Archives par mot-clé : politique étrangère

Türkiye Azerbaycan ilişkileri hakkında kaynakçanın söyledikleri

azervitrin

Ekim 2014

Version française

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yakın ilişkiler, kamuoyu yoklamalarında, Türk yıldızların Bakü konserlerindeki hayranların sevinç çığlıklarından iki ülkenin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaklaşa yürüttüğü lobi faaliyetlerine kadar birçok alanda kendini göstermektedir. Bununla beraber, Türkiye’deki Azerbaycanlı öğrenci sayısının gittikçe artmasına rağmen Azerbaycan üzerine yürütülen incelemeler ve akademik çalışmalar, bu « özel münasebet »le ters orantılı seyretmektedir. Hatta Azerbaycanlı öğrencilerin sosyal bilimler alanındaki yoğunluğunun, Türk üniversitelerindeki Azerbaycan konulu çalışmaların içeriği ve yönlendirilmesi üzerindeki etkileri oldukça sınırlıdır.

Azerbaycan, her ne kadar kültürel açıdan Türkiye’ye çok yakın olsa da, Türkiye’nin Balkanlar’daki ve Orta Doğu’daki komşularından farklı olarak, yalnızca çok kısa dönemler süresince Osmanlı İmparatorluğu sınırlarının dahilinde kalmıştır. 1828’de Rus İmparatorluğu ve Kaçar Hanedanlığı arasında imzalanan Türkmençay Antlaşması’na kadar Güneydoğu Kafkasya, bu iki devlet arasında gerginlik nedeni olmuştur. Antlaşma doğrultusunda Azeriler, Aras ırmağı kıyılarından ayrılmış ve Güneydoğu Kafkasya, önce Rus İmparatorluğu’na ardından da SSCB’ye dahil edilmiştir. Bu nedenle de Azerbaycan’ın « Türk kardeşi » ile yeniden yorumlayabileceği bir ortak tarihi bulunmamaktadır. Bununla ilgili olarak da Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni ilan edilmiş Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’ne yardımları günümüzde altı çizilen tek tarihi dönem olarak karşımıza çıkmaktadır; ki bu konu artık son derece siyasi bir boyut kazanmıştır. Çünkü Azerbaycan resmi tarihine göre Osmanlı İmparatorluğu, Türk askerlerinin varmasına kadar Azerileri katleden bir Ermeni komutanın idaresindeki Bakü kuvvetlerine karşı çarpışmıştır. Türkçülük sevdasındaki birtakım dar çevrelerden gelen milliyetçi yazarlar, Azerbaycan’ın türklüğünü vurgulayarak, Sovyet ve Stalin rejimlerinin baskısını, komünizm döneminde tarihi mirasın « silinmesi »ni ve Dağlık Karabağ sorununun feci sonuçlarını dile getirerek 1990lı yılların havasını iyi kötü yansıtmışlardır.

AKP’nin Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın kapalı oluşunu sorgulaması, bazı Azeri yayınların sınırların açılması fikrinin bir ihanet teşkil edeceğine odaklanmalarıyla sonuçlanmıştır. Zaten Türkiye’deki siyasi partiler, genel olarak halihazırdaki düzenin desteklemekte ve de bu siyasi çevrelere yakın akademik kurumlar ile medya grupları neredeyse inaksal denecek « Azerbaycan’ı haklı mücadelesinde destekleme »yi benimsemişlerdir. Günümüzde Türkiye’de Ermeni sorunu da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginlikle öylesine karıştırılmaktadır ki bu iki konu arasındaki sınırların yer yer tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz.

Diğer taraftan akademik çalışmalar da başka birçok konu hakkında iki ülkenin dış siyasetindeki ayrılıklara inceden inceye ayna tutmaktadır. Örneğin Bakü, Ankara’nın arzuladığı gibi, KKTC ile doğrudan temas kurma konusunda sergilediği çekimser tavır ve aynı şekilde, Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler en zayıf noktadayken İsrail ile Azerbaycan’ın giderek artan bir işbirliği içine girmeleri de birçok makale ve araştırma çerçevesinde bir uyuşmazlık nedeni olarak yorumlanmıştır. Din konusunun kendisi de yabancı araştırmacılarca enine boyuna işlenen bir mevzu olmuştur. Bununla ilgili olarak çoğunluğu Sünni olan Türk nüfus ile Şii olan Azeri nüfusun geleneksel ayrılığının da ötesine geçerek kesin yaklaşım farklılıkları gözlemlenmektedir. Seçkin Azeri çevreleri temelden laik olup Sovyet dönemi sırasında dinden bağımsızlaşmışlardır.

Aslında azımsanamaz olan bu türden ayrılıklar, Türk ve Azeri araştırmacıları olduğu kadar Batılıların da ilgisini çeken enerji sektörü başta olmak üzere, Ankara ve Bakü arasında başka birçok alanda somut sonuçlar veren işbirliklerine yine de gölge düşüremez. Nitekim, enerji sektöründeki işbirliği, 2007-2008 Ermenistan ilişkilerinin normalleşme denemeleri sürecinde Azerbaycan tarafından bu girişimi baltalamak üzere Türkiye’ye karşı kullanılmıştır. Şimdiden bazı yayınların dile getirdiği gibi Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi tamamlanırsa ve proje Hazar Denizi’nin karşı kıyısında bulunan kaynaklara dek uzatılırsa Azerbaycan’ın ağırlığını güçlendireceği ihtimali kuvvetli görünmektedir.

