Archives par mot-clé : Turquie

Tarih, izlenme oranları, pazar, siyaset kıskacında Türk radyo televizyon yapımcılığı

Version française

Aralık 2013

Yirmi yıllık bir sürede Türk radyo televizyonculuğu, beraberinde yeni yapımlar getiren ciddi bir gelişme kaydetmiştir. 90lı yıllarda özel kanalların açılması ve 2001 krizi sonrasındaki holdinglere devirle gerçekleşen özelleştirmeler kısa zamanda çok sayıda birbirine rakip televizyon kanalı ve buralardaki yayın saatlerini doldurmak için de haliyle hummalı bir yapım gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Haberciliği saymazsak, Türk televizyon yapımcılığı, önceleri yabancı eser, yarışma ve başka tür programların haklarını almak veya yabancı lisansları uyarlamakla sınırlıyken sonraları « ulusal belleğe » kazınmış anlatılara kültürel olarak bağlı ulusal bir pazar, (film ya da romanların diziye uyarlanması) ardından da sözkonusu kültürel açıdan aidiyet yanı ağır basan bu yapımların Arap ve Balkan ülkelerine ithali olasılığını keşfetmiştir.

Bu yapımlar, en azından ulusal boyutta başarı kazanmıştır. Türkiye’de televizyon çok revaçta olup  izlenme süresi göz önüne alındığında, diğer kitle iletişim araçlarının çok önünde yer almaktadır : 2006 yılında yetişkin bir Türk vatandaşının ayda beşbuçuk saati okumaya, dört saati internete buna karşılık, altmış üç saati televizyona ayırdığı tahmin edilmektedir((Kaynak : TUIK, 2006)). 2011’de bu sürenin günde üç saat kırk sekiz dakikaya yani ayda yüz on beş saate vardığı tahmin edilmektedir((Kaynak : Médiamétrie, 2012)).

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de genel içerikli kanalların çokluğu ve devletin radyo televizyon yapımcılığına ayırdığı zayıf destekten ötürü bu sektörün ekonomisinin herşeyden önce izlenme oranına dayandığını ve bu oranın da reklam pazarında reklam yeri fiyatının bir nevi ölçütü  olarak karşımıza çıktığını hatırlatmak gerekir. Bu durumda reklam pazarı ile televizyon yapımcılığı birbirlerine bağımlı olup son derece yakından ilişkilidir : kanallara reklamlar tarafından yatırım yapılması, reklamların da görünür ve karlı olabilecekleri içerikler çerçevesinde gösterilebilmesine ihtiyaç vardır. Bu ilişkinin haber, eğlence ya da kurgu olsun tüm televizyon programı yapım zinciri üzerinde etkisi vardır.

Televizyon sektörü ekonomisinin daha da liberalleşmesi, siyasi gücün medyaya müdahale imkan ya da arzusundan vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Tam tersi, halihazırdaki yasal çerçeve (kanun ve Anayasa) yandaş sayılabilecek bir yorumu daima mümkün kılmaktadır. Böylesi bir kanuni işleme başvurabilecek radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyici ve denetleyici kurumlardan özellikle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu siyasi güçle son derece yakın ilişki içinde olup para cezası, yayın kapatma ihtarı ve kanalın yayın izninin feshine varabilecek önemli yaptırımlarda bulunabilmektedir. Siyaset çemberinin desteklediği değerlerin seyrine göre program içerikleri üzerinde bazen doğrudan sansür, çoğu zaman da yapım zincirindeki yer ve görevleri ne olursa olsun televizyoncuların kendi kendilerince uyguladıkları kısıtlamalar gibi birtakım denetleme düzenekleri oluşmuştur.

Görünen odur ki Türk radyo televizyonlarının maruz kaldığı kültürel, ekonomik ve siyasal kısıtlamalar, tek başlarına ele alınarak diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok da özgün görünmemektedir. Ancak haber üretimi ve popüler kültürün şekillenmesinde bu kısıtlamaların birbiriyle ilişkileri, diğer taraftan da Türkiye’de mevcut (büyük gruplar ya da medya çalışanlarına yönelik) medya siyaseti yine bu gücün televizyon ve diğer araçlarla yaymaya çalıştığı değerler, radyo televizyon yapımcılığı sektörünü, hakkında uluslararası alanda az yazılıp çizilmiş, son derece geniş bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Bir kısmının IFEA Kütüphanesi’nde bulunduğu seçkide sunduğumuz eserler, her türlü radyo televizyon alanındaki araştırmaların çifte sorunsalı olan programların yapımı ile bunların Türkiye, Akdeniz, Avrupa ya da daha ötesinde algılarını birbirine bağlama yollarını düşündürterek hem kuramsal hem de uygulamalı açıdan okumalar önermektedir.

Kaynakça :

 • Bouquillion, P., Combès, Y., and Collectif (2007). Les industries de la culture et de la communication en mutation (L’Harmattan).
 • Bourdieu, P. (1996). Sur la télévision (Raisons d’agir).
 • Buğra, A. (1994a). Devlet Ve İşadamları (Istanbul: Iletisim).
 • Buğra, A. (1994b). State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study (State Univ of New York Pr).
 • Buxton, D. (2010). Les séries télévisées : Forme, idéologie et mode de production (L’Harmattan).
 • Cankaya, Ö. (1986). Türk televizyonunun program yapısı: 1968-1985.
 • Cankaya, Ö. (2003). Bir kitle iletisim kurumunun tarihi: TRT, 1927-2000 (Istanbul: YKY).
 • Çelenk, S. (2005). Televizyon, temsil, kültür: 90’lı yıllarda sosyo kültürel iklim ve telvizyon içerikleri (Ütopya Yayınevi).
 • Çoban, B., and Yanıkkaya, B. (2009). Medya milliyetçilik şiddet (Su Yayınları).
 • Creton, L., Dehée, Y., Layerle, S., and Moine, C. (2011). Les producteurs : Enjeux créatifs, enjeux financiers (Nouveau Monde Editions).
 • Demir, V. (2007). Türkiye’de medya siyaset ilişkisi (Beta).
 • Donnat, O. (2009). Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique : Enquête 2008 (Editions La Découverte).
 • González-Quijano, Y., and Guaaybess, T. (2009). Les Arabes parlent aux Arabes: la révolution de l’information dans le monde arabe (Arles: Sindbad-Actes Sud).
 • Gül, A.A., and Ertürk, Y.D. (2005). Televizyon haberlerinin çocuklar üzerindeki stres etkileri ailesel haber izleme alışkanlıkları (Yayl.y.).
 • Hesmondhalgh, D. (2005). Media Production (Open University Press).
 • Hesmondhalgh, D. (2007). The Cultural Industries (SAGE Publications Ltd).
 • Hesmondhalgh, D., and Toynbee, J. (2008). The Media and Social Theory (Routledge).
 • İyigüngör, V. (2009). Medyada tanıklık: Türkiye’de askeri darbeler (Beta).
 • Kotaman, A. (2011). “Dizim başladı! Kapat, sonra anlatırım”: televizyonda hikâye anlatıcılığı (H2O Kitap).
 • Küçükerdoğan, B. (2009). Televizyon ve– (Ütopya yayınevi).
 • Kuyucu, M. (2012). Türkiye`de Medya Ekonomisi (Istanbul: Esen Kitap).
 • Lahire, B. (2004). La culture des individus : Dissonances culturelles et distinction de soi (La Découverte).
 • Marchetti, D. (2004). En quête d’Europe: médias européens et médiatisation de l’Europe (Rennes: Presses universitaires de Rennes).
 • Mattelart, A. (2004). Histoire des théories de la communication (La Découverte).
 • Mattelart, T. (2007). Médias, migrations et cultures transnationales (Bruxelles: De Boeck : Ina).
 • McLuhan, M. (1977). Pour comprendre les média: Les prolongements technologiques de l’homme (Seuil).
 • Öncü, A., and Weyland, P. (1997). Space, culture and power: new identities in globalizing cities (Zed Books).
 • Mutlu, E. (2005). Globalleşme Popüler Kültür ve Medya (Utopya).
 • Özsoy, A. (2011). Televizyon ve izleyici: Türkiye’de dönüşen televizyon kültürü ve izleyici (Ütopya).
 • Rieffel, R. (2005). Sociologie des médias (Ellipses Marketing).
 • Sacriste, V. (2007). Communication et médias : Sociologie de l’espace médiatique (Foucher).
 • Serim, Ö. (2007). Türk televizyon tarihi, 1952-2006 (Kâğıthane, İstanbul, Turquie: Epsilon).
 • Sönmez, M. (2008). Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı (Yordam Kitap).
 • Tanrıöver, H.U., and Odası, İ.T. (2011). Türkiye film endüstrisinin konumu ve hedefleri (İstanbul Ticaret Odası).
 • Tekinalp, Ş. (2011). Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon (Istanbul: Beta).
 • Tunç, A. (2010). Beyond the Line (Lambert Academic Publishing).
 • Yücesoy, E. (2010). İstanbul’da Medya. Coğrafi Dağılım ve Üretim (Istanbul).

Une production audiovisuelle turque sous contraintes multiples : l’Histoire, l’audience, le marché, le politique

Türkçe çeviri

Décembre 2013

En l’espace d’une vingtaine d’années le paysage audiovisuel turc (PAT) a considérablement évolué, entraînant avec lui de nouvelles formes de productions de contenus télévisuels. Le processus de libéralisation du secteur des médias entamé dans les années 90, puis les redistributions et rachats entre acteurs publics et holdings suite à la crise économique en 2001, ont créé en relativement peu de temps les conditions d’émergence d’un grand nombre de chaînes généralistes concurrentes, et donc la nécessité d’une production plus massive de contenus afin de remplir les grilles de programmes de ces nouvelles chaînes. L’information mise à part, la production audiovisuelle turque qui s’était d’abord cantonnée à racheter ou à adapter des licences étrangères de fictions, de jeux ou d’autres types de programmes, s’est ensuite et dans un premier temps découvert un marché domestique culturellement attaché à des récits ancrés dans un « imaginaire national » turc (adaptation en séries de films ou de romans turcs par exemple), mais aussi – dans un second temps – un potentiel à l’export de cette même production marquée culturellement (dans les pays arabes et les Balkans notamment).

