labraunda Lower Acropolis Excavations 2012-2013: Preliminary Notes”, in : Karlsson, L., Blid-Kullberg, J., Vergnaud, B. & A. Freccero, « A preliminary report on the work at the sanctuary with a new reconstruction drawing of the sanctuary by Jesper Blid Kullberg and an appendix by Fredrik Tobin », Opuscula 7, 16-22.
 • VERGNAUD, B., 2013, “L’acropole du site”, in : Henry et al., « Labraunda 2012, rapport préliminaire », Anatolia Antiqua 21, 285-298.
 • von GERKAN, A., 1935, Die Stadtmauern, Milet II. 3, Berlin. Ac Si Mil 05 B 2-3/

Les fortifications de la Carie antique

Tours d’Héraclée du Latmos, juillet 2009, Jesper Blid
Tours d’Héraclée du Latmos, juillet 2009, Jesper Blid

Février 2017
Türkçe çeviri

L’étude des fortifications antiques est devenue un champ d’études à part entière avec la parution d’ouvrages fondateurs, à partir des années 1970 (Winter 1971, Garlan 1974, Adam 1982) et l’organisation d’un premier colloque international sur le sujet (Leriche et Tréziny 1986). Archéologues et historiens prenaient alors conscience du fait qu’il était impossible d’étudier des cités et leur territoire sans envisager les efforts consentis par les civilisations méditerranéennes pour assurer leur défense. Cependant, le territoire carien, pourtant connu pour héberger de très nombreuses fortifications, se trouvait presque totalement exclu de ces publications modernes et ce malgré une tradition de recherche ancienne sur le sujet. En effet, dès 1896 Paton et Myres publiaient une carte de répartition et plusieurs plans toujours utiles puis les premières décennies du XXe siècle virent la parution de trois monographies consacrées aux défenses de sites tels qu’Héraclée du Latmos (Krischen 1922) et Milet (von Gerkan 1935). G. Bean, J.M. Cook et S. Hornblower (Mausolus, 1982) ont largement contribué à mettre en lumière les ouvrages fortifiés cariens. Mais il faut attendre 1997 pour que l’on dispose du premier traitement approfondi des murailles cariennes sous la plume d’A.W. Mc Nicoll dans un ouvrage abordant les fortifications de l’Égée à l’Euphrate. La première synthèse centrée sur les fortifications de Carie est celle d’I. Pimouguet-Pédarros (Archéologie de la défense, 2000). Il s’agit de l’ouvrage de réfence sur le sujet. On assiste ensuite à un renouvellement des études sur des sites individuels tels qu’Halicarnasse (Pedersen 2010), Héraclée du Latmos (Peschlow-Bindokat 2005, Hülden 2000) ou Alinda (Ruggendorfer et Konecny 2014). L’ensemble des recherches menées sur plus d’un siècle ont tenté d’établir les différentes phases de l’évolution de la pratique défensive en Carie. Cependant, en l’absence de fouilles archéologiques, les datations envisagées ont essentiellement reposé sur des observations architecturales et des considérations historiques. Ces problèmes chronologiques ont en partie été surmontés grâce aux fouilles de l’équipe franco-suédoise sur le réseau défensif de Labraunda (Karlsson 2007-2013 et Vergnaud 2013-2015). Elles ont permis d’obtenir des datations fiables à l’aide de la céramique découverte en contexte.

La pratique de la fortification en Carie peut être divisée en trois grandes phases dont la période hécatomnide constitue le pivot. Les premières fortifications cariennes pourraient avoir été érigées autour des VIIIe-VIIe siècles av. J.-C.. C’est ce que suggère l’étude réalisée par W. Radt sur la péninsule d’Halicarnasse (Radt 1970). La défense reposait sur des agglomérations fortifiées et des forteresses de repli en retrait par rapport à la mer. Les agglomérations, telles que Pédasa ou Alâzeytin, présentaient une citadelle en position dominante et un habitat fortifié en contrebas (Radt 1970 ; Rumscheid 2009). Les murs de ces sites étaient constitués d’appareils mixtes mais ils présentent une unité à travers l’emploi du plattenmauerwerk, une méthode de construction qui consiste à empiler des plaques de schiste. L’utilisation de ce matériau est moins un trait culturel carien que le résultat de sa disponibilité sur la péninsule. Le grand changement dans la pratique défensive de la région est à mettre au compte de Mausole (vers 370 av. J.-C.) qui a lancé un programme de fortification axé autour des lieux de pouvoir : les cités (e.g. Alinda, Halicarnasse), les abords des sanctuaires (e.g. Amyzon, Labraunda) et le long de certaines voies de communication importantes. Au IVe siècle av. J.-C., les Hécatomnides créent un maillage étroit qui sert principalement à asseoir leur autorité sur la région (Pimouguet-Pédarros 2000). Ces nouvelles constructions se caractérisent essentiellement par l’utilisation systématique de l’appareil pseudo-isodome à carreaux et boutisses et la présence du système de double boutisses et d’une plumée verticale aux angles de chaque tour (Perdersen 2010, Pedersen et Ruppe 2016). Il s’agit là de l’apparition d’une architecture défensive standardisée qui participe à l’affirmation de l’identité de la dynastie sur le pays carien au même titre que les bâtiments civils et religieux. La troisième phase de la pratique défensive carienne s’inscrit dans la continuité de la précédente et reflète les luttes de pouvoir particulièrement intenses qui ont eu lieu dans la région après la mort d’Alexandre le Grand (Mc Nicoll 1997). Sur le terrain, ces évolutions sont plutôt techniques et se caractérisent notamment par l’apparition de tours d’artillerie de forme ronde, pentagonale ou hexagonale (Pimouguet-Pédarros 2000). La Carie s’inscrit dans la droite ligne des évolutions de la poliorcétique du reste du monde hellénistique, plus encore, la région peut-être vue comme un laboratoire d’expérimentation à en juger par la variété des tours que l’on rencontre sur les périmètres fortifiés. La cité d’Eurômos illustre d’ailleurs parfaitement les évolutions de l’architecture militaire carienne à l’époque hellénistique.

Les chercheurs français appuyés par l’IFÉA ont longtemps sillonné la Carie. Si la recherche était principalement motivée par la quête d’inscriptions, de nombreux sites et leurs murailles sont sortis de l’oubli grâce aux recherches menées par des archéologues et des historiens parmi lesquels Alfred Laumonier (1936), Louis Robert (1935) et Pierre Debord (Debord 2001, Debord et Varınlıoğlu 2010). Le présentoir de l’IFÉA pour ce mois de février permettra de découvrir cette tradition de la recherche française en Carie sans occulter l’apport considérable des chercheurs du nord de l’Europe, britanniques, allemands et danois.

Sélection bibliographique

 • ADAM, J.-P. 1982, L’architecture militaire grecque, Paris. Ac Ar 043/
 • GARLAN, Y., 1974, Recherches de poliorcétique grecque, Paris.   COLL VII 223/
 • LERICHE, P. & H. TRÉZINY, (eds), 1986, La fortification dans l’histoire du monde grec (Actes du Colloque international du CNRS: « La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, 1982), Paris.  Ac Ar 048/
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/
 • CARSTENS, A.M. 2009, Karia and the Hekatomnids: The creation of a dynasty, BAR S1943, Oxford. COLL XIV 1943/
 • DEBORD, P & E. VARINLIOĞLU, 2010, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l’Antiquité, PUR, Rennes. HAM 04/
 • DEBORD, P. et R. DESCAT (éd.), 1994, Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale (Actes de la table ronde CNRS d’Istanbul, 1993), Bordeaux.  P 058/
 • DESCAT, R., 1994, « Les forteresses de Théra et Kallipolis de Carie », REA 96, 205-214. P 058/
 • HORNBLOWER, S. 1982, Mausolus, Oxford. Ac Gén 176/
 • KARLSSON, L., 2011, « The forts and fortifications of Labraunda », in: Karlsson, K. & S. Carlsson (eds), Labraunda and Karia, (Boreas 32), 217-252. HAM 67/
 • KRISCHEN, F., 1922, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, Milet III.2, Berlin. Ac Si Mil 05 B 3-2/
 • MC NICOLL, A.W., 1997, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford. Ac Ar 091/
 • PESCHLOW-BINDOKAT, 2005, Feldforschungen im Latmos: die Karische Stadt Latmos. (Milet, III.6), Berlin. GU 199/
 • PIMOUGUET-PÉDARROS, I., 2000, Archéologie de la défense: Histoire des fortifications antiques de Carie aux époques classique et hellénistique, Presses Universitaires de Franche Comté.  Ac Gén 154/
 • RADT, W., 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berücksichtigung der archaische Epoche, Tübingen. COLL X A 03/
 • RUMSCHEID, F. (éd.), 2009, Die Karer und die anderen (Actes du Colloque International de Berlin, 13-15 October 2005), Bonn. Ac Gén 211/
 • VERGNAUD, B., 2014(a), « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. & J. Blid Kullberg (eds), LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, (BOREAS 35), 107-122. Mél 132/
 • von GERKAN, A., 1935, Die Stadtmauern, Milet II. 3, Berlin. Ac Si Mil 05 B 2-3/
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023

Généralités

 • ADAM, J.-P. 1982. L’architecture militaire grecque, Paris. Ac Ar 043/
 • FREDERIKSEN, R., MÜTH, S., SCHNEIDER, P. & M. SCHNELLE (éd.), Focus on Fortifikation. New Research on Fortifications in The Ancient Mediterranean and The Near East. Acropolis Museum in Athens, 6-9 December 2012. (Fokus Fortifikation Studies. vol. 2), Oxbow Books, Oxford.
 • GARLAN, Y., 1974, Recherches de poliorcétique grecque, Paris.   COLL VII 223/
 • HELLMANN, M.-Ch., 2010, L’architecture grecque. 3. Habitats et Fortifications. Picard, Paris.
 • KARLSSON, L., 1992, Fortification Towers and Masonry Techniques in the Hegemony of Syracuse 405-211 B.C., Stockholm.
 • LANG, F., 1996, Archaische Siedlungen in Griechenland. Struktur und Entwicklung, Berlin.
 • LAWRENCE, A.W., 1979, Greek Aims in Fortifications, Oxford.
 • LERICHE, P. & H. TRÉZINY, (eds), 1986, La fortification dans l’histoire du monde grec (Actes du Colloque international du CNRS: « La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, 1982), Paris.  Ac Ar 048/
 • MAIER, F.G., 1959-1961, Griechische Mauerbauinschriften, Heidelberg. Ep 031/
 • MARDSEN, A.W., 1969, Greek and Roman Artillery, from. 399 B.C. to the 4th Cent A.D., Historical Development, Oxford.
 • OBER, J., 1992, « Towards a Typology of Greek and Roman Artillery Towers: the First and Second Generations (ca. 375-275 B.C.) », in : Van De Maele, S. & J. M. Fossey (eds), Fortificationes Antiquae, 147-169.
 • SOKOLICEK, A., 2009, Diateichismata. Zu dem Phänomen innerer Befestigungsmauern im griechischen Städtebau, Vienne.
 • van de MAELE, S. et J.M FOSSEY (éd.), 1992, Fortificationes Antiquae (Actes du colloque tenu à Ottawa en octobre 1988), Amsterdam.
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/
 • WOKALEK, A., 1973, Griechische Stadtbefestigungen. Studien zur Geschichte der frühgriechischen Befestigungsanlagen, Bonn.

Sur les fortifications de Carie

 • BEAN, G.E., 1971, Turkey beyond the Meander, London.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK, 1952, « The Cnidia », ABSA 47, 171-213.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK., 1955, « The Halicarnassus Peninsula », ABSA 50, 86-170.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK, 1957, « The Carian Coast III », ABSA 52, 58-146.
 • BENOIT, J. et R. PIEROBON-BENOIT, 1993, « Il terittorio a Nord di Iasos », ANSP 23, 902-919.
 • BENTER, M., 2009, « Hydas, eine befestigte Höhensiedlung auf der Bozburun-Halbinsel », in: Rumscheid, F. (éd.), Die Karer und die anderen, 481-501. Ac Gén 211/
 • BRUN, P., 1994, « Les fortifications d’Hyllarima, Philon de Byzance et Pleistarchos », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale, REA 96, 193-204. P 058/
 • CARSTENS, A.M. 2009, Karia and the Hekatomnids: The creation of a dynasty, BAR S1943, Oxford. COLL XIV 1943/
 • CARSTENS, A.M. et P. FLENSTED-JENSEN, 2004, « Halikarnassos and the Lelegians », in: Isager, S. et P. Pedersen (éd.), The Salmakis Inscription and Hellenistic Halikarnassos, 109-123.
 • COBET, J., 1997, « Milet 1914-1985. Die Mauern sind die Stadt. Zur Stadtbefestigung des antikes Milet », AA, 249-284.
 • DEBORD, P & E. VARINLIOĞLU, 2010, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l’Antiquité, PUR, Rennes. HAM 04/
 • DEBORD, P. (dir.), 2001 (a), Les hautes terres de Carie, Bordeaux.
 • DEBORD, P. et R. DESCAT (éd.), 1994, Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale (Actes de la table ronde CNRS d’Istanbul, 1993), Bordeaux.  P 058/
 • DESCAT, R., 1994, « Les forteresses de Théra et Kallipolis de Carie », REA 96, 205-214. P 058/
 • HELD, W. et alii.,  1999, « Loryma Vorbericht über die Kampagnen 1995 und 1998 », Ist. Mitt. 49, 159-196.
 • HELD, W., 2006, « Loryma », in: Radt, W. (éd.), Stadtgrabungen und Stadtforschung im westlichen Kleinasien: Geplantes und Erreichtes, 187-198.
 • HORNBLOWER, S. 1982, Mausolus, Oxford. Ac Gén 176/
 • HÜLDEN, O., 2000, « Pleistarchos und die Befestigungsanlagen von Herakleia am Latmos », Klio 82, 382-408.
 • KARLSSON, L. 2013, « The Hekatomnid Pottery from the Recent Excavations and the Date of the Forts of Labraunda », in : Brun, P.  et al. (éd.), Euploia. La Lycie et la Carie antiques, 213-224.
 • KARLSSON, L., 2011, « The forts and fortifications of Labraunda », in : Karlsson, K. & S. Carlsson (eds), Labraunda and Karia, (Boreas 32), 217-252. HAM 67/
 • KARLSSON, L., 1994, « Thoughts about fortifications in Caria from Maussollos to Demetrios Poliorketes », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale, REA 96, 141-153.
 • KARLSSON, L. et al. 2012. « Labraunda 2011, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 5, 49–87.
 • KARLSSON, L. et al. 2011. « Labraunda 2010, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 4, 21–67.
 • KARLSSON, L. et al. 2010. « Labraunda 2009, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 3, 61–104.
 • KARLSSON, L. et al., 2009, « Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 2, 57-87.
 • KARLSSON, L. et al., 2008, « Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations », Istanbuler Mitteilungen 58, 109-133.
 • KRISCHEN, F., 1922, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, Milet III.2, Berlin. Ac Si Mil 05 B 3-2/
 • MC NICOLL, A.W., 1997, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford. Ac Ar 091/
 • PATON, W.R. & J.L. MYRES, 1896, « Karian sites and inscriptions », JHS 16, 188-271.
 • PEDERSEN, P., 2010, « The city wall of Halikarnassos », in: Van Bremen, R. & J.M. Carbon (eds), Hellenistic Karia, 269-316.
 • PEDERSEN, P. & U. RUPPE, 2016, « The Fortifications at Halikarnassos and Priene – some regional characteristics? », in : Frederiksen et al. (éd.) Focus on Fortifications. : New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East, Oxford, 560-580.
 • PESCHLOW-BINDOKAT, 2005, Feldforschungen im Latmos: die Karische Stadt Latmos. Milet, III.6, Berlin. GU 199/
 • PESCHLOW-BINDOKAT, A., 1989, « Lelegische Siedlungsspuren am Bafa See », Anadolu 22, 1981-1983, 79-83.
 • PESCHLOW-BINDOKAT, A. & U. PESCHLOW, 1996, Der Latmos. Eine unbekannte Gebirgslandschaft an der türkischen Westküste, Mainz.
 • PIMOUGUET, I., 1994 (b), « Les fortifications de la Pérée rhodienne », REA 96, 243-271.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 1995, « Défense et territoire, l’exemple milésien », DHA, 21-1, 89-109.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 2010, « Les fortifications de la cité d’Alinda en Carie », in : Aufrère, S.H. & M. Mazoyer (eds), Remparts et fortifications – Du temple d’Edfou au mur de Berlin, 91-110.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 2013, « Existe-t-il un style de construction hécatomnide ? Recherche à travers l’étude des fortifications du sud-ouest de l’Asie Mineure », in : Brun, P.  et al. (eds), Euploia. La Lycie et la Carie antiques, 153-174.
 • PIMOUGUET-PÉDARROS, I., 2000, Archéologie de la défense: Histoire des fortifications antiques de Carie aux époques classique et hellénistique, Presses Universitaires de Franche Comté.  Ac Gén 154/
 • RADT, W., 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berücksichtigung der archaische Epoche, Tübingen. COLL X A 03/
 • RADT, W., 1978, « Die Leleger auf der Halbinsel von Halikarnassos », in: Akurgal, E. (éd.), The proceedings of the Tenth International Congress of Classical Archaeology, I-III, 330-347.
 • ROBERT, L.,  1935, « Rapport sommaire sur un premier voyage en Carie », AJA 39, 331-340.
 • ROBERT, J. & L., Fouilles d’Amyzon en Carie I, Exploration, histoire, monnaies et inscriptions, Paris. Ac Si Ili 02-01/
 • RUMSCHEID, F., 2009, « Die Leleger: Karer oder Andere? », in: Rumscheid, F. (éd.), Die Karer und die anderen, 163-193. Ac Gén 211/
 • RUMSCHEID, F., 1999, « Mylasas Verteidigung: Burgen statt Stadtmauer ? », in: Schwandner, E.-L. & K. Rheidt (eds), Stadt und Umland, Neue Ergebnisse der archäologischen Bau- und Siedlungsforschung, (DiskAB 7), 206-222.
 • VARINLIOĞLU, E., 1994, « La fortification hellénistique de Stratonicée, archéologie et épigraphie », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale. Table ronde CNRS, Istanbul 20-27 mai 1993, REA 96, 189-191.
 • VERGNAUD, B., 2016(a), « La forteresse de l’acropole de Labraunda. Rapport préliminaire sur la 4e campagne de fouille (2016) », in Henry, O. et al, Labraunda 2015, Anatolia Antiqua XXIV, 397-412.
 • VERGNAUD, B., 2016(b), « La muraille d’Eurômos 2014-2015 », in Kızıl, A. et al., Euromos : Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2015, Anatolia Antiqua XXIV, 325-333.
 • VERGNAUD, B., 2015, « La forteresse de l’acropole de Labraunda. Rapport préliminaire sur la 3e campagne de fouille (2014) », in Henry, O. et al, Labraunda 2014, Anatolia Antiqua XXIII, 316-330.
 • VERGNAUD, B., 2014(a), « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. & J. Blid Kullberg (eds), LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, (BOREAS 35), 107-122. Mél 132/
 • VERGNAUD, B., 2014(b), “L’acropole du site”, in : Henry et al., « La mission Labraunda 2013 – rapport préliminaire », Anatolia Antiqua 22, 280-292.
 • VERGNAUD, B., 2014(c) “Labraunda Lower Acropolis Excavations 2012-2013: Preliminary Notes”, in : Karlsson, L., Blid-Kullberg, J., Vergnaud, B. & A. Freccero, « A preliminary report on the work at the sanctuary with a new reconstruction drawing of the sanctuary by Jesper Blid Kullberg and an appendix by Fredrik Tobin », Opuscula 7, 16-22.
 • VERGNAUD, B., 2013, “L’acropole du site”, in : Henry et al., « Labraunda 2012, rapport préliminaire », Anatolia Antiqua 21, 285-298.
 • von GERKAN, A., 1935, Die Stadtmauern, Milet II. 3, Berlin. Ac Si Mil 05 B 2-3/

Disparition de Pierre Chuvin, directeur de l’IFEA (2003-2008)

chu1
Pierre Chuvin à son bureau de directeur, le 10 04 2006 (Archives IFEA)

Le décès de Pierre Chuvin le 26 décembre 2016 a laissé l’IFEA orphelin d’un de ses récents anciens directeurs dont le souvenir est encore très présent et vivant. Il avait en effet quitté cette fonction de directeur en août 2008, il y a moins de dix ans : dans son intégralité, le personnel permanent ou « long séjour » actuel l’a donc bien connu et se souvient de lui1. Notre objectif ici, notamment en relisant ses rapports d’activité soignés et en consultant les archives IFEA de son époque, est simplement d’évoquer à grands traits son œuvre à la tête de notre institut, sans avoir la prétention d’évoquer sa carrière scientifique et universitaire ; ce que d’autres, plus compétents et mieux informés, ont fait ou ne manqueront pas de faire.

chu2Helléniste chevronné, Pierre Chuvin s’est d’emblée imposé comme curieux de tout et comme un généraliste de l’Anatolie et du monde turc, toutes périodes confondues. Son érudition et sa solide culture classique ont été mises au service des approches très diversifiées et transversales, caractéristiques de l’activité des instituts de recherche à l’étranger.

