Archives par mot-clé : séries télévisées

Tarih, izlenme oranları, pazar, siyaset kıskacında Türk radyo televizyon yapımcılığı

Version française

Aralık 2013

Yirmi yıllık bir sürede Türk radyo televizyonculuğu, beraberinde yeni yapımlar getiren ciddi bir gelişme kaydetmiştir. 90lı yıllarda özel kanalların açılması ve 2001 krizi sonrasındaki holdinglere devirle gerçekleşen özelleştirmeler kısa zamanda çok sayıda birbirine rakip televizyon kanalı ve buralardaki yayın saatlerini doldurmak için de haliyle hummalı bir yapım gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Haberciliği saymazsak, Türk televizyon yapımcılığı, önceleri yabancı eser, yarışma ve başka tür programların haklarını almak veya yabancı lisansları uyarlamakla sınırlıyken sonraları « ulusal belleğe » kazınmış anlatılara kültürel olarak bağlı ulusal bir pazar, (film ya da romanların diziye uyarlanması) ardından da sözkonusu kültürel açıdan aidiyet yanı ağır basan bu yapımların Arap ve Balkan ülkelerine ithali olasılığını keşfetmiştir.

Bu yapımlar, en azından ulusal boyutta başarı kazanmıştır. Türkiye’de televizyon çok revaçta olup  izlenme süresi göz önüne alındığında, diğer kitle iletişim araçlarının çok önünde yer almaktadır : 2006 yılında yetişkin bir Türk vatandaşının ayda beşbuçuk saati okumaya, dört saati internete buna karşılık, altmış üç saati televizyona ayırdığı tahmin edilmektedir((Kaynak : TUIK, 2006)). 2011’de bu sürenin günde üç saat kırk sekiz dakikaya yani ayda yüz on beş saate vardığı tahmin edilmektedir((Kaynak : Médiamétrie, 2012)).

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de genel içerikli kanalların çokluğu ve devletin radyo televizyon yapımcılığına ayırdığı zayıf destekten ötürü bu sektörün ekonomisinin herşeyden önce izlenme oranına dayandığını ve bu oranın da reklam pazarında reklam yeri fiyatının bir nevi ölçütü  olarak karşımıza çıktığını hatırlatmak gerekir. Bu durumda reklam pazarı ile televizyon yapımcılığı birbirlerine bağımlı olup son derece yakından ilişkilidir : kanallara reklamlar tarafından yatırım yapılması, reklamların da görünür ve karlı olabilecekleri içerikler çerçevesinde gösterilebilmesine ihtiyaç vardır. Bu ilişkinin haber, eğlence ya da kurgu olsun tüm televizyon programı yapım zinciri üzerinde etkisi vardır.

Televizyon sektörü ekonomisinin daha da liberalleşmesi, siyasi gücün medyaya müdahale imkan ya da arzusundan vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Tam tersi, halihazırdaki yasal çerçeve (kanun ve Anayasa) yandaş sayılabilecek bir yorumu daima mümkün kılmaktadır. Böylesi bir kanuni işleme başvurabilecek radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyici ve denetleyici kurumlardan özellikle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu siyasi güçle son derece yakın ilişki içinde olup para cezası, yayın kapatma ihtarı ve kanalın yayın izninin feshine varabilecek önemli yaptırımlarda bulunabilmektedir. Siyaset çemberinin desteklediği değerlerin seyrine göre program içerikleri üzerinde bazen doğrudan sansür, çoğu zaman da yapım zincirindeki yer ve görevleri ne olursa olsun televizyoncuların kendi kendilerince uyguladıkları kısıtlamalar gibi birtakım denetleme düzenekleri oluşmuştur.