Cette production audiovisuelle rencontre à tout le moins un succès à l’échelle nationale. La télévision reste encore un média très populaire en Turquie et devance – du moins en temps d’audience – de très loin les autres médias : en 2006 on estimait qu’en moyenne un citoyen turc adulte passait 5h30 à lire ou 4h sur internet, contre environ 63 heures par mois devant la télévision (Source TUIK, 2006). En 2011 ce chiffre serait maintenant de 3h48 par jour, soit de 115 heures par mois (Source Médiamétrie, 2012).

Il est essentiel de rappeler qu’en Turquie comme dans d’autres pays, du fait du poids des chaînes généralistes dans le PAT et du faible soutien de l’État à la production télévisuelle, l’économie de l’audiovisuel repose avant tout sur un marché de l’audience – un marché publicitaire indexé sur les taux d’audience pour être précis – l’audience mesurée étant une sorte de mètre-étalon pour établir le prix de l’espace publicitaire. Le marché publicitaire et la production de programmes TV sont ainsi étroitement liés, dans un double rapport de dépendance l’un vis-à-vis de l’autre : les chaînes ont besoin d’une audience pour être financées par l’industrie publicitaire, les espaces publicitaires ont besoin de contenus populaires pour être visibles et rentables. Cette relation a des conséquences sur l’ensemble de la chaîne de production des programmes TV, qu’il s’agisse des programmes d’information, de divertissement ou de fiction.

L’évolution vers un plus grand libéralisme économique du secteur de l’audiovisuel turc n’a pourtant pas signifié l’abandon de toute possibilité ou volonté de contrôle de la part du pouvoir politique sur les médias. Bien au contraire l’arsenal juridique et réglementaire existant (lois et Constitution) laisse toujours beaucoup de marge à une interprétation pouvant se révéler partisane. Les organismes de régulation de l’audiovisuel pouvant faire appel à ce corpus juridique, dont en particulier le Conseil Supérieur de la Radio et de la Télévision (ou RTÜK), ont conservé des liens quasi organiques vis-à-vis du pouvoir politique, et peuvent exercer des sanctions conséquentes allant de la simple amende à la menace d’interdiction de diffusion ou la suspension de la licence de la chaîne. Au gré de l’évolution des valeurs mises en avant et médiatisées par la sphère politique se sont mises en place des formes de contrôle des contenus des programmes prenant, parfois, la forme d’une censure directe, mais aussi et beaucoup plus souvent celle d’une autocensure des professionnels de l’audiovisuel, quelle que soit leur place ou leur rôle dans la chaîne de production.

On voit ainsi que si, prises isolément, les contraintes (culturelles, économiques, politiques) qui pèsent sur le secteur de la production audiovisuelle turque n’ont rien de très originales en tant que telles en comparaison avec d’autres pays, l’ensemble que forme d’une part la conjonction de ces contraintes – économiques, politiques, culturelles – sur la production d’information ou d’une culture populaire, et d’autre part le contexte politique particulier qui existe aujourd’hui en Turquie vis-à-vis des médias (groupes industriels ou professionnels isolés) et les valeurs que ce même pouvoir cherche à transmettre via les médias dont la TV, fait de ce secteur un objet de recherche très large et relativement peu documenté par la recherche internationale.

Cette bibliographie sélective (dont une partie est consultable à la bibliothèque de l’IFEA) cherche à fournir quelques pistes de lectures et de réflexion, autant théoriques qu’empiriques, permettant de penser les jonctions entre ces deux problématiques gémelles dans toute recherche sur le secteur de l’audiovisuel : la production de contenus et sa réception, que ce soit par des publics turcs ou d’autres territoires en Méditerranée, en Europe ou au-delà.

Bibliographie indicative :

 • Bouquillion, P., Combès, Y., and Collectif (2007). Les industries de la culture et de la communication en mutation (L’Harmattan).
 • Bourdieu, P. (1996). Sur la télévision (Raisons d’agir).
 • Buğra, A. (1994a). Devlet Ve İşadamları (Istanbul: Iletisim).
 • Buğra, A. (1994b). State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study (State Univ of New York Pr).
 • Buxton, D. (2010). Les séries télévisées : Forme, idéologie et mode de production (L’Harmattan).
 • Cankaya, Ö. (1986). Türk televizyonunun program yapısı: 1968-1985.
 • Cankaya, Ö. (2003). Bir kitle iletisim kurumunun tarihi: TRT, 1927-2000 (Istanbul: YKY).
 • Çelenk, S. (2005). Televizyon, temsil, kültür: 90’lı yıllarda sosyo kültürel iklim ve telvizyon içerikleri (Ütopya Yayınevi).
 • Çoban, B., and Yanıkkaya, B. (2009). Medya milliyetçilik şiddet (Su Yayınları).
 • Creton, L., Dehée, Y., Layerle, S., and Moine, C. (2011). Les producteurs : Enjeux créatifs, enjeux financiers (Nouveau Monde Editions).
 • Demir, V. (2007). Türkiye’de medya siyaset ilişkisi (Beta).
 • Donnat, O. (2009). Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique : Enquête 2008 (Editions La Découverte).
 • González-Quijano, Y., and Guaaybess, T. (2009). Les Arabes parlent aux Arabes: la révolution de l’information dans le monde arabe (Arles: Sindbad-Actes Sud).
 • Gül, A.A., and Ertürk, Y.D. (2005). Televizyon haberlerinin çocuklar üzerindeki stres etkileri ailesel haber izleme alışkanlıkları (Yayl.y.).
 • Hesmondhalgh, D. (2005). Media Production (Open University Press).
 • Hesmondhalgh, D. (2007). The Cultural Industries (SAGE Publications Ltd).
 • Hesmondhalgh, D., and Toynbee, J. (2008). The Media and Social Theory (Routledge).
 • İyigüngör, V. (2009). Medyada tanıklık: Türkiye’de askeri darbeler (Beta).
 • Kotaman, A. (2011). “Dizim başladı! Kapat, sonra anlatırım”: televizyonda hikâye anlatıcılığı (H2O Kitap).
 • Küçükerdoğan, B. (2009). Televizyon ve– (Ütopya yayınevi).
 • Kuyucu, M. (2012). Türkiye`de Medya Ekonomisi (Istanbul: Esen Kitap).
 • Lahire, B. (2004). La culture des individus : Dissonances culturelles et distinction de soi (La Découverte).
 • Marchetti, D. (2004). En quête d’Europe: médias européens et médiatisation de l’Europe (Rennes: Presses universitaires de Rennes).
 • Mattelart, A. (2004). Histoire des théories de la communication (La Découverte).
 • Mattelart, T. (2007). Médias, migrations et cultures transnationales (Bruxelles: De Boeck : Ina).
 • McLuhan, M. (1977). Pour comprendre les média: Les prolongements technologiques de l’homme (Seuil).
 • Öncü, A., and Weyland, P. (1997). Space, culture and power: new identities in globalizing cities (Zed Books).
 • Mutlu, E. (2005). Globalleşme Popüler Kültür ve Medya (Utopya).
 • Özsoy, A. (2011). Televizyon ve izleyici: Türkiye’de dönüşen televizyon kültürü ve izleyici (Ütopya).
 • Rieffel, R. (2005). Sociologie des médias (Ellipses Marketing).
 • Sacriste, V. (2007). Communication et médias : Sociologie de l’espace médiatique (Foucher).
 • Serim, Ö. (2007). Türk televizyon tarihi, 1952-2006 (Kâğıthane, İstanbul, Turquie: Epsilon).
 • Sönmez, M. (2008). Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı (Yordam Kitap).
 • Tanrıöver, H.U., and Odası, İ.T. (2011). Türkiye film endüstrisinin konumu ve hedefleri (İstanbul Ticaret Odası).
 • Tekinalp, Ş. (2011). Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon (Istanbul: Beta).
 • Tunç, A. (2010). Beyond the Line (Lambert Academic Publishing).
 • Yücesoy, E. (2010). İstanbul’da Medya. Coğrafi Dağılım ve Üretim (Istanbul).

Pour une nouvelle approche de l’archéologie en Turquie

Communication présentée lors du colloque “L’archéologie en France et à l’étranger : acteurs et enjeux“, Paris, 14-15/10/2013

Les règlementations qui encadrent l’activité archéologique en Turquie ont été mises à plat par les autorités locales en février 2013. Le but de ces réformes vise à permettre aux acteurs locaux de remettre la main sur leur patrimoine archéologique dont l’exploitation était principalement menée, jusqu’à une date récente, par des équipes étrangères, européennes ou non.

Depuis une dizaine d’année, et la victoire aux élections générales du parti de l’AKP en novembre 2002, on assiste à une réforme en profondeur de la gestion du patrimoine archéologique turc. Cette politique de réappropriation s’accompagne d’un développement exponentiel des moyens. Ainsi, depuis 10 années ce sont plusieurs dizaines de départements d’archéologie qui ont été créés à travers le pays. Le nombre de musées locaux est en constante augmentation. Le nombre de fouilles menées par des équipes turques a presque triplé (tableau 1) tandis que leur budget global, mis à disposition par le ministère de la culture et du tourisme, a été multiplié par 25, passant de près de 2 millions de livres en 2002 à près de 50 millions en 2011 (tableau 2). Les résultats de cette politique se lisent à travers la fréquentation cumulée des musées et sites archéologiques qui est passée de 6 millions de visiteurs en 2000 à près de 30 millions en 2012.

Evolution des fouilles placées sous direction turque (2002-2013) – Source : http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44150/kazi-ve-yuzey-arastirmalari-faaliyetleri.html
Évolution des fouilles placées sous direction turque (2002-2013) – Source : http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44150/kazi-ve-yuzey-arastirmalari-faaliyetleri.html
Évolution du budget recherche (fouilles et prospections) du ministère de la culture (2002-2011) (source : http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44223/2002-2011-yillari-arasinda-kazi-ve-arastirma-calismalar-.html)
Évolution du budget recherche (fouilles et prospections) du ministère de la culture (2002-2011) (source : http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44223/2002-2011-yillari-arasinda-kazi-ve-arastirma-calismalar-.html)

On comprend à la lecture de ces statistiques que nous assistons depuis quelques années en Turquie à un renversement de situation sans précédent qui voit une montée en puissance de l’archéologie turque, menée par des Turcs.