Son attention au contemporain s’est traduite par un soutien sans faille à la création de l’Observatoire de la Vie Politique Turque (OVIPOT), en mars 2005. Toujours en activité dix ans après, cet Observatoire contribue, grâce à son blog, au rayonnement de l’IFEA. P. Chuvin fut également très impliqué dans le projet d’Observatoire du Caucase à Bakou, structure qui semblait faire le lien entre sa sensibilité centre-asiatique persistante et ses horizons anatoliens réactualisés. Il présidera au lancement de cette antenne en novembre 2003 et y consacra ainsi une de ses premières missions hors de Turquie (en décembre 2003)ainsi qu’une de ses dernières, en septembre 2007. On se souvient aussi, qu’il s’était penché avec curiosité sur les fonts baptismaux de l’European Journal of Turkish Studies durant l’été 2003, lors de son passage en Turquie en tant que futur directeur.

Dans le domaine de l’archéologie, les années Chuvin ont été marquées par les grandes heures des fouilles de l’Agora d’Izmir – lancées en octobre 2002, soit avant sa venue à  la tête de l’IFEA – pour lesquels il s’était personnellement engagé (en vue d’assurer le soutien de Total) et par un séminaire (en mai 2005) et une école doctorale (octobre 2006), tous deux organisés à Çanakkale en collaboration avec notre collègue Onur Özbek. Passionné par l’ensemble de l’Anatolie, Pierre Chuvin a aussi beaucoup sillonné le pays, n’hésitant pas à utiliser la voiture pour parcourir de longues distances : Izmir, de nombreuses fois, Çanakkale, Sivas/Divriği, Ankara, Antalya, Héraclée du Pont (11-14 novembre 2006), Trabzon et Rize ont compté parmi ses destinations affectionnées.

Pédagogue, médiateur, Pierre Chuvin a aussi manifesté le souci permanent de la diffusion des acquis de la recherche. Outre son engagement dans la revue L’Histoire qui n’a pas fléchi durant son mandat, et son intérêt pour les façons d’enseigner l’histoire et leurs variations dans le temps et l’espace2, on rappellera deux de ses initiatives stambouliotes : le cycle de conférences « Regards croisés sur la civilisation byzantine » organisé avec l’Association des Guides Touristiques Turcs en 2005-2006, prolongé par les « Conférences sur l’Anatolie médiévale » en 2006-2007 ; et, d’autre part, « Les cours du Collège de France en Turquie », cours délocalisés organisés au mois d’avril 2005 dans le cadre prestigieux du Palais de France.

chu3 chu4Enfin, Pierre Chuvin se distingua tout au long de son mandat par un intérêt particulier pour l’histoire de l’institution qu’il dirigeait et, tout particulièrement, pour trois figures de directeur, assez différentes  les unes des autres : le fondateur, Albert Gabriel (1930-1956), auquel une belle exposition commissionnée par Pierre Pinon fut consacrée en septembre-novembre 2006 – en collaboration avec Yapı Kredi Kültür -, Louis Robert (1956-1964), le maître en hellénisme, limousin d’origine comme lui3, et enfin Stéphane Yerasimos (1994-1999), dont la disparition soudaine en juillet 2005 l’avait profondément affecté.

chu5 chu6Encore une fois, au nom de l’IFEA, toprağı bol olsun.

 1. L’IFEA lui doit la “nouvelle salle de réunion” – dite Albert Gabriel -, aménagée en sous-sol et achevée fin 2004 []
 2. Le 18 mai 2007, il a ouvert avec un enthousiasme communicatif les journées « Écrire ensemble l’histoire : Enseignement de l’histoire et manuels scolaires en Europe » au Lycée Notre-Dame-de-Sion []
 3. Louis R., de la Haute-Vienne, et Pierre C., de la Creuse []

Kâh milli, kâh yerel açıdan işlenmiş Türkiye’nin politik ekonomisi

Ocak 2017
Version française

Siyaset dünyası ile kurdukları ilişkilerde, patronların günümüzde nasıl kamplaştıklarına yoğunlaşan incelemeler ile birlikte, Türkiye’de politik ekonomi konulu çalışmalarda, 1990lı yıllardan itibaren kuşkusuz bir yenilik gözlemlenmiştir. Bu incelemelerde, “tüccarlar” ve “sanayiciler” çekişmesinin üzerinde daha az durularak, yeni kuşak işadamlarının ortaya çıkışı ile Türkiye’de yükselişe geçen siyasal İslam ve bilhassa AKP’nin iktidara gelmesi arasındaki ilişki kavranmaya çalışılmıştır (Buğra A. ve Savaşkan O, 2015 ; Buğra A., 1994 ; Heper M., 2014). Söz konusu değişim, özellikle patroncu çevrelerin sürdürdüğü mücadele çerçevesinde; Türk siyasetinin İslamcı kanadı ile laik kanadı arasında kalan her bir siyasi kesimin kendi işadamlarını bir araya getiren dernekleri kurmasıyla birlikte gözlenir (Özel I., 2015 ; Yankaya D., 2013). Böylelikle ilgi, belirgin bir biçimde, sektörler üzerine yoğunlaşan çalışmalardan, bölgeler arasındaki rekabet konusuna doğru kayar. Memleketleriyle öne çıkan bilhassa Anadolu kökenli bu yeni kişiler, eski seçkinlerin devletçi ve kemalist iktidarını eleştirip, ayrıca, meşruiyetlerinin temeli olarak dini aidiyetlerini öne çıkarırlar.

Ekonomik yapı ve yerel seçkinlerin şehirlerde inşa ettiği mekanlar arasındaki ilişkiyi konu alan eserlerin yurt çapında piyasaya çıkması tam da bu döneme rastlar. Bu çalışmalar, belediye veya işadamı gibi, yereldeki kurum ve girişimcilerin iktisadi büyümeyi nasıl sırtlanarak, memleketlerinden birer “girişimci şehir” yarattıklarını, siyasi iktisat merceğinden ele alır (Bayırbağ, M. K., 2007). Yereldeki yeni orta sınıfın siyasi açıdan gösterdiği hareketlilik sonucu yeni kaynakların ortaya çıkmasında ciddi ilerlemeler kaydedilir. Öyle ki Gaziantep, Kayseri, Konya, Denizli politik ekonomi merceğinden kapsamlıca çalışılmış şehirlere örnektir (Doğan, A. E., 2007 ; Bayırbağ, M. K., 2007 ; Cengiz K., 2013 ; Öz Ö., 2004 ; Varol C., 2009 ; Kuyucu T., Danış D., 2015). Türkiye’de devlet, siyaset, iktisat ve toplum arasındaki ilişkilerin dönüşüm süreçlerini, siyasetçiler ve memleketleri ile kurulan ilişkileri temel alarak işleyen bu incelemelerin, ekonomi alanındaki çalışmalara yeni bir bakış kazandırmak gibi önemli bir yanı vardır.

Hükümetin Gülen cemaatiyle mücadelesinin damgaladığı Türkiye’nin yakın dönem gündemiyle ilgili olarak, Gülenci ağların iş çevrelerindeki gelişimini ele alan çalışmalar mevcuttur. Cemaatin birçok ülkedeki okulları aracılığıyla kurduğu ağları, iş camiası ile kurulan ağları takip etmiştir (Pandya S., Gallagher N., 2012 ; Hendrick J. D., 2013). 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrasında, cemaatle ilişki şüphesi taşıyan şirketler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu isimli devlet kurumuna devredilmiştir. Bu yaptırımlar, Türkiye’deki iş çevreleri ve siyasi iktidar mercileri arasındaki ilişki bakımından düşündürücüdür. Gülen cemaatine yakın iş çevrelerine ait dernekleri bir araya getiren Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TÜSKON) ve AKP makamları arasındaki ilişkiler diplomasi alanını da etkilemiştir (Angey G., 2014). Öte yandan 2000li yıllar boyunca işadamları ve siyasetçilerin yerelde kurdukları bağlar ile hâlihazırda yeniden şekillenen ilişkilerin nasıl seyredeceği de irdelenmelidir (Dorronsoro G., Gourisse B., 2014).

Politik ekonomi alanında yürütülen çalışmalar, her kesimden kabul görmemekte ve iktisadi konuların meseleyi siyasileştiren biçimde el alınmasına şüpheyle yaklaşabilmektedir. Özellikle Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı’nın yayınları aracılığıyla, iktisatçılar incelemelerinde Malatya, Denizli, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, Doğu Karadeniz gibi Anadolu şehir ve bölgelerine yoğunlaşmışlardır (Küçüker C., 1998 ; Akbostancı E. et Erdoğdu O. S., 2011). Söz konusu çalışmalar arasında, 1929 ekonomik krizi döneminde kuruluş amacı, devletin iktisadi önlemlerini desteklemek olan vakfa iktisatçıların sunduğu incelemelere bilhassa rastlanır. Ayrıca ticaret odaları ve patron dernekleri gibi Türk ekonomisinde rol oynayan unsurların desteklediği İktisadi Kalkınma Vakfı da, Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik lobi faaliyeti görevi gören birçok eser yayımlamaktadır. Kıbrıs meselesinden AB’de uygulanan vergi politikalarına varana dek, ekonomik ve sosyal açıdan gayet farklı konuları işleyen bu yayınlar, ekonomik ilişkilere uzlaşmacı bir biçimde yaklaşmaktadır.

Kitap ve makalaler

 • Angey G., « La recomposition de la politique étrangère turque en Afrique subsaharienne. Entre diplomatie publique et acteurs privés », Note de l’Ifri, 201
 • Bayırbağ M. K., « Continuity and Change in Public Policy: Redistribution, Exclusion and State Rescaling in Turkey », International Journal of Urban and Regional Research, volume 37, 2013
 • Bianchi R., Interest Groups and Political Development in Turkey, 1984, Princeton – TurHm 195
 • Buğra A., State and business in modern Turkey, 1994, New-York – TurCont 082
 • Buğra A., « Class, Culture and State: An Analysis of Interest Representation by Two Turkish Business Associations », International Journal of Middle East Studies, n°30, 1998, pp.521-539
 • Buğra A., and Savaşkan O., « Politics and Class: The Turkish Business Environment in the Neoliberal Age » New Perspectives on Turkey, 2012, n°46, pp.27–63 – P289
 • Buğra A. et Savaşkan O., Türkiye’de Yeni Kapitalizm; Siyaset, Din ve İş Dünyası, 2015, Istanbul – TurCont 533
 • Demir Ö., Acar M., Toprak M., « Anatolian Tigers or Islamic Capital: Prospects and Challenges », Middle Eastern Studies, n°6, volume 40, 2004, pp. 166-188
 • Dorronsoro G., Gourisse B., « Une clé de lecture du politique en Turquie : les rapports Etats-Partis », Politix, n°107, 2014, pp. 195-218
 • Insel A. (dir.), La Turquie entre l’ordre et le développement : Eléments d’analyse sur le rôle de l’état dans le processus de développement, 1984, Paris – TurHm 0185
 • Hendrick J. D., Gülen, The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the World, 2013, New-York – TurCont 514
 • Heper M. et Keyman E. F., « Double-Faced State: Political Patronage and the Consolidation of Democracy in Turkey », Middle Eastern Studies, volume 34, n°4, 1998, pp. 259-277 – P111
 • Heper M. (dir.), Strong State and Economic Interest Groups, De Gruyter, 2014
 • Kazgan G., Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi: Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye, 2002, Istanbul – EcTur 56
 • Koraltürk M., Türkiye’de ticaret ve sanayi odaları 1880-1952, 2002, Istanbul – TurHm 588
 • Koraltürk M., Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, 2011, Istanbul – TurHm 728
 • Öniş Z., Türem U., « Business, Globalization and Democracy : A Comparative Analysis of Turkish Business Associations », Turkish Studies, 2001, pp. 94-120
 • Öniş Z., « Crises and Transformations in Turkish Political Economy », Turkish Policy Quaterly, n°3, volume 9, 2010
 • Öniş Z. et Şenses F., Turkey and the Global Economy, Neo-Liberal RestrucTuring and Integration in the Post-Crisis Era, 2013, New-York – TurCont 542
 • Özel I., State-Business Alliances and Economic Development. Turkey, Mexico and North Africa, Routledge, 2015, New-York
 • Pandya S., Gallagher N., The Gülen Hizmet Movement and its Transnational Activities. Case studies of altruistic activism in contemporary Islam, 2012 – ISLG 199
 • Serdaroglu Ö., « Les transformations des registres d’action du TÜSIAD dans les années 1990 : le rôle de l’enjeu européen », European Journal of Turkish Studies, 2009
 • Sönmez M., Kırk haramiler, Türkiye’de holdingler, 1987, Istanbul – FTH 213
 • Yankaya D., La nouvelle bourgeoisie islamique. Le modèle turc, 2013, Paris – TurCont 519

Bölge ve yerele odaklı çalışmalar

 • Bayirbag, M. K., Local entrepreneurialism, state re-scaling and scalar strategies of representation. The case of the city of Gaziantep, Turkey, Thèse de doctorat, 2007
 • Bayirbag, M. K., « Local Entrepreneurialism and State Rescaling in Turkey », Urban Studies, n°47, 2010, pp. 363-385
 • Cengiz K., Yav İşte Fabrikalaşak Anadolu Sermayesinin Oluşumu: Kayseri Hacılar Örneği, 2013, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Danış D., Kuyucu T., « Similar Processes, Divergent Outcomes: A Comparative Analysis of Urban Redevelopment Projects in Three Turkish Cities », Urban Affairs Review, n°51, 2015, pp. 381-413
 • Doğan, A. E., Eğreti Kamusallık, Kayseri Örneğinde İslamcı Belediyecilik, 2007, Istanbul – ObsUrb 1619
 • Öz Ö., Clusters and Competitive Advantage, 2004
 • Özcan G. B., « A critical analysis of decentralisation and local economic development : the Turkish case », Environment and Planning C: Government and Policy, volume 24, 2006, pp 117-138
 • Varol C., Entrepreneurial Networks in Local Industrial Development: Empirical Evidences from Turkey, 2009

Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı yayınları

 • Akbostancı E. et Erdoğdu O. S., Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2011, Ankara
 • Küçüker C., Anadolu’da Hızla Sanayileşen Kentler: Denizli Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, 1998, Ankara

L’économie politique turque en questions : question nationale, question locale

1-imageJanvier 2017
Türkçe çeviri

Les études en économie politique en Turquie connaissent depuis les années 1990 un renouveau certain au travers des études s’intéressant aux fragmentations internes et contemporaines du patronat dans ses rapports avec le monde politique. En attachant une importance moindre à la rivalité « commerçants » et « industriels », ces recherches essaient de saisir le rapport entre l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes d’affaires avec la montée en puissance de l’Islam politique en Turquie, et plus spécifiquement, avec l’arrivée au pouvoir du Parti de la justice et du développement (AKP) (Buğra A. et Savaşkan O, 2015 ; Buğra A., 1994 ; Heper M., 2014). Ces transformations s’opèrent notamment dans le champ du militantisme patronal, avec l’apparition d’associations patronales, se partageant une clientèle d’hommes d’affaires, selon des lignes de clivages recoupant les segmentations politiques turques entre pôle islamique et pôle séculariste (Özel I., 2015 ; Yankaya D., 2013). De manière particulièrement efficace, le questionnement se déplace depuis les études sectorielles vers les compétitions territoriales. Le référent territorial est en effet particulièrement mobilisé par ces nouveaux acteurs, aux origines anatoliennes, qui utilisent également le référent religieux islamique comme source de leur légitimité, en contestant le pouvoir des anciennes élites étatistes et kémalistes.

C’est à cette aune-là que l’on voit émerger des études monographiques à l’échelle métropolitaine, qui étudient les rapports entre construction économique et production de l’espace urbain par les élites locales. Ces travaux présentent ainsi sous le prisme de l’économie politique la manière dont le développement économique est pris en charge par les entrepreneurs locaux – les mairies, les hommes d’affaires – et comment ils parviennent à transformer leurs territoires en « villes entreprenantes » (Bayırbağ, M. K., 2007). De véritables stratégies d’accumulation de ressources sont à l’œuvre, grâce à la mobilisation politique des nouvelles bourgeoisies locales : les villes anatoliennes de Gaziantep, Kayseri, Konya, Denizli sont des territoires particulièrement bien étudiés sous ce prisme (Doğan A. E., 2007 ; Bayırbağ M. K., 2007 ; Cengiz K., 2013 ; Öz Ö., 2004 ; Varol C., 2009 ; Kuyucu T., Danış D., 2015). Ces travaux présentent le grand intérêt de renouveler les études économiques, en considérant les rapports au politique et au territoire comme fondamentaux dans les processus de transformation en cours en Turquie, dans les interactions entre l’État, l’économie et la société (Insel A. (dir.), 1984).

De manière plus récente et en lien avec l’actualité turque de la lutte menée par le gouvernement contre la « Cemaat » de Fethullah Gülen, des ouvrages cherchent à comprendre la manière dont les réseaux gülenistes se sont développés au sein du monde des affaires. Ces réseaux ont accompagné ceux développés de manière transnationale par les écoles de la Cemaat (Pandya S., Gallagher N., 2012 ; Hendrick J. D., 2013). Après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, les entreprises soupçonnées d’entretenir des liens avec la Cemaat ont été placées sous tutelle par l’organisme d’État Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu. Ces procédures interpellent sur les relations existant en Turquie entre le monde patronal et les structures du pouvoir politique. Les liens entre la confédération des associations patronales proches de la Cemaat – le TÜSKON – et les instances politiques de l’AKP ont notamment eu des impacts sur la scène diplomatique (Angey G., 2014). Cependant, les investigations sur l’état des relations au niveau local durant les années 2000, ainsi que sur l’avenir des recompositions en cours sur les rapports entre entrepreneurs et politiques restent encore largement à mener (Dorronsoro G., Gourisse B., 2014).