Görünen odur ki Türk radyo televizyonlarının maruz kaldığı kültürel, ekonomik ve siyasal kısıtlamalar, tek başlarına ele alınarak diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok da özgün görünmemektedir. Ancak haber üretimi ve popüler kültürün şekillenmesinde bu kısıtlamaların birbiriyle ilişkileri, diğer taraftan da Türkiye’de mevcut (büyük gruplar ya da medya çalışanlarına yönelik) medya siyaseti yine bu gücün televizyon ve diğer araçlarla yaymaya çalıştığı değerler, radyo televizyon yapımcılığı sektörünü, hakkında uluslararası alanda az yazılıp çizilmiş, son derece geniş bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Bir kısmının IFEA Kütüphanesi’nde bulunduğu seçkide sunduğumuz eserler, her türlü radyo televizyon alanındaki araştırmaların çifte sorunsalı olan programların yapımı ile bunların Türkiye, Akdeniz, Avrupa ya da daha ötesinde algılarını birbirine bağlama yollarını düşündürterek hem kuramsal hem de uygulamalı açıdan okumalar önermektedir.

Kaynakça :

 • Bouquillion, P., Combès, Y., and Collectif (2007). Les industries de la culture et de la communication en mutation (L’Harmattan).
 • Bourdieu, P. (1996). Sur la télévision (Raisons d’agir).
 • Buğra, A. (1994a). Devlet Ve İşadamları (Istanbul: Iletisim).
 • Buğra, A. (1994b). State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study (State Univ of New York Pr).
 • Buxton, D. (2010). Les séries télévisées : Forme, idéologie et mode de production (L’Harmattan).
 • Cankaya, Ö. (1986). Türk televizyonunun program yapısı: 1968-1985.
 • Cankaya, Ö. (2003). Bir kitle iletisim kurumunun tarihi: TRT, 1927-2000 (Istanbul: YKY).
 • Çelenk, S. (2005). Televizyon, temsil, kültür: 90’lı yıllarda sosyo kültürel iklim ve telvizyon içerikleri (Ütopya Yayınevi).
 • Çoban, B., and Yanıkkaya, B. (2009). Medya milliyetçilik şiddet (Su Yayınları).
 • Creton, L., Dehée, Y., Layerle, S., and Moine, C. (2011). Les producteurs : Enjeux créatifs, enjeux financiers (Nouveau Monde Editions).
 • Demir, V. (2007). Türkiye’de medya siyaset ilişkisi (Beta).
 • Donnat, O. (2009). Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique : Enquête 2008 (Editions La Découverte).
 • González-Quijano, Y., and Guaaybess, T. (2009). Les Arabes parlent aux Arabes: la révolution de l’information dans le monde arabe (Arles: Sindbad-Actes Sud).
 • Gül, A.A., and Ertürk, Y.D. (2005). Televizyon haberlerinin çocuklar üzerindeki stres etkileri ailesel haber izleme alışkanlıkları (Yayl.y.).
 • Hesmondhalgh, D. (2005). Media Production (Open University Press).
 • Hesmondhalgh, D. (2007). The Cultural Industries (SAGE Publications Ltd).
 • Hesmondhalgh, D., and Toynbee, J. (2008). The Media and Social Theory (Routledge).
 • İyigüngör, V. (2009). Medyada tanıklık: Türkiye’de askeri darbeler (Beta).
 • Kotaman, A. (2011). “Dizim başladı! Kapat, sonra anlatırım”: televizyonda hikâye anlatıcılığı (H2O Kitap).
 • Küçükerdoğan, B. (2009). Televizyon ve– (Ütopya yayınevi).
 • Kuyucu, M. (2012). Türkiye`de Medya Ekonomisi (Istanbul: Esen Kitap).
 • Lahire, B. (2004). La culture des individus : Dissonances culturelles et distinction de soi (La Découverte).
 • Marchetti, D. (2004). En quête d’Europe: médias européens et médiatisation de l’Europe (Rennes: Presses universitaires de Rennes).
 • Mattelart, A. (2004). Histoire des théories de la communication (La Découverte).
 • Mattelart, T. (2007). Médias, migrations et cultures transnationales (Bruxelles: De Boeck : Ina).
 • McLuhan, M. (1977). Pour comprendre les média: Les prolongements technologiques de l’homme (Seuil).
 • Öncü, A., and Weyland, P. (1997). Space, culture and power: new identities in globalizing cities (Zed Books).
 • Mutlu, E. (2005). Globalleşme Popüler Kültür ve Medya (Utopya).
 • Özsoy, A. (2011). Televizyon ve izleyici: Türkiye’de dönüşen televizyon kültürü ve izleyici (Ütopya).
 • Rieffel, R. (2005). Sociologie des médias (Ellipses Marketing).
 • Sacriste, V. (2007). Communication et médias : Sociologie de l’espace médiatique (Foucher).
 • Serim, Ö. (2007). Türk televizyon tarihi, 1952-2006 (Kâğıthane, İstanbul, Turquie: Epsilon).
 • Sönmez, M. (2008). Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı (Yordam Kitap).
 • Tanrıöver, H.U., and Odası, İ.T. (2011). Türkiye film endüstrisinin konumu ve hedefleri (İstanbul Ticaret Odası).
 • Tekinalp, Ş. (2011). Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon (Istanbul: Beta).
 • Tunç, A. (2010). Beyond the Line (Lambert Academic Publishing).
 • Yücesoy, E. (2010). İstanbul’da Medya. Coğrafi Dağılım ve Üretim (Istanbul).