Parallèlement, et durant la même période, on assiste à un tassement de l’activité de fouilles étrangères en Turquie.

Mis côte à côte, les chiffres sont, ici encore, éloquents (tableau 3) : pour l’année 2012 on compte 18 prospections étrangères pour 84 prospections turques ; 39 fouilles étrangères pour 116 fouilles turques, auxquelles il faut ajouter les quelques 151 fouilles de sauvetage menées par les musées locaux au cours de la même année.

Tableau comparatif de l’évolution des fouilles programmées en Turquie (2002-2013). Source : http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43251/faaliyetler.html
Tableau comparatif de l’évolution des fouilles programmées en Turquie (2002-2013). Source : http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43251/faaliyetler.html

L’impact de cette politique de développement ne se limite pas à la construction de musées et à la création d’universités dont on comprend qu’il s’agit ici d’un moteur essentiel de la politique de développement menée par le gouvernement. Le but de cette politique n’est pas non plus scientifique, que l’on ne s’y trompe pas, mais répond à des logiques purement économiques et politiques. Cette démarche est par ailleurs totalement assumée par la direction du ministère qui réunit culture et tourisme sous un seul et même chapeau.

Économiquement il s’agit aujourd’hui pour les autorités turques de rentabiliser un patrimoine en y investissant de lourds moyens ; tandis que politiquement la Turquie cherche à s’affirmer sur la scène internationale comme un pays moderne, soucieux de la mise en valeur de son patrimoine et désireux de faire valoir une historicité, une historialité, dont la Turquie moderne est la dépositaire.

Ce mouvement profond n’est pas sans conséquences pour les acteurs de l’archéologie de terrain à qui on impose dorénavant d’intégrer dans leur approche scientifique ces perspectives à la fois économiques et politiques, bien éloignées de leur formation et de leurs préoccupations initiales.

Ainsi, pour l’archéologue de terrain la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier mis au jour lors des fouilles devient un véritable casse-tête. Les équipes sont dorénavant évaluées sur leurs capacités à fournir un maximum d’objets aux musées locaux, ainsi qu’à procéder aux mises en valeur, restaurations, conservations et anastyloses des bâtiments découverts. La qualité du travail effectué ne s’estime plus en terme de résultat scientifique mais plutôt en terme de budget, de nombre d’intervenants (archéologues et ouvriers compris) et de temps de fouilles. Les nouvelles directives publiées par la direction générale du patrimoine encadrent de règles très strictes l’activité des archéologues. Les prospections archéologiques ne sont plus accordées que dans la perspective d’un programme de fouilles à venir. On impose aux fouilleurs une présence minimale de deux mois par an sur le terrain, accompagnée d’une activité de recherche au moins égale hors terrain. La présence, aux côtés du directeur des fouilles, d’un adjoint local est devenu une condition sine qua non pour l’obtention du permis, au même titre que la construction ou l’aménagement d’une maison de fouille comprenant laboratoire et dépôt, ou encore l’emploi de gardiens, par l’intermédiaire de sociétés spécialisées. Ce ne sont ici que quelques unes des nouvelles règles imposées aux archéologues.

La gestion des sites archéologiques par les autorités turques semble parfois ainsi calquée sur celle de simples chantiers de construction et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’on voit fleurir baraquements et autres préfabriqués en lieu et place des vieilles maisons de fouilles traditionnelles.

Mon propos n’est pas ici de critiquer telle ou telle disposition nouvelle imposée par les autorités turques mais plutôt d’insister sur la nature profonde et radicale des transformations que nous connaissons en Turquie ainsi que sur leurs conséquences. Ces nouvelles directives n’ont d’ailleurs pas eu que des effets négatifs, épongeant notamment nombre d’opérations moribondes ou encore mettant un terme à l’absence criante de programme de protection des vestiges mis au jour, parfois depuis des décennies, et qui étaient condamnés à disparaître avec le temps.

Quoi qu’il en soit, la multiplication des doléances turques ainsi que la mise en place de directives strictes et précises ont eu des conséquences nombreuses pour l’archéologie française en Turquie. Je ne mentionnerai pas ici les problèmes soulevés sur le terrain par la question des demandes répétées des autorités turques de restitution de biens culturels, ni des tensions engendrées par les prises de position de nos hommes politiques sur des questions historiques, deux thèmes sur lesquels les archéologues se sentent souvent pris en otage, entre l’enclume et le marteau.

Une des conséquences les plus directes est la baisse dramatique du nombre de fouilles françaises en Turquie, alors que les fouilles d’autres pays étrangers se maintenaient. En l’espace de quelques années, la France, qui pouvait se targuer d’avoir la direction de certains sites parmi les plus prestigieux (Claros, Zeugma, Xanthos, Letoon), se retrouve en 2012 à la tête d’un unique site, celui de Porsuk en Cappadoce méridionale, la plaçant bien loin derrière ses voisins européens et outre-atlantique (tableau 4).

Tableau comparatif des opérations archéologiques étrangères en Turquie pour l’année 2012. Source : http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,50150/2012-yili-kazi-ve-yuzey-arastirma-faaliyetleri.html
Tableau comparatif des opérations archéologiques étrangères en Turquie pour l’année 2012. Source : http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,50150/2012-yili-kazi-ve-yuzey-arastirma-faaliyetleri.html

La situation paraît tellement dramatique que de nombreux archéologues français ont préféré s’exiler dans des pays satellites (Bulgarie, Géorgie, Azerbaïdjan), tant il semblait impossible de mettre en place un programme de recherche archéologique en Turquie. Cela n’a pas seulement nui à la représentation française en Turquie, mais aussi et surtout à l’image de l’archéologie française dans la région, considérée comme vieillissante, incapable de s’adapter, de développer, voire même d’assumer d’ambitieux projets.

Cette situation est le résultat très clair non seulement d’un manque de compréhension, ou d’une prise de conscience trop tardive, des transformations à l’œuvre dans le milieu archéologique turc, mais aussi et surtout d’une absence totale de dialogue entre universitaires et tutelles responsables français et turcs. Cette période au cours de laquelle l’archéologie française s’est retrouvée en perte de vitesse correspond aussi à un moment de l’histoire de l’IFEA au cours de laquelle l’archéologie n’était plus une priorité.

Une telle situation montre, une fois de plus, le rôle majeur que jouent de tels instituts dans le dispositif archéologique français à l’étranger, particulièrement dans des contextes politiques compliqués, et à condition, bien entendu, qu’on leur en donne les moyens.

Car l’institut se doit de jouer un rôle de passeur, de transmission, de l’information, de décryptage de situation et assurer le suivi des dossiers dont la gestion est bien souvent difficile depuis la métropole. L’institut se doit aussi d’offrir des solutions lorsque la situation l’impose, jouant de ses contacts et de sa connaissance du terrain et des acteurs locaux. Il se doit aussi et surtout participer à la réflexion commune lorsqu’il s’agit de repenser une activité dont les cadres d’expression ne cessent d’évoluer. Ainsi, depuis 2010, date à laquelle l’IFEA a remis l’archéologie au cœur de ses préoccupations, et bien que ses moyens financiers et logistiques aient été en baisse constante, notre institut s’évertue à mettre en place de nouvelles approches qui permettent à la sphère archéologique française de réintégrer le terrain turc. Soutenus en ce sens par le MAE, dont la commission des fouilles a accepté de revoir ses critères d’attribution des allocations, nous cherchons dorénavant à nous intégrer dans le tissu archéologique turc, plutôt que de tenter de nous y imposer. La démarche est plus lente, plus délicate, et demande de solides collaborations, mais elle porte ses fruits (tableau 5).

Évolution des missions archéologiques françaises (financées MAE) de 2006 à 2012. Sources : MAE.
Évolution des missions archéologiques françaises (financées MAE) de 2006 à 2012. Sources : MAE.

C’est ainsi que nous avons défendu, avec succès, l’idée de création de missions françaises qui opèrent en collaboration et sous couvert d’une équipe étrangère, fût-elle turque ou autre. Cette approche fonctionne, encore une fois grâce au soutien du MAE qui désormais accepte de financer de telles missions même si le drapeau français n’est plus celui qui trône au sommet de l’acropole. De telles collaborations apportent aussi leur lot d’avantages. En effet, à l’heure où les équipes doivent grossir ou mourir, où les budgets doivent gonfler ou disparaître, où les tutelles institutionnelles ne peuvent désormais plus être les seules pourvoyeuses des missions, seule la réunion d’équipes plurielles, internationales et interdisciplinaires semble offrir une voie de sortie de l’impasse qui s’impose à nombre d’entre nous.