Les réflexions menées en économie politique ne font pas toujours l’unanimité, et l’approche politiste des questions économiques peut susciter de la part des économistes quelques réserves. Ces derniers proposent également des études territorialisées, notamment via les publications de la Fondation de l’Institut économique de Turquie (Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfi – TEKV) dans les villes ou province d’Anatolie : Malatya, Denizli, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, région de la mer Noire orientale (Küçüker C., 1998 ; Akbostancı E. et Erdoğdu O. S., 2011). Il s’agit surtout d’ouvrages rédigés par des économistes à destination de l’institut dont l’objectif était à sa création en 1929 de développer les capacités d’anticipation économique de l’Etat turc dans le contexte de la dépression économique de 1929. De son côté, la Fondation du développement économique (İktisadi Kalkınma Vakfı – IKV), également soutenue par les acteurs de l’économie turque, des chambres de commerce aux associations patronales, propose de nombreux ouvrages de lobbying en direction de l’Union européenne (UE). Ses publications portent ainsi sur des sujets économiques ou sociaux variés de la question chypriote à celle des politiques de taxations en vigueur dans l’UE, dans une approche consensuelle des rapports économiques.

Ouvrages et articles généraux

 • Angey G., « La recomposition de la politique étrangère turque en Afrique subsaharienne. Entre diplomatie publique et acteurs privés », Note de l’Ifri, 2014
 • Bayırbağ M. K., « Continuity and Change in Public Policy: Redistribution, Exclusion and State Rescaling in Turkey », International Journal of Urban and Regional Research, volume 37, 2013
 • Bianchi R., Interest Groups and Political Development in Turkey, 1984, Princeton – TurHm 195
 • Buğra A., State and business in modern Turkey, 1994, New-York – TurCont 082
 • Buğra A., « Class, Culture and State: An Analysis of Interest Representation by Two Turkish Business Associations », International Journal of Middle East Studies, n°30, 1998, pp.521-539
 • Buğra A., and Savaşkan O., « Politics and Class: The Turkish Business Environment in the Neoliberal Age » New Perspectives on Turkey, 2012, n°46, pp.27–63 – P289
 • Buğra A. et Savaşkan O., Türkiye’de Yeni Kapitalizm; Siyaset, Din ve İş Dünyası, 2015, Istanbul – TurCont 533
 • Demir Ö., Acar M., Toprak M., « Anatolian Tigers or Islamic Capital: Prospects and Challenges », Middle Eastern Studies, n°6, volume 40, 2004, pp. 166-188
 • Dorronsoro G., Gourisse B., « Une clé de lecture du politique en Turquie : les rapports Etats-Partis », Politix, n°107, 2014, pp. 195-218
 • Insel A. (dir.), La Turquie entre l’ordre et le développement : Eléments d’analyse sur le rôle de l’état dans le processus de développement, 1984, Paris – TurHm 0185
 • Hendrick J. D., Gülen, The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the World, 2013, New-York – TurCont 514
 • Heper M. et Keyman E. F., « Double-Faced State: Political Patronage and the Consolidation of Democracy in Turkey », Middle Eastern Studies, volume 34, n°4, 1998, pp. 259-277 – P111
 • Heper M. (dir.), Strong State and Economic Interest Groups, De Gruyter, 2014
 • Kazgan G., Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi: Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye, 2002, Istanbul – EcTur 56
 • Koraltürk M., Türkiye’de ticaret ve sanayi odaları 1880-1952, 2002, Istanbul – TurHm 588
 • Koraltürk M., Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, 2011, Istanbul – TurHm 728
 • Öniş Z., Türem U., « Business, Globalization and Democracy : A Comparative Analysis of Turkish Business Associations », Turkish Studies, 2001, pp. 94-120
 • Öniş Z., « Crises and Transformations in Turkish Political Economy », Turkish Policy Quaterly, n°3, volume 9, 2010
 • Öniş Z. et Şenses F., Turkey and the Global Economy, Neo-Liberal RestrucTuring and Integration in the Post-Crisis Era, 2013, New-York – TurCont 542
 • Özel I., State-Business Alliances and Economic Development. Turkey, Mexico and North Africa, Routledge, 2015, New-York
 • Pandya S., Gallagher N., The Gülen Hizmet Movement and its Transnational Activities. Case studies of altruistic activism in contemporary Islam, 2012 – ISLG 199
 • Serdaroglu Ö., « Les transformations des registres d’action du TÜSIAD dans les années 1990 : le rôle de l’enjeu européen », European Journal of Turkish Studies, 2009
 • Sönmez M., Kırk haramiler, Türkiye’de holdingler, 1987, Istanbul – FTH 213
 • Yankaya D., La nouvelle bourgeoisie islamique. Le modèle turc, 2013, Paris – TurCont 519

Études régionales, locales.

 • Bayirbag, M. K., Local entrepreneurialism, state re-scaling and scalar strategies of representation. The case of the city of Gaziantep, Turkey, Thèse de doctorat, 2007
 • Bayirbag, M. K., « Local Entrepreneurialism and State Rescaling in Turkey », Urban Studies, n°47, 2010, pp. 363-385
 • Cengiz K., Yav İşte Fabrikalaşak Anadolu Sermayesinin Oluşumu: Kayseri Hacılar Örneği, 2013, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Danış D., Kuyucu T., « Similar Processes, Divergent Outcomes: A Comparative Analysis of Urban Redevelopment Projects in Three Turkish Cities », Urban Affairs Review, n°51, 2015, pp. 381-413
 • Doğan, A. E., Eğreti Kamusallık, Kayseri Örneğinde İslamcı Belediyecilik, 2007, Istanbul – ObsUrb 1619
 • Öz Ö., Clusters and Competitive Advantage, 2004
 • Özcan G. B., « A critical analysis of decentralisation and local economic development : the Turkish case », Environment and Planning C: Government and Policy, volume 24, 2006, pp 117-138
 • Varol C., Entrepreneurial Networks in Local Industrial Development: Empirical Evidences from Turkey, 2009

Ouvrages publiés par le Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfi

 • Akbostancı E. et Erdoğdu O. S., Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2011, Ankara
 • Küçüker C., Anadolu’da Hızla Sanayileşen Kentler: Denizli Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, 1998, Ankara

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) kütüphanesindeki Arapça kaynaklar

arabeAralık 2016
Version française

IFEA, Arap dilinin özellikle Orta Çağ Arapçası konusunda uzmanlaşmış araştırmacıların önemli bir uğrak noktası olmuştur ve günümüzde de bu özelliğini hâlen korumaktadır. Enstitünün kütüphanesinde bulunan, Arap ve İslam âlemi üzerine, Fransızca ve İngilizce yüzlerce çalışma ve 200 kadar Arapça eser, bu durumun bir göstergesidir. Orta Çağ tarihi ve modern Mısır tarihi olmak üzere, başlıca iki konu etrafında şekillense de, sınırlı sayıdaki Arap dünyasıyla ilgili kaynaklar içinde çok çeşitli alanlardan eserler bulunmaktadır. İlerleyen satırlarda söz konusu çeşitliliği genel hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız.

IFEA kütüphanesinde her Arap dili uzmanının sıklıkla ihtiyaç duyacağı kaynaklar mevcuttur. Arapçadan başka bir dile veya bir başka dilden Arapçaya sözlüklerin (Kazimirski, Wehr, Lane) yanı sıra, Yakut el-Hamavi’nin (ö. 1229) coğrafi sözlüğü, K. Brockelmann’ın ve F. Sezgin’in yazar ve eser katalogları ile Türk kütüphanelerindeki el yazmaları kataloğu, araştırmacılar için sağlam bir kaynak niteliğindedir. Bunların arasında, J. Golius’un 1653 basımlı Arapça-Latince lugatı (Lexicon arabico-latinum), ilk basımı 1680 yılında Viyana’da yapılmış F. Mesgnien’in Şark lisanları sözlüğü (Thesaurus linguarum Orientalium Turcicae arabicae Persicae) ile G. W. Freytag’ın 1837 basımlı Arapça-Latince lugatı (Lexicon arabico-latinum) gibi, 17. yüzyıldan 19. yüzyıla dek kullanılmış tarihi sözlüklerin bulunduğunu belirtmek gerekir. Bir başka dikkat çekici sözlük ise Kaşgarlı Mahmut’un 1075 yılı civarında kaleme aldığı, etnoğrafik bilgiler de içeren Divanü Lugati’t-Türk isimli Türk dilleri sözlüğüdür.

ISL başlığı altında toplanmış, Arap ve İslam medeniyetlerinin tarihi ile ilgili ve bu medeniyetlerdeki düşünce tarihi konulu kaynaklar, özellikle Abbasi dönemini (750-1258) ele alır. Bunlar arasında, ilahiyat ve fen bilimleri olduğu kadar, edebiyat ve sanat alanlarındaki eserler de mevcuttur. Örneğin edebiyat alanında, İbn Abdürabbih’in eşsiz gerdanlık anlamına gelen El-İkdü’l-Ferid isimli şaheserinin yanı sıra, Abbasi dönemi nesrinin iki büyük ismi olan, El Cahiz’in (ö.867) ve Ebu Hayyan et-Tevhidi’nin (ö.1023) edebi mektupları da bulunur. Kütüphanede, Harezmi’nin (ö. 850) cebir eseri ile Abu Sahl İsa ibn Yahya al-Masihi’nin (ö. 1010) tıbbiyeyi yüz soruda ele aldığı kitabı mevcuttur. İlahiyat alanında ise İmam Buhari’nin (ö. 869) hadis külliyatı ve Ebu Cafer Taberi’nin (ö.923) tefsirinin yanı sıra, akılcı yaklaşımıyla öne çıkan mutezile anlayışının nadir incelemelerinden olan ve Ebü’l-Hüseyin el-Basri’ye (ö. 1044) ait el Mu‛temed isimli fıkıh usulü hakkındaki eserin de altını çizmek gerekir. Ayrıca İsmaili yaklaşımı yansıtan birtakım incelemeler de mevcuttur, bunlar arasından özellikle, Fatimi tarihçisi ve İsmaili bir vaiz olan Kadı Numan’ın (ö. 974) El-İktişar isimli, hukukun temellerini irdeleyen kitabını sayabiliriz.

Yine de IFEA kütüphanesindeki Arapça eserlerin büyük çoğunluğunu Orta Çağ ve Osmanlı öncesi döneme ait vakayinameler oluşturmaktadır. Arap ve İslam medeniyetlerinde tarih yazımı, edebi bir tür olarak, Abbasi iktidarının güçlenmesiyle birlikte, 9. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve vakayinamelerin temelinde senet diye adlandırılan ve aktardıkları haberin doğruluğunu teyit eden bir rivayet zinciri yatar. Anlatılanları konuya göre sınıflandıran, yaşam öykülerinin veya şehir tarihlerinin derlendiği başka biçimler, kısa zaman içinde ortaya çıkmışsa da, tüm tarihi nitelikteki çalışmalar, bu anlatıların çoğunlukla yıllık biçiminde derlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Suriye’deki Selçuklu (1078-1117), Eyyübi (1171-1341) ve Memlük dönemlerine (1250-1517) ışık tutan, Suriye ve Mısır tarihi üzerine yazılmış çok sayıda eserin yanı sıra, IFEA kütüphanesi, Abbasi dönemine ait iki önemli vakayinameyi barındırmaktadır. Bunların ilki El Mesudi’nin “Altın Bozkırlar ve Cevher Madenleri” anlamına gelen Muruc ez-Zeheb ve Ma’adin el-Cevahir başlıklı eseri, ikincisi ise Ebu Cafer Taberi’nin Tarih-i Taberi diye anılan kitabıdır. Kütüphanede ayrıca İbn Kadı Şuhba’nın (ö. 1448) Şam tarihi hakkındaki eseri ile Orta Çağ’da kaleme alınmış, biri İbn-i Adim’e (ö. 1262), diğeri ise Ragıb et-Tabbah’a (ö. 1370) ait, Halep tarihi üzerine iki eser ve Hicri takvime göre 10. yüzyıla denk gelen 1494-1591 yılları arasında yaşamış önemli kişilerin yaşam hikayelerini sunan, El-Gazi’ye ait (m. 1650) “bu asrın ayanı” anlamına gelen eseri bulunmaktadır.

Arap dünyası üzerine 15. yüzyıl sonundan bu yana yürütülen çalışmalarda, Kafkasya ve Çerkezler odaklı on kadar araştırmayı saymazsak, özellikle, Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetindeki Arap topraklarının işlendiğini söyleyebiliriz. Bu çalışmalar arasında Yemen, Irak ve Suriye’deki Osmanlı yönetimi ile ilgili araştırmalara rastlamak mümkündür. Fakat birçok dildeki 200’ü aşkın eserle Mısır tarihi, hiç kuşkusuz en çok eserin verildiği konu olarak ön sırada yer almaktadır. IFEA’daki Arapça kaynaklar, Mısır’da Abbasi sonrası döneme has vakayinamelerin bir devamı niteliğinde, bu bölgede yaşanmış farklı dönemlere işaret etmektedir, tıpkı başta İbn-ül Haşeb’in, (ö. 1815) 1688-1785 yıllarına denk gelen, Hicri takvimin 12. yüzyılını ele alan, vakayinamesi olmak üzere, El-Geberti’nin (ö. 1825) vakayinamesinde Fransa’nın Mısır seferini işleyen kısmı ile Muḥammed Afifi’nin Osmanlı dönemi Mısırını ele alan araştırmaları gibi. Bu çalışmalar, Kavalalı Mehmet Ali Paşa iktidarından İngiliz egemenliğine dek, Mısır tarihini; sosyal, ekonomik ve idari açıdan ele almalarıyla öne çıkarlar.

Kaynakça

Sözlük ve kataloglar

 • IHSANOĞLU, E. (dir.), Catalogue of Islamic Medical Manuscripts Manuscripts (in Arabic, Turkish and Persian) in the Libraries of Turkey, 1984 (Tur Gb 065)
 • HAMIDULLAH, M. (éd.), Le dictionnaire botanique d’Abu Hanifa ad-Dinawari (Kitab an-Nabat), 1973 (COLL VI H 05)
 • MESGNIEN, F., Thesaurus : Linguarim Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae : Lexicon Turcico Arabico Persicum, 2000 (6 vol.) (D 63 VI)

Edebiyat

 • AL-ĞAHIZ, Quatre essais, traduction française par Charles Vial, 1979 (COLL VI H 08)
 • IBN AL-FĀRIḌ, Poèmes mystiques, 2001 (Coll V 194)
 • KEILANI, I. (éd.), Trois épitres d’Abu Hayyan at-Tawhidi, 1951 (COLL V 023)

Düşünce tarihi

 • Mélanges Louis Massignon, (3 vol.), 1956-7 (COLL V 035)
 • Quand les Sciences parlent arabe VIIIe-XV siècle ap. J.C./IIe-IXe siècle H. Catalogue d’exposition, 2003 (CAT 062)
 • CORBIN, H., Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardî : Shaykh-ol-Ishrâq (ob. 587-1191),1946 (ISL R 011)
 • CORBIN, H. (éd.), Shihabaddin Yahya as-Suhrawardi : Opera metaphysica et mystica, Henri Corbin, 1945 (SL G 001-16)
 • HAMIDULLAH, M. (éd), Abu’l-Husain Muhammad B. ‘Ali B. At-Taiyib Al-Basri (savant mu’tazilite mort à Bagdad en 436/1044), 1964 (COLL V 049-01)
 • ISKANDAR, A. (éd.), Galen : On Examinations by which the Best Physicians are Recognized (Lp 41)
 • MIRZA, W. (éd.), Qadi Nu’man B. Muhammad mort au Caire en 363/974 : Kitab al-Iqtisar : Traité de jurisprudence ismaélienne, 1957 (COLL V 037)
 • ROSEN, F., (éd.), Al-Khwârazmî’s Algebra (ISL L 031)
 • SANAGUSTIN, F. (éd.), Le livre des cent questions en médecine d’Abu Sahl ‘Isa b. Yahya al-Masihi (m. ca 401 h. / 1010), 2000 (COLL V 186 I)

Orta Çağ tarihi

 • AL-‛ASKARĪ, Abū Hilāl, Le livre des califes qui s’en remirent au jugement d’un cadi, 2011 (ISL G 144)
 • BIANQUIS, Th., Damas et la Syrie sous la domination fatimide (359-468/969-1076) : Essai d’interprétation de chroniques arabes médiévales (2  vol.), 1986-9, (COLL V 120 et 121)
 • CAHEN, Cl. L’Islam des origines au début de l’empire ottoman, 1970 (F TH 094)
 • CAHEN, Cl., Les peuples musulmans dans l’histoire médiévale, 1977 (COLL V 90)
 • CANARD, M. Histoire de la dynastie des Hamdanides de Jazîra et de Syrie, T. 1, 1951 (ISL H 004)
 • GARCIN, J.-C. (dir.), Etats, Sociétés et cultures du monde musulman médiévale Xe-XVe siècle, Tome 1 : L’évolution politique et sociale, 1995 (ISL H 128)
 • JAZIM, M., Lumière de la connaissance : Règles, lois et coutumes du Yémen sous le règne du sultan rasoulide, 2003 (ISL T 44)
 • LITTLE, D. P., History and Historiography of the Mamluks, 1986 (ISL H 082)
 • AL-MUHAJER, Sh. J., Journal d’Ahmad Ibn Tawq 834/1430-915/1509 : La vie quotidienne à Damas à la fin de l’époque mamelouke, 2002 (COLL V 202)
 • ROSENTHAL, F., A History of Muslim Historiography, 1968, (ISL H 011)
 • SAUVAGET, Alep : Essai sur le développement d’une grande ville syrienne, des origines au milieu du XIXe siècle (2 vol.), 1941, (Coll II 036)
 • SAYYID, A., Choix de passages de la Chronique d’Egypte d’Ibn Muyassar : Sélection faite par Taqiyy ad-Din Ahmad, 1981 (COLL VI G 17)
 • SOURDEL, D., Le vizirat abbasside de 749 à 936 (132 à 324 de l’Hégire), 2 vol., 1959-60 (COLL V 040)
 • SOURDEL, D., La description d’Alep d’Ibn Saddād : Edition critique d’al-A’laq al-Hatira (Tome I Section I), 1953 (COLL V 034)
 • SOURDEL, J. et D., La civilisation de l’Islam classique, 1968 (H Gén 0061)

Modern tarih

 • Proceedings of the International Symposium on Bilād al-Šām during the Ottoman Era, 2005 (TUR Ho 0247)
 • AYALON, D. Studies on the Mamluks of Egypt 1250-1517, 1977, (ISL H 039)
 • HEYBERGER, B., Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la réforme catholique (Syrie, Liba, Palestine, XVIIe-XVIIIe siècles), 1994 (COLL VII 284)
 • LELLOUCH, B., Les Ottomans en Egypte, Historiens et conquérants au XVIe siècle, 2006 (COLL XVI 11)
 • RAYMOND, A., Arab Cities in the Ottoman Period: Cairo, Syria and the Maghreb, 2002, (Tur Ho 805)
 • TUCKER J. E., Women in Nineteenth Century Egypt, 2002
 • MARSOT, A., Egypt in the Reign of Muhammad Ali, 1990 (Tur Ho 660)
 • MAYEUR-JAOEUN, Al-Sayyid Ahmad al-Badawi : Un grand saint de l’islam égyptien, 1994 (COLL VI G 32)
 • SAUVAGET, J., MANTRAN, R., Règlements fiscaux ottomans : Les provinces syriennes, 1951 (COLL V 022)
 • TEMIMI, A., Les provinces arabes à l’époque ottomane : Actes du Vie congrès du CIEPO tenu à Cambridge, 1987 Tur Ho 0296
 • TEMIMI, A., Etudes d’histoire arabo-ottomane 1453-1918, 1994 TUR Ho 0530

Le fonds arabe de la bibliothèque de l’IFEA

arabeDécembre 2016
Türkçe çeviri

L’IFEA a été, et reste, un point de passage important pour les arabisants, notamment médiévistes. La bibliothèque en garde trace et possède un fonds d’environ 200 ouvrages en arabe, qu’accompagnent plusieurs centaines d’études en français ou en anglais sur la civilisation arabo-islamique. Même si deux lignes générales structurent ce petit fonds – l’histoire médiévale et celle de l’Égypte moderne, il présente une véritable variété disciplinaire dont nous nous proposons ici d’en donner un aperçu général.