Une production audiovisuelle turque sous contraintes multiples : l’Histoire, l’audience, le marché, le politique

Türkçe çeviri

Décembre 2013

En l’espace d’une vingtaine d’années le paysage audiovisuel turc (PAT) a considérablement évolué, entraînant avec lui de nouvelles formes de productions de contenus télévisuels. Le processus de libéralisation du secteur des médias entamé dans les années 90, puis les redistributions et rachats entre acteurs publics et holdings suite à la crise économique en 2001, ont créé en relativement peu de temps les conditions d’émergence d’un grand nombre de chaînes généralistes concurrentes, et donc la nécessité d’une production plus massive de contenus afin de remplir les grilles de programmes de ces nouvelles chaînes. L’information mise à part, la production audiovisuelle turque qui s’était d’abord cantonnée à racheter ou à adapter des licences étrangères de fictions, de jeux ou d’autres types de programmes, s’est ensuite et dans un premier temps découvert un marché domestique culturellement attaché à des récits ancrés dans un « imaginaire national » turc (adaptation en séries de films ou de romans turcs par exemple), mais aussi – dans un second temps – un potentiel à l’export de cette même production marquée culturellement (dans les pays arabes et les Balkans notamment).

Cette production audiovisuelle rencontre à tout le moins un succès à l’échelle nationale. La télévision reste encore un média très populaire en Turquie et devance – du moins en temps d’audience – de très loin les autres médias : en 2006 on estimait qu’en moyenne un citoyen turc adulte passait 5h30 à lire ou 4h sur internet, contre environ 63 heures par mois devant la télévision (Source TUIK, 2006). En 2011 ce chiffre serait maintenant de 3h48 par jour, soit de 115 heures par mois (Source Médiamétrie, 2012).

Il est essentiel de rappeler qu’en Turquie comme dans d’autres pays, du fait du poids des chaînes généralistes dans le PAT et du faible soutien de l’État à la production télévisuelle, l’économie de l’audiovisuel repose avant tout sur un marché de l’audience – un marché publicitaire indexé sur les taux d’audience pour être précis – l’audience mesurée étant une sorte de mètre-étalon pour établir le prix de l’espace publicitaire. Le marché publicitaire et la production de programmes TV sont ainsi étroitement liés, dans un double rapport de dépendance l’un vis-à-vis de l’autre : les chaînes ont besoin d’une audience pour être financées par l’industrie publicitaire, les espaces publicitaires ont besoin de contenus populaires pour être visibles et rentables. Cette relation a des conséquences sur l’ensemble de la chaîne de production des programmes TV, qu’il s’agisse des programmes d’information, de divertissement ou de fiction.