Note de lecture. Migration around Turkey: Old Phenomena, New Research

migration_icduygu

Migration around Turkey: Old Phenomena, New Research
Ahmet İçduygu, Deniz Yükseker, Damla B. Aksel (dirs.)
The Isis Press, 2013 476 p.
ISBN : 978-975-428-485-0
Prix : 55.00 USD

Le programme de recherche Migration Research Center at Koç University (MiReKoc), établi en 2004 avec la collaboration de la fondation suisse the Foundation for Population, Migration, and Environment (PME, Zurich) et de l’Université Koç à Istanbul, attribue chaque année des bourses de recherche sur une base compétitive dans le domaine de l’étude des phénomènes migratoires en relation avec la Turquie : les migrations internes en Turquie et les migrations internationales, à partir de, vers, et via la Turquie. Les comptes-rendus de huit projets de recherche financés au premier tour du programme MiReKoc (2005-2006) ont été publiés en mars 2009 (Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration in Turkey, Ahmet İçduygu & Kemal Kirişçi, eds., Istanbul : Istanbul Bilgi University Press). Viennent de paraître, aux éditions The Isis Press (Istanbul), les comptes-rendus de huit projets de recherche financés au second tour du programme MiReKoc (2006-2007) : Migration around Turkey: Old Phenomena, New Research (Ahmet İçduygu, Deniz Yükseker & Damla B. Aksel, eds.). Le premier ouvrage, c’est-à-dire le premier volume de la série « MiReKoc Research Collection », visant à rendre compte de la diversité des expériences de migrations internationales en relation avec la Turquie, avait attiré l’attention sur un type de migration encore peu étudié par les sciences sociales, à savoir les migrations dirigées vers la Turquie, en provenance des pays de l’Afrique, du Proche-Orient et de l’espace postsoviétique. Des recherches réalisées sur ces migrations, et des recherches réalisées sur l’émigration turque vers l’Europe (où les Turcs constituent en termes de nationalité la première population immigrée) et vers les États-Unis, ont été réunis dans ce volume. Le deuxième volume de la série de recherches soutenues par MiReKoc, réunit des travaux de recherche réalisés sur deux types de migrations que les sciences sociales ont étudiés sur une longue période, mais qui constituent de fait deux domaines d’étude séparés : les migrations internes en Turquie et l’émigration turque.

L’ouvrage se compose de deux parties. La première partie, consacrée aux migrations internes en Turquie (« Migration in Turkey »), comporte quatre chapitres qui étudient différents aspects de ce type de migration, considéré sous ses formes diverses : les migrations à partir des zones rurales vers les zones urbaines (les travaux des sciences sociales qui portent sur ces migrations constituent une littérature abondante), des zones urbaines vers les zones rurales, incluant les migrations de retour, et les migrations intra zones urbaines et rurales. Le chapitre 1 propose une analyse quantitative de la dynamique des flux des migrations internes en Turquie et des conséquences démographiques de ces flux, notamment sur la fertilité et la composition par âge des populations, dans les localités d’origine et de destination des migrations (« Analyses of Internal Migration Flows in Turkey: Application of Indirect Techniques of Migration Estimations to Census Data », Bengi Uğuz & Erhan Özdemir). Le chapitre 2 examine la façon dont des organismes internationaux et des organismes non gouvernementaux, ainsi que l’État turc et les autorités locales, approchent la question des migrations forcées, et les conditions que les migrants kurdes définissent comme étant nécessaires pour retourner dans leur région d’origine (« The Return of Internally Displaced Kurds and Reconstruction of the Post-Conflict Zones: An Actor-based Analysis », Ayşe Betül Çelik).  Le chapitre 3 examine, à travers l’exemple des réformes agricoles polonaises, les conséquences que l’européanisation de la politique agricole turque pourrait engendrer sur la dynamique des flux migratoires internes en Turquie (« The Effects of the Europeanization of Turkish Agricultural Policy on the Internal Migration Dynamics of Agricultural Labory », Nazan Albayrak). Enfin le chapitre 4 étudie, selon une perspective économétrique, les répercussions des migrations internes sur la scolarisation et les perspectives d’emploi des populations nées et résidant dans les localités de destination des migrations (« The Impacts of Internal Migration on Natives’ Educational and Labor Market Outcomes: Evidence from Turkish Provinces », Ali Berker).

La deuxième partie de l’ouvrage, consacrée à l’émigration turque, comporte quatre chapitres qui traitent des éléments de l’existence sociale des émigrés, installés en Europe et à Chypre du Nord (« Turkish Migrants Abroad »). Le chapitre 5 examine le développement des associations des migrants turcs en Allemagne et en Autriche, les relations que ces associations entretiennent avec des institutions administratives et politiques en Allemagne, en Autriche et en Turquie, et l’impact de ces relations sur les politiques publiques des deux pays d’immigration (« Umbrella Organizations of Turkish Migrants: A Comparative Analysis of Migrant Claims-Making in Austria and Germany », Zeynep Sezgin ». Le chapitre 6 examine les pratiques conjugales de la population d’un village turc installée en France, ainsi que le rôle des femmes dans la régulation des rapports sociaux internes, qui prennent place en France et au village (« Immigration System and Marital Strategies: Turkish Families in Orléans, France », Elif Aksaz). Le chapitre 7 analyse le rôle de la culture et du statut socio-économique dans les variations du degré d’autonomie et de rattachement exprimé par les individus, en comparant les jeunes en Belgique, turcs et belges, et les jeunes en Turquie (« Values, Intercultural Relations and Acculturation among Turkish Migrant Youth in Belgium: A Comparison across Migrant Sending and Host Communities », Derya Güngör, Karen Phalet & Çiğdem Kağıtçıbaşı). Enfin le chapitre 8 analyse la perception des migrants turcs installés à Chypre du Nord, de leur identité, de leur citoyenneté ou de leur double citoyenneté pour certains, leur relation avec les populations locales, et les liens qu’ils maintiennent avec le pays d’origine (« Identity and Citizenship among Turkish Immigrants in Northern Cyprus », Yılmaz Çolak).

L’ouvrage peut apparaître comme un mélange hétéroclite d’articles. Le recours aux données administratives et statistiques, la réalisation des micro-recensements sur le terrain, l’administration de questionnaires, la réalisation d’entretiens et la pratique de l’observation participante, caractérisent les recherches réunies dans cet ouvrage, conduites en Turquie, dans différents pays autres que la Turquie, en milieu urbain et rural. Mais les recherches partagent une perspective commune, qui fournit un élément de compréhension du titre de l’ouvrage qui les réunit : « old phenomena, new research ». Une importance est accordée, dans ces recherches, à l’analyse de ce qui se joue dans les localités d’origine et de destination des migrations (internes et internationales). Cette importance s’exprime dans la façon dont les interrogations ont été formulées, en relation avec les deux localités. Les analyses portent par exemple, dans les deux parties de l’ouvrage, sur les déterminants des départs et des retours ; sur les effets de l’émigration dans les localités d’arrivée et de départ ; sur la perception et le point de vue des populations émigrées et des populations non-émigrées ; sur les relations que ces différentes parties entretiennent, etc. L’ouvrage fournit ainsi des exemples pour une approche nouvelle de deux phénomènes migratoires anciens, les migrations internes en Turquie et l’émigration turque, que les sciences sociales ont généralement analysés selon une perspective centrée sur les localités d’arrivée (les zones urbaines en Turquie et les pays européens).

Les migrations internes en Turquie et l’émigration turque constituent deux domaines d’étude séparés, comme on l’a dit. L’analyse simultanée et systématique de ces deux types de migration, ne constitue pas l’objet des recherches réunies dans l’ouvrage. Mais celles-ci partagent une perspective commune ; par ailleurs les connections entre les points d’origine et de destination forment un aspect omniprésent dans les migrations. Le rapprochement des analyses développées dans l’ouvrage, sur les migrations internes et sur l’émigration turque, peut permettre d’établir des comparaisons entre les deux types de migrations, et de comprendre, par voie d’analogie, ce qui se passe dans l’un, en regardant ce qui se passe dans l’autre. Les éditeurs visent à contribuer à ce travail de rapprochement. Dans l’introduction, ils proposent une mise en perspective des recherches antérieures, sur les migrations internes en Turquie et sur l’émigration turque, et signalent, dans la conclusion, certaines similitudes qui caractérisent d’après eux les deux types de migration : un nouveau chantier pour les recherches ultérieures, suggèrent les éditeurs (« Conclusion : Intersections between Internal and International Migration Research: A Research Agenda for the Future »).

Selam ou la mise en scène de l’action du mouvement de Fethullah Gülen à l’étranger

selam

« L’homme blanc peut-il être bon ? » se demande au début du film un enfant sénégalais face à l’indifférence des Occidentaux. C’est à cette question que le film Selam s’évertue de répondre au cours d’une démonstration implacable d’1h49 : « Oui, l’homme blanc peut être bon : cet homme est turc ».

Ce film présente les parcours parallèles de 3 enseignants turcs  se rendant dans des régions difficiles du monde pour enseigner au sein d’écoles turques : l’un en Afghanistan, l’autre au Sénégal, le dernier en Bosnie-Herzégovine. Ils n’ont qu’un mot à la bouche, « fedakarlık », le sacrifice. Car ces jeunes gens sont de pieux musulmans et font partie de l’« Hizmet » (« le service » qui permet de désigner le mouvement fondé à la suite de  Fethullah Gülen, penseur religieux très influent en Turquie et dans le monde).1

Ce qui est intéressant ici c’est que ces trois héros et les pays dans lesquels ils se trouvent sont interchangeables. Chacun se retrouve comme parachuté dans trois régions éloignées les unes des autres et pourtant ces pays semblent tous marqués par la misère, l’ignorance et l’intolérance. Les tenues vestimentaires, les salles de classes et l’enseignement au sein de ces écoles turques sont identiques (la première leçon consiste à apprendre la salutation musulmane, Selam, symbole de dialogue et de tolérance). Les trois enseignants traversent des épreuves mettant en scène les sacrifices faits pour « amener  la lumière là où règne l’obscurité».2

Commence alors la mise en scène de l’action du mouvement de Fethullah Gülen dans le monde, où se retrouvent pêle-mêle références patriotiques, ce « memleket » turc tant aimé (symbolisé par la figure du militaire turc en Afghanistan), conservatisme social, et bons sentiments.  Ici, l’humanitaire se nomme Kimse Yok mu ? (une ONG proche du mouvement Gülen), les enfants parlent turc dans les écoles et les conflits religieux sont résolus par le dévouement des enseignants.  Les olympiades de langue turque constituent le couronnement de ce grand mouvement mondial où des enseignants et leurs élèves se rassemblent à Istanbul pour célébrer autour d’une chanson de türkü (Haberin var mı ?) l’avènement d’un nouveau village global  labellisé « Gülen ».