KİTAP SEÇİMİ

SARAY Mehmet, Azerbaycan Türkleri tarihi, Ankara, 1993
ASLAN Yasin, ATSIZ Buğra (eds.), Can Azerbaycan : Karabağ’da talan var,  Ankara, Kök yayınları, 1990 ;
QASIMLI Musa, Azerbaycan Türklerinin Millî Mücadele Tarihi 1920-1945. KAKNÜS yay., 2006
PERRY Mark “Israel’s Secret Staging Ground”, Foreign Policy Magazine 28 mars 2012 ;
SHAFFER Brenda, Azerbaijan’s Cooperation with Israel Goes Beyond Iran Tensions, April 16, 2013
BÖLUKBAŞI Suha , Azerbaijan. A political History. IB Tauris, 2011
URJEWICZ Charles, « L’identité azérie à l’épreuve de l’indépendance », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, 1991, n°59-60, p.117-122. http://dx.doi.org/10.3406/remmm.1991.1495
COLLINS Brian, SWIETOCHOWSKI Tadeusz, Historical Dictionary of Azerbaijan, Lanham, Scarcrew Press, 1999.
CORNELL Svante E., « Turkey and the Conflict in Nagorno-Karabakh : A Delicate Balance », Middle Eastern Studies, vol. 34, n°1, janvier 1998, p.51-72. http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/SC-MES-TR-1999.pdf
ÇAĞLA Cengiz, « Les fondements historiques de l’État-nation en Azerbaïdjan », CEMOTI, n°31, janvier-juin 2001, p.89-109. http://cemoti.revues.org/708
SWIETOCHOWSKI, Tadeusw. 2002. “Azerbaijan: The Hidden Faces of Islam.” World Policy Journal. 19(3): 69-76. http://www.jstor.org/stable/40209821
SATTAROV, Rufat. 2010. “Islamic Revival and Islamic Activism in Post-Soviet Azerbaijan”. In Galina Yemelianova (eds.). Radical Islam in the Former Soviet Union, London: Routledge.
SATTAROV Rufat, 2009, “Islam, state and society in independent Azerbaijan”. Wiesbaden, Reichert
BALCI Bayram, Le renouveau islamique en Azerbaidjan entre dynamiques internes et influences extérieures Les Études du CERI N°138 – octobre 2007 http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/etude138.pdf
GOLTZ Thomas Caufield Requiem for a would be Republic, The rise and demise of the former Soviet Republic of Azerbaijan, a personal account of the years 1991-1993
ROBINS Philip “Between sentiment and self,interest: Turkey’s policy toward Azerbaijan and the Central Asian States”, Middle East Journal Vol. 47, No. 4 (Autumn, 1993), pp. 593-610 http://www.jstor.org/stable/4328631
ASLAN Betül Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve İbrahim Ebilov 1920-1923, Istanbul, Kaynak Yay. 2004
ALSTADT Audrey L. The Azerbaijani Turks : Power and Identity under Russian Rule Hoover Institution Press, 1992
BALCI Bayram et MOTIKA Raoul (eds), Religion et politique dans le Caucase post-soviétique : les traditions réinventées à l’épreuve des influences extérieures. Istanbul/Paris, IFEA/Maisonneuve et Larose, 2007
GÜLTEKIN Burcu : Atteindre la Caspienne, Les relations économiques entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, Dossiers de l’IFEA, Istanbul, 2003 https://books.openedition.org/ifeagd/223
CAFERSOY, Nazim, Elçibey dönemi Azerbaycan dış politikası (Haziran 1992-Haziran 1993) : Bir bağımsızlık mücadelesinin diplomatik öyküsü, Ankara, ASAM yay., 2001
MIKAIL E. Hasan, TAZEGÜL Alper Türkiye ile Azerbaycan Siyasi ve Ekonomik İlişkileri 1990-2005, IQ Kültür Sanat Yay., 2012
ALKAN Haluk, Azerbaycan Paradoksu : Azerbaycan’ın İç ve Dış Politikası, Ankara, USAK, 2010
DE WAAL Thomas, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War, NYU Press, 2004  http://raufray.files.wordpress.com/2010/11/0814719449.pdf
MURINSON Alexander, Turkey’s Entente with Israel and Azerbaijan: State Identity and War and Security in the Middle East and Caucasus, Routledge, 2010
MINASSIAN Gaïdz, Caucase du Sud, la nouvelle guerre froide : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Paris, Autrement, 2007
TAYLOR Scott, Unreconciled Differences: Turkey, Armenia and Azerbaijan, Esprit de Corps, 2010
WINROW Gareth, “Turkey and the Newly Independent States of Central Asia and Transcaucasus,” Middle East Review of International Affairs, 1, no. 2 (July 1997) http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/11.-TURKEYS-RELATIONS-WITH-THE-TRANSCAUCASUS.pdf

Autour de la relation Turquie-Azerbaïdjan : considération bibliographique

azervitrin

Octobre 2014

Türkçe çeviri

La relation de proximité qu’entretiennent l’Azerbaïdjan et la Turquie se manifeste dans bien des domaines, des sondages d’opinion au débordement de joie des fans lors des concerts de stars turques à Bakou, en passant par les activités de lobbying communes des deux pays en Europe et aux États-Unis. Paradoxalement, la quantité de travaux et

Bien qu’il soit très proche de la Turquie sur le plan culturel, à la différence des voisins balkaniques et moyen-orientaux de la Turquie, l’Azerbaïdjan n’a en effet été partie intégrante de l’Empire ottoman, que pendant de brefs intervalles. La Transcaucasie orientale, âprement disputée entre les Empires russe et perse jusqu’au traité de Turkmentchaï (1828) qui entérine la séparation des Azéris de part et d’autre du fleuve Araxe, est donc demeurée dans le giron de la Russie, puis de l’Union soviétique. De ce fait, il n’existe pas de patrimoine historique commun à ré-interpréter avec le « grand frère » turc. À cet égard, l’aide ottomane à la jeune République Démocratique d’Azerbaïdjan en 1918 apparaît de nos jours comme le seul épisode historique mis en exergue. Il s’agit d’un sujet désormais très politisé, d’autant plus que l’armée ottomane se battait contre la Commune de Bakou, dirigée par un Arménien qui, selon l’historiographie azerbaïdjanaise, perpétrait des massacres contre les Azerbaïdjanais à la veille de l’arrivée des soldats turcs à Bakou. Certains auteurs issus des milieux étroits du romantisme nationaliste, ont laissé des traces écrites qui ont plus ou moins reflété l’esprit du temps des années 1990 : accentuation de la turcité de l’Azerbaïdjan, récits de la répression soviétique et du stalinisme, héritage historique « effacé » sous le communisme, conséquences tragiques du conflit du Haut-Karabagh, etc.

La remise en question par l’AKP du statu quo préexistant quant à la fermeture de la frontière avec l’Arménie a donné matière à un certain nombre de publications en Azerbaïdjan qui se focalisent sur la trahison que représenterait, selon les auteurs, ce projet de ré-ouverture. De fait, les grands partis en Turquie soutiennent dans leur ensemble le statu quo actuel, et nombre d’institutions académiques et de groupes médiatiques qui en sont proches respectent la position quasi-dogmatique du « soutien à l’Azerbaïdjan dans son juste combat». De nos jours, la question arménienne en Turquie se retrouve ainsi enchevêtrée à celle du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, tant les frontières se sont parfois complètement effacées entre les deux dossiers.

La littérature se fait aussi, certes timidement, le miroir d’autres divergences dans la politique étrangère des deux pays, sur plusieurs dossiers, par exemple dans le dossier chypriote, Bakou s’étant en effet montré réticent devant l’établissement, souhaité par Ankara, de relations directes avec la partie turque de Chypre. De même, la coopération croissante entre Israël et l’Azerbaïdjan au moment même où les contacts sont au minimum entre Ankara et Tel-Aviv a été également une source de discorde commentée dans plusieurs articles et études. Le domaine religieux a quant à lui été largement investi par les chercheurs étrangers, et il est vrai qu’en la matière on constate une divergence d’approche certaine, au-delà même de la traditionnelle dichotomie entre population turque majoritairement sunnite, d’une part, et population azerbaïdjanaise chiite, d’autre part. Les élites  azerbaïdjanaises demeurent ainsi profondément laïques et la population azerbaïdjanaise a été largement sécularisée pendant la période soviétique.

Ces sujets de discorde, quoique non négligeables, ne sauraient néanmoins éclipser les nombreux autres domaines dans lesquels la coopération entre Ankara et Bakou donne des résultats concrets, à commencer par le domaine énergétique, qui inspire tant les chercheurs turcs et azerbaïdjanais qu’occidentaux. La coopération énergétique a d’ailleurs fourni à Bakou un levier de pression sur la Turquie puisque l‘Azerbaïdjan l’a utilisé afin de faire échouer les tentatives de normalisation des relations turco-arméniennes en 2007 2008. Il y a du reste fort à parier que l’Azerbaïdjan campera sur ses positions si la construction du gazoduc TANAP se termine et si celui-ci est prolongé vers les zones de production situées sur l’autre rive du bassin caspien, comme un certain nombre de publications s’en font déjà l’écho.