L’évolution vers un plus grand libéralisme économique du secteur de l’audiovisuel turc n’a pourtant pas signifié l’abandon de toute possibilité ou volonté de contrôle de la part du pouvoir politique sur les médias. Bien au contraire l’arsenal juridique et réglementaire existant (lois et Constitution) laisse toujours beaucoup de marge à une interprétation pouvant se révéler partisane. Les organismes de régulation de l’audiovisuel pouvant faire appel à ce corpus juridique, dont en particulier le Conseil Supérieur de la Radio et de la Télévision (ou RTÜK), ont conservé des liens quasi organiques vis-à-vis du pouvoir politique, et peuvent exercer des sanctions conséquentes allant de la simple amende à la menace d’interdiction de diffusion ou la suspension de la licence de la chaîne. Au gré de l’évolution des valeurs mises en avant et médiatisées par la sphère politique se sont mises en place des formes de contrôle des contenus des programmes prenant, parfois, la forme d’une censure directe, mais aussi et beaucoup plus souvent celle d’une autocensure des professionnels de l’audiovisuel, quelle que soit leur place ou leur rôle dans la chaîne de production.

On voit ainsi que si, prises isolément, les contraintes (culturelles, économiques, politiques) qui pèsent sur le secteur de la production audiovisuelle turque n’ont rien de très originales en tant que telles en comparaison avec d’autres pays, l’ensemble que forme d’une part la conjonction de ces contraintes – économiques, politiques, culturelles – sur la production d’information ou d’une culture populaire, et d’autre part le contexte politique particulier qui existe aujourd’hui en Turquie vis-à-vis des médias (groupes industriels ou professionnels isolés) et les valeurs que ce même pouvoir cherche à transmettre via les médias dont la TV, fait de ce secteur un objet de recherche très large et relativement peu documenté par la recherche internationale.

Cette bibliographie sélective (dont une partie est consultable à la bibliothèque de l’IFEA) cherche à fournir quelques pistes de lectures et de réflexion, autant théoriques qu’empiriques, permettant de penser les jonctions entre ces deux problématiques gémelles dans toute recherche sur le secteur de l’audiovisuel : la production de contenus et sa réception, que ce soit par des publics turcs ou d’autres territoires en Méditerranée, en Europe ou au-delà.

Bibliographie indicative :

 • Bouquillion, P., Combès, Y., and Collectif (2007). Les industries de la culture et de la communication en mutation (L’Harmattan).
 • Bourdieu, P. (1996). Sur la télévision (Raisons d’agir).
 • Buğra, A. (1994a). Devlet Ve İşadamları (Istanbul: Iletisim).
 • Buğra, A. (1994b). State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study (State Univ of New York Pr).
 • Buxton, D. (2010). Les séries télévisées : Forme, idéologie et mode de production (L’Harmattan).
 • Cankaya, Ö. (1986). Türk televizyonunun program yapısı: 1968-1985.
 • Cankaya, Ö. (2003). Bir kitle iletisim kurumunun tarihi: TRT, 1927-2000 (Istanbul: YKY).
 • Çelenk, S. (2005). Televizyon, temsil, kültür: 90’lı yıllarda sosyo kültürel iklim ve telvizyon içerikleri (Ütopya Yayınevi).
 • Çoban, B., and Yanıkkaya, B. (2009). Medya milliyetçilik şiddet (Su Yayınları).
 • Creton, L., Dehée, Y., Layerle, S., and Moine, C. (2011). Les producteurs : Enjeux créatifs, enjeux financiers (Nouveau Monde Editions).
 • Demir, V. (2007). Türkiye’de medya siyaset ilişkisi (Beta).
 • Donnat, O. (2009). Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique : Enquête 2008 (Editions La Découverte).
 • González-Quijano, Y., and Guaaybess, T. (2009). Les Arabes parlent aux Arabes: la révolution de l’information dans le monde arabe (Arles: Sindbad-Actes Sud).
 • Gül, A.A., and Ertürk, Y.D. (2005). Televizyon haberlerinin çocuklar üzerindeki stres etkileri ailesel haber izleme alışkanlıkları (Yayl.y.).
 • Hesmondhalgh, D. (2005). Media Production (Open University Press).
 • Hesmondhalgh, D. (2007). The Cultural Industries (SAGE Publications Ltd).
 • Hesmondhalgh, D., and Toynbee, J. (2008). The Media and Social Theory (Routledge).
 • İyigüngör, V. (2009). Medyada tanıklık: Türkiye’de askeri darbeler (Beta).
 • Kotaman, A. (2011). “Dizim başladı! Kapat, sonra anlatırım”: televizyonda hikâye anlatıcılığı (H2O Kitap).
 • Küçükerdoğan, B. (2009). Televizyon ve– (Ütopya yayınevi).
 • Kuyucu, M. (2012). Türkiye`de Medya Ekonomisi (Istanbul: Esen Kitap).
 • Lahire, B. (2004). La culture des individus : Dissonances culturelles et distinction de soi (La Découverte).
 • Marchetti, D. (2004). En quête d’Europe: médias européens et médiatisation de l’Europe (Rennes: Presses universitaires de Rennes).
 • Mattelart, A. (2004). Histoire des théories de la communication (La Découverte).
 • Mattelart, T. (2007). Médias, migrations et cultures transnationales (Bruxelles: De Boeck : Ina).
 • McLuhan, M. (1977). Pour comprendre les média: Les prolongements technologiques de l’homme (Seuil).
 • Öncü, A., and Weyland, P. (1997). Space, culture and power: new identities in globalizing cities (Zed Books).
 • Mutlu, E. (2005). Globalleşme Popüler Kültür ve Medya (Utopya).
 • Özsoy, A. (2011). Televizyon ve izleyici: Türkiye’de dönüşen televizyon kültürü ve izleyici (Ütopya).
 • Rieffel, R. (2005). Sociologie des médias (Ellipses Marketing).
 • Sacriste, V. (2007). Communication et médias : Sociologie de l’espace médiatique (Foucher).
 • Serim, Ö. (2007). Türk televizyon tarihi, 1952-2006 (Kâğıthane, İstanbul, Turquie: Epsilon).
 • Sönmez, M. (2008). Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı (Yordam Kitap).
 • Tanrıöver, H.U., and Odası, İ.T. (2011). Türkiye film endüstrisinin konumu ve hedefleri (İstanbul Ticaret Odası).
 • Tekinalp, Ş. (2011). Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon (Istanbul: Beta).
 • Tunç, A. (2010). Beyond the Line (Lambert Academic Publishing).
 • Yücesoy, E. (2010). İstanbul’da Medya. Coğrafi Dağılım ve Üretim (Istanbul).