Il convient de placer ce film dans le contexte actuel : les écoles turques du mouvement de Fethullah Gülen, aujourd’hui présentes dans plus de 130 pays, jouent un rôle prépondérant dans l’influence turque à l’étranger. Ainsi, le 17 mars 2013, le conseiller au ministère des affaires étrangères Naci Koru déclarait que les écoles turques étaient désormais l’acteur principal de la politique étrangère turque.3

On note donc la dimension performative de la représentation faite par le film de l’action turque à l’étranger. Le film met en scène une présence turque efficace (les enfants de ces écoles parlent tous le turc et rêvent d’aller en Turquie), appréciée (la partie sénégalaise du récit permet de mettre en œuvre une distinction entre l’action des « autres blancs » (les Occidentaux) qui « prennent tout et ne donnent rien » et celle des Turcs, mus par l’altruisme), et multi-facette. En effet, tous les acteurs de la présence du mouvement de Gülen à l’étranger sont mis en scène : la branche humanitaire avec l’action de l’ONG Kimse Yok mu ?, la branche éducative avec les écoles turques et la branche commerciale avec les hommes d’affaires de passage. Il est intéressant de noter l’absence de représentation des acteurs diplomatiques turcs. Ici, la transmission d’une « certaine idée » de la Turquie se fait par le bas, par les acteurs du mouvement Gülen dévoués au quotidien à la « cause » (dava en turc).

Le film, diffusé dans près de 280 salles turques et 6O salles européennes (notamment en Allemagne), a déjà attiré plus de deux millions de spectateurs, témoignant encore une fois de la forte capacité du mouvement Gülen à mobiliser ses sympathisants.4 Par ailleurs, le producteur Sabri Koç a annoncé qu’il reverserait l’équivalent des recettes engrangées par le film Selam dans 140 salles de cinéma à l’ONG Kimse Yok mu afin de construire des puits dans plusieurs pays d’Afrique (Sénégal, Niger, Burkina Faso, Somalie, Cameroun, Soudan, Tchad, Pakistan).5

Cliquez ici pour voir la bande-annonce du film « Selam »


 1. En avril 2013, Fethullah Gülen est apparu dans la liste du Time rassemblant les 100 personnes les plus influentes au monde []
 2. « Türk okullarına ‘Selam’ olsun », Zaman, 20 janvier 2013 []
 3. «Türk okulları, dış politikanın en önemli aktörü», Zaman, 17 mars 2013 []
 4. « Selam filmi, 7 haftada 2 milyon izleyiciyi geçti», Zaman, 20 mai 2013 []
 5. « Selam’ın gösterildiği 140 salonun geliri Afrika’ya akacak», Zaman, 11 avril 2013 []

La possibilité d’une paix. Le “processus de paix” en Turquie : quelques publications à signaler

Ce qu’il est convenu depuis la fin de l’année 2012 d’appeler le “processus de paix” (barış süreci) et qui s’est traduit par le retrait des éléments armés du PKK du territoire turc à partir du 8 mai 2013 ne manque pas de retenir l’attention des observateurs et fait déjà l’objet de publications souvent fort à propos pour comprendre ce qui se joue. En effet, après l’ « ouverture kurde » de 2009 – devenue « ouverture démocratique » –, momentanément avortée,  et après le « processus d’Oslo », la nouvelle dynamique engagée, portée par les expériences et acquis passés, semble d’une autre envergure.

En outre, si les bombardements de l’armée turque n’ont pas totalement cessé –  à l’instar de ceux survenus le 28 mai 2013 dans les montagnes de Geper, dans l’arrondissement de Yüksekova, département de Hakkarî -, un apaisement inouï est survenu, qui offre enfin l’occasion de penser d’autres voies de solution. Alors que soixante-trois personnalités dites « sages » – dûment choisies par le Premier ministre – sillonnent le pays pour expliquer le processus en cours et demander l’adhésion de la population, toutes ces publications contribuent à alimenter la réflexion et les débats nécessaires. En marge des discours officiels, convenus ou des analyses exogènes souvent peu informées des débats internes à la Turquie.

toplum_bilim_126

La revue de sciences sociales Toplum ve Bilim (numéro 126, printemps 2013) consacre dans sa dernière livraison un article aux protecteurs de village (köy korucuları), milices kurdes pro-gouvernementales. L’article fournit de précieux éléments de réflexion à ceux qui s’interrogent sur les formes de l’économie d’après-conflit dans l’est du pays. La suppression d’une des principales ressources de revenus réguliers n’étant pas envisageable, seules des reconversions sont à étudier.

birikim_052013

La revue mensuelle socialiste Birikim, qui depuis des décennies suit la question kurde avec courage et régularité, titre sa livraison de mai-juin 2013 (numéro double 289-290) “La possibilité d’une paix”. Il s’agit d’un dossier conséquent fait d’une série de courts textes (pp. 14-102), dont plusieurs entretiens (notamment avec Yılmaz Ensaroğlu, que l’on retrouve dans le dossier d’Insight Turkey, ainsi qu’avec la députée du BDP Gültan Kışanak). On dispose là d’un panel d’opinions et d’interprétations qui attirent l’attention sur des dimensions du processus que la presse dominante n’évoque pas. Le dossier est ouvert par une interrogation de Tanıl Bora : “La paix a-t-elle éclaté ?”, qui pose la question de la légitimation de la paix et de l’état de paix et de l’apprentissage périlleux de la paix, tout en déplorant le manque d’expérience en la matière. Selon lui – et il reprend là le titre de l’entretien avec G. Kışnak (p. 31)  : «  Nous avons besoin de mise en contact et de face-à-face » – cette légitimation ne pourra se faire durablement qu’à la condition que des contacts (temas) s’établissent entre Turcs et Kurdes en vue d’une définition commune des nouveaux horizons politiques.

lneyzi_ozgurumSignalons enfin l’entretien avec les auteurs du livre « Les jeunes de Diyarbakır et de Muğla racontent » (İletişim, 2013), Leyla Neyzi et Haydar Darıcı, qui montre bien à la fois les difficultés et l’urgence à construire une histoire commune, par un travail de confrontation critique.

express_p16_muzaffer

Sur un registre critique la revue Express – le numéro 135 daté de mai 2013 – propose quatre articles éclairants (pp. 12-21), dont un sur le deuxième congrès ordinaire de l’Assemblée des femmes du BDP, un sur la dimension économique du conflit interne, et un entretien passionnant avec Muzaffer Ayata, un des fondateurs du PKK, réfugié en Allemagne après vingt années passées dans les prisons turques (cet entretien est réalisé par İrfan Aktar, un des journalistes les mieux informés et les plus fins sur le dossier kurde). L’intérêt de cet entretien dense et précis est de replacer le processus dans un contexte plus large, celui d’une « montée en puissance » et en visibilité des Kurdes sur la scène régionale. Encore fidèle à Abdullah Öcalan et proche de Sakine Cansız assassinée en janvier 2013 à Paris, Muzaffer Ayata déclare  : « La lutte armée a fait sortir le peuple kurde de l’oubli  ; elle lui a offert la possibilité de se faire connaître et de gagner en force de pensée. La lutte sans arme ne nous fera pas reculer. De toute façon, les forces armées prêtes à intervenir n’ont pas été liquidées. Cette option demeure dans le répertoire du peuple kurde. » (p. 21). Par ailleurs, sa critique des critiques du discours d’Öcalan de Diyabakır pour le Newroz (21 mars 2013) est aussi intéressante. Le reproche fait à Öcalan par une certaine gauche turque de jouer l’axe sunnite – au-delà des différences ethniques et linguistiques – lui paraît sans fondement voire malveillant.

insight_052013

Sur un tout autre registre, la revue Insight Turkey – émanation du think tank ankariote SETA, Fondation pour la Recherche politique, économique et sociale – propose un épais dossier intitulé « Kurdish Peace. A new Beginning for Turkey and Middle East » dans son numéro du printemps 2013. Outre l’article de Yılmaz Ensaroğlu (pp. 7-18), responsable des droits de l’homme dans cette fondation, on relèvera celui de Güneş Murat Tezcür « Prospects for Resolution of the Kurdish Question  : A Realist Perspective » (pp. 69-84). Cet enseignant en science politique à Chicago (Loyola University), qui rappelle que l’année 2012 fut la plus meurtrière depuis 1999 et parle pour  qualifier le processus engagé d’une « Mutually Bearable Stalemate », affiche un scepticisme qui tranche avec le ton des autres articles… Il conclut  : « For the Kurdish movement, the governement’s negociations with Öcalan will elevate the statute of the Kurdish nationalist movement and sanctify it with some degree of legitimacy it desperately seeks ».

Territoires de l’éolien en Turquie : exemple de la ferme éolienne de Balıkesir

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Taner Yıldız, a inauguré samedi dernier, la plus grande ferme éolienne de Turquie dans la province de Balıkesir. La médiatisation de l’événement a été une bonne occasion pour cette figure politique de révéler au grand jour la matérialisation des efforts nationaux en vue de la promotion des énergies renouvelables. Cette inauguration tombait à point nommé puisque, quelques jours auparavant, la presse avait fait écho de l’incapacité de nombreuses compagnies privées à développer des centrales éoliennes alors qu’elles avaient auparavant reçu des licences d’exploitation. Sur les 271 licences attribuées par l’EPDK (9,525 MW de capacité), seules 63 centrales éoliennes sont actuellement en opération pour une puissance installée de 2,367 MW (Hurriyet Daily News, « Last call for license return to ‘inactives’ in Turkey’, 29/04/13). Il semblerait que l’engouement de certaines entreprises turques pour les énergies renouvelables ne s’accompagne pas toujours du savoir-faire technique et logistique requis pour mener à bien de tels projets.

balikesir01
Photo : E.A

Concernant la ferme de Balıkesir, la société turque EnerjiSA1 qui détient la licence d’exploitation du site, n’a pas été impliquée dans la construction et l’installation des éoliennes. Le contrat signé par EnerjiSA et un consortium industriel composé de firmes étrangères a permis à l’entreprise de récupérer le projet clé en main. L’entreprise américaine General Electric était chargée de produire les éoliennes2 et les acheminer jusqu’au port de Bandırma, l’entreprise française Cegelec s’est occupée de la partie génie civil (construction des routes, plateformes, câbles et lignes électriques, centrale…) et de la supervision du montage des éoliennes et enfin l’entreprise turque GETSAS s’est occupée des tests pré-opérationnels avant la mise en service. Au total, 153 millions d’euros ont été investis par EnerjiSA. La production d’électricité a débuté dès l’été 2012 avec la mise en service des premières éoliennes. La capacité totale de production des 52 éoliennes s’élève à 143 MW (52 X 2,75MW).

balikesir02
Source: Hurriyet Daily News, « Enerjisa launches largest Turkish wind farm plant », 11/05/13

Suite à la lecture de quelques articles mentionnant l’inauguration de cette ferme éolienne, un élément nous a interpellé. La ferme de Balıkesir est en effet toujours présentée comme un espace de production électrique quasi-désincarné, qui n’agit qu’à et que pour l’échelle nationale, en soutenant la croissance économique du pays. Il n’est jamais fait référence à une territorialité plus locale c’est-à-dire à ces 56 ha de terrains situés à 16 km au nord-est de Balıkesir, réquisitionnés pour l’implantation des éoliennes. Élément symptomatique de cette déterritorialisation, seules des photographies présentant sur une estrade les personnalités importantes conviées à l’occasion de l’événement servent d’illustration aux articles de presse. Pourtant, ici comme ailleurs, c’est à cette échelle que des micro-conflits locaux sont apparus suite aux réagencements des appropriations territoriales.