Bibliographie

SARAY Mehmet, Azerbaycan Türkleri tarihi, Ankara, 1993
ASLAN Yasin, ATSIZ Buğra (eds.), Can Azerbaycan : Karabağ’da talan var,  Ankara, Kök yayınları, 1990 ;
QASIMLI Musa, Azerbaycan Türklerinin Millî Mücadele Tarihi 1920-1945. KAKNÜS yay., 2006
PERRY Mark “Israel’s Secret Staging Ground”, Foreign Policy Magazine 28 mars 2012 ;
SHAFFER Brenda, Azerbaijan’s Cooperation with Israel Goes Beyond Iran Tensions, April 16, 2013
BÖLUKBAŞI Suha , Azerbaijan. A political History. IB Tauris, 2011
URJEWICZ Charles, « L’identité azérie à l’épreuve de l’indépendance », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, 1991, n°59-60, p.117-122. http://dx.doi.org/10.3406/remmm.1991.1495
COLLINS Brian, SWIETOCHOWSKI Tadeusz, Historical Dictionary of Azerbaijan, Lanham, Scarcrew Press, 1999.
CORNELL Svante E., « Turkey and the Conflict in Nagorno-Karabakh : A Delicate Balance », Middle Eastern Studies, vol. 34, n°1, janvier 1998, p.51-72. http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/SC-MES-TR-1999.pdf
ÇAĞLA Cengiz, « Les fondements historiques de l’État-nation en Azerbaïdjan », CEMOTI, n°31, janvier-juin 2001, p.89-109. http://cemoti.revues.org/708
SWIETOCHOWSKI, Tadeusw. 2002. “Azerbaijan: The Hidden Faces of Islam.” World Policy Journal. 19(3): 69-76. http://www.jstor.org/stable/40209821
SATTAROV, Rufat. 2010. “Islamic Revival and Islamic Activism in Post-Soviet Azerbaijan”. In Galina Yemelianova (eds.). Radical Islam in the Former Soviet Union, London: Routledge.
SATTAROV Rufat, 2009, “Islam, state and society in independent Azerbaijan”. Wiesbaden, Reichert
BALCI Bayram, Le renouveau islamique en Azerbaidjan entre dynamiques internes et influences extérieures Les Études du CERI N°138 – octobre 2007 http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/etude138.pdf
GOLTZ Thomas Caufield Requiem for a would be Republic, The rise and demise of the former Soviet Republic of Azerbaijan, a personal account of the years 1991-1993
ROBINS Philip “Between sentiment and self,interest: Turkey’s policy toward Azerbaijan and the Central Asian States”, Middle East Journal Vol. 47, No. 4 (Autumn, 1993), pp. 593-610 http://www.jstor.org/stable/4328631
ASLAN Betül Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve İbrahim Ebilov 1920-1923, Istanbul, Kaynak Yay. 2004
ALSTADT Audrey L. The Azerbaijani Turks : Power and Identity under Russian Rule Hoover Institution Press, 1992
BALCI Bayram et MOTIKA Raoul (eds), Religion et politique dans le Caucase post-soviétique : les traditions réinventées à l’épreuve des influences extérieures. Istanbul/Paris, IFEA/Maisonneuve et Larose, 2007
GÜLTEKIN Burcu : Atteindre la Caspienne, Les relations économiques entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, Dossiers de l’IFEA, Istanbul, 2003 https://books.openedition.org/ifeagd/223
CAFERSOY, Nazim, Elçibey dönemi Azerbaycan dış politikası (Haziran 1992-Haziran 1993) : Bir bağımsızlık mücadelesinin diplomatik öyküsü, Ankara, ASAM yay., 2001
MIKAIL E. Hasan, TAZEGÜL Alper Türkiye ile Azerbaycan Siyasi ve Ekonomik İlişkileri 1990-2005, IQ Kültür Sanat Yay., 2012
ALKAN Haluk, Azerbaycan Paradoksu : Azerbaycan’ın İç ve Dış Politikası, Ankara, USAK, 2010
DE WAAL Thomas, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War, NYU Press, 2004  http://raufray.files.wordpress.com/2010/11/0814719449.pdf
MURINSON Alexander, Turkey’s Entente with Israel and Azerbaijan: State Identity and War and Security in the Middle East and Caucasus, Routledge, 2010
MINASSIAN Gaïdz, Caucase du Sud, la nouvelle guerre froide : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Paris, Autrement, 2007
TAYLOR Scott, Unreconciled Differences: Turkey, Armenia and Azerbaijan, Esprit de Corps, 2010
WINROW Gareth, “Turkey and the Newly Independent States of Central Asia and Transcaucasus,” Middle East Review of International Affairs, 1, no. 2 (July 1997) http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/11.-TURKEYS-RELATIONS-WITH-THE-TRANSCAUCASUS.pdf

Fin de partie pour les partisans de Gülen en Azerbaïdjan

Le 18 juin dernier, les autorités azerbaïdjanaises ont officiellement annoncé que l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire privés turcs ainsi que les cours de préparation à l’entrée à l’université de la « Čağ educational institution », réputée liée à la confrérie de Fethullah Gülen, fermeraient leurs portes très prochainement. Officiellement, sont invoqués des « difficultés de management » et des « coûts de maintenance élevés ». Ce sont ainsi pas moins de treize centres de cours préparatoires à l’entrée à l’université et onze établissements qui vont cesser leurs activités : neuf lycées à Bakou et en province, le « gymnase caucasien » et  le lycée Dede Korkut. L’université Qafqaz quant à elle, également affiliée au mouvement de Fethullah Gülen, avait signé en 2013 un contrat avec la SOCAR (Société nationale du pétrole d’Azerbaïdjan) aux termes duquel les deux parties s’engageaient à coopérer au sein du « International Education Complex ». Elle a donc été épargnée, probablement aussi en raison de la bonne réputation dont elle jouit, en particulier en ce qui concerne la probité du corps enseignant et de son administration. Dans un premier temps, en mars 2014, les établissements secondaires, les cours préparatoires et l’université Qafqaz étaient passés sous la tutelle conjointe de la SOCAR et de la Čağ educational institution  dans le cadre d’un consortium éducatif appelé « Azerbaijan International Education Center » (AUTM étant l’acronyme azerbaïdjanais). De façon concomitante, au début du mois de mars, avait été largement diffusée dans les médias azerbaïdjanais une lettre prétendument adressée à Fethullah Gülen par le président de la Čağ educational institution, Enver Özeren, dans laquelle celui-ci faisait part des activités opaques développées par cette institution en Azerbaïdjan. M. Özeren avait opposé un vigoureux démenti, évoquant une lettre fabriquée de toutes pièces et une campagne de diffamation à son encontre. La lettre avait été largement reprise dans les médias proches du gouvernement en Turquie.

Il s’agit là d’une des nombreuses répercussions de l’« affaire Gülen » en Azerbaïdjan.  Dès le mois de février en effet, les médias et le gouvernement turcs affirmaient qu’une « structure parallèle » existait en Azerbaïdjan. Une série de courriers électroniques censés démontrer les liens de certains officiels azerbaïdjanais avec Gülen avait fuité vers les médias et une liste de personnalités politiques de membres azerbaïdjanais supposés du mouvement avait également été publiée.  Ce n’est pas la première fois que la mouvance Gülen est visée en Azerbaïdjan. En 2009-2010, une campagne médiatique à l’encontre des partisans du leader de la confrérie, soupçonnés de dissimuler un agenda islamiste, avait abouti à l’arrestation de plusieurs citoyens turcs pour « propagande religieuse » et « extrémisme ». Des jeunes gens azerbaïdjanais et turcs avaient également été arrêtés pour les mêmes raisons. La situation actuelle est cependant, de toute évidence, sans précédent.