La bibliothèque de l’IFEA propose d’abord les usuels nécessaires à tout travail d’arabisant. En sus des dictionnaires bilingues de référence (Kazimirski, Wehr et Lane), les usuels à l’instar du dictionnaire topographique de Yāqūṭ al-Ḥamawī (m. 1229), des bio-bibliographies de K. Brockelmann et de F. Sezgin ou de catalogues de manuscrits des bibliothèques turcs procurent un solide appui pour tout travail de recherche. Dans cet ensemble, la présence de dictionnaires historiques en usage du XVIIème siècle jusqu’à la fin du XIXème est digne d’être relevée : le Lexicon arabico-latinum de J. Golius dans son édition de 1653 ; le Thesaurus linguarum Orientalium Turcicae arabicae Persicae de F. Mesgnien, dont la première édition à Vienne date de 1680 ; le Lexicon arabico-latinum de G. W. Freytag dans son édition de 1837. Un autre dictionnaire particulier est le recueil ethno-linguistique des langues turciques rédigé par Maḥmūd al-Kāšġārī aux alentours de 1075 E.C, le Diwān luġāt al-Turk.

Pour ce qui concerne l’histoire de la pensée et de la civilisation arabo-islamique, les études de référence, concentrées sous la cote ISL, portent surtout sur la période abbasside (750-1258) et touchent aussi bien aux domaines des sciences religieuses et rationnelles, de la littérature ou de l’art. En littérature, on notera la présence d’épîtres de deux grands noms de la prose littéraire abbasside, al-Ğāḥiẓ (m. 867) et al-Tawḥīdī (m. 1023), aux côtés de la somme littéraire d’Ibn ‛abd rabbih (m.940), al-‛Iqd al-farīd. Quelques ouvrages scientifiques et philosophiques sont aussi présents comme l’algèbre d’al-Ḫawārizmī (m. 850) ou le Livre des cent questions en médecine d’Abū Sahl ‘Īsā al-Masīḥī (m. 1010) Dans le domaine religieux, on notera notamment, à côté du recueil de tradition d’al-Buḫārī (m. 869) et de l’exégèse coranique d’al-Ṭabarī (M. 923), la présence de l’un des rares traités de l’école théologique rationaliste mu’tazilite, le Mu‛tamad fī uṣūl al-fiqh d’Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī (m. 1044). Quelques traités portent aussi sur la pensée ismaélienne, notamment le Kitāb al-Iqtiṣār, traité sur les fondements du droit de l’historien fatimide et prédicateur ismaélien Qāḍī Nu‛mān (m. 974).

Ce sont néanmoins les chroniques historiques médiévales et pré-ottomanes qui constituent la partie la plus importante du fonds arabe de l’IFEA. L’écriture de l’histoire dans la civilisation arabo-islamique en tant que genre littéraire apparaît au cours du IXème siècle, avec la consolidation du pouvoir abbasside, et se caractérise par le fait que l’élément essentiel qui le constitue est le ḫabar, l’anecdote ou le récit plus ou moins long, rapporté par une chaîne de garants, nommée sanad. Tout ouvrage historique est une compilation de ces récits qui s’organise, le plus souvent, sous la forme d’annales, même si, assez vite, des formes différentes apparurent qui les organisèrent de manière thématique, sous forme de recueils de biographies ou portèrent sur l’histoire de certaines villes. La bibliothèque de l’IFEA contient ainsi les deux chroniques essentielles de l’époque abbasside, les Murūǧ al-ḏahab d’al-Mas‛ūdī et le Tārīḫ al-umam wa-l-mulūk d’al-Ṭabarī, à côté d’un nombre important d’œuvres sur l’histoire des régions syriennes et égyptiennes qui éclairent les périodes seldjoukide en Syrie (1078-1117), ayyoubide (1171-1341) et mamelouk (1250-1517). À titre d’exemple, mentionnons la présence de l’histoire de Damas par Ibn Qādī Šuhba (m. 1448), de deux histoires médiévales d’Alep, celle d’Ibn al-Adīm (m. 1262) et d’Al-Rāġib al-Ṭabbāḫ (m. 1370), et des biographies des personnes notables du Xème siècle de l’Hégire (1494-1591 EC), les Kawākib al-sā’ira d’al-Ġazzī (m. 1650).

Pour la période moderne, les études en arabe concernent surtout les provinces arabes de l’Empire ottoman, hormis une dizaine d’études sur le Caucase et les Circassiens. On trouvera ainsi quelques études sur l’administration ottomane du Yémen, de l’Irak et de la Syrie mais c’est l’histoire de l’Égypte qui se taille, sans aucun doute, la part du lion avec plus de 200 livres, toutes langues confondues. En continuité avec les chroniques particulières à l’histoire post-abbasside de l’Égypte, le fonds arabe de l’IFEA permet ainsi de retracer les différentes périodes de cette région, à commencer par la chronique d’Ibn al-Ḫaššāb (m. 1815) sur le XIIème siècle de l’Hégire (1688-1785), une édition partielle de la chronique d’al-Ǧabartī (m. 1825) sur la conquête française de l’Égypte, ou les études générales, en arabe, de Muḥammād ‛Afīfī sur l’Égypte ottomane. Ces études se caractérisent par ailleurs par le fait qu’elles concernent notamment l’histoire sociale, économique et administrative de l’Égypte depuis le règne de Muḥamad ‛Alī jusqu’au protectorat britannique.

Bibliographie

Usuels

 • IHSANOĞLU, E. (dir.), Catalogue of Islamic Medical Manuscripts Manuscripts (in Arabic, Turkish and Persian) in the Libraries of Turkey, 1984 (Tur Gb 065)
 • HAMIDULLAH, M. (éd.), Le dictionnaire botanique d’Abu Hanifa ad-Dinawari (Kitab an-Nabat), 1973 (COLL VI H 05)
 • MESGNIEN, F., Thesaurus : Linguarim Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae : Lexicon Turcico Arabico Persicum, 2000 (6 vol.) (D 63 VI)

Littérature

 • AL-ĞAHIZ, Quatre essais, traduction française par Charles Vial, 1979 (COLL VI H 08)
 • IBN AL-FĀRIḌ, Poèmes mystiques, 2001 (Coll V 194)
 • KEILANI, I. (éd.), Trois épitres d’Abu Hayyan at-Tawhidi, 1951 (COLL V 023)

Histoire de la pensée

 • Mélanges Louis Massignon, (3 vol.), 1956-7 (COLL V 035)
 • Quand les Sciences parlent arabe VIIIe-XV siècle ap. J.C./IIe-IXe siècle H. Catalogue d’exposition, 2003 (CAT 062)
 • CORBIN, H., Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardî : Shaykh-ol-Ishrâq (ob. 587-1191),1946 (ISL R 011)
 • CORBIN, H. (éd.), Shihabaddin Yahya as-Suhrawardi : Opera metaphysica et mystica, Henri Corbin, 1945 (SL G 001-16)
 • HAMIDULLAH, M. (éd), Abu’l-Husain Muhammad B. ‘Ali B. At-Taiyib Al-Basri (savant mu’tazilite mort à Bagdad en 436/1044), 1964 (COLL V 049-01)
 • ISKANDAR, A. (éd.), Galen: On Examinations by which the Best Physicians are Recognized (Lp 41)
 • MIRZA, W. (éd.), Qadi Nu’man B. Muhammad mort au Caire en 363/974 : Kitab al-Iqtisar : Traité de jurisprudence ismaélienne, 1957 (COLL V 037)
 • ROSEN, F., (éd.), Al-Khwârazmî’s Algebra (ISL L 031)
 • SANAGUSTIN, F. (éd.), Le livre des cent questions en médecine d’Abu Sahl ‘Isa b. Yahya al-Masihi (m. ca 401 h. / 1010), 2000 (COLL V 186 I)

Histoire médiévale

 • AL-‛ASKARĪ, Abū Hilāl, Le livre des califes qui s’en remirent au jugement d’un cadi, 2011 (ISL G 144)
 • BIANQUIS, Th., Damas et la Syrie sous la domination fatimide (359-468/969-1076) : Essai d’interprétation de chroniques arabes médiévales (2  vol.), 1986-9, (COLL V 120 et 121)
 • CAHEN, Cl. L’Islam des origines au début de l’empire ottoman, 1970 (F TH 094)
 • CAHEN, Cl., Les peuples musulmans dans l’histoire médiévale, 1977 (COLL V 90)
 • CANARD, M. Histoire de la dynastie des Hamdanides de Jazîra et de Syrie, T. 1, 1951 (ISL H 004)
 • GARCIN, J.-C. (dir.), Etats, Sociétés et cultures du monde musulman médiévale Xe-XVe siècle, Tome 1 : L’évolution politique et sociale, 1995 (ISL H 128)
 • JAZIM, M., Lumière de la connaissance : Règles, lois et coutumes du Yémen sous le règne du sultan rasoulide, 2003 (ISL T 44)
 • LITTLE, D. P., History and Historiography of the Mamluks, 1986 (ISL H 082)
 • AL-MUHAJER, Sh. J., Journal d’Ahmad Ibn Tawq 834/1430-915/1509 : La vie quotidienne à Damas à la fin de l’époque mamelouke, 2002 (COLL V 202)
 • ROSENTHAL, F., A History of Muslim Historiography, 1968, (ISL H 011)
 • SAUVAGET, Alep : Essai sur le développement d’une grande ville syrienne, des origines au milieu du XIXe siècle (2 vol.), 1941, (Coll II 036)
 • SAYYID, A., Choix de passages de la Chronique d’Egypte d’Ibn Muyassar : Sélection faite par Taqiyy ad-Din Ahmad, 1981 (COLL VI G 17)
 • SOURDEL, D., Le vizirat abbasside de 749 à 936 (132 à 324 de l’Hégire), 2 vol., 1959-60 (COLL V 040)
 • SOURDEL, D., La description d’Alep d’Ibn Saddād : Edition critique d’al-A’laq al-Hatira (Tome I Section I), 1953 (COLL V 034)
 • SOURDEL, J. et D., La civilisation de l’Islam classique, 1968 (H Gén 0061)

Histoire moderne

 • Proceedings of the International Symposium on Bilād al-Šām during the Ottoman Era, 2005 (TUR Ho 0247)
 • AYALON, D. Studies on the Mamluks of Egypt 1250-1517, 1977, (ISL H 039)
 • HEYBERGER, B., Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la réforme catholique (Syrie, Liba, Palestine, XVIIe-XVIIIe siècles), 1994 (COLL VII 284)
 • LELLOUCH, B., Les Ottomans en Egypte, Historiens et conquérants au XVIe siècle, 2006 (COLL XVI 11)
 • RAYMOND, A., Arab Cities in the Ottoman Period: Cairo, Syria and the Maghreb, 2002, (Tur Ho 805)
 • TUCKER J. E., Women in Nineteenth Century Egypt, 2002
 • MARSOT, A., Egypt in the Reign of Muhammad Ali, 1990 (Tur Ho 660)
 • MAYEUR-JAOEUN, Al-Sayyid Ahmad al-Badawi : Un grand saint de l’islam égyptien, 1994 (COLL VI G 32)
 • SAUVAGET, J., MANTRAN, R., Règlements fiscaux ottomans : Les provinces syriennes, 1951 (COLL V 022)
 • TEMIMI, A., Les provinces arabes à l’époque ottomane : Actes du Vie congrès du CIEPO tenu à Cambridge, 1987 Tur Ho 0296
 • TEMIMI, A., Etudes d’histoire arabo-ottomane 1453-1918, 1994 TUR Ho 0530

Une écriture de l’histoire ottomanisée : Un aperçu sur quelques recherches en cours sur les mondes ottomans

Affiche de l'école d'été, IFPO (CC BY-NC-ND 2.0)
Affiche de l’école d’été, IFPO (CC BY-NC-ND 2.0)

Une école doctorale d’été portant sur la lecture et l’analyse des documents administratifs ottomans en langues turque et arabe a été organisée à Amman du 31 août au 3 septembre 2016 par l’Ifpo, l’Orient-Institut – Beirut, l’Université de Jordanie et l’IFEA, avec le soutien du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans. Elle nous donne l’occasion de faire, à partir des projets de recherches des  participants, un panorama succinct des orientations générales des recherches actuelles sur l’Empire ottoman.

Écrire l’histoire ottomane en intégrant les différentes parties de l’Empire, malgré la diversité linguistique des sources, et en reliant le local et l’impérial, est un projet qui va aujourd’hui de soi. La dizaine d’étudiants qui ont participé à l’école doctorale sont venus avec des projets qui illustrent cet état du champ disciplinaire. Le prisme des documents administratifs a certainement conduit à mettre en relief les travaux portant sur l’État et les institutions, mais il a également mis en lumière le caractère fécond du postulat selon lequel il est impossible de séparer ces institutions de la société.

 1. Une histoire sociale des institutions toujours féconde

Une première série de travaux en cours porte sur les institutions et leur positionnement dans le système étatique et dans la société. Des débats anciens, parmi les protagonistes desquels on pourrait citer Jacques Sauvaget et plus récemment Amnon Cohen, Soraya Faroqhi ou Frédéric Hitzel, portent sur la position des institutions locales par rapport à l’État, telles que les guildes professionnelles, l’activité du muhtasib (contrôleur des marchés) ou les fondations caritatives. Il vaut la peine d’élargir cette approche à d’autres institutions.

Ainsi des institutions de savoir : Gürzat Kami (Université Şehir, Istanbul) explore la transformation du lien entre les oulémas et le gouvernement ottoman lors de la conquête du sultanat mamlouk qui englobait l’Egypte, la Syrie, l’Irak et une partie de l’Arabie. Ce sont alors des oulémas relevant d’une longue tradition, différente de celle qui prédomine en Anatolie et dans les Balkans, qui passent sous tutelle ottomane. La transformation du corps des oulémas consécutive à l’occupation des provinces arabes du Levant ne se résume pas à la prépondérance, nouvelle dans ces dernières, de l’école hanéfite, mais comporte également une dimension de recrutement et de concurrence : les oulémas arabes choisissent-ils massivement d’intégrer l’ilmiyye (l’administration des affaires religieuses, qui englobe le système judiciaire où s’applique la loi islamique) et donc l’organisation de l’État ? Si oui, comment se positionnent-ils par rapport aux oulémas turcophones ?

Muhammad Sa’id Mahmoud Husayn (Université d’Alexandrie) s’intéresse à un objet similaire, mais dans une perspective plus localisée. Il travaille sur les « piliers » / écoles (riwaq-s) de la mosquée Al-Azhar et en particulier sur celui qui accueille les Sa‘idis (originaires du sud de l’Égypte, souvent regardés de haut par la population cairote) au XVIIIe siècle. Le riwaq des Sa‘idis est une institution normative, qui exerce une influence sur la société urbaine qui l’entoure et sur la société haute-égyptienne dont ses membres sont originaires. Il peut contribuer à prolonger le bras de l’État ottoman et du pouvoir mamlouk, ou au contraire, au temps de l’occupation française, à délégitimer le pouvoir en place. Cependant, la relation n’est pas en sens unique, et l’organisation en piliers fait d’Al-Azhar une institution qui se transforme sous l’influence de son recrutement.

Pour une période plus tardive, les recherches de Ceren Aygül (Université Humboldt de Berlin) soulignent elles aussi l’incertitude des rapports entre l’État et des institutions qui, formellement, sont en dehors du périmètre de l’État. Elle prend pour objet une organisation humanitaire, la Société du Croissant-Rouge ottoman. Fondée en 1868 et mise en sommeil après la guerre russo-turque de 1877-1878, elle est réactivée face aux conséquences tragiques de la décennie 1911-1923, durant laquelle s’enchaînent une série de guerres et de violences contre les populations civiles. Cette société, dont le nom renvoie au refus d’accepter le symbole religieusement connoté de la Croix-Rouge, illustre les dynamiques parallèles de communautarisation et d’intégration étatique accélérée que connaît la société ottomane après 1856, puisqu’elle est principalement animée par des non-musulmans. Cependant, ses membres étaient souvent des bureaucrates ou leurs proches, ce qui maintenait un lien organique avec les pouvoirs publics. La période qui commence avec la guerre italo-turque de 1911-1912 peut être caractérisée par une continuité du point de vue du recrutement par rapport à la période antérieure d’activité de la société, mais surtout par un renforcement progressif du contrôle gouvernemental sur cette institution para-étatique. La transformation de la société en une institution quasi-étatique et structurante après l’établissement de la République de Turquie, au nom bientôt turquifié et modernisé en Kızılay, se dessine dès la mobilisation du Croissant-Rouge et son pilotage par le gouvernement durant la Grande guerre.

Murat Bozluolcay (Université du Bosphore / Université de Princeton) s’interroge, lui, non sur les institutions comme interface étatique entre le gouvernement et la société, mais sur la perception par l’État des phénomènes sociaux et sa réactivité à ceux-ci. En étudiant les émeutes de Damas de juillet 1860 et en les rattachant, non à la guerre et aux massacres que connaît le sud de la montagne libanaise les mois précédents mais au fonctionnement de l’État en général dans son processus de réforme, il ambitionne de mettre en évidence le retentissement impérial de l’événement. Il compte également montrer le caractère formateur de 1860 à Damas, comme référence et modèle de ce qu’il faut éviter, dans ce que l’on pourrait appeler la science politique des Tanzimat.

Le souvenir des événements historiques marquants dans la mémoire des institutions est également ce que cherche à appréhender Ferhat Demirel (Université d’Erlangen), qui s’intéresse à l’appréhension des dynamiques et des tournants de la relation syro-turque depuis la Révolte arabe de 1916.

 1. Réinterroger les catégories de l’organisation sociale

Une autre orientation méthodologique privilégiée consiste à interroger les catégories de l’organisation sociale, qu’il s’agisse des catégories employées dans les administrations ou des catégories admises par les historiens. Cette démarche d’historicisation du vocabulaire, toujours riche d’enseignements réflexifs sur notre écriture contemporaine de l’histoire, se révèle une fois encore un ouvroir de recherches stimulantes, diverses par leurs inspirations théoriques mais semblables en ceci qu’elles ne posent pas comme un problème donné la valeur des outils des sciences sociales pour étudier des sociétés et des ensembles culturels différents, mais amènent une interrogation sur le fonctionnement des notion d’organisation sociale et, corrélativement, de mode de vie, de distinction ou de différenciation sociale, et de groupe social ou de classe.