Afin de profiter au maximum de l’exposition au vent, les éoliennes ont été implantées sur des crêtes collinéennes (Photo : E.A)
Afin de profiter au maximum de l’exposition au vent, les éoliennes ont été implantées sur des crêtes collinéennes (Photo : E.A)
Carte d’implantation des éoliennes (Source : rapport technique disponible sur http://www.enerjisa.com.tr)
Carte d’implantation des éoliennes (Source : rapport technique disponible sur http://www.enerjisa.com.tr)

L’une des principales sources de conflits semblerait être liée à la question du foncier. 67% des terres retenues dans le périmètre sont des terres de pâturages, 11% des terres privées, 10% des forêts et 12% du foncier dispose d’un statut flou car non enregistré au cadastre. Diversité de la nature du foncier qui traduit également une diversité des statuts juridiques, des valeurs économiques mais aussi des acteurs concernés et des pratiques associés à l’espace. Les propositions de rachat ou les processus d’expropriation menés par EnerjiSA n’auraient vraisemblablement pas toujours satisfait certains bergers-éleveurs-agriculteurs de trois villages situés à moins d’un kilomètre des éoliennes (Eşeler, Karakaya, Ayvatlar). Bien que la contestation locale ne semble pas avoir eu le même impact médiatique que celle d’Hasankeyf (barrage hydraulique) ou de Sinop (centrale nucléaire), ici aussi des formes de protestation – sans doute trop éphémères et esseulées – ont rythmé le quotidien des travailleurs de l’éolien : mise en place de barrages pour bloquer l’accès des camions aux plateformes des éoliennes, vol de câbles, décharges régulières de fientes de poulet à proximité des bureaux de travail.

Berger rencontré sur l’une des routes créées pour relier les plateformes éoliennes (Photo E.A)
Berger rencontré sur l’une des routes créées pour relier les plateformes éoliennes (Photo E.A)

Les villageois ont également fait part de leur mécontentement vis-à-vis de l’impact environnemental du projet. Outre les nuisances sonores et la gène occasionnée par le trafic des camions3, censées être temporaires, la construction d’environ 30 km de routes d’accès aux plateformes éoliennes est accusé par les habitants d’être la cause des inondations subies pour la première fois dans le village d’Eşeler, l’hiver dernier. En effet, l’imperméabilisation des routes souvent construites à flanc de collines a demandé la mise en place d’un système de déversement des eaux de pluie en aval des pentes jusqu’au village situé en contrebas. À la lumière de cet incident et face à l’envergure du projet, c’est la question de l’efficacité des études d’impact qui est posée. La neutralité de ces études commandées par EnerjiSA à un bureau d’étude serait douteuse selon les dires d’un des techniciens rencontrés, tout du moins la manière dont elles ont été dirigées ne serait pas dénuée d’ambiguïtés.

Nouvelles routes construites au premier plan et village d’Eşeler en contrebas des pentes (Photo E.A)
Nouvelles routes construites au premier plan et village d’Eşeler en contrebas des pentes (Photo E.A)

Afin d’anticiper la création d’une mobilisation de plus grande ampleur, dès le début du projet, l’entreprise EnerjiSA avait compris l’importance stratégique de ne pas agir sans intégrer et faire participer les populations locales. Des négociations avec les muhtar des différents villages auraient permis la rénovation d’une mosquée et d’une école, des villageois ont pu également être embauchés sur les sites en tant que gardien de sécurité, cuisiniers ou femmes de ménage.

École rénovée par le groupe EnerjiSA (Photo E.A)
École rénovée par le groupe EnerjiSA (Photo E.A)

À l’heure où les infrastructures énergétiques s’implantent à une allure impressionnante un peu partout sur le territoire turc, la rapide esquisse des rapports de forces institués à la lumière de l’implantation de la ferme éolienne à Balıkesir illustre la nécessité de considérer plus finement ces territoires locaux, en se détachant de la focale d’analyse nationale trop souvent mobilisée. Territoire d’adoption ou territoire d’imposition, suite à l’implantation de telles infrastructures, les altérations sociales et environnementales ne sont de toute façon jamais nulles à l’échelle locale.


 1. EnerjiSA résulte d’un partenariat entre la holding Sabancı et l’entreprise allemande E.On spécialisée dans le secteur de la production électrique. EnerjiSA est déjà exploitant de deux autres centrales éoliennes à Çanakkale (30 MW) et Dağpazarı (39 MW). L’entreprise est par ailleurs exploitante du réseau de distribution d’électricité de la partie anatolienne d’Istanbul, de la province d’Ankara et d’Adana. L’entreprise gère également 5 centrales hydroélectriques (227 MW) et 5 centrales thermiques (1,385 MW) []
 2. Les nacelles ont été produites en Allemagne, les pales au Brésil, les transformateurs en Chine, les tours en Turquie []
 3. Une des sources de tensions a notamment concerné la perte de nombreuses volailles écrasées sous les roues des camions, ce qui peut sembler à première vue être un détail anodin mais qui ne l’est pas pour des villageois aux ressources financières limitées. []

Tour d’horizon de l’actualité énergétique de la Turquie 2012-2013

La feuille de route politique et économique du gouvernement AKP intitulée « Vision 2023 », en référence au futur centenaire de la République turque, se traduit pour le secteur énergétique par une inflation discursive. Ce secteur est d’autant plus stratégique que les perspectives de croissance économique présentées par ailleurs au travers de cette Vision 2023 requièrent de facto une consommation de plus en plus importante d’énergie. Il est attendu en effet que la demande énergétique du pays – qui enregistre déjà le second plus haut taux de consommation énergétique derrière la Chine – double dans la décennie à venir, soit une croissance annuelle prévue entre 6 et 9%. De ce contexte résulte une actualité énergétique très riche dont la présente note sélectionne quelques enjeux.

1) Du hub diplomatique au « deal énergétique »

L’examen d’une géopolitique de l’énergie spécifique à la Turquie se traduit par le recours systématique au qualificatif de hub ou pont énergétique qui traduit le rôle de synapse du territoire turc entre pays producteurs de ressources énergétiques d’un côté et pays consommateurs de l’autre. L’État turc utilise cet avantage géostratégique au service de sa diplomatie et de son émergence politique et économique dans la région. En première main, ce type d’analyse se prête par exemple parfaitement à une lecture du processus d’apaisement engagé par Israël vis-à-vis de la Turquie suite aux excuses officielles de Benyamin Netanyahou présentées le 22 mars dernier à l’encontre de son homologue turc Recep Tayip Erdoğan (voir ici). Durant une récente conférence sur les enjeux énergétiques tenue à Ankara, les propos d’un émissaire israélien spécialement mandaté pour l’occasion, sont explicites : « Peut-on utiliser l’énergie, peut-on utiliser le gaz au-delà de sa valeur commerciale au service de la politique, au service de la diplomatie ? »1. Dans l’optique d’exporter le gaz naturel découvert aux larges de ses côtes en 20092, cette tentative d’apaisement des relations avec la Turquie nous laisse donc penser qu’Israël aurait choisi le terminal de Ceyhan comme débouché d’un pipeline sous-marin. Dès lors, le refus actuel du ministre de l’Énergie turc d’entamer des pourparlers à propos de ce projet tant que les relations diplomatiques ne seront pas officiellement stabilisées, peut s’analyser comme une illustration de la puissance et de la confiance nourries de cette situation géostratégique. Alors que paradoxalement, la Turquie cherche à accroître et diversifier ses importations de gaz naturel, la position de hub énergétique semble effectivement légitimer à elle seule l’assurance affichée par les responsables politiques turcs. Toutefois, ces conjectures géopolitiques ne nous renseignent guère sur les conséquences « collatérales » qu’implique cette situation bipolaire de la Turquie qui est à la fois dépendante de ses voisins pour sa consommation mais dont dépendent ses voisins pour faire transiter leurs réserves. En coulisse ces « deals énergétiques » – accords plus ou moins tacites qui impliquent également des acteurs économiques privés potentiellement proches du pouvoir – ne pourraient-ils pas par exemple contribuer à expliquer les sommes impressionnantes investies en Turquie par SOCAR Turkey Enerji , filiale de la compagnie pétrolière nationale d’Azerbaïdjan (voir ici) et ce notamment à la lumière du projet de gazoduc transfrontalier TANAP. Dernier exemple en date, SOCAR vient de racheter au mois d’avril 2013, le groupe Star Media –  dont font partie le journal éponyme et la chaine télévisée Kanal 24 – propriétaire de l’homme d’affaire Fettah Tamince, également fondateur de la chaine d’hôtel Rixos et connu pour ses proches relations avec le premier ministre turc en personne.

2) Vers une production énergétique décarbonée ?