Quand les séries télévisées s’emparent de la transformation urbaine…Ville perdue?

kayipsehir

Türkçe çeviri

Pour la dernière fois, le 26 mars 2013, a été diffusé sur la chaîne Kanal D un épisode du feuilleton télévisé turc « ville perdue » (Kayıp şehir) ; l’occasion de revenir sur la fabrique symbolique du quartier à travers les séries télévisées et plus précisément sur leur nouveau sujet de prédilection : la transformation urbaine d’Istanbul.

Depuis le milieu des années 1980, et la première série Perihan Abla qui connu un succès tel qu’une des rues du quartier de Kuzguncuk, dans lequel elle a été tournée, a été renommée depuis du nom de la série, le quartier (mahalle) est le décor et à la fois le sujet récurrent des séries télévisées turques. En effet, nombreuses sont les séries qui prennent pour cadre un quartier précis d’Istanbul : Perihan Abla-Kuzguncuk, Süper baba-Çengelköy, Babaevi-Emirgan, Ikinci Bahar-Samatya, Avrupa Yakası-Nişantaşı, et enfin Kayıp şehir-Tarlabaşı. Par ailleurs, dans la série, Mahallenin muhtarları, le quartier n’était pas identifié ainsi que dans les récentes séries Cennet Mahallesi (le quartier du paradis) qui se déroule quelque part dans les quartiers périphériques d’Istanbul et Ağır Roman Yeni Dünya dans le quartier de Choléra, une version mythifiée du quartier de Dolapdere (voir le Dipnot de Timour Muhidine).

Selon Hulya Tufan Tanriöver, la présence pesante de la famille et du mahalle dans les feuilletons turcs peut s’expliquer par une certaine commodité technique spécifique au genre. En effet, les feuilletons nécessitent des lieux où les personnages peuvent se rencontrer d’une manière aussi réaliste et naturelle que possible. Le mahalle est également un contexte idéal pour la structure narrative parce qu’il offre la possibilité de passer de l’intérieur à l’extérieur, du privé au public (et vice-versa) sans coupure dans l’imaginaire du téléspectateur. En ce sens, le quartier constitue l’unité de lieu parfaite pour la dramaturgie des feuilletons turcs.