Plus que dans tout autre pays de l’espace post-soviétique et au-delà, les disciples de Gülen se sont implantés de façon fort efficace en Azerbaïdjan, se gardant bien toutefois d’intervenir directement dans les affaires de l’État et de contrevenir au caractère séculier de ce pays dont la population est répartie entre chiites (65%) et sunnites (35%). Á l’université Qafqaz par exemple, il n’existe pas de département d’études religieuses. Implantés dans le pays, comme dans les anciennes républiques soviétiques, à la faveur de la disparition de l’URSS, le mouvement Hizmet était parvenu à y maintenir ses activités alors qu’elles avaient été fortement menacées, voire interdites, dans plusieurs pays de la région. La fin des années 1990 représente une sorte d’apogée pour les institutions éducatives du mouvement en ex-URSS : en 1999, il chapeautait pas moins de 30 écoles et 12 universités au Kazakhstan, 16 écoles et une université au Kirghizstan, 10 écoles et une université au Turkménistan, 6 écoles au Tadjikistan, 17 établissements en Ouzbékistan et 15 écoles, une université et vingt écoles préparatoires à l’université en Géorgie. Par la suite, tous les établissements ont fermé en Ouzbékistan pour des raisons politiques, tandis qu’au Turkménistan, aux termes de ce qui semble avoir été un accord bien compris entre les deux parties, ils ont été incorporés dans les structures éducatives nationales. Les gouvernements russe et azerbaïdjanais, inquiets de l’émergence possible d’un islam politique, ont quant à eux limité les activités de la confrérie dans la sphère éducative. L’éducation est d’ailleurs loin d’être le seul domaine où le mouvement Hizmet est présent puisque, en ce qui concerne l’Azerbaïdjan, il y possède également le journal Zaman, ainsi qu’une station de radio (Burç) et de télévision (Khazar). Au fil des années, c’est donc un véritable réseau transnational qui a été tissé par ce biais entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, premier pays d’implantation des écoles gülénistes, d’autant que les relations entre les deux pays sont particulièrement étroites depuis la fin de l’URSS dans nombre de domaines, linguistique, culturel, économique, géostratégique, etc. Le réseau Gülen peut ainsi être considéré comme un maillon essentiel de cette relation particulière dans la mesure où il a pu faire fructifier ses activités sur un terreau fertile, tout en contribuant par ces mêmes activités à renforcer les liens entre les deux pays. Globalement, tant que le mouvement opérait en toute quiétude en Turquie, ses arrières étaient assurés auprès de Bakou. Or, la guerre ouverte qui oppose le premier ministre turc à Fethullah Gülen depuis la fin 2013 a complètement rebattu les cartes en Azerbaïdjan également.

Sorti triomphant des élections municipales d’avril 2014 qui ont vu son parti, l’AKP (Parti de la justice et du développement), conforté dans ses assises politiques, le premier ministre turc Erdogan a effectué son premier déplacement à l’étranger en Azerbaïdjan. Dans la foulée, plusieurs figures importantes de l’appareil d’État azerbaïdjanais réputées proches des idées de Gülen ont été démises de leurs fonctions, notamment Elnur Aslanov, le responsable du département d’analyse politique et d’information de la Présidence, et Elshad Iskendarov, chef du Comité d’État en charge des affaires religieuses. Plusieurs autres personnalités, leader de parti politique, avocats, etc ont également été éclaboussées par des accusations d’appartenance au mouvement.

 S’il est évident que le contexte turc a influencé de façon déterminante le cours des événements en Azerbaïdjan dans l’ « affaire Gülen », il paraît néanmoins essentiel de prendre en compte également un certain nombre de variables locales. Comme en Turquie, la culture de la discrétion – d’aucuns diraient « du secret » – qui caractérise les disciples de Fethullah Gülen le rend peu aisé à appréhender. De fait, on ignore combien de partisans compte Gülen en Azerbaïdjan, mais ils seraient présents tant au sein du Milli Mejlis (Assemblée nationale) et issus de divers partis, que de l’appareil présidentiel et d’autres structures étatiques. Nul doute toutefois que les craintes de voir se développer un État parallèle, qui plus est d’inspiration islamique, ne peut qu’entretenir la paranoïa ambiante et l’obsession du complot au sein des cercles du pouvoir à Bakou.

Il semblerait en outre que la version azerbaïdjanaise de l’affaire Gülen serve de toile de fond à des conflits de pouvoir entre personnalités de l’appareil d’État. Pour certains observateurs, M. Ali Hassanov, chef du département des questions politiques à la présidence, serait ainsi le premier bénéficiaire de la disgrâce de M. Aslanov. La journaliste d’investigation Khadija Ismayil y voit également un prétexte opportunément saisi par des personnes haut-placées afin de mettre en difficulté des rivaux économiques potentiels, affaires et politiques étant inextricablement liées en Azerbaïdjan.

D’une façon plus générale, cette affaire intervient dans un contexte d’étouffement progressif de toute forme d’opposition, comme en témoignent les nombreux procès de ces derniers mois à l’encontre d’activistes des réseaux sociaux, de responsables d’ONG, de journalistes ou de personnalités politiques, basés sur des motifs infondés et qui donnent lieu à des condamnations disproportionnées. Cette année, ni le Nouvel an, ni les fêtes de Novrouz, ni la fête nationale n’auront été l’occasion d’amnisties présidentielles.

Enfin, on ne saurait faire abstraction du contexte régional : compte tenu des derniers événements en Crimée, et dans le prolongement de la guerre d’août 2008 en Ossétie du Sud, Bakou aura vraisemblablement été encore plus enclin que de coutume à donner des gages de loyauté à Ankara.

Adeline Braux

Chercheur à l’Institut français d’études anatoliennes/Responsable de l’Observatoire du Caucase (Bakou)

ALIEV Fouad, « The Gülen Movement in Azerbaijan », Hudson Institute, décembre 2012, http://www.hudson.org/research/9864-the-gulen-movement-in-azerbaijan

BALCI Bayram, « Political Crisis in Turkey: Consequences for Central Asia and the Caucasus”, Carnegie, 30 avril 2014, http://carnegieendowment.org/2014/04/30/political-crisis-in-turkey-consequences-for-central-asia-and-caucasus/ha1b

BALCI Bayram, “Strenghts and Constraints of Turkish Foreign Policy in the South Caucasus, Insight Turkey, 18 juin 2014, http://carnegieendowment.org/2014/06/18/strengths-and-constraints-of-turkish-policy-in-south-caucasus/he0a

BALCI Bayram, “Gülen: Top Issue in the Agenda of Erdogan’s Visit to Azerbaijan”, Eurasia Outlook, 9 avril 2014, http://carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=55290

HAQQIN.AZ, “V Azerbaidjane zakryli vse shkoly Fethullaha Guilena”, 18 juin 2014, http://haqqin.az/news/24542

KENAN, « Bakida hebs olunan ‘nurçular’ Fetullah Gülen terefdarlari deyil” [Les « Nourdjous » arrêtés à Bakou ne sont pas des partisans de Fethullah Gülen], Musavat, 14 avril 2014

MOURADOVA Mina, « Turkey’s Gülen Controversy Spills over to Azerbaijan », Central Asia-Caucasus, Vol.16, N° 07, 2 avril 2014.

MUSTAFAYEV Elshan, « La SOCAR et les inverstissements directs de l’Azerbaïdjan an Turquie », Dipnot, IFEA, 23 novembre 2012, http://dipnot.hypotheses.org/27

ORUDJEV Rauf, “MVD zaderjivaet Nurtsistov” [Le ministère de l’Intérieur détient des Nourdjous”], Zerkalo, 14 avril 2014

SOULTANOVA Shahla, “Azerbaijan Backing Turkey’s Crackdown on Gülen Movement”, EurasiaNet, 15 avril 2014

La Turquie et ses voisins syrien et irakien

Juin 2014

Türkçe çeviri

Présentoir préparé par Yohanan Benhaim et Jean-Baptiste Le Moulec
Dans le cadre du développement des activités entre l’IFEA et l’IFPO dont l’un des objectifs est d’étudier les relations de la Turquie avec son voisinage kurde et arabe, il est apparu nécessaire de revenir sur la littérature produite sur cette question et sur les différents débats qui l’animent.