Malgré une capacité de production d’électricité installée qui a pratiquement doublé en Turquie ces 10 dernières années – de 32000 MW en 2002 à 57000 MW en 2012 – le pays connaît toujours des cycles de tensions électriques notamment l’été. Un pic de consommation a été atteint au mois de juillet dernier (752,7 millions de KW soit 11% de plus qu’en juillet de l’année précédente) du fait notamment de l’utilisation massive des appareils de climatisation. La Turquie s’est vue contrainte d’acheter de l’électricité à la Géorgie et à la Bulgarie en prévention d’éventuelles coupures de courant. Concernant le gaz naturel, cet hiver, un pic de consommation à été atteint (187 millions de m3) dont 1/5 est le seul fait d’Istanbul. En vue de répondre à cette demande croissante, tirer massivement avantage du potentiel des énergies renouvelables encore peu exploitées en Turquie semblerait une solution envisagée. L’autorité régulatrice du marché électrique (EPDK) prévoit ainsi d’accorder d’ici 2023 plus de 3000 MW de capacité de production d’électricité à partir du solaire. La construction de la première centrale à tour solaire vient par exemple d’être achevée à Mersin.

greenway_mersin
Figure 1: 50 millions de $ ont été investis par Greenway pour la 1ère ferme solaire de Turquie (cliché pris en mars 2013)

Les objectifs concernant l’éolien sont de même envergure. Durant les mois prochains, est notamment planifiée l’inauguration de 52 turbines éoliennes à Balikesir – la plus grande ferme éolienne de Turquie – avec une capacité totale de production de 143 MW. Ces investissements doivent conduire la Turquie à produire 30% d’électricité à partir des ENR en 2023. Au même moment, le nucléaire devrait contribuer pour 10% de la production nationale. La centrale d’Akkuyu financée, construite et gérée par les Russes (voir ici) devrait entamer sa production en 2019. Concernant la seconde centrale à Sinop, seuls un consortium franco-japonais (Mitsubishi-Areva) et une entreprise chinoise (Guangdong holding) seraient encore en lice pour remporter l’appel d’offre. Selon les dirigeants politiques turcs, ces choix de production se légitiment notamment par leur faible teneur en carbone. Pourtant, cette ruée vers ces nouvelles énergies ne doit pas cacher une autre réalité dont l’impact environnemental est beaucoup moins flatteur.

couv_hazard
Figure 2 : “Quand le charbon turc sera-t-il découvert?” (Dernier numéro du magasine publié par le Caspian Strategy Institute, think-thank basé à Istanbul dont l’objectif est de développer les connaissances sur la région caspienne autour des sujets spécifiques de la sécurité énergétique et des relations internationales)

Toujours guidée par cette volonté de réduire sa dépendance envers ses voisins – 90% du charbon provient d’Afrique du Sud, Colombie, Russie et d’Ukraine pour un coût estimé à 964 millions de dollars- la Turquie prospecte massivement son territoire à la recherche d’énergie fossile. Une réserve de charbon comptant pour 40% des réserves nationales sera prochainement exploitée par une entreprise des Émirats Arabes Unis dans la province de Kahramanmaraş. 1,8 billions de tonnes de charbons viennent d’être découverts dans la province de Konya, auquel il faut ajouter une découverte d’une possible réserve de 510 millions de tonnes par le ministère de l’Énergie en Thrace. Alors que la Turquie possède également des réserves importantes de lignite de très faible qualité énergétique, l’entreprise nationale TKI, dont l’activité économique a durement été touchée depuis l’utilisation massive du gaz naturel, se reconvertit désormais dans la valorisation du gaz synthétique dans la région égéenne (bassin minier de Manisa et Küthaya). Ces données prouvent que la valorisation des ressources minières est devenue priorité nationale, Taner Yıldız – le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles – ayant officiellement annoncé que le charbon devrait contribuer pour 30% de la production d’électricité en 2023. Les conséquences de cette réorientation de la production énergétique font déjà sentir leurs effets avec une croissance des licences accordées au secteur privé pour construire des centrales à charbon au détriment des centrales thermiques au gaz. Le gouvernement turc s’intéresse également de près au très controversé gaz de schiste en Anatolie centrale dans les provinces d’Ankara, Konya et Kirşehir. A noter enfin qu’une prospection importante concerne les ressources pétrolières dans la province de Diyarbakır ou dans les fonds sous-marins de la Mer noire.

3) Tarification sociale et privatisation des réseaux de distribution énergétique

carte_privatisation_elec
Figure 3: “Turkish government rakes in $3.5 bln in power grid tenders”, Hurriyet Daily News, 15/03/13

Après quelques imbroglios juridico-administratifs concernant notamment le réseau de gaz d’Ankara et le réseau d’électricité de la rive européenne d’Istanbul, le processus de privatisation de l’ensemble des réseaux de distribution est désormais abouti.3. Début 2013, la vente des 4 plus importants réseaux a été finalisée. Cela concernait la partie asiatique d’Istanbul, les provinces de Toroslar, Van et Dicle (voir la carte ci-dessus). Il est important de souligner l’hétérogénéité de ces territoires avec des variations importantes concernant le niveau de développement économique, le statut à dominante rurale ou urbaine, le nombre de clients variant entre 458 000 dans la province de Van à 2,4 millions sur la partie asiatique d’Istanbul et un ratio d’électricité piratée variant entre 8% à Istanbul et 70% dans les provinces de l’Est. Au moment où les nouvelles factures délivrées vont commencer à refléter les réorientations stratégiques des entreprises privées, il n’est pas improbable que des tensions apparaissent entre ces dernières et les élites politiques locales, soucieuses de ne pas se couper de leur base électorale si elle venait à subir les effets négatifs de ces nouvelles mesures. Ceci a par exemple conduit à l’annulation en 2010 d’une première tentative de privatisation du réseau de Dicle. Les désaccords portaient essentiellement sur la mesure des pertes d’électricité captées illégalement. Pour éviter un nouvel échec, l’exploitant ayant remporté le récent appel d’offre (Groupe Iskaya Doğu) a présenté sa volonté de mener une étroite collaboration avec les autorités locales concernant ce problème. Ces questions du captage illégal et de la tarification de l’électricité sont particulièrement sensibles en Turquie notamment depuis qu’un projet de loi porté par l’EPDK au début des années 2000 prévoyait d’indexer régionalement les coûts facturés aux usagers selon le taux de captage illégal d’électricité. Par crainte des conséquences impopulaires d’une telle loi à la veille des élections présidentielles de 2007, le gouvernement AKP avait temporairement suspendu cette mesure jusqu’en 2013. Au vu d’une augmentation généralisée des prix de l’énergie depuis quelques années avec des inflexions à la hausse parfois brutales – en septembre 2012, le 1er ministre turc a annoncé une hausse des tarifs du gaz entre 10 et 15% pour les particuliers et de 9% pour l’électricité qui faisait déjà suite à des hausses de même niveau les mois précédents – les conséquences sociales seraient majeures si une telle mesure venait à être finalement adoptée. L’actualité dramatique des derniers mois à l’échelle de la seule métropole d’Istanbul nous rappelle à quel point l’accès sécurisé à des systèmes techniques fournissant un minimum confortable demeure une question non résolue en Turquie. Du fait d’une installation de gaz défectueuse, une famille entière de 5 personnes et 5 Afghans ont été retrouvés morts asphyxiés au monoxyde de carbone respectivement à Gaziosmanpaşa et Zeyntinburnu. Ce mois-ci la mort de 5 enfants à Esenyurt a été provoquée par un incendie déclenché par une lampe électrique chauffante. La réponse apportée à ce problème par l’exploitant du réseau de gaz naturel d’Istanbul parait bien dérisoire en se contentant de diffuser des messages préventifs. L’intérêt économique y est d’ailleurs difficilement masqué avec la crainte d’une réduction de la consommation de gaz naturel au bénéfice d’autres ressources énergétiques.

gaz_ne_tue_pas
Figure 4: “Le tueur silencieux”. Faites attention au monoxyde de carbone. Ce n’est pas le gaz naturel qui empoisonne mais le monoxyde de carbone. N’oubliez pas que le gaz naturel utilisé de manière adéquate est un combustible très sûr” www.igdas.com.tr

4) « Dönüşümle enerjiyi savurmayan binalar yapacağız » ((« Avec le renouvellement urbain, nous allons faire des logements économisant l’énergie », Milliyet, 17/04/13))

Liée à une autre actualité urbaine, celle qui concerne le gigantesque projet de rénovation urbaine lancée à l’échelle nationale par le gouvernement AKP, les questions de maîtrise et d’efficacité énergétique prennent une nouvelle ampleur au sein des agendas politiques nationaux et locaux. Erdoğan Bayraktar, à la tête du ministère de l’environnement et de l’urbanisation, ancien directeur de TOKI, déclare ainsi que 14 millions de logements ne respecteraient pas des critères standard en terme d’isolation thermique ou de revêtement de façade4. Agir sur la maîtrise énergétique à l’échelle du bâti parait légitime si l’on admet que le secteur résidentiel est responsable d’environ 30% des rejets de CO2 dans l’atmosphère en Turquie. Seuls 6% du parc immobilier turc disposeraient d’une isolation en toiture. Après avoir invoqué l’argument d’utilité publique du risque sismique pour légitimer l’ampleur des rénovations urbaines, et sans doute l’arbitraire du processus de mise en œuvre, il n’est pas exclu que celui de l’efficacité énergétique vienne s’adjoindre au précédent. Durant la conférence d’Ekodesign, Erdoğan Bayraktar s’est exprimé en ces termes « Une fois la rénovation urbaine achevée, nous voulons faire de la Turquie un pays très avancé avec des villes modernes dotées d’espaces verts, de transports organisés, de maisons intelligentes économes en énergie, des villes écologiques. Nous travaillons à ce que l’ensemble des constructions de notre pays soit conçu pour économiser l’énergie »5. Une nouvelle niche commerciale se constitue actuellement autour des figures du « bâtiment intelligent », de la « ville écologique », des bâtiments à « énergies positives ». Preuve de cet intérêt naissant, TOKI s’est engagé à produire « des logements zéro carbone » pendant que les entrepreneurs du bâtiment ont sollicité le TSE (Institution en charge d’édicter les standards à l’échelle de la Turquie) pour créer une certification nationale « bâtiment vert ». Cette manœuvre vise à  contourner la dépendance des certifications internationales LEED et BREAM dont les coûts jugés trop importants– entre 5000 et 100 000 dollars en fonction de la taille des projets standardisés – n’auraient pas un effet incitatif au changement des pratiques de construction.