Safiah Al-Salameen (Université de Bamberg) s’intéresse au travail de construction intellectuelle par les administrateurs ottomans des tribus bédouines de la région d’Alep, en mettant l’accent sur les tribus Anizah et Shammar. Son travail assume l’héritage de 30 ans au moins de production sur l’histoire des bédouins face à l’État, mais met l’accent sur l’étude des perceptions ottomanes plutôt que sur les politiques publiques adoptées. Il vise à contextualiser le travail de définition de la notion de tribu dans la correspondance interne à l’État ottoman à partir du Tanzimat, à travers les interactions et conflits entre deux tribus « à problème » et les autres habitants de la région : les conflits de voisinage ou avec les autorités conduisent celles-ci à chercher à les connaître pour les contrôler.

Barbara Henning (Université de Bamberg), s’interroge sur les moyens utilisés dans l’historiographie pour appliquer une sociologie de la différenciation et de la distinction au monde ottoman. Elle questionne plus particulièrement la notion de had, dont le sens  englobe les acceptions sociales et territoriales du mot frontière. Une tradition historiographique a fait de cette notion un instrument essentiel pour penser les hiérarchies et les ségrégations sociales et la constitution d’une société où chacun aurait à connaître sa place. Lorsque les institutions pensent la société ottomane, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, elles utilisent des tropes de la différenciation, mais ceux-ci ne se calquent pas aisément sur cette notion de had, dont les occurrences sont d’ailleurs peu fréquentes.

Didier Inowlocki (INALCO), de son côté, s’interroge sur le sens du mot « paysan » (fellah) dans l’histoire sociale de la colonisation britannique en Égypte. En prenant l’incident de Dinshway en 1906 comme point de repère et catalyseur des discours sur les paysans, et s’inspirant des subaltern studies, il réfléchit sur les constructions de la paysannerie par des observateurs extérieurs à celle-ci. Il pose également la question des moyens de retrouver les perceptions de cette paysannerie face à la colonisation. Une perspective utile pouvait être de repérer les continuités avec la période ottomane, qui constitue toujours un cadre intellectuel opérant dans l’administration, et un terme de référence pour les paysans face aux Britanniques.

 1. Reconstruire le local à partir de l’impérial

Une dernière approche se dégage des projets de ces doctorants : la perception de l’État ottoman comme agent de contrôle et de transformation territoriale, et par conséquent, celle des sources administratives ottomanes comme un moyen de reconstruire une information sur le local.

Maissoun Charkawi (Université de Nancy) étudie le passage de l’histoire vers les usages contemporains de l’histoire, à travers les formes de patrimonialisation que connaissent les Territoires palestiniens occupés à l’heure actuelle. Grace au repérage géographique (par l’histoire orale, par les sources locales, mais aussi par les sources ottomanes) des pressoirs à huile, elle réfléchit à l’héritage ottoman et à son passage progressif des marges du patrimoine matériel vers une articulation du patrimoine immatériel et du territoire où les Palestiniens le perpétuent. Les définitions juridiques établies par les conventions internationales distinguent les antiquités antérieures à 1700 d’autres formes de patrimoine matériel qui ne font pas l’objet d’un impératif de protection, ce qui marginalise des objets anciens, mais pas assez anciens, que les constructions matérielles de la mémoire palestinienne ont transformé de longue date en objet de patrimoine, mais qui constituent de fait, faute de répondre aux critères juridiques internationaux, un patrimoine menacé.

Mouhieddine Kherouatou (Université de Constantine 3) entreprend lui aussi un travail de repérage dans l’espace, mais dans une perspective de construction rétrospective d’une histoire de l’architecture de la ville de Constantine. On ne dispose pas de plan systématique de celle-ci avant la conquête française en 1837. L’histoire du bâti se retrouve ainsi gommée par le passé colonial, qui a renommé les lieux, opéré des transformations, et ainsi monopolisé le référentiel de la trame urbaine derrière des informations sur les bâtiments qui parfois constituaient une reconstruction douteuse de l’histoire. L’exploration de l’histoire ottomane, dont ce jeune chercheur suppose qu’elle possédait une forme de connaissance spatialisée de la ville qu’il ambitionne de restituer, permettrait de faire une cartographie de la ville alternative à celle issue de la colonisation.

La diversité d’approches et de centres d’intérêt, tant géographiques que thématiques, parmi les participants était grande. La discussion autour des différentes lectures des mêmes documents, en fonction des affinités historiographiques et théoriques des uns et des autres, a contribué à araser les différents sous-champs de l’histoire ottomane ; probablement aussi, pour certains des participants, à prendre conscience non seulement des exigences, mais des limites de ce qu’ils pouvaient attendre des différents types de sources ottomanes. En revanche, certains des intervenants ont sensibilisé tous les participants, formateurs y compris, aux usages de l’histoire ottomane hors du cadre académique, et fait prendre conscience de l’existence d’un besoin des compétences qu’elle requiert.

Roma dönemi hamamları çalışmalarında farklı yaklaşımlar

eastbath2016_highKasım 2016

Hamamlar Roma dünyasının en tipik ve tanınan yapı gruplarından birini oluşturur. Yıkanma yüzyıllar boyunca Roma döneminde yaşamının vazgeçilmez bir parçası ve Romalı kimliğinin önemli bir unsuru olmuştur. Roma devleti ve imparatorluğu boyunca hamamlar villalardan şehirlere uzanan farklı ölçeklerdeki yerleşimlerin değişmez bir parçası haline gelir. Thermae yıkanmanın ötesinde sağlıklı yaşamın, sporun ve hatta okuma ve tartışmanın tüm Roma vatandaşlarına ulaştırıldığı imparatorluk dönemi alanları olarak gelişir. Roma İmparatorluğunun yayıldığı coğrafyada sayısız farklı örnekle temsil edilen hamamların antik dönemlere dair çalışmalarda gözde konulardan biri haline gelmesi şaşırtıcı değildir.

Daniel Krencker’in 1929 yılında yayınladığı katalog imparatorluk hamamlarına dair ilk genel çalışmadır. Krencker’in oluşturduğu tipoloji sadece plan özelliklerine odaklandığı halde uzun yıllar kullanılır. Çalışmalar zamanla hamamlarda kullanılan malzeme ve teknolojilere odaklanan bakış açılarıyla zenginleşse de hamamları planlar ve işlevsel şemalar olarak algılayan bakış açısı devam etmiştir. Örneğin bugün halen ana kaynaklardan biri sayılan Inge Nielsen’in Thermae et Balnea. The Architecture and Cultural History of Roman Public Baths (1990) isimli çalışması Krencker’in tipolojisinden çok daha kompleks bir bakış açısı sunduğu ve hamam yapılarına dair terminolojinin yanı sıra yapılarda kullanılan teknolojiye de yer verdiği halde, sunduğu katalogda işlevsel ve biçimsel plan şemalarından uzaklaşamaz ve aynı yaklaşımın devamı olarak nitelendirileb

1980lerin sonları ve 1990ların başlarında mimarlık/sanat tarihi çalışmaları ve arkeolojide ortaya çıkan yeni yaklaşımlar hamam çalışmalarını da etkiler. Bu değişimin en önemli sonuçlarından biri hamam yapılarının değerlendirilmesinde bağlamın öne çıkmaya başlamasıdır. Janet DeLaine’in 1988 tarihli bibliyografik makalesi (DeLaine 1993’te iki sayfalık bir revizyon yayınlar) Roma hamamlarına dair bu yeni bakış açısının önemini vurgulaması açısından özellikle önemlidir. Bu yeni perspektifi temsil eden en önemli çalışmalardan biri olan 1992 tarihli Baths and Bathing in Classical Antiquity isimli kitabında Fikret Yegül yıkanmayı sosyolojik bir olgu, hamamları ise  bu eylemin aktif mekanları olarak algılayarak işlevin tanımı hareket şemalarına indirgeyen bakış açısından uzaklaşır. Yegül’ün hamam çalışmalarına getirdiği yenilik işlevi bir deneyim ve devamlı bir süreç olarak ele alması olarak basitçe özetlenebilir.

Bu bakış açısının bir başka etkisi de Roma hamamlarına dair çalışmalarda mimarinin durgun ve değişmez bir olgu olarak algılanması sonucunda mekanın içerisinde süren hayata dair ipuçlarının genellikle değerlendirilmediğinin fark edilmesidir (örneğin DeLaine 1988, 12). Hamamların değişim süreçleri, inşaat alanlarında yer alan daha erken yapılarla girdiği ilişkiler ve hamam yapılarının hamam işlevini kaybettikten sonra kullanılıp kullanılmadığı gibi sorularla mimariye bakış açısı genişletilirken, Roma hamamları mimari yorumlarla iç içe geçen dikkatli ve detaylı arkeolojik çalışmalar bağlamında değerlendirilmeye başlanır.

Mekanları tanımlarken Latince terimlerin kullanılmasındaki sorunlar ve özellikle balnea ve thermae arasındaki ayrımın niteliğinin tartışılmaya başlanması da 1990lardan günümüze kadar uzanan çalışmalara damgasını vurur. Balnea’nın hem özel, hem de kamusal kullanımda öneminin fark edilmesiyle birlikte özel hamamlar çalışmalarda kamusal hamamlarla birlikte değerlendirilmeye başlandığını görürüz. Bu bakış açısı Roma hamamlarının orijinlerine dair yeni teorileri de beraberinde getirirken, belli bir türe yönelik araştırmaların yanı sıra diakronik değişime vurgu yapan bölgesel çalışmalar da önem kazanmaya başlar. Bu yaklaşıma en erken ve önemli örnekler Y. Thébert’in Kuzey Afrika hamamlarına ve A. Bouet’nin Gaul hamamlarına dair çalışmalarıdır. 20 yüzyılın son yıllarında arkeolojik çalışmalara vurgu artarken, Garrett Fagan arkeolojinin hamamlara dair çalışmalarda tek başına kullanılması ve yazılı kaynaklardan bağımsız değerlendirilmesinin sağlıklı bir yaklaşım olmadığını haklı olarak vurgular (Fagan 1999). 1990’lu yılların sonlarına doğru Roma döneminde hamamların yerleşimler dışındaki bağlam ve işlevleri de tartışılan konular arasına girer (örneğin bkz. Casanove ve Scheid 2003).

Bölgesel çalışmalar önem kazandıkça bölgesel ilişkilere vurgu yapan seminer ve konferanslar da artar. Bu toplantıların ilk örneklerinden biri İtalya ve Kuzey Afrika temasıyla yola çıkan 1988 tarihli konferanstır (Therme Romains 1991). Hamam çalışmalarına son dönemlerde damgasını vuran gelişmelerden bir diğeri ise 2006’da başlatılan ve ANR tarafından desteklenen geniş ortaklı Balnéorient projesidir (daha fazla bilgi için bakınız www.balneorient.hypothese.org). Doğu Akdenizi çevreleyen bölgelere odaklanan bu proje kapsamında gerçekleştirilen kolokyumlardan ilk ikisi 2009 (Boussac et al., 2009) ve 2014 (Boussac et al., 2014) tarihlerinde yayımlanmıştır.

Diğer yandan, tekil örneklerin kapsamlı tarihi, arkeolojik ve mimari değerlendirmeleri bu genel çalışmaları besleyen temel kaynaklardır. Sağlıklı genel sonuçlar elde edebilmek ve büyük sorularla başa çıkabilmek için öncelikle hamam yapılarının her birinin dikkatli ve detaylı biçimde çalışılması gerekir. Örneğin, Labraunda’da  2014 yılında başlayan Doğu Hamamı kazıları bu yazıda bahsedilen yeni bakış açılarından beslenir. Bu güne kadar kazılan alanlar hamamın alandaki farklı yapılarla girdiği ilişkiler göz önüne alınarak ve kullanımdan çıktığı dönemlerdeki –özellikle de Geç Antik dönemde devam eden- değişimine dikkat edilerek belgelenmiştir. Seramik ve küçük buluntulara yönelik araştırmaların yanı sıra, arkeozoolojik ve arkeobotanik analizler de kazının önemli bir parçası olarak devam etmektedir (Bost 2015 ve Bost 2016).

Kaynakça

 • Bost, C. ‘Les Bains est’, in O. Henry et al., “Labraunda 2014”, Anatolia Antiqua XXIII (2015): 355-366.
 • Bost, C.  ‘Les Bains est, et quelques notes à propos de la campagne 2015’, in O. Henry et al., “Labraunda 2015”, Anatolia Antiqua XXIV (2016): 424-436.
 • Bouet, A. Les thermes privés et publics en Gaule Narbonnaise (2 Vls.). Collection de l’École Française de Rome, 320. Rome, 2003.
 • Boussac, M.-F., T. Fournet, B. Redon (eds), Le bain collectif en Égypte. IFAO, EtUrb 7, 2009.
 • Boussac, M.-F., T. Fournet, B. Redon. 25 siècles de bain collectif en Orient (Proche-Orient, Égypte, péninsule Arabique). IFAO, EtUrb 9, 2014.
 • Broise, H., V. Jolivet, and F. Catalli. Musarna 2: les bains hellénistiques. Rome: Publications de l’École française de Rome, 2004.
 • de Cazanove, O., and John Scheid. Sanctuaires et sources dans l’Antiquité: les sources documentaires et leurs limites dans la description des lieux de culte. Napoli: Centre Jean Bérard, 2003.
 • DeLaine, J. “Recent Research on Roman Baths,” JRA 1 (1988): 11-31.
 • DeLaine, J. “Roman Baths and Bathing,” JRA 6 (1993): 348-58.
 • De Laine, J. Roman baths and bathing: proceedings of the First International Conference on Roman Baths held at Bath, England, 30 March – 4 April 1992. Portsmouth: Journal of Roman archaeology, 1999.
 • Ergin, N. Anadolu Medeniyetlerinde Hamam Kültürü: Mimari, Tarih ve İmgelem. İstanbul: Koç Üniversitesi, 2012.
 • Fagan, G. Bathing in Public in the Roman World. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.
 • Farrington, A. The Roman Baths of Lycia: an Architectural Study. London: British Institute of Archaeology at Ankara, 1995.
 • Guérin-Beauvois, M., and J.-M. Martin. Bains curatif et bains hygiéniques en Italie de l’antiquité au moyen âge. Rome: École Française de Rome, 2007.
 • Krencker, D. M. (et al.) Die Trierer Kaiserthermen. Augsburg: B. Filser, 1929
 • Nielsen, I. Thermae et Balnea. The Architecture and Cultural History of Roman Public Baths. Aarhus: University Press, 1990.
 • Thébert, Y. Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen. Rome: Publications de l’École française de Rome, 2003.
 • Les Thermes romains: actes de la table ronde. Rome: École Française de Rome,1991
 • Yegül, F. K. Baths and Bathing in Classical Antiquity. New York: Architectural History Foundation, 1992. (= Yegül, F. K. Antik Çağ’da hamamlar ve yıkanma. İstanbul: Homer Kitabevi ve Yayıncılık, 2006).
 • Yegül, F. K. Roma dünyasında yıkanma. İstanbul: Koç Üniversitesi, 2011.

L’apparition du palais en Anatolie

10-imagenOctobre 2016
Türkçe çeviri

Symbole par excellence du pouvoir, sans cesse réactualisé, le palais désigne la demeure vaste et luxueuse d’un personnage important, en particulier la résidence d’un souverain. Une visite à l’IFEA, où l’on passe devant le Palais de France le rappelle, mais ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres à Istanbul (Büyük Saray, Tekfur Sarayı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, etc.). Le palais associe l’ostentation du luxe architectural avec un aspect fonctionnel, car il sert de lieu de résidence et de centre administratif au pouvoir. Le palais désigne aussi, à partir du 15e siècle ap. J.-C., l’édifice où siègent les différents tribunaux d’une ville (palais de justice). Ces usages sont tout à fait similaires en français et en turc et de nombreux parallèles existent (Palais de l’Élysée / Cumhurbaşkanlığı Sarayı, palais de justice / adalet sarayı). Par ailleurs, l’usage commercial du mot se rencontre fréquemment à Istanbul où Simit Sarayı, Kahve Sarayı, ou Saray Muhallebicisi côtoient des hôtels luxueux appelés également saray sous l’influence de l’anglais palace.

La bibliothèque de l’IFEA possède un fonds intéressant pour remonter à l’apparition du palais, que l’on peut situer à l’âge du Bronze (3000-1200 av. J.-C.). Cette période qui voit la naissance de nombreuses civilisations que l’on appelle parfois « civilisations palatiales » où le monde économique et sociale dépend de la cour. En Mésopotamie, le palais a couramment été désigné par les sumerogrammes « E2-KAL » dans les textes dès le IIIe millénaire av. J.-C., un usage que l’on retrouve en Anatolie au IIe millénaire av. J.-C. lors de la période des Comptoirs de Cappadoce (Garelli 1963) et du Royaume Hittite (Bittel 1976). Précisons pour les enthousiastes d’étymologie que le sumérien « E2-KAL » est devenu en akkadien ēkallum et a été transmis en turc sous la forme de heykel à travers l’arabe هيكل (haykal). À l’origine, le mot qualifie une résidence et par métonymie, il sert à désigner l’ensemble des personnes qui y habitent. Le palais au Proche-Orient ancien n’est donc pas uniquement la résidence de la famille royale mais il sert également de siège au gouvernement. Les palais royaux de la ville de Mari (Syrie, Deir ez-Zor)1 font partie des témoignages les mieux documentés, et de très nombreuses publications sont disponibles à la bibliothèque sur les fouilles et les archives de Mari, tout comme à travers le portail www.Persee.fr (voir les indications bibliographiques ci-dessous). Au IIe millénaire, le palais royal de Mari mesure 200 m par 120 m et abrite 300 pièces au rez-de-chaussée. Ces dernières sont organisées selon une circulation complexe qui différencie les salles dédiées à l’administration du palais et du royaume, les zones de stockage de denrées, les appartements du roi, le harem et les lieux sacrés. En outre, de nombreux indices permettent d’identifier que ce bâtiment disposait d’un étage à présent détruit, doublant la surface et le nombre de pièces disponibles. Tant la documentation épigraphique abondante (quelque 20 000 tablettes d’argiles) que les vestiges très bien conservés (peintures, statues et nombreux objets) renseignent sur l’ostentation du bâtiment et son fonctionnement. C’est un excellent exemple qui montre comment à son origine, le palais sert à la matérialisation du pouvoir du roi et donc de soutien à la propagande et à l’idéologie royale.

L’Anatolie n’est cependant pas en reste d’exemples de palais très bien documentés. Les fouilles d’Arslantepe (à côté de Malatya) révèlent chaque année de nouveaux détails sur l’un des cas les plus passionnants, puisqu’il date de la 2e moitié du IVe millénaire (3500-3000 av. J.-C.), une période charnière qui voit l’apparition des premiers états territoriaux. Les fouilles à Arslantepe ont révélé une partie d’un bâtiment monumental, appelé « complexe palatial », construit en briques crues et dont certains murs mesurent 2 m d’épaisseur. Ce complexe regroupe tout aussi bien des temples que des zones dédiées à l’administration, des cours et des pièces de stockage. Par ailleurs, certaines productions céramiques sont, pour la première fois, produites en masse et deviennent standardisées pour faciliter la gestion des denrées. Il est difficile de parler de palais, puisque aucune pièce pour la résidence n’est connue (mais seule une partie du bâtiment a été fouillée) et les détails de l’organisation politique à cette époque sont inconnus. Néanmoins, les vestiges de nombreux scellés (masse d’argile couverte de sceaux officiels, de manière à ce qu’on ne puisse pas procéder à une ouverture sans briser les cachets), donnent une idée de l’organisation et du contrôle exercés par l’élite pour la gestion du bâtiment et du territoire qu’elle administrait. Ces scellés et l’aspect monumental de l’architecture du « complexe palatial » témoignent de l’autorité et de la position sociale de l’élite dirigeante qui se démarque de plus en plus du commun des mortels.