Les frontières tracées à l’issue de la signature du traité de Lausanne en 1923 ont déterminé et continuent à définir une partie des relations entre la Turquie et son voisinage syro-irakien. Jusqu’aux années 2000, les questions de Hatay ou du partage des ressources hydrauliques continuent à être source de tensions entre la Turquie et la Syrie. Si cette thématique est présente dans la littérature en turc, elle l’est cependant moins que la question des frontières avec l’Irak. En effet, le vilayet de Mosul faisait partie des territoires revendiqués dans le cadre du Misak-ı Milli, Serment national voté par le parlement ottoman en 1920 pour définir les frontières du pays à défendre. Ce n’est qu’en 1926, à la suite d’un arbitrage de la Société des Nations, que ce vilayet fût définitivement annexé à l’Irak, alors sous mandat britannique. L’importance de cet épisode historique à l’origine des relations ambiguës liant la Turquie à cette région au Nord de l’Irak aujourd’hui sous l’autorité du Gouvernement Régional du Kurdistan irakien explique l’ampleur de la littérature en turc sur la question.

La première guerre du Golfe de 1990-1991 a aussi représenté un moment de prise de conscience par l’opinion publique turque de l’existence de populations kurdes de l’autre côté de la frontière et des interactions existantes entre les Kurdes de Turquie et d’Irak. Avec l’invasion américaine de 2003 et la constitution de la Région autonome du Kurdistan d’Irak en 2005, le débat sur les relations à entretenir avec cet espace a pris de l’ampleur. Parmi les questions les plus abordées figurent le statut de la ville de Kirkouk, thème clivant dans la littérature. Selon l’orientation politique des différentes maisons d’édition, proches de la diaspora Turkmène d’Irak en Turquie et de certains milieux militaires, ou favorables au contraire à un rapprochement avec les Kurdes d’Irak, le ton est en effet résolument différent face à cette question.

La Syrie et le conflit qui la divise sont aussi de plus en plus traités par diverses catégories de littérature. Vu de Turquie, la pérennisation du conflit a non seulement des répercussions du fait qu’il est son voisin –un voisin avec lequel s’étaient établies de bonnes relations entre 1998 et 2012-, mais engendre également des conséquences au plan intérieur, à commencer dans les régions turques limitrophes de la Syrie. Anxiogène car complexe et porteuse d’un potentiel de diffusion, la crise syrienne fait ainsi l’objet d’une production d’ouvrages assez intense, en Turquie comme en France. En Turquie, cette production a le mérite de faire se rencontrer deux sources d’expertises, celle de l’universitaire et celle du journalisme, la seconde apportant un surcroît de matériau empirique qui souvent fait défaut aux ouvrages académiques turcs portant sur le Moyen-Orient arabe. Cette crise de même que l’ensemble des troubles sociopolitiques survenus depuis 2010 dans plusieurs pays arabes ont aussi alimenté la rédaction et la diffusion de revues à prétentions académiques. Si l’on est parfois tenté d’en critiquer le contenu aussi académique que politique, ces revues sont également le lieu de rencontre international d’expertises et de grilles d’analyses professionnelles, qu’elles soient turques, européennes, américaines et moyen-orientales. On songera ainsi notamment aux revues Insight Turkey, Perception, Ortadoğu Etütleri, ou Akademik Orta Doğu.  Or suivre cette production est aussi d’un intérêt capital quant à tenter de comprendre et de cartographier les divers courants d’opinions et acteurs de cette expertise qui aspire sinon à dessiner tout au moins à orienter la politique étrangère, turque au premier chef. On notera d’ailleurs la transhumance de l’expertise qu’effectuent plusieurs auteurs, de l’Irak à la Syrie, du Caucase ou de l’Asie centrale –sujet phare des années 1990- à ce vaste « Moyen-Orient », région concentrant tous les risques.

En somme, ce à quoi invite ce présentoir, c’est une réflexion sur ces frontières orientales turques, non plus regardées en tant que marge mais comme épicentre de la politique étrangère turque, et ce en s’appuyant sur des lectures équilibrées tant en terme d’origine géographique que de format ou de spécialité des auteurs.

Bibliographie générale

 • Michel Seurat, L’Etat de barbarie, PUF, Proche Orient, 2012, 304 p.
 • Pierre-Jean Luizard, Comment est né l’Irak moderne ?, CNRS Editions, 2009, 566 p.
 • Çandar, Cengiz. Mezopotamya Ekspresi, Bir Tarih Yolculuğu. Istanbul: İlestişim, 2012.

Frontières, histoire des frontières

 • Serhan, Ada, Türk Fransız  ilişkilerinde Hatay Sorunu 1918-1939, Istanbul Bilgi Üniversitesi, 2005, 266 p.
 • Fransız Belgeleriyle Sevr Lozan Musul Üçgeninde Kürdistan, Yazar Hasan Yıldız, DOZ, 2005
 • Lozan’dan Bugüne Musul-Kerkük ve Kuzey Irak, Yazar Oğuz Karaca, Resital 2007
 • Aydin, Mesut, Türkiye ve Irak Hududu Mes’elesi, ASAM, 2001, 306 p.
 • Gilquin, Michel, D’Antioche à Hatay. L’histoire oubliée du sandjack d’Alexandrette. Nationalisme turc contre nationalisme arabe. L’Harmattan, 2000, 226 p.
 • Daoudy, Marwa, Le partage des eaux entre la Syrie, l’Irak et la Turquie, CNRS editions, 2007, 269 p.

Les Kurdes de Syrie

 • Abdulbaset, Seida, La question kurde en Syrie, L’Harmattan, 2005, 206 p.

Le Kurdistan d’Irak

 • Ciğerli Sabri, Réfugiés kurdes d’Irak en Turquie, L’Harmattan, 1998, 320 p.
 • Barzani, Saywan, Le Kurdistan d’Irak, 1918-2008, L’Harmattan, 2009
 • Sunar, Ekrem, Barzan’dan Bağdat’a Kürtler: Irak’ta Kürtlerin yüzyıl savaşları, Doz Yayıncılık, 2007, 240 p.
 • Ali Riza Şeyh Attar, Kürtler, bölgesel ve bölgedışı güçler, Ağaç, 2008, 398 p.
 • ANDERSON, Liam, STANSFIELD, Gareth, Crisis in Kirkuk The Ethnopolitics of Conflict and Compromise, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2009

La politique étrangère turque et le Kurdistan d’Irak vus depuis la Turquie

 • ÖZDEMIRKIRAN Merve, La politique de la Turquie vis-à-vis de l’Irak depuis 2003 : conflit ou coopération, Editions Universitaires Européennes, Paris, 2010, 92 p.
 • PARK, Bill, Turkey’s policy towards northern Iraq: problems and perspectives, Routledge, New York, 2005.
 • Z. Abidin Kızılyaprak, Irak Kürdistanı ve Etkileri, Türkî Korkunun Anatomisi, DOZ Yayınları, 2005
 • Ümit Özdağ Türkiye, Kuzey Irak ve PKK, ASAM  (10/1999)
 • Hacı Şoriş Kerkün’ün Araplaştırılması, DOZ 2006, 352 p.
 • Demirci, Nefi, Kerkük : Sönmeyen Ateş Dinmeyen Hasret, Ural, 2011, 512 p.