Outre cette commodité technique, en choisissant le thème du quartier, les producteurs de séries alimentent un nouveau regard porté sur le quartier. En effet, depuis une voire deux décennies, le recours à la référence du quartier est de plus en plus perceptible à Istanbul. Dans cette ville qui enregistre officiellement quinze millions d’habitants, l’imaginaire du quartier en tant qu’espace de proximité et de cordialité préservé de la modernité inhospitalière et de l’anonymat de la grande ville est activé. Cette activation symbolique se fait principalement par le biais des productions littéraires et télévisuelles et sert également les édiles municipaux qui veulent faire des quartiers centraux un lieu stratégique pour la finance et le tourisme.

Les séries contribuent donc à produire et à reproduire l’imaginaire du quartier qui se décline sur plusieurs chaînes et à toutes les plages horaires à tel point que le sociologue Tayfun Atay dans une récente interview donnée à HaberTurk parle de « televizüel mahalle baskısı » (pression télévisuelle du quartier).

Si le quartier est un des thèmes majeurs des séries télévisées depuis le milieu des années 1980, le fait qu’elles se soient récemment emparées du sujet de la transformation urbaine est en revanche une grande nouveauté.

Le 14 septembre 2012, une nouvelle série était diffusée sur les écrans. Du nom de « ville perdue », la série décrivait l’histoire de la famille Toptaş arrivée de Trabzon et installée dans le quartier de Tarlabaşı habité par des travestis, des çingene et connu pour ses problèmes de violence, notamment chez les enfants. La série a commencé à être diffusée tous les vendredi soirs à 22h30 puis a changé de plage horaire pour être retransmise les lundi matins. Puis, à la fin du mois de janvier, mécontent des changements d’horaires et du peu d’audience que récoltait la série, le réalisateur Cevdet Mercan quitte le projet. Au bout de seize épisodes, la série s’arrête donc. Il est difficile d’expliquer le peu de succès qu’a rencontré la série. De la même manière, que pour les mall qui, à Istanbul, se multiplient à une vitesse ahurissante, les nouvelles séries auraient-elles une durée de vie médiatique réduite au temps de leur lancement ? Autrement dit, l’effet de mode passé, la série s’essoufflerait.

Quelles que soient les raisons de son insuccès, et hormis le fait que prendre un sujet aussi sensible et le transformer en potentielle réussite économique dans le marché des dizi soit critiquable, c’est le choix du calendrier qui surprend. En effet, au moment même où le quartier de Tarlabaşı est un chantier à ciel ouvert, duquel ses habitants ont été déplacés ; au moment même où toute la nouvelle terminologie du renouvellement urbain promu par la municipalité (« Yenileme », « Guzelleştirme », « Kentsel Dönüşüm », « kentsel tasarım », « düzenleme », « restorasyon », « renovasyon », « modernleştirme ») sont autant de mots qui cachent une résolution de mettre à l’écart des populations considérées comme dangereuses, la série fait de Tarlabaşı un quartier qui appartient déjà au passé, « ville perdue ». Pas étonnant que le scénariste de la série soit Tomris Giritlioğlu, une productrice de cinéma qui aimait déjà traiter du passé, notamment dans son film sur les événements de 1955 (Güz Sancısı).

Dans une mauvaise concomitance donc, la série banalise et normalise le projet de transformation urbaine et réécrit l’histoire du quartier à peine détruit par les bulldozers. Dernière ironie du scénario, un des caractères principaux s’appelle Kadir Toptaş, à une lettre près comme le maire d’Istanbul (Topbaş).

Enfin la suppression de cette série suit également l’arrêt d’une autre série qui adapte sur les écrans télé le roman du récemment disparu Metin Kaçan, Ağır Roman. À croire que la transformation urbaine ne fait pas rêver les familles.