En revanche, avec l’apparition de l’écriture en Anatolie au début du IIe millénaire, le palais va devenir une constante dans les villes. Les premiers noms de rois (appelés « princes ») apparaissent dans les documents du Bronze Moyen (2000-1700) de Kaniš (moderne Kültepe, à côté de Kayseri). Là, dans les décombres du palais fut découverte en 1955 une lettre adressée à Waršama, prince de Kaniš. Ce palais dit « palais de Waršama », regroupe une soixantaine de pièces, construites de murs en briques d’argile crue reposant sur des fondations en pierres. On connaît également un palais antérieur et les travaux menés actuellement par F. Kulakoğlu sont en train de mettre au jour un complexe monumental du IIIe millénaire, qui pourrait bien être un palais. Le « palais de Waršama » est la résidence du couple princier, mais il abritait aussi un certain nombre de hauts dignitaires en plus de la famille royale et de la domesticité. C’est aussi le siège de l’administration anatolienne chargée de la gestion du territoire (on parle le plus souvent alors de cité-état). En outre, le palais est directement impliqué dans l’activité commerciale. Les caravanes sont redevables de plusieurs taxes, et les autorités usent de leurs prérogatives en matière de droits de préemption. Le « palais de Waršama » est l’exemple le mieux connu, mais toutes les villes devaient posséder un tel bâtiment qui regroupait toutes les fonctions qu’exerçait le souverain. C’est seulement avec l’apparition du royaume hittite au Bronze récent que l’on peut affirmer que le roi endosse aussi le rôle de « vicaire des dieux », même s’il est fort probable que cela était déjà le cas auparavant. Le palais royal de la capitale Hattuša (Boğazkale, Çorum) est l’un des premiers exemples où le palais correspond à un ensemble de plusieurs bâtiments distincts, réunis par des cours et des portiques, l’ensemble étant clairement séparé du reste de l’habitat par un mur de fortification; un schéma qui ressemble à celui de Topkapı.

À la suite de l’Âge du Bronze, le palais ne tiendra plus la place centrale qu’il avait dans les civilisations de l’âge du Bronze, où il était le centre de la vie économique et sociale, même si, en tant que résidence royale, le palais ne disparaîtra jamais. Néanmoins, si le luxe et le raffinement des palais impressionnent encore aujourd’hui et sont des témoins de l’ingéniosité d’une civilisation, il ne faut pas omettre que le palais est avant tout le résultat d’une idéologie destinée à « justifier » des inégalités exacerbées.

Bibliographie

Généralités

 • Aurenche Olivier (Ed.) 1977 Dictionnaire illustré multilingue de l’architecture du Proche-Orient ancien
  COLL XLI b 003/
 • Bittel Kurt 1976 Les Hittites
  BA 04-04
 • Forest Jean-Daniel 1996 Mésopotamie, l’apparition de l’Etat VIIe-IIIe Millénaires
  Or Gén 081
 • Garelli Paul 1963 Les Assyriens en Cappadoce
  COLL I B 19

Palais royal de Mari

 • Parrot André 1958
  Mission archéologique de Mari : Volume II : Le palais : Architecture
  COLL II 068
 • Parrot André 1958
  Mission archéologique de Mari : Volume II : Le palais : Peintures murales
  COLL II 069
 • Parrot André 1959
  Mission archéologique de Mari : Volume II : Le palais : Documents et monuments
  COLL II 070
 • Parrot André 1974
  Mari capitale fabuleuse
  HA Syr Si 02 I
 • Rouault Olivier 1977
  Mukannisum : L’administration et l’économie palatiales à Mari
 • HA Ass Gén 01 XVIII
  MARI Annales de Recherches Interdisciplinaires
  COLL XIII A 08 Volume 1 à 7

Complexe “palatial” d’Arslantepe

 • Frangipane Marcella 2001
  «Arslantepe-Malatya: A Prehistoric and Early Historic Center in Eastern Anatolia», dans Gregory McMahon and Sharon Steadman (éd), The Oxford Handbook of Ancient Anatolia: (10,000-323 BCE) https://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195376142.013.0045
 • Frangipane Marcella 1997, A 4th Millennium Temple/Palace Complex at Arslantepe-Malatya. North-South Relations and the Formation of Early State Societies in the Northern Regions of Greater Mesopotamiai, Paléorient 23.1: 45–73
 • Frangipane Marcella (éd.) 2010. Economic Centralisation in Formative States. The Archaeological Reconstruction of the Economic System in 4th Millennium Arslantepe

Palais de Kaniš

 • Cecile Michel 2001 Correspondance des marchands de Kanish au début du IIe millénaire avant J.-C.
 • Özgüç Tahsin 1986 Kaniş II Eski yakındoğu’nun ticaret merkezinde yeni araştırmalar / New Researches at the Trading Center of the Ancient Near East
  HA Ana Si 074
 • Özgüç Tahsin 2003 Kültepe Kanış/Neşa : The earliest international trade center and the oldest capital city
  HA Ana Si 177

Palais de Hattuša et de Tapigga

 • Alp Sedat 1993 Beitrage zur Erforschung des hethitischen Tempels, Kultanlagen im Lichte der Keilschriffexte
  HA Ana Gén 200/
 • Alp Sedat 1991 Hethitische Briefe aus Maşat-Höyük
  HA Ana Si 163
 • Bittel Kurt 1970 Hattusha The Capital of the Hittites
  HA Ana Si 064
 • Neve Peter 1982 Büyükkale die Bauwerke : Grabungen 1954-1966
  HA Ana Si 030
 • Neve Peter 1992 Hattusa-Stadt der Götter und Tempel : Neue Ausgrabungen in der Haupstadt der Hethiter
  HA Ana Si 070
 1. Sur la situation actuelle, on peut consulter le rapport publié en août 2016 Assessing the Status of Syria’s Tentative World Heritage Sites Using High-Resolution Satellite Imagery par l’American Association for the Advancement of Science https://www.aaas.org/page/ancient-history-modern-destruction-assessing-status-syria-s-tentative-world-heritage-sites-7 []

Anadolu’da sarayların ortaya çıkışı

10-imagenEkim 2016
Version française

Önemli bir kişinin, özellikle de bir hükümdarın geniş ve gösterişli ikametgahı olan saray binaları, karşımıza, mükemmel bir iktidar simgesi ve dönemlere göre ifade ettiği yeni manalarla çıkar. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsüne gelirken önünden geçilen Fransız Sarayı, yukarıda sözü ettiğimiz ihtişam konusunu gayet güzel vurgulamakla birlikte, İstanbul’daki sayısız örnekten (Büyük Saray, Tekfur, Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız Sarayı) yalnızca bir tanesidir. Görkemli bir mimari aracığılıyla gösterişçiliği ve işlevselliği bir araya getiren saray binaları, hem iktidar sahibinin ikametgahı, hem de idari bir merkezdir. Saray kelimesi, M.S. 15. yüzyıl itibariyle, Fransızcada şehir mahkemelerinin bulunduğu bina (adalet sarayı) anlamında da kullanılmaya başlanır. Türkçe ve Fransızcada da benzer ifadelere birçok örnek göstermek mümkündür; (Cumhurbaşkanlığı Sarayına karşılık Palais de l’Élysée veya adalet sarayı anlamındaki palais de justice gibi). Ayrıca İngilizcedeki palace kelimesinin etkisiyle, İstanbul’da isimleri içinde saray kelimesi geçen lüks oteller gibi; Simit Sarayı, Kahve Sarayı, ve Saray Muhallebicisi gibi mağazalar, kelimenin ticaret sektöründe de sıklıkla kullanıldığını gösterir.

IFEA Kütüphanesinde, saray binalarının ortaya çıktığını söyleyebileceğimiz, Tunç Çağı (M.Ö. 3000-1200) hakkında ilginç kaynaklara rastlamak mümkündür. Ekonomik ve toplumsal hayatın saraya dayandığı ve “saray medeniyetleri” diye de adlandırılan birçok medeniyet, Tunç Çağında ortaya çıkar. Saray, Mezotopamya’da M.Ö. 3. binyıl itibariyle, Sümer yazısının kullanıldığı metinlerde, “E2-KAL” kalıbıyla sıklıkla ifade edilmiştir. Bu ifadeye, M.Ö. 2. binyıl ortasında, Anadolu’daki Kapadokya Pazarları (Garelli 1963) ve Hitit döneminde (Bittel 1976) rastlanır. Kökenbilim meraklıları için, Sümerce “E2-KAL” kalıbının, Akatçaya  ēkallum olarak geçtiğini ve Arapçadaki هيكل (haykal) kelimesinden de Türkçeye heykel diye aktarıldığını hatırlatalım. Aslen, ikamet edilen yer anlamına gelen kelime, istiare sonucu buranın tüm sakinlerini ifade eder. Yani eski Ortadoğu’da saray, yalnızca hükümdar ailesinin yaşadığı mekân olmayıp, ayrıca idari mercilerin de görevlerini icra ettikleri yerdir. Suriye’nin Deyrizor şehri yakınlarındaki Mari kentinin kraliyet sarayları1, günümüze yazılı belgelerle birlikte ulaşmış örnekler arasında, en çok belgeye sahip olanlarındandır. IFEA Kütüphanesinde ve www.persee.fr sitesinde (bkz. aşağıdaki kaynaklar), Mari’de gerçekleştirilmiş kazılar ve burada bulunan arşivler hakkında çok sayıda yayın mevcuttur. Mari’deki, M.Ö. 2. binyıl dönemine ait kraliyet sarayı, 200 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindedir. Sarayın giriş katında bulunan 300 oda, saray ve kraliyet idaresi ile ambarlara ayrılmış alanları, krala ait odaları, haremi ve kutsal mekânları birbirinden ayıracak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca birçok bulgu; günümüze ulaşmasa da, toplam alanı ve oda sayısını ikiye katlayan, bir üst katı daha akla getirir. Sit alanı, zengin yazıtlarıyla (20 000 kil tablet) olduğu kadar, günümüze gayet iyi korunarak ulaşmış, resim, heykel ve çok sayıdaki nesne sayesinde binanın ihtişamı ve faaliyeti hakkında bir fikir verir. Burası, sarayın aslında, kralın gücünün somutlaştırılarak, iktidarın nasıl propogandasının yapılıp, ideolojisine hizmet edildiğinin harika bir örneğidir.

Çok sayıda belge ile birlikte günümüze ulaşmış saraylar bakımından, Anadolu zengin bir coğrafya olarak karşımıza çıkar. İlk kent devletlerinin ortaya çıktığı M.Ö. 4. binyılın ikinci yarısına (M.Ö. 3500-3000) tarihlenmesinden ötürü, son derece önem arz eden, Malatya yakınındaki Arslantepe kazılarında, her sene, sit alanı ile ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkarılır. Bu kazılarda, pişmemiş tuğladan inşa edilmiş ve yer yer duvarların 2 metre kalınlığa ulaştığı “saray kompleksi” denen devasa yapı kısmen ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu komplekste, tapınaklar olduğu kadar, idari işlere ayrılmış alan, avlu ve ambarlar da bulunur. Ayrıca birtakım çanak çömlek ürünlerinin, ilk defa toplu hâlde imal edilerek, standartlaşmasıyla erzak düzeni kolaylaştırılmıştır. Bu sit alanı ile ilgili olarak, bir saraydan söz etmek zordur, mesken teşkil edebilecek hiçbir odaya rastlanmamıştır zira. Bununla birlikte kazılar, yapının yalnızca bir kısmında yürütülmüştür ve söz konusu dönemin siyasi düzenine dair ayrıntılar bilinmemektedir. Yine de kil üzerine basılmış resmi mührü kırmadan açmanın mümkün olmadığı birçok mühürlü kalıntı, egemen sınıfın idaresindeki binayı ve toprakları nasıl düzenleyip, denetlediği hakkında bir fikir verir. Bu mühürlü kalıntılar ve “saray kompleksinin” devasa mimarisi, diğer kesimlerden giderek ayrılan, idareci sıfatındaki egemen sınıfın otoritesinin ve toplumsal konumunun bir işaretçisidir.

Buna karşılık, M.Ö. 2. binyıl başında Anadolu’da yazının ortaya çıkmasıyla birlikte, her kentte bir sarayın bulunması sıradanlaşır. “Prens” adı verilen ilk hükümdarların isimlerine, Orta Tunç Çağına (M.Ö. 2000-1700) ait Kaniş (bugünkü Kültepe, Kayseri) belgelerinde rastlanır. Buradaki saray yıkıntıları arasından, Kaniş hükümdarı Warşama’ya hitaben yazılmış bir mektup 1955 yılında bulunmuştur. “Warşama Sarayı” diye geçen bu sarayda, taş temeller üzerine oturan pişmemiş kil tuğlalardan örülmüş altmış küsur oda bulunur. Bu yapıdan daha eski başka bir binanın daha olduğu bilinmektedir ve hâlihazırda F. Kulaksızoğlu’nun başkanlığında yürütülen çalışmalarda, M.Ö. 3. binyıla tarihlenen, belki de bir saray olan devasa bir kompleksi gün yüzüne çıkarılmaktadır. “Warşama Sarayı”, prens ve eşinin ikametgahıdır, fakat sarayda kraliyet ailesi ve hizmetkarların yanı sıra, bazı üst düzey yetklililer de yaşamıştır. Saray, aynı zamanda Anadolu topraklarını (dönem itibariyle kent devletleri söz konusudur) işleten idari merkezdir. Ticaret de doğrudan saraya bağlıdır. Kervanlar birçok vergiye tabidir ayrıca idareciler, mevkileri dolayısıyla satın almada öncelik hakkını kullanırlar. “Warşama Sarayı”, en tanınmış örnek olmakla birlikte, idareyle ilgili tüm işlemlerin bir arada sunulduğu bu türden bir binanın tüm kentlerde bulunduğu düşünülür. Her ne kadar kralın “tanrıların yardımcısı” rolünü, büyük ihtimalle Hitit Krallığından önce de taşıdığı düşünülse de, kralın bu rolünden, ancak Hitit Krallığının Anadolu’da geç Tunç Çağı döneminde ortaya çıkışı itibariyle kesin şekilde bahsetmek mümkündür. Başkent Hattuşaş’taki (Çorum, Boğazkale) kraliyet sarayı, birbirine avlu ve revaklar aracılığıyla bağlanan çok sayıda binanın bir araya gelerek oluşturduğu bir bütünün, geriye kalan yerleşimden istihkam surlarıyla ayrıldığı ilk saray örneklerinden biridir. Bu açıdan, Topkapı Sarayının düzeniyle bir benzerlik kurmak mümkündür.

Saraylar, Tunç Çağı sonrasında, ekonomik ve toplumsal hayatın merkezi oldukları  “saray medeniyetlerindeki” yerlerini kaybetseler de kraliyet ikametgahı olmaya devam eder. Günümüzde de ihtişam ve etkileyiciliklerini koruyan saraylar, bir medeniyetin hüner ve becerilerine hâlen işaret etse de sarayların, büyük eşitsizlikleri “meşrulaştıran” bir mantığın ürünü olduğunu yadsımamak gerekir.

Genel kaynakça

 • Aurenche Olivier (Ed.) 1977
  Dictionnaire illustré multilingue de l’architecture du Proche-Orient ancien
  COLL XLI b 003
 • Bittel Kurt 1976
  Les Hittites
  BA 04-04
 • Forest Jean-Daniel 1996
  Mésopotamie, l’apparition de l’Etat VIIe-IIIe Millénaires Or Gén 081
 • Garelli Paul 1963
  Les assyriens en Cappadoce
  COLL I B 19

Mari Kraliyet Sarayı

 • Parrot André 1958
  Mission archéologique de Mari : Volume II : Le palais : Architecture
  COLL II 068
 • Parrot André 1958
  Mission archéologique de Mari : Volume II : Le palais : Peintures murales
  COLL II 069
 • Parrot André 1959
  Mission archéologique de Mari : Volume II : Le palais : Documents et monuments
  COLL II 070
 • Parrot André 1974
  Mari capitale fabuleuse
  HA Syr Si 02 I
 • Rouault Olivier 1977
  Mukannisum : L’ administration et l’économie palatiales à Mari
  HA Ass Gén 01 XVIII
 • MARI Annales de Recherches Interdisciplinaires
  COLL XIII A 08 Volume 1 à 7

Arslantepe Saray Kompleksi

 • Frangipane Marcella 2001
  «Arslantepe-Malatya: A Prehistoric and Early Historic Center in Eastern Anatolia», dans Gregory McMahon and Sharon Steadman (éd), The Oxford Handbook of Ancient Anatolia: (10,000-323 BCE) https://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195376142.013.0045
 • Frangipane Marcella 1997
  A 4th Millennium Temple/Palace Complex at Arslantepe-Malatya. North-South Relations and the Formation of Early State Societies in the Northern Regions of Greater Mesopotamiai, Paléorient 23.1: 45–73
 • Frangipane Marcella (éd.) 2010.
  Economic Centralisation in Formative States. The Archaeological Reconstruction of the Economic System in 4th Millennium Arslantepe

Kaniş Sarayı

 • Cecile Michel 2001
  Correspondance des marchands de Kanish au début du IIe millénaire avant J.-C.
 • Özgüç Tahsin 1986
  Kaniş II Eski yakındoğu’nun ticaret merkezinde yeni araştırmalar / New Researches at the Trading Center of the Ancient Near East
  HA Ana Si 074
 • Özgüç Tahsin 2003
  Kültepe Kanış/Neşa : The earliest international trade center and the oldest capital city
  HA Ana Si 177

Hattuşaş Sarayı

 • Alp Sedat 1993
  Beitrage zur Erforschung des hethitischen Tempels, Kultanlagen im Lichte der Keilschriffexte
  HA Ana Gén 200
 • Bittel Kurt 1970
  Hattusha The Capital of the Hittites HA Ana Si 064
 • Neve Peter 1982
  Büyükkale die Bauwerke : Grabungen 1954-1966
  HA Ana Si 030
 • Neve Peter 1992
  Hattusa-Stadt der Götter und Tempel : Neue Ausgrabungen in der Haupstadt der Hethiter
  HA Ana Si 070
 1. Mari Kraliyet saraylarının hâlihazırdaki durumu ile ilgili, American Association for the Advancement of Science tarafından hazırlanmış, Ağustos 2016 tarihli rapora bkz. Assessing the Status of Syria’s Tentative World Heritage Sites Using High-Resolution Satellite Imagery https://www.aaas.org/page/ancient-history-modern-destruction-assessing-status-syria-s-tentative-world-heritage-sites-7 []

Aperçu du catalogue de la bibliothèque de l’IFEA

Ne serait-ce que par ses locaux, la bibliothèque de l’IFEA est un lieu idéal de travail et de découverte du riche patrimoine de l’Anatolie et des régions avoisinantes. Cette note explore le catalogue de la bibliothèque afin de donner une idée de l’étendue de ses collections et de son évolution, et présente quelques-unes de ses particularités. L’approche est holistique pour souligner les tendances qui se dessinent dans la longue durée, mais elle moins spécifique que les approches par fonds adoptées habituellement1 ou les présentoirs thématiques mensuels. Créée en 1931, la bibliothèque reflète de près le développement de l’institut, fondé comme Institut français d’archéologie d’Istanbul en 1930 et devenu Institut français d’études anatoliennes « Georges Dumézil » en 1975 (voir également l’historique de la bibliothèque et les extraits d’archives de la bibliothèque). La bibliothèque abrite quelque 30 000 ouvrages (et tirés à part) et environ 10 000 volumes de quelque 700 revues. Dans cette note, seul le catalogue des ouvrages (disponible en ligne) est analysé, laissant les revues de côté. L’étude quantitative du catalogue fait face à plusieurs problèmes puisque les données ne sont pas toujours homogènes, en particulier à cause du caractère polyglotte de la collection2; une partie du catalogue, environ 2000 ouvrages, n’est donc pas analysée et les chiffres reportés sont donc à considérer comme des minima. Par contre, la profusion de langages est l’une des grandes richesses de la collection.