Visions turques sur les relations turco-syriennes et la guerre en Syrie

 • Albayrak, Hakan. İslâm Birliği’nin Nüvesi Olarak Türkiye-Suriye Birliği. 2ème ed. Ankara: Vadi, 2007.
 • Adıbelli, Barış. Arap Baharı ve Suriye. Istanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2012.
 • Özdağ, Ümit. Küçük Ortadoğu Suriye. Ankara : Krypto, 2012
 • Mahalli, Hüsnü. Diren Suriye. Istanbul: Destek Yayinlari, 2014

Türkiye ve komşuları Suriye ile Irak

Haziran 2014

Version française

Yohanan Benhaim ve Jean-Baptiste Le Moulec tarafından hazırlanmıştır.
IFEA gibi Fransa’nın yurtdışındaki araştırma merkezlerinden biri olan Fransız Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün (IFPO) çalışma sahalarından biri de Türkiye’nin Kürt ve Arap komşuları ile sürdürdüğü ilişkileridir. IFEA ile IFPO arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla bu ilişkiler üzerine şekillenmiş literatür ve tartışmaları ele almak gerektiği düşüncesindeyiz.

1923 tarihli Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla çizilen sınırlar, Türkiye’nin Suriye ve Irak ile  olan komşuluk ilişkilerinde belirleyici olmuştur. Bu sınırlar, ülkeler arasındaki ilişkileri kısmi şekilde belirlemeye halen devam etmektedir. Hatay Meselesi ve su kaynaklarının paylaşımı, 2000li yıllara kadar Suriye ve Türkiye arasındaki gerginliğin nedenleri olmuştur. Bu konu ile ilgili kaynaklar, Türkçe literatürde bulunmakla birlikte, Irak sınırları mevzusuyla ilgili olanlarla karşılaştırıldığında sayıca daha kısıtlı kalmaktadır. Buna neden ise Musul Vilayeti’nin 1920’de Osmanlı Parlamentosu’nun Misak-ı Milli (günümüz Türkçesi ile Milli Yemin) çerçevesinde müdafasında karar kılınan bölgenin içinde kalmasıdır. Bu vilayet, ancak 1926’da Milletler Cemiyeti hakemliğinde o zamanlar İngiliz Mandası altındaki Irak’a eklenmiştir. Bugün Türkiye ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin idaresindeki Kuzey Irak Bölgesi arasındaki karmaşık ilişkinin temelindeki bu dönemin önemi, konu hakkındaki Türkçe literatürün gelişmişliğini açıklamaktadır.

1990-1991’deki Birinci Körfez Savaşı, sınırın diğer tarafında da Kürt halkının varlığının ve Türkiye Kürtleri ile Irak Kürtlerinin ilişkide olduklarının Türk kamuoyunca bilincine varıldığı bir süreç olmuştur. 2003’teki Amerikan işgali ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin kuruluşu ile bu yöreye ilişkin takınılacak tavır hakkındaki tartışma önem kazanmıştır. En çok ele alınan konular arasındaki Kerkük Meselesi hakkında literatürde bölünmeler gözlemlenmektedir. Türkiye’deki Iraklı Türkmenlere ve birtakım askeri çevrelere yakın duran yayınevlerinden ya da tam tersi şekilde Irak Kürtleri ile yakınlaşma taraftarı olan yayınevlerine; yani sahip olunan siyasi çizgiye göre, bu konu hakkındaki tutumlar birbirinden büyük farklılık gösterir. 

Suriye ve ülkeyi anlaşmazlıklara düşüren çatışmalar, literatürün değişik kolları tarafından gittikçe daha fazla işlenmektedir. Türkiye açısından bakıldığında, çatışmaların devamı  Türkiye’nin -1998’den 2012’ye kadar iyi ilişkiler geliştirdiği- Suriye ile olan komşuluğundan  dolayı etkilenmesiyle sınırlı kalmamaktadır. Çatışmaların devamı, ayrıca Suriye sınırındaki Türk bölgeleri başta olmak üzere, Türkiye’nin iç siyaseti açısından da birtakım sonuçlar doğurmaktadır. Suriye Krizi’nin karmaşıklığı ile kaygı uyandırması ve sıçrama olasılığının bulunması, Türkiye’de olduğu gibi Fransa’da da, çok sayıda yayının türemesini beraberinde getirmiştir. Türk akademik çevrelerinin Orta Doğu Arap dünyası ile ilgili incelemeleri, gazeteciliğin konuya ilaveten kazandırdığı deneyimsel boyuttan yoksun olmakla birlikte,     Türkiye’de Suriye Krizi konulu yayınlar, akademi ve gazetecilik gibi iki uzmanlık alanını birbirleriyle buluşturma becerisine sahiptir. Bu kriz ile, tıpkı 2010’dan sonra birçok Arap ülkesinde meydana gelen sosyal ve siyasi olaylarında olduğu gibi, bilimsel olma iddiası taşıyan yayınlar boy göstermiştir. Bunların kimi zaman bilimsel olmanın yanında siyasi de olan içerikleri eleştirilse de bu yayınlar, uluslararası uzmanlık alanlarının, Türk, Avrupalı, Amerikalı ya da Orta Doğulu incelemelerin bir araya geldikleri bir yer olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bunlara örnek olarak, Insight Turkey, Perception, Ortadoğu Etütleri ya da Akademik Orta Doğu yayınlarını sayabiliriz. Siyaseti, en başta da Türk dış siyasetini çizmek ya da en azından yönlendirmek isteyen bu yazıların arkasındaki değişik düşünce akımlarını anlayıp bunları masaya yatırmak için bu yayınların takibi aslında büyük önem taşımaktadır. Hatta burada, birçok uzmanın incelemelerini Irak’tan Suriye’ye, Kafkasya’dan veya Orta Asya’dan -1990lı senelerin gözde konusu, her türlü tehlikeyi içinde barındıran- o büyük “Orta Doğu”ya kaydırarak gerçekleştirdiğinin de altını çizelim.  

Sonuç olarak bu vitrin, yazarların coğrafi kökenleri, yayınlarının formatı, uzmanlık alanları açısından dengelenmeye çalışılmış okumalara dayanarak, Türkiye’nin doğu sınırlarını artık kenar yerler olarak değil de Türk dış siyasetinin tam da merkezi olarak ele almayı önermektedir.

Bibliyografya

 • Michel Seurat, L’Etat de barbarie, PUF, Proche Orient, 2012, 304 p.
 • Pierre-Jean Luizard, Comment est né l’Irak moderne ?, CNRS Editions, 2009, 566 p.
 • Çandar, Cengiz. Mezopotamya Ekspresi, Bir Tarih Yolculuğu. Istanbul: İlestişim, 2012.

Sınırlar, sınırların tarihi

 • Serhan, Ada, Türk Fransız  ilişkilerinde Hatay Sorunu 1918-1939, Istanbul Bilgi Üniversitesi, 2005, 266 p.
 • Fransız Belgeleriyle Sevr Lozan Musul Üçgeninde Kürdistan, Yazar Hasan Yıldız, DOZ, 2005
 • Lozan’dan Bugüne Musul-Kerkük ve Kuzey Irak, Yazar Oğuz Karaca, Resital 2007
 • Aydin, Mesut, Türkiye ve Irak Hududu Mes’elesi, ASAM, 2001, 306 p.
 • Gilquin, Michel, D’Antioche à Hatay. L’histoire oubliée du sandjack d’Alexandrette. Nationalisme turc contre nationalisme arabe. L’Harmattan, 2000, 226 p.
 • Daoudy, Marwa, Le partage des eaux entre la Syrie, l’Irak et la Turquie, CNRS editions, 2007, 269 p.

Suriye Kürtleri

 • Abdulbaset, Seida, La question kurde en Syrie, L’Harmattan, 2005, 206 p.