« Güneş ve rüzgarda potansiyel yatırıma dönüşüyor », Dünya, Enerji Sektör Arastırması (supplément n°21), Novembre 2012
« Dönüsümle enerjiyi savurmayan binalar yapacağız », Milliyet, 17/04/13,
« Esenyurt’ta 5’i çocuk 6 kişi yangında öldü », Milliyet, 21/04/13, p.4
« Turkey’s Star Media Group sold to Azeri oil giant Socar: Report », Hurriyet Daily News, 24/04/13
« Urban transformation to make cities ‘greener’ », Hurriyet Daily News 19/02/13
« Israel sees ‘Med-Streams’ in service of regional diplomacy », Hurriyet Daily News, 12/04/13
« Turkish government rakes in $3.5 bln in power grid tenders », Hurriyet Daily News, 15/03/13
« Turkey’s electricity consumption hits a record », Hurriyet Daily News, 12/07/12


 

 1. « Israel sees ‘Med-Streams’ in service of regional diplomacy », Hurriyet Daily News, 12/04/13 []
 2. Pour une vision complète des tensions à l’œuvre dans la région suite à la découverte de plusieurs réserves off-shores, se reporter au récent article « East mediterranean gas : what kind of a game changer ? » de H. Darbouche, L.El-Katiri, B.Fattouh, NG 71, Dec 2012, Oxfort Institute for Energy Studies []
 3. À notre connaissance, seul le réseau de gaz naturel d’Istanbul (IGDAS) ne le serait pas encore. Le flou persiste cependant avec une procédure d’appel d’offre qui serait vraisemblablement en cours. []
 4. « Urban transformation to make cities ‘greener’ », Hurriyet Daily News 19/02/13 []
 5. « Kentsel dönüşümü tamamlanmış, meydanlara, yeşil alanlara sahip ve ulaşımı düzenli modern şehirler, enerji tasarrufu sağlayan akıllı evler ve ekolokik şehirlerle Türkiye’yi ileri bir seviyeye taşimal istiyoruz. Ülkemizin konut stokunun enerjiyi savurmayan binalardan oluşmasi için calışıyoruz » Milliyet, 17/04/13 []

Jérome Cler – Turquie. Cérémonie de Djem Bektashi – La tradition d’Abdal Musa

djem_bektashi_cdTurquie. Cérémonie de Djem Bektashi - La tradition d'Abdal Musa
Turkey. The Ceremony of the Bektashi Djem. The Tradition of Abdal Musa
Ocora-Radio France
Harmonia Mundi distribution
ref C 560248

Türkçe çeviri

À la fois liturgie commémorant les récits fondateurs de la foi des bektashis et agape fraternelle réunissant toute la communauté, la cérémonie de djem est aussi le temps transfiguré de la danse sacrée du semah et de la poésie chantée accompagnée au luth saz ; la musique, profondément écoutée et lien entre tous, imprègne tout le rituel.

Si les rituels ont eu tendance à s’uniformiser, à partir des centres urbains, Istanbul surtout, les enregistrements présentés ici montrent la grande vivacité d’une tradition locale, résistant à toute standardisation… Ce qui fait l’unité globale du rituel, et qui consacre le temps du djem comme un temps transfiguré, c’est la musique, la permanence de la poésie chantée. Comme on l’entend parfois dans ce CD, le chanteur continue à jouer son saz jusqu’à la fin des prières prononcées par le baba : il ne s’agit pas de faire silence pour entendre la prière, au contraire de chez les sunnites.

La musique est toujours présente comme l’âme des mots qu’elle véhicule ou accompagne : elle est profondément écoutée pendant les djem, elle est le lien entre tous, dans le sens où des distiques, des quatrains, peuvent être cités, chantés, en toute occasion de la vie quotidienne.


Bektaşi Cem Töreni. Abdal Musa geleneği

Cem töreni, Bektaşilerin kurucu hikayeleri anısına yapılan ve cemaati yemek etrafında bir araya getiren hem bir dini ayin hem de kutsal Sema dansı ve saz eşliğinde şiirlerin okunduğu değişik bir andır ; ilgiyle dinlenilen ve herkesin arasında bağ kuran müzik, tüm ayini işlemektedir.

Bu ayinler özellikle İstanbul gibi şehir merkezlerinden yola çıkınca tekdüzelik gösterme eğiliminde olsa da sunulan kayıtlar tüm standartlaşmaya direnç gösteren yerel bir geleneğin çeşitliliğini göz önüne sermektedir… Ayinin genel bütünlüğünü bu sağlamakta olup, şiirin sürekliliği ve müzik de anı değiştirmektedir. Bu cd’de duyabileceğiniz gibi sazı çalan, babanın okuduğu dualara sazıyla sonuna kadar eşlik etmektedir: burada Sünniler’in tersine duayı dinlemek için sükut etmek söz konusu değildir.

Müzik ilettiği ya da eşlik ettiği kelimelerin ruhu gibi her yerdedir : cem sırasında dikkatlice dinlenir, günlük hayatta her fırsatta beyit ve dörtlükler okunup söylendiği için müzik herşeyin arasındaki bağdır.

Türkiye – Yayla havaları

Türkiye’nin güney batısında köylerde türlü boyutlarda saz, keman ve sipsi eşliğinde çalınan bu kutlama havaları, köy topluluklarının çekici müzik dünyalarını açığa çıkarmaktadır.

Recherche et photographie

Évolutions politiques, identité nationale, conflits sociaux, mythes collectifs … Nombreux sont les photographes qui font le choix d’une photographie du témoignage, une photographie documentaire. Les dynamiques du monde artistique sont, dans une certaine mesure, aléatoires. Si certains sont exposés dans des galeries et musées référencés, d’autres sont parfois plus difficiles à dénicher.

Dans leur démarche, les photographes ne sont pas si différents des chercheurs. Au-delà du témoignage, et de l’iconographie, l’activité photographique fournit également une réflexion sur la posture, le positionnement, le point de vue. Parfois simple observation, le projet photographique peut se révéler être une véritable investigation, aux découvertes parfois dérangeantes.

Au vu de la photographie en Turquie et sur la Turquie, il est frappant de constater combien, entre recherche et photographie, les thématiques se recoupent.

C’est pour mieux construire un pont entre ces deux univers que commence à s’établir cette liste de références de lieux, de noms et de sites Internet. Non-exhaustive, elle appelle à venir être complétée et régulièrement mise à jour.

Agences et Photographes de Turquie

Photographes étrangers :

Lieux d’exposition (İstanbul):

Musées

İnstitutions

Galeries

Fondations, associations et collectifs

Cafés, Bars

Revues, Magazines

Sites İnternet, Blogs

Universités – départements de photographie

Photographie et Sciences sociales

Du régime unique national de production patrimoniale au régime néolibéral, conservateur et partiellement « pluriel » : la Turquie à l’épreuve de la transition patrimoniale

Le Parti de la Justice et du Développement (AKP), vainqueur sans conteste, pour la troisième fois, aux élections législatives de juin 2011, a fait sa campagne à la télévision sur le thème de la mosaïque. La mosaïque en Turquie, c’est l’image de la diversité positive, à exalter et protéger. En outre, l’AKP se qualifie de “parti conservateur”, garant de valeurs matérielles et immatérielles communes qui permettent de cimenter la communauté nationale. La conservation, offrant aux citoyens des objets cohérents d’identification, est donc un nouvel enjeu central pour l’AKP, quitte à fabriquer ex nihilo du patrimoine. Enfin, en tant que parti résolument libéral (au sens économique), l’AKP est tenté de vendre les biens publics, de les transformer en produits touristiques ou en supports de marques alimentant le marketing urbain tous azimuts. Le pays vit donc depuis l’arrivée de l’AKP au pouvoir (novembre 2002) une transition patrimoniale intéressante à observer, en n’oubliant pas que le terme “patrimoine” n’a pas d’équivalent strict dans la langue turque (les hésitations du vocabulaire pouvant renvoyer aux fluctuations des politiques).

I) Le contexte de la redéfinition du régime de gouvernance patrimoniale ces dernières années

On rappelle ici l’importance de l’impératif touristique et développementaliste (A), l’émergence de pouvoirs locaux en demeure de promouvoir les qualités spécifiques de leur territoire (B), les changements sociétaux à l’origine d’un nouveau rapport au territoire (urbanisation et essor d’une nouvelle classe moyenne, scolarisation, élévation du niveau d’éducation, crise de l’agriculture… ) (C), les mobilités et migrations ayant induit de nouvelles sollicitations identitaires (D), les crises et défis environnementaux (E) et enfin les ouvertures politiques sur le terrain de l’expression des identités (F). Ces dernières expliquent le régime de tolérance (surveillée) qui semble prévaloir face aux productions patrimoniales alternatives des municipalités kurdes de l’est du pays.

II) La mise en place d’un autre régime de gouvernance : autres acteurs, autres normes, autres pratiques

On évoque ici le rôle des associations et fondations locales et nationales (A), la participation parfois déterminante du secteur privé (avec l’exemple de l’invention de la méditerranéi turque par une fondation liée au holding KOÇ) (B), les acteurs internationaux et leurs modes d’articulation aux acteurs locaux (C), les autres normes promues (diversité, universalité, durabilité et participation) (D) et enfin les nouvelles pratiques de gouvernance patrimoniale (inventaire, expertise,  « projet »… ) (E).

III) Les modalités de résistance de l’ancien régime et les ambiguïtés du nouveau

On note une grande inertie des récits historiques nationaux qui servent de trame immuable à la mise en séquence historique des objets patrimoniaux, à la seule différence que désormais le moment ottoman est beaucoup plus