Une bibliothèque pour polyglottes

Le multilinguisme de la bibliothèque de l’IFEA est l’une de ses caractéristiques principales, avec un fonds dont le nombre d’ouvrages en turc (plus de 8000) équivaut presque au nombre d’ouvrages en français (figure 1). Ces deux langues sont suivies par l’anglais et l’allemand. Néanmoins, ces langues dominantes cachent une diversité formidable puisque dans les rayons se côtoient diverses langues turques (azéri, ouzbek, kazakh, kirghiz), celles du pourtour de la mer Noire (russe, géorgien, bulgare, roumain), celles du pourtour de la Méditerranée (arabe, italien, espagnol), les langues « classiques » (grec, latin, ottoman, perse), sans oublier quelques ouvrages en langues caucasiennes (laz, tcherquesse), en kurde ou en arménien.

Diagramme en barres du nombre d'ouvrages conservés à l'IFEA pour les 10 principales langues de rédaction (il y a près de 150 ouvrages en ottoman). CC BY 4.0 Strupler
Diagramme en barres du nombre d’ouvrages conservés à l’IFEA pour les 10 principales langues de rédaction (il y a près de 150 ouvrages en ottoman). CC BY 4.0 Strupler

Maisons d’édition

Le classement par maison d’édition, une catégorie bien renseignée dans la base de données, laisse entrevoir une autre particularité du fonds de la bibliothèque (figure 2). En effet, c’est la maison d’édition Les Belles Lettres qui est la mieux représentée. Cette collection témoigne du corpus important d’auteurs antiques, puisque sur les presque 900 ouvrages, la très grande majorité provient de la collection « Budé » qui comprend environ 800 volumes. Tout naturellement, les maisons d’édition turques sont bien représentées avec la Türk Tarih Kurum Basımevi (TTKB), İSİS Press (İsis), Yapı Kredi Yayınları (YKY) ou encore İLETİŞİM. Parmi les maisons d’édition françaises, on retrouve les librairies érudites De Boccard – le diffuseur actuel des publications de l’IFEA et un acteur ancien de la turcologie – et Geuthner, mais aussi de nombreuses institutions françaises comme l’École française de Rome (EFR), l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) – grâce à la politique d’échanges de l’Institut -, les presses du CNRS ou encore l’ancienne collection du ministère des Affaires étrangères pour la publication des missions archéologiques françaises à l’étranger Les Editions recherche sur les civilisations (ERC). Ces dernières montrent bien la fonction de relai que joue l’IFEA pour les publications françaises en Turquie et son rôle de chaînon dans le réseau des écoles et instituts français à l’étranger.

Principales maisons d'édition de la bibliothèque. CC BY 4.0 Strupler
Principales maisons d’édition de la bibliothèque. CC BY 4.0 Strupler

Auteur.e.s

Cette catégorie n’est pas la plus simple à analyser dans la base de données, en particulier lorsqu’il s’agit d’auteur.e.s multiples et seulement les auteur.e.s uniques sont traité.e.s ici3. Parmi les auteurs les plus fréquents dans la base de données, on retrouve certes les auteurs classiques (Cicéron, Plutarque, Pline l’Ancien, Aristote, Platon, Tite Live, Sénèque), mais surtout les directeurs de l’Institut, (par exemple Louis Robert, Jean-Louis Bacqué-Grammont ou Albert Gabriel) et les chercheurs passés par l’IFEA (tels Robert Mantran, Louis Bazin, Xavier de Planhol – disparu en juin dernier) ou Georges Dumézil. Bien représentés par les notices, on retrouve les auteurs d’œuvres monumentales à tomes multiples comme l’orientaliste Joseph von Hammer auteur d’une Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours (traduite en 18 tomes, exposée dans la vitrine tout de suite à gauche lorsque l’on pénètre dans l’IFEA) ou encore Reclus Elisée (figure 3) et sa Nouvelle Géographie Universelle. Quantitativement, ce sont surtout les historiens qui se distinguent dans ce palmarès comme Ünver A. Süheyl, Claude Cahen, Galante Abraham, Franz Babinger, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ekrem Hakkı Ayverdi, Reşat Ekrem Koçu, Jacob M. Landau, Bernard Lewis, mais aussi l’archéologue Salomon Reinach pour lesquelles les nombres de notices s’échelonnent entre 42 et 184.

Portrait d'Élisée Reclus par Nadar. Domaine Public, source BnF http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40588125j
Portrait d’Élisée Reclus par Nadar. Domaine Public, source BnF http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40588125j

Quelques thèmes dominants

Pour avoir une idée des principaux thèmes couverts par la bibliothèque, on peut représenter les titres en nuages de mots afin de voir quels sont les mots qui sont les plus fréquents. Les mots ont été « racinisés », c’est-à-dire que seules les racines sont conservées pour associer des mots tels que histoire et historique, mais donnant des formes qui ne correspondent pas à des mots réels comme « histoir ». Dans les nuages de mots, les couleurs et les tailles de police varient en fonction de la fréquence du mot (figure 4).

Nuages de mots d'après les titres en français, turc et anglais. CC BY 4.0 Strupler
Nuages de mots d’après les titres en français, turc et anglais. CC BY 4.0 Strupler

Sans trop de surprises, les mots tels que histoire, turc, Istanbul, ottoman, ville, urbain, archéologie, architecture ou fouilles sont les mots qui apparaissent le plus fréquemment dans les titres. Ils sont néanmoins assez peu utilisés ensemble et leurs associations sont faibles (figure 5), hormis quelques exceptions. Les mots anglais catalogue et coins sont des mots qui sont fortement associés, renvoyant à plus de 160 entrées dans le catalogue, ou encore, ô surprise, ottoman empire (également 160 entrées).

Exemples d'associations entre les mots les plus fréquents des titres en turc et en anglais. CC BY 4.0 Strupler
Exemples d’associations entre les mots les plus fréquents des titres en turc et en anglais. CC BY 4.0 Strupler

Accroissement des collections

Même si les archives de la bibliothèque documentent les acquisitions, ces données ne sont pas disponibles dans le catalogue en ligne. En revanche, la distribution des ouvrages selon leur date de parution laisse entrevoir les grandes lignes du développement des collections (figure 6). Alors que les ouvrages antérieurs à la fondation de la bibliothèque (1931) sont peu nombreux par année, le nombre d’ouvrages par années de publication n’a cessé de croître régulièrement jusqu’en 1994 avec un pic à 900 ouvrages. Pour les dernières années du graphique, il faut considérer qu’il y a un certain décalage entre l’année de publication et l’entrée d’un ouvrage dans le catalogue. Les nombres d’ouvrages des années 2014-2016 vont donc encore largement augmenter. Néanmoins, le ralentissement de l’accroissement des collections de la bibliothèque est net et semble retomber au rythme d’acquisition des années 1970, une conséquence directe de la diminution des subventions de l’institut5. Du point de vue démographique, on pourrait dire que la bibliothèque est vieillissante.

Histogramme de la répartition des ouvrages de la bibliothèque par année de publication de 1800 à 2016. CC BY 4.0 Strupler
Histogramme de la répartition des ouvrages de la bibliothèque par année de publication de 1800 à 2016. CC BY 4.0 Strupler

Pour se donner une meilleure idée de la répartition des livres, je les ai classés selon leur cote en 11 catégories :

 • Antiquité (archéologie, histoire ancienne, numismatique) ;
 • Classiques latins et grecs ;
 • Byzance ;
 • Islam ;
 • Usuels (dictionnaires, guides, grammaires) ;
 • Écoles et instituts français (publication EFR, IFPO, IRMC) ;
 • Transversal (mélanges, histoire – généralité, Beaux-Arts) ;
 • Observatoire Urbain ;
 • Sciences Humaines (géographie, politique, économie) ;
 • Turcologie ;
 • Inclassés (tout ce qui ne pouvait être rapidement classé d’après la cote, en particulier certaines cotes de collections).

Pour rendre le graphique plus lisible par rapport au diagramme en bâton précédent, seule la période 1931-2011 est étudiée et les catégories ont été regroupées par décennie (figure 7).

Histogramme des sujets des ouvrages (d'après les cotes) repartis par décennie entre 1931 et 2011. CC BY 4.0 Strupler
Histogramme des sujets des ouvrages (d’après les cotes) repartis par décennie entre 1931 et 2011. CC BY 4.0 Strupler

La tendance du nombre total de livres est donc tout à fait similaire au graphique précèdent, en soulignant bien la similitude entre les années 1970 et 2000. On retrouve des constantes dans les acquisitions, en particulier les usuels (couleur bleu), dont la valeur est assez stable, environ 80 exemplaires rentrent dans les collections chaque décennie. Les classiques latins et grecs sont par contre en grande perte de vitesse avec plus de 400 exemplaires entrés entre 1961 et 1981, mais seulement 18 entre 2001 et 2011, un reflet de la très belle collection à disposition, presque complète.

Conclusion

On ne pourra pas nier une perte de vitesse dans l’acquisition d’ouvrage à l’IFEA, mais la bibliothèque possède des collections riches et diversifiées et dont l’évolution est aussi liée aux divers dons et les axes de recherche de l’Institut. Ainsi, des livres stockés dans la salle de travail de l’OUI ont été transférés récemment à la bibliothèque, notamment sous la cote MIG  (migrations), qui correspond à un petit fonds original et de forte actualité. L’accès très prochain aux catalogues des bibliothèques de recherche de Beyoğlu à travers un portail unique, bilbio.pera, (réunissant Koç University, Deutsches Archäologisches Institut, Orient Institut, SALT, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, IFEA et Nederlands Instituut in Turkije) va sans aucun doute aider au profilage de la bibliothèque pour trouver une ligne d’acquisition en coopération plus étroite avec les autres instituts. On ne peut donc que se réjouir de cette initiative pour que, malgré la diminution des acquisitions, la bibliothèque reste un lieu de travail et de recherche futures, avec sa spécialité française et son histoire particulière.

Colophon

Les graphiques de cette note ont été réalisés avec le logiciel libre R, et les librairies tm, RColorBrewer, wordcloud et Rgraphviz.

 1. Une présentation générale par fonds est disponible sur le site de l’IFEA, avec une note particulière pour le fonds Escalin, le fonds Observatoire urbain d’Istanbul, le fonds Yerasimos, le fonds Hüsrev Tayla, le fonds de l’Observatoire de l’Asie centrale et du Caucase et le fonds Capucins. []
 2. Même si ces dernières années le traitement informatique des caractères non ASCII s’est largement amélioré, cela reste un défi, notamment pour les systèmes qui héritent de données anciennes. Par ailleurs, certaines langues dans le catalogue sont moins bien documentées et il y a un certain nombre d’erreurs (n’hésitez pas d’ailleurs à les signaler bibliothécaire : umitsevgi@gmail.com). En dehors des langues, il y aussi le problème des ouvrages dont les informations sont manquantes (dès l’origine), par exemple lorsqu’il n’y a pas de mention de date ou de lieu de publication. []
 3. Le manque d’homogénéité dans les référencements des auteurs multiples empêche de procéder rapidement à un classement plus fin. Ce classement à le défaut de surévaluer les hommes prolifiques et travaillant seuls au XIXe et XXe siècles, et de passer sous silence les scientifiques plus enclins à collaborer, une tendance qui se développe dans la deuxième moitié du XXe. []
 4. De nombreuses notices de Wikipedia ne sont pas disponibles en français ou en turc. Avis aux traducteurs et traductrices ! []
 5. Constatée dans tous les rapports d’activité de l’IFEA depuis 2007. []

Le chant du cygne caucasien : 22 ans d’études caucasiennes à l’IFEA

En s’ouvrant dès la fin des années 1980 à l’étude du contemporain, avec la création notamment de l’Observatoire urbain d’Istanbul (OUI), qui demeure jusqu’à présent l’un des moteurs de l’Institut, l’IFEA ne pouvait ignorer les espaces situés au-delà des frontières politiques de la Turquie. D’autant que la dislocation de l’URSS allait bientôt permettre à la Turquie de (re)nouer des relations tant avec l’espace post-ottoman d’Europe centrale et orientale et des Balkans, qu’avec les ex-républiques soviétiques du Caucase et d’Asie centrale, en particulier les États turcophones. Bien entendu, ces relations doivent être jaugées à l’aune de particularités héritées de l’histoire, de la géographie, de l’économie, aussi bien que du culturel et du politique. À cet égard, les documents conservés à l’IFEA sur des supports variés (papier, numérique, site Internet) permettent de retracer près de 25 ans de recherche sur l’espace mer Noire-Caucase-Asie centrale. Ils témoignent à leur façon de l’importance accordée, au sein de notre institut, à l’environnement régional de la Turquie, mais aussi aux dynamiques propres à des espaces, des pays et des sociétés trop souvent observées « de loin », selon des grilles de lecture immuables (hydrocarbures, « Great game », conflits). Ils reflètent aussi la diversité des chercheurs liés à l’IFEA, qu’ils soient en poste à Istanbul ou à Bakou, ou qu’ils lui soient associés par différents biais. On observe ainsi de nombreuses coopérations avec d’autres IFRE (Instituts français de recherche à l’étranger) de la région (Centre français de Moscou, Institut français d’études sur l’Asie centrale de Tachkent puis Bichkek), mais également avec des institutions basées en Asie centrale, dans le Caucase et, bien sûr, en Turquie. À l’heure où le décloisonnement géographique et la transversalité disciplinaire apparaissent cruciaux pour appréhender dans toute sa complexité cet espace charnière et en perpétuelle recomposition, de nombreuses passerelles auront été créées entre mondes turc, post-soviétique, post-ottoman et iranien, consacrant la centralité stambouliote.

Cette note a donc pour objet d’esquisser un bilan des travaux menés à l’IFEA sur le Caucase. En l’occurrence, on s’est appuyé aussi bien sur des écrits produits par les chercheurs de l’IFEA (dossiers, revues de presse, programmes des événements scientifiques organisés) que sur des archives internes (notes, rapports d’activités, etc) et sur le site internet de l’institut. On peut évoquer également un fonds de cartes (en langue russe) qui s’est considérablement enrichi ces toutes dernières années, ainsi que la bibliothèque de l’IFEA et ses désormais nombreux ouvrages sur le Caucase.

Les études caucasiennes gagnent en visibilité au sein de l’IFEA en 1994 avec la création de l’Observatoire de l’Asie centrale d’Istanbul (AOC), fondé par Thierry Zarcone qui en assurait la coordination avec Jean-Louis Bacqué-Gramont, alors directeur de l’IFEA. À l’époque, cet observatoire était articulé autour de deux axes: un axe « voyageurs en Asie centrale » coordonné par François Georgeon et un axe « Caucase » animé par Alexandre Toumarkine. Par la suite, ce second programme s’est autonomisé et, en 2003, délocalisé à Bakou où l’IFEA possédait jusqu’en août 2016 une antenne installée au sein de l’Ambassade de France en Azerbaïdjan, l’« Observatoire du Caucase » (ODC), intégré au Pôle d’études contemporaines. Dirigé les premières années par Bayram Balcı (2003-2007), l’ODC est né de la volonté de rapprocher physiquement l’IFEA du Caucase.

Le programme « Turquie, Caucase, mer Noire » a légué à l’IFEA un ensemble d’articles de dossiers, de revues de presse et de coupures de journaux (en anglais, français, turc et russe) couvrant la période 1992-2003 sur cinq sujets essentiellement : conflits dans le Caucase (1992-2002) ; relations Turquie-Russie et Turquie Asie centrale (1994-2003) ; question arménienne (essentiellement en turc) ; relations turco-arméniennes ; Azerbaïdjan. L’ensemble de ces documents est librement consultable à l’IFEA et fait échos à certains « dossiers de l’IFEA », ainsi qu’à une partie des événements scientifiques organisés, encore fortement structurés jusqu’au milieu des années 2000 autour des relations entre la Turquie d’une part et l’Asie centrale et le Caucase d’autre part : colloque de 2003 à Tachkent Les nouvelles littératures des peuples turciques ; conférence en 2003 Communautés originaires du Caucase et d’Asie centrale en Turquie entre attachement à la République et redécouverte identitaire ; Les Géorgiens musulmans et l’Empire ottoman de la fin du XIX° au début du XX° siècle en 2008 à Tbilissi ;  dossier de l’IFEA La Turquie en Asie centrale. La conversion au réalisme (1991-2000) de Bertrand Buchwalter en 2001.

Si on observe une certaine continuité d’une thématique à l’autre, au fil du temps le Caucase semble s’émanciper et, en quelque sorte, se suffire à lui-même: table-ronde Le Caucase entre la Turquie et l’Iran organisée en 2003 à Istanbul et conférence Looking back and ahead : An insight into the Iranian influence in the Caucasus en 2014 à Tbilissi, par exemple. On citera aussi les dossiers Les enjeux de l’ouverture de la frontière turco-arménienne : les contacts transfrontaliers entre la Turquie et l’Arménie (Burcu Gültekin) et Les relations turco-arméniennes : quelles perspectives ? (Burcu Gültekin et Bertrand Buchwalter), publiés respectivement en octobre et novembre 2002, qui sont à mettre en perspective avec le dossier rédigé en 2016 par Adrian Foucher et Elshan Mustafayev Aspects économiques, culturels et mémoriels de la relation turco-arménienne. Témoignages de terrain.

À partir de 2008 notamment, la plupart des événements scientifiques sont organisés dans le Caucase (à Bakou et Tbilissi) ou en dehors de la région mais sur des thématiques directement en prise avec les terrains caucasiens. Sans prétendre à l’exhaustivité, on pourra citer le panel Soviet Power, Society and Nationalism in South Caucasus organisé par l’ODC en mai 2008 à l’occasion de la convention annuelle de l’Association for the study of Nationalities (ASN-New York)1 ;  le colloque La politique de l’Union Européenne vis-à-vis de la Russie après la guerre en Géorgie (Tbilissi, 2009) ; la table-ronde Democracy and governance in the Caucasus: the legacy of constitutionalist movements (Tbilissi, 2013) ; les « Journées Caucase » au Centre français de Jérusalem avec Yoann Morvan, chercheur à l’IDEMEC et Adeline Braux, responsable de l’ODC (2014-2016)  en novembre 2014 ; conférence Islam and Azerbaijan in an Era of Globalization en partenariat avec l’université Khazar (Bakou, mai 2014) ; Migrations de retour en Azerbaïdjan : processus d’adaptation des enfants d’immigrés azerbaïdjanais de Russie à l’Institut français d’Azerbaïdjan en décembre 2015.

Les études contemporaines ont certes occupé une place de choix au sein de l’ODC, néanmoins un travail de valorisation des fouilles archéologiques menées au Caucase du Sud a été entrepris depuis 2014. La mise en ligne sur le site de l’IFEA d’une carte agrémentée de photos et d’informations a ainsi permis de donner davantage de visibilité aux différents chantiers (treize depuis 1997) répartis entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie.