Irak Kurdistan’ı

 • Ciğerli Sabri, Réfugiés kurdes d’Irak en Turquie, L’Harmattan, 1998, 320 p.
 • Barzani, Saywan, Le Kurdistan d’Irak, 1918-2008, L’Harmattan, 2009
 • Sunar, Ekrem, Barzan’dan Bağdat’a Kürtler: Irak’ta Kürtlerin yüzyıl savaşları, Doz Yayıncılık, 2007, 240 p.
 • Ali Riza Şeyh Attar, Kürtler, bölgesel ve bölgedışı güçler, Ağaç, 2008, 398 p.
 • ANDERSON, Liam, STANSFIELD, Gareth, Crisis in Kirkuk The Ethnopolitics of Conflict and Compromise, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2009

Türk Dış Politikası ve Türkiye’de  Irak Kurdistan’ı algısı

 • ÖZDEMIRKIRAN Merve, La politique de la Turquie vis-à-vis de l’Irak depuis 2003 : conflit ou coopération, Editions Universitaires Européennes, Paris, 2010, 92 p.
 • PARK, Bill, Turkey’s policy towards northern Iraq: problems and perspectives, Routledge, New York, 2005.
 • Z. Abidin Kızılyaprak, Irak Kürdistanı ve Etkileri, Türkî Korkunun Anatomisi, DOZ Yayınları, 2005
 • Ümit Özdağ Türkiye, Kuzey Irak ve PKK, ASAM  (10/1999)
 • Hacı Şoriş Kerkün’ün Araplaştırılması, DOZ 2006, 352 p.
 • Demirci, Nefi, Kerkük : Sönmeyen Ateş Dinmeyen Hasret  , Ural, 2011, 512 p.

Suriye Savaşı ve Türkiye-Suriye İlişkilerine Türkiye’nin Bakışı

 • Albayrak, Hakan. İslâm Birliği’nin Nüvesi Olarak Türkiye-Suriye Birliği. 2ème ed. Ankara: Vadi, 2007.
 • Adıbelli, Barış. Arap Baharı ve Suriye. Istanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2012.
 • Özdağ, Ümit. Küçük Ortadoğu Suriye. Ankara : Krypto, 2012
 • Mahalli, Hüsnü. Diren Suriye. Istanbul: Destek Yayinlari, 2014

Selam ou la mise en scène de l’action du mouvement de Fethullah Gülen à l’étranger

selam

« L’homme blanc peut-il être bon ? » se demande au début du film un enfant sénégalais face à l’indifférence des Occidentaux. C’est à cette question que le film Selam s’évertue de répondre au cours d’une démonstration implacable d’1h49 : « Oui, l’homme blanc peut être bon : cet homme est turc ».

Ce film présente les parcours parallèles de 3 enseignants turcs  se rendant dans des régions difficiles du monde pour enseigner au sein d’écoles turques : l’un en Afghanistan, l’autre au Sénégal, le dernier en Bosnie-Herzégovine. Ils n’ont qu’un mot à la bouche, « fedakarlık », le sacrifice. Car ces jeunes gens sont de pieux musulmans et font partie de l’« Hizmet » (« le service » qui permet de désigner le mouvement fondé à la suite de  Fethullah Gülen, penseur religieux très influent en Turquie et dans le monde).1

Ce qui est intéressant ici c’est que ces trois héros et les pays dans lesquels ils se trouvent sont interchangeables. Chacun se retrouve comme parachuté dans trois régions éloignées les unes des autres et pourtant ces pays semblent tous marqués par la misère, l’ignorance et l’intolérance. Les tenues vestimentaires, les salles de classes et l’enseignement au sein de ces écoles turques sont identiques (la première leçon consiste à apprendre la salutation musulmane, Selam, symbole de dialogue et de tolérance). Les trois enseignants traversent des épreuves mettant en scène les sacrifices faits pour « amener  la lumière là où règne l’obscurité».2

Commence alors la mise en scène de l’action du mouvement de Fethullah Gülen dans le monde, où se retrouvent pêle-mêle références patriotiques, ce « memleket » turc tant aimé (symbolisé par la figure du militaire turc en Afghanistan), conservatisme social, et bons sentiments.  Ici, l’humanitaire se nomme Kimse Yok mu ? (une ONG proche du mouvement Gülen), les enfants parlent turc dans les écoles et les conflits religieux sont résolus par le dévouement des enseignants.  Les olympiades de langue turque constituent le couronnement de ce grand mouvement mondial où des enseignants et leurs élèves se rassemblent à Istanbul pour célébrer autour d’une chanson de türkü (Haberin var mı ?) l’avènement d’un nouveau village global  labellisé « Gülen ».

Il convient de placer ce film dans le contexte actuel : les écoles turques du mouvement de Fethullah Gülen, aujourd’hui présentes dans plus de 130 pays, jouent un rôle prépondérant dans l’influence turque à l’étranger. Ainsi, le 17 mars 2013, le conseiller au ministère des affaires étrangères Naci Koru déclarait que les écoles turques étaient désormais l’acteur principal de la politique étrangère turque.3

On note donc la dimension performative de la représentation faite par le film de l’action turque à l’étranger. Le film met en scène une présence turque efficace (les enfants de ces écoles parlent tous le turc et rêvent d’aller en Turquie), appréciée (la partie sénégalaise du récit permet de mettre en œuvre une distinction entre l’action des « autres blancs » (les Occidentaux) qui « prennent tout et ne donnent rien » et celle des Turcs, mus par l’altruisme), et multi-facette. En effet, tous les acteurs de la présence du mouvement de Gülen à l’étranger sont mis en scène : la branche humanitaire avec l’action de l’ONG Kimse Yok mu ?, la branche éducative avec les écoles turques et la branche commerciale avec les hommes d’affaires de passage. Il est intéressant de noter l’absence de représentation des acteurs diplomatiques turcs. Ici, la transmission d’une « certaine idée » de la Turquie se fait par le bas, par les acteurs du mouvement Gülen dévoués au quotidien à la « cause » (dava en turc).

Le film, diffusé dans près de 280 salles turques et 6O salles européennes (notamment en Allemagne), a déjà attiré plus de deux millions de spectateurs, témoignant encore une fois de la forte capacité du mouvement Gülen à mobiliser ses sympathisants.4 Par ailleurs, le producteur Sabri Koç a annoncé qu’il reverserait l’équivalent des recettes engrangées par le film Selam dans 140 salles de cinéma à l’ONG Kimse Yok mu afin de construire des puits dans plusieurs pays d’Afrique (Sénégal, Niger, Burkina Faso, Somalie, Cameroun, Soudan, Tchad, Pakistan).5

Cliquez ici pour voir la bande-annonce du film « Selam »


 1. En avril 2013, Fethullah Gülen est apparu dans la liste du Time rassemblant les 100 personnes les plus influentes au monde []
 2. « Türk okullarına ‘Selam’ olsun », Zaman, 20 janvier 2013 []
 3. «Türk okulları, dış politikanın en önemli aktörü», Zaman, 17 mars 2013 []
 4. « Selam filmi, 7 haftada 2 milyon izleyiciyi geçti», Zaman, 20 mai 2013 []
 5. « Selam’ın gösterildiği 140 salonun geliri Afrika’ya akacak», Zaman, 11 avril 2013 []

Les nouveaux horizons d’influence de la Turquie à travers l’indicateur des liaisons aériennes

À l’heure où l’appel d’offre pour la construction du troisième aéroport international d’Istanbul est en passe d’être lancé, cette simple carte en dit long sur la nouvelle stratégie africaine et moyen-orientale de la Turquie. En effet, elle nous montre les destinations les plus récemment desservies – mises en place durant la seule année 2012 – par la compagnie aérienne publique Turkish Airlines (THY), en partenariat avec l’Assemblée des Exportateur Turcs (TİM : http://www.tim.org.tr/tr/default.asp). Cette dernière institution, fondée en 1993 et rassemblant plus de 50 000 firmes, constitue un lobby très influent qui exprime bien l’orientation vers les exportations de l’économie turque.