De fait, l’Observatoire du Caucase a surtout été celui du Caucase du Sud même si le Caucase du Nord n’a pas été pour autant négligé : conférences d’Aude Merlin à Bakou en 2011 (Ordres et désordres au Caucase) et d’Aurélie Campana à Istanbul en 2012 (Violences et reconfigurations politiques au Caucase du Nord), workshop From kolkhoz to Jamaat à Istanbul en 2010, travaux de Gilles Authier (responsable de l’ODC, 2012-2013) sur les langues du Caucase oriental. Il est vrai que l’implantation géographique de l’ODC à Bakou a permis de développer au plus près du terrain la recherche sur l’Azerbaïdjan, pays auquel très peu de travaux sont consacrés. Outre les publications en ligne sur le site de l’IFEA (dipnot) et les contributions réalisées par les responsables successifs de l’antenne, un présentoir Autour de la relation Turquie-Azerbaïdjan : considération bibliographique a été réalisé par Elshan Mustafayev (doctorant à l’IEP de Lyon) en octobre 2014. Par ailleurs, des conférences ont eu lieu très régulièrement à l’Institut français d’Azerbaïdjan et avec des universités locales, en particulier Identities on the Move: The Caucasus Between the Local, the Regional, and the Global. With a focus on Azerbaijan en mai 2015 à l’université Qafqaz. Néanmoins, Tbilissi a accueilli un nombre non-négligeable d’événements scientifiques, notamment lorsque Thorniké Gordadzé supervisait les activités de l’antenne de l’IFEA à Bakou (2006-2010). En outre, les responsables de l’ODC se sont tous rendus en Arménie à plusieurs reprises durant leur mandat afin d’y nouer des partenariats avec des institutions locales, d’y conduire des recherches personnelles ou à l’occasion de conférences (sur les de facto states, Sevan-septembre 2014). Ajoutons qu’un stagiaire de l’université Paris I a été accueilli par l’ODC à Erevan en partenariat avec l’ambassade de France et l’Université français en Arménie (UFA).

Enfin, en 2014-2015, l’Observatoire a accueilli quatre stagiaires (trois à Bakou, un à Erevan) : alors que Valentin-Mahou Hékinian effectuait une recherche sur le risque sismique en Arménie à Erevan, Blaise Lefebvre (IEP de Grenoble) se trouvait en Azerbaïdjan pour rédiger un mémoire sur les Jeux européens de Bakou, au premier trimestre 2015. Adrian Foucher (mai-juillet 2014) a quant à lui été associé à Elshan Mustafayev en 2015 pour la rédaction d’un dossier de l’IFEA consacré aux relations informelles entre la Turquie et l’Arménie, tandis que Romain Lefebvre, de l’École d’architecture de Grenoble, a conduit une fructueuse recherche sur l’héritage architectural soviétique de Bakou. Solidement ancrés dans une discipline (géographie, science politique, géopolitique, architecture), ces jeunes chercheurs dotés d’une forte appétence pour le travail de terrain ont produit articles, notes et mémoires accessibles en ligne sur le site de l’IFEA et ainsi pleinement contribué à l’enrichissement des études caucasiennes au sein de notre institut et au-delà.

 1. L’IFEA y était de nouveau représenté en mai 2015 avec un panel intitulé Nagorno-Karabakh After Donbass? Exploring Ways for a Revived Turkey-Armenia-Azerbaijan Dialogue. []

Quatre raisons pour une inscription de Diyarbakır sur la liste du patrimoine mondial en péril

Au début des années 2000, la péninsule historique d’Istanbul a commencé à faire l’objet de débats quant à la nécessité de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril. Les aménagements urbains effectués dans les différentes zones du site inscrit se révélaient inacceptables au regard des critères de protection de l’UNESCO. Pourtant, après dix ans de négociations mêlant expertise et politique, les projets étaient mis en œuvre sans profondes modifications et le classement du site ne faisait plus l’objet d’aucune remise en cause.

Si j’ai décidé de rappeler l’expérience de la mégalopole turque et une analyse faite de sa situation en 20101, c’est que je trouve plus de pertinence aujourd’hui à rapprocher le cas de Diyarbakır de celui d’Istanbul qu’à l’aborder dans sa condition de patrimoine menacé par des conflits armés. On aurait pu il y a quelques mois envisager d’inscrire Diyarbakır sur la liste du patrimoine mondial en péril au même titre que Palmyre (Syrie) ou la vieille ville de Sana’a (Yémen) : parce qu’il est indiscutable, quels qu’aient été les belligérants, quels qu’aient été les moyens employés, que ces trois sites patrimoniaux ont subi des dégâts irrémédiables dans des contextes de guerre. Mais à ce jour, ce ne sont plus les combats militaires mais bien des décisions civiles, dont la justification par l’urgence et l’insécurité ne peut être reconnue comme fondée, qui menacent le site de Diyarbakır.

Le site du « paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel » a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en juillet 2015 sur la base d’un argumentaire et de critères scientifiques2. C’est donc pour des raisons scientifiques et neutres que l’État turc peut envisager son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril3) ; cet acte constituant moins un aveu d’impuissance qu’une recherche responsable des solutions susceptibles de préserver un patrimoine exceptionnel et universel. L’accueil à Istanbul de la 40e session du comité du patrimoine mondial, entre le 10 et le 20 juillet 2016, soulignant l’effort redoublé de la Turquie pour démontrer son engagement vis-à-vis du programme de l’UNESCO, constitue pour l’État turc l’occasion de prouver son souci d’assurer un respect inconditionnel des standards internationaux de protection sur l’ensemble de ses sites patrimoniaux.

1- Parce que les critères d’inscription du site reconnus en 2015 ne sont à ce jour plus justifiés

C’est sur la base d’un travail scientifique, au regard des critères d’évaluation de l’UNESCO, qu’il a été décidé d’inscrire Diyarbakır sur la liste du patrimoine mondial pour ses fortifications colossales et ses jardins luxuriants d’une part, mais aussi et surtout pour la relation exceptionnelle entre la ville fortifiée et les rives du fleuve Tigre entretenue sans interruption par ses habitants. La richesse de ce site a été révélée par l’UNESCO en tant que « paysage culturel », selon des délimitations et définitions strictes4 ; c’est donc en vertu de cette valeur que doivent être évaluées les menaces sur le site inscrit au patrimoine mondial. La question est ainsi de déterminer si le lien entre la vieille ville de Diyarbakır et l’extérieur des murailles, les jardins de l’Hevsel et le fleuve Tigre est à ce jour rompu et s’il est susceptible de l’être durablement.

Indiscutablement, les mesures de couvre-feu et les opérations armées ayant eu lieu entre décembre 2015 et le mars 2016 ont interrompu tout échange entre la ville fortifiée et son environnement extérieur. Dans la situation actuelle, ceci est toujours en partie le cas : les quartiers de Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş et Cemal Yılmaz, ainsi que l’ensemble des bastions des fortifications sont formellement interdits d’accès, la circulation via les portes de la ville est soumise au contrôle de barrages de police permanents et les passages piétonniers à travers les murailles ont été littéralement murés par des blocs de béton5. Ces derniers ont rompu toute relation entre la vieille ville et le quartier de Ben U Sen, zone inscrite du site UNESCO faisant le lien avec les jardins de l’Hevsel. Les échanges journaliers entre habitants de la vieille ville, du quartier de Ben U Sen et exploitants des jardins ont été interrompus par des mesures de police ne pouvant finalement pas être justifiées par des préoccupations sécuritaires. Peu de heurts ne sont en effet survenus dans cette zone. Pourtant la levée du couvre-feu et la fin des opérations armées n’ont pas permis la réouverture de ces passages. Ceci laisse à croire en une mesure non pas temporaire mais bien ancrée dans un projet de réaménagement à long terme de cet espace.

Cette rupture physique et symbolique des relations sociales entre la ville fortifiée et son environnement extérieur constitue à elle seule une remise en cause intégrale de la valeur patrimoniale que l’inscription au patrimoine mondial a voulu consacrer en 2015. La crédibilité de la notion de paysage culturel, catégorie patrimoniale que les experts de l’UNESCO ont tenté de renforcer et banaliser au cours des quinze dernières années, ne peut être maintenue si la préservation de tels liens ne représente pas une condition sine qua non du maintien de la valeur universelle exceptionnelle de ses sites.

2- Parce que le site endommagé par le conflit armé est encore davantage menacé par les opérations civiles

Le site UNESCO de Diyarbakır est constitué de deux zones : la zone inscrite comprenant les fortifications et les jardins de l’Hevsel et la « zone tampon », intégrant notamment la ville fortifiée. Si la zone inscrite constitue le lieu révélateur de la valeur du site, il est considéré dans les textes réglementaires de l’UNESCO que l’ensemble des deux zones doit faire l’objet d’une protection spéciale afin de préserver la valeur exceptionnelle universelle du site6). L’endommagement du bâti et la modification radicale du paysage urbain, qu’il soit situé dans la zone inscrite ou tampon, ont des effets directs sur la valeur du site reconnu par l’UNESCO. La situation de détérioration de nombreux édifices classés et la planification urbaine envisagée dans la vieille ville de Diyarbakır ne laissent à ce jour aucun doute concernant l’existence d’une menace avérée sur la préservation du site de Diyarbakır.

Lors des conflits, les fortifications ont été relativement peu touchées (quelques éclats de balles). En revanche, les mesures évoquées précédemment, l’installation de blocs de béton contre les murailles et de postes de police dans les bastions, provoquent un endommagement quotidien de l’édifice, réduisant à néant les mesures de protection ayant justifiés l’inscription à l’UNESCO en 2015. L’aménagement de sanitaires au niveau du « bastion de la chèvre » (Keçi burcu) qui a provoqué des infiltrations dans les remparts, ainsi que les barricades dans le « bastion des sept frères » (Yedikardeş burcu) démontrent sans doute l’incompatibilité d’un respect des normes de protection patrimoniale avec l’installation prolongée de forces de l’ordre sur les fortifications.

Les édifices classés et le tissu urbain historique de la ville fortifiée ont subi des dommages irréversibles. Les destructions les plus dramatiques se concentrent dans la partie est du site : la mosquée Kurşunlu et le hammam Pasha ont été incendiés, l’église catholique arménienne tout récemment restaurée est détruite, la mosquée Sheikh Muhattar et son minaret à quatre piliers et la façade de l’école primaire Nazif Süleyman (dissimulant en ces murs une église latine) ont été fortement endommagés, de nombreux édifices classés monuments historiques ont été rasés et le plan urbain hérité de la ville romaine a tout simplement disparu sous la percée des véhicules militaires. Mais plutôt que de s’attarder sur les blindés, c’est dorénavant sur les machines de déblaiement, sur les projets de nettoyage et de réaménagement urbain, menaces de long terme sur le site, qu’il faut peut être se focaliser aujourd’hui.

Une opération de nettoyage, préfigurant une reconstruction ex nihilo d’une partie des quartiers de Fatihpaşa, Hasırlı et Savaş, est en cours dans la zone où ont eu lieu les combats les plus destructeurs. L’opération se déroulant sur un site urbain protégé (kentsel sit alanı) doit respecter des mesures spécifiques de protection (interdisant notamment l’évacuation inconsidérée de matériaux constituant des édifices classés). Elle requiert de ce fait l’autorisation du comité régional de protection (koruma bölge kurulu), organe lié au ministère de la culture et du tourisme. Le déblayage des édifices partiellement ou intégralement détruits a été pendant une certaine période effectué sans autorisation : dans la phase finale des opérations armées (aucun contrôle du ministère n’étant alors possible), puis quelques jours après la levée du couvre-feu (l’urgence sécuritaire ne pouvant ainsi plus justifier la précipitation). Le 23 mars 2016, une commission d’experts, unique garde-fou institutionnel de principes d’indépendance et de neutralité de l’expertise scientifique, s’est réunie au sein du comité régional de protection pour finalement autoriser l’évacuation des débris, ne prenant aucune des mesures nécessaires à la préservation du tissu urbain historique. Cette décision offre une caution a posteriori à des opérations effectuées sans contrôle préalable et ne laisse préfigurer aucun éventuel freinage des travaux. Les autorités publiques locales, ministère et municipalité, ne semblent ainsi pas disposer des moyens permettant de mettre fin à une politique d’opérations d’urgence à ce jour injustifiée7. Une concertation à long terme ayant pour objectif de définir les mesures à employer afin de sauver un patrimoine qui peut encore l’être serait pourtant envisageable sur le terrain de la ville fortifiée, aujourd’hui désertée par les combats armés. L’assurance d’un tel cadre de collaboration (visite d’experts internationaux, réunions de conseils consultatif et de supervision du plan de gestion du site UNESCO) est notamment une disposition que l’inscription sur la liste du patrimoine en péril permet de faciliter.

3 – Parce que l’engagement de la Convention du patrimoine mondial est un engagement pour la préservation d’un patrimoine vivant

Le 21 mars 2016, alors que prenait fin la phase des couvre-feux, le gouvernement a prononcé une décision d’expropriation d’urgence (Acele kamulaştırma kararı) concernant 6292 parcelles de la ville fortifiée, soit la quasi-totalité des propriétés privées situées dans la zone tampon du site UNESCO (voir notre édition du 3 mai 2016 http://dipnot.hypotheses.org/1896). La chambre des architectes, institution reconnue d’intérêt public par la Constitution turque (art.135) et interlocuteur de longue date des experts du patrimoine mondial, a engagé une procédure juridique contre cette décision. Celle-ci ne peut en effet être, à ce jour et dans la stricte zone concernée, justifiée par l’argumentaire d’une situation urgence, du fait de l’absence de reconnaissance par l’Etat de la permanence du conflit armé (levée des couvre-feux et absence d’instauration de l’Etat d’urgence) et de l’absence de risques majeurs de catastrophe naturelle. L’éventuelle reconnaissance d’une telle situation ne rendrait d’ailleurs que plus indéniable la nécessité d’une inscription du site de Diyarbakır sur la liste du patrimoine mondial en péril. Cette décision d’expropriation d’urgence semble finalement s’accorder à un projet de transformation urbaine, projet négocié depuis une dizaine d’années mais suscitant de fortes divergences entre autorités municipales et étatiques.

Si la protection du site de Diyarbakır doit particulièrement attirer notre attention sur ces projets urbains, c’est spécifiquement parce que l’inscription au patrimoine mondial a été justifiée selon une valeur chère à l’UNESCO de représenter un véritable patrimoine vivant, alliant patrimoine matériel et immatériel dans l’espace social du site. Les opérations de transformations urbaines ont déjà eu pour effets (dramatiquement décuplés par les conflits armées) l’expulsion de plusieurs dizaines de milliers d’habitants de la vieille ville. La décision d’expropriation d’urgence laisse envisager, si ce n’est l’intensification de ces expulsions, le renouvellement de la population résidente et une gentrification sous pression économique forte, telle qu’observée dans le quartier de Sulukule sur le site UNESCO d’Istanbul. L’engagement de la Convention du patrimoine mondial pour la préservation d’un patrimoine vivant, pour une protection de l’identité socio-culturelle et des habitants qui font vivre l’histoire des sites UNESCO, ne peut être ignoré à Diyarbakır. Le dossier de candidature présenté par l’Etat turc démontre bien que les habitants de la ville fortifiée, par leur mode de vie et d’habiter, par la préservation de leurs traditions, par leurs activités artisanales et agricoles, sont indispensables à la qualification « valeur universelle exceptionnelle du paysage culturel ». La préservation du site UNESCO, entre autres motivations, exige finalement que les projets d’aménagements et les politiques d’aide aux populations sinistrées par les conflits armés soient élaborés en coordination avec les acteurs locaux et dans l’objectif de la protection des résidents.

4 – Parce que la liste du patrimoine en péril n’est pas une sanction mais bien une opportunité

Parce qu’en sollicitant dès maintenant l’inscription de Diyarbakır sur la liste du patrimoine mondial en péril, l’Etat turc s’offre l’opportunité d’intensifier sa collaboration avec les organes experts de l’UNESCO. L’inscription en juillet 2015 de ce paysage culturel sur la liste du patrimoine mondial a témoigné du succès des efforts de coordination mis en œuvre par le ministère de la culturel et du tourisme, les municipalités locales et les experts internationaux. La liste du patrimoine mondial en péril permettrait de davantage renseigner l’état de préservation du site et offrirait l’opportunité de redécouvrir le climat de dialogue prolifique qu’avait initié le processus d’inscription. L’investissement humain et monétaire déployé par l’Etat turc pour la valorisation du patrimoine mondial ne laisse pas douter des ambitions que la Turquie prête au programme de l’UNESCO. L’inscription du site de Diyarbakır ne ferait qu’intensifier ses échanges avec les experts de l’ICOMOS et du Centre du patrimoine mondial, puisque ceux-ci étudieraient avec attention les rapports que les fonctionnaires turcs leur soumettraient, se rendraient sur le site en question et présenteraient enfin des recommandations scientifiques afin de parvenir collectivement à des solutions. Il faut finalement souligner que ces recommandations ne sont que consultatives et ne constituent en aucun cas un instrument de pression à l’encontre de l’Etat partie. La liste du patrimoine mondial en péril est bien un outil dont la mobilisation témoigne de la capacité d’un Etat à dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes de la protection du patrimoine mondial. La requête d’une inscription de Diyarbakır démontrerait ainsi la volonté du ministère de la culture et du tourisme et du ministère des affaires étrangères de profiter de l’ensemble des instruments de gestion proposés par le programme du patrimoine mondial.8

 1. PEROUSE, J-F. (2010) « Cinq raisons d’un éventuel déclassement UNESCO », Urbanisme, n°374, p. 66. []
 2. Pour les détails de l’argumentaire d’inscription, voir le dossier de candidature publié sur le site du patrimoine mondial de l’UNESCO : http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1488.pdf []
 3. Nous évoquerons des PERILS PROUVES et MISE EN PERIL définis dans les textes fondamentaux de l’UNESCO tels qu’« altération grave des matériaux », « dénaturation grave de la signification culturelle », « menaces du fait de projets d’aménagement du territoire ». Voir : Comité intergouvernementale pour la protection du patrimoine mondial (2015) Orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial, Paris, UNESCO, pp. 43-44 (paragraphe 179 []
 4. Pour davantage d’informations sur la catégorie définie par l’UNESCO voir : UNESCO (2011) Paysages culturels du patrimoine mondial, Guide pratique de conservation et de gestion, cahier du patrimoine mondial n°26, UNESCO, Paris, 138p []
 5. Pour davantage d’information sur la situation sécuritaire et urbaine dans Sur, voir : GOSSE Mathieu (2016) « La vieille ville de Diyarbakır broyée et remodelée par la guerre », Orient XXI http://orientxxi.info/magazine/la-vieille-ville-de-Diyarbakır-broyee-et-remodelee-par-la-guerre,1335,1335 []
 6. Voir Comite intergouvernementale pour la protection du patrimoine mondial (2015) Orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial, Paris, UNESCO, p. 22 (paragraphe 104 []
 7. Les informations concernant le processus par lequel a été effectué le déblaiement de la zone ont été transmises lors d’un entretien effectué auprès de la chambre des architectes de Diyarbakır le 09/06/16 12h-13h30 à Diyarbakır. []
 8. Pour davantage d’informations sur la situation actuelle à Sur, Diyarbakır : Consulter communiqués et rapports de  la chambre des architectes de Diyarbakır (TMOBB Mimarlar odası) : http://www.dimod.org.tr/  Dernier événement en date : 18/06/16 Diyarbakır suriçi koruma paneli https://www.facebook.com/diyarbakirmimarlarodasi/photos/pcb.710375952434126/710375812434140/?type=3&theater []
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search