Rappelons par ailleurs qu’alors que 33 millions de voyageurs ont été transportés dans les aéroports turcs en 2001, dix ans après, 118 millions l’ont été. En avril 2012, le directeur de l’aviation civile turque annonçait même un objectif de 350 millions de voyageurs pour 2023 (l’horizon du centenaire de la République). En outre, entre 2003 et 2011, le nombre de destinations de la THY est passé de 104 à 196 et le nombre des passagers transportés sur des lignes internationales par la compagnie nationale turque est passé durant ce même laps de temps de 5 à 15,4 millions.

On a ajouté aux destinations-2012 de la THY, celles de SunExpress, compagnie privée créée par Lufthansa et THY – est-ce une préfiguration de la fusion dont certains parlent depuis quelques années ? –  et celles de Pegasus.

Sources

 • «  Bu yıl yolcu trafiği 140 milyona ulaşacak  », Dünya Gazetesi, 6/04/2012, p. 13.
 • «  Lufthansa, THY ile Ortadoğu’ya açılacak  », Dünya Gazatesi, 11/01/2013.
 • «  SunExpress’ten Kazablanka’ya hafta 3 gün sefer  », Hürriyet, 29/08/2012, p. 18.
 • TİM/Report, Dünya Gazetesi, 4/01/2013.

Türkiye’nin yeni dış politikası

Version française

Ocak 2013

pol ext presTürkiye’nin dış politikası, Atatürk’ün “Yurt’ta sulh, cihan’da sulh” sözüne dayanarak, soğuk savaş kapsamında, Batı’ya verdiği desteği ve iki bloğun arasında tampon bölge rolünü üstlenmesiyle vurgulanmıştır. O dönemde Türkiye, iddialı bir dış politikadansa daha çok bölgesel bir denge kurma arayışındaydı. 1980’lerde liberal Turgut Özal’ın önderliğinde, Orta Asya ve Balkanlar’da başlatılan etkinlik politikası devam ettiği halde, 1990’lı yıllarda Avrupa Birliği’ne girme projesi Türk dış politikasının nakaratı haline gelmiştir.

Ancak AKP’nin 2002’de iktidar’a gelmesi yeni bir Türk dış politikası tanımlanmasında dönüm noktası olmuştur. Avrupa Birliği’ne üye olma tutkusu, Avrupa devlet başkanlarının Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini sürekli reddetmeleriyle, yerini yavaş yavaş bir bezginliğe bırakmıştır. Bu doğrultuda, dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu yönetiminde, “stratejik derinlik” diye adlandırılan yeni bir dış politika uygulaması başlatılmıştır. Söz konusu uygulama, “komşu ülkeler ile sıfır sorun” politikasını gözeterek Türkiye ile küçük ve orta güçlerin arasında mevcut diplomatik ilişkilerin gelişmesi ve Türk dış politikasında bir denge arayışını hedeflemektedir. Bu durumun diğer önemli bir boyutu da,  dış politikanın tam teşekküllü parçası olarak kabul gören bireysel eylemlere değer verilmesidir. Zaten daha önce hiç bugünkü kadar Türk dış politikası sivil toplum eylemleri tarafından ne tartışma konusu olmuş ne de bazen bu eylemler tarafından başlatılmıştı. Örneğin, Mavi Marmara meselesinin temelindeki IHH örgütünün Türkiye’nin Ortadoğu’daki siyasi etkileşimine sahadaki etkili varlığıyla katkıda bulunmaktadır.

Artık Türk dış politikası yanlızca devlet kurumları tarafından üretilen, “yukarıdan inme” bir eylem olarak algılanmamalıdır. Bu politika, bundan böyle kurumsal oluşumlar, müslüman insani yardım örgütleri ve iş adamlarından oluşan birçok yüzle karşımıza çıkmakta olup kaynağını diplomatik ilişkiler ve bir o kadar da  ticaret ve dinin çoğu zaman eş gittiği etkileşim ağlarından almaktadır. Bu bağlamda, 120’den fazla ülkede, bazen Türk diplomasisinin daha tam olarak ulaşmadığı yerlerde, Fethullah Gülen’in okul şebekesi, Türkiye temsilciliği konusunda öncü olarak kabul görmektedir.

Türkiye’nin dahil olduğu bölgesel dengesizlik ortamında dış politikasının geleceği merak konusu. Zor durumdaki Suriye, hala çözümsüz olan Kürt sorunu ve İsrail ile şiddetli gerilimi hesaba katılırsa Türkiye’nin iddialı ve yeni dış politikasının geleceği an itibariyle belirsiz görünüyor.

Politique étrangère de la Turquie

Türkçe çeviri

Janvier 2013 

pol ext presFormée d’après la formule  d’Atatürk “paix à l’intérieur, paix à l’extérieur”, la politique étrangère de la Turquie dans le contexte de la guerre froide a été marquée par son soutien au bloc de l’Ouest, et son rôle de zone tampon entre les deux blocs. La Turquie ne s’illustrait pas alors par une politique étrangère ambitieuse mais plutôt par une recherche de stabilité régionale. Plus tard, au cours des années 1990 le projet d’intégration européenne a été l’un des leitmotiv de la politique étrangère turque, tandis qu’une politique d’influence en Asie centrale et dans les Balkans initiée par le  libéral Türgüt Özal dans les annéess 1980 se poursuivait.

Mais l’arrivée du parti de l’AKP en 2002 a marqué un  tournant dans la définition d’une nouvelle politique étrangère turque. L’engouement européen ayant laissé place à la lassitude après les refus répétés de chefs d’États européens d’accepter leur voisin turc dans l’Union européenne, la Turquie a mis en œuvre sous la houlette d’Ahmet Davutoğlu, actuel ministre des affaires étrangères turques, une nouvelle politique étrangère portant le nom de “stratejik derinlik” (profondeur stratégique). Celle-ci se fonde notamment sur la volonté de mener une politique de “zéro problème avec les voisins” et la recherche d’un équilibre dans la politique étrangère turque par le développement de relations diplomatiques avec des puissances dites moyennes et petites. Une autre dimension importante de cette politique est la mise en valeur de l’action des acteurs privés perçus comme des acteurs à part entière de la politique étrangère du pays. Ainsi, la politique étrangère turque n’a jamais été autant négociée, voire même parfois initiée par l’action de la socıété civile qu’aujourd’hui. À titre d’exemple, l’organisation IHH, à l’origine de l’affaire du Mavi Marmara, contribue par sa présence forte sur le terrain à la politique d’influence de la Turquie au Moyen-Orient.

La politique étrangère turque ne doit plus être seulement perçue comme le produit d’une action “par le haut” entre acteurs étatiques. Celle-ci a désormais plusieurs facettes, est formée par des acteurs institutionnels aussi bien que par des acteurs de l’humanitaire islamique ou des hommes d’affaires et est le fruit de contacts diplomatiques tout autant que de réseaux d’influence où affaires et religion vont souvent de concert. À ce titre le réseau de Fethullah Gülen implanté dans plus de 120 pays autour d’un réseau d’écoles fait parfois figure de pionnier de la représentation turque à l’étranger dans des terres encore peu explorées par la diplomatie turque.

Reste à savoir quel sera l’avenir de cette politique étrangère dans le contexte régional plus instable que jamais dans lequel s’insère la Turquie. Face à une Syrie à genoux, à un problème kurde toujours irrésolu et à une tension toujours forte avec Israël, la question du devenir de la nouvelle politique étrangère ambitieuse de la Turquie reste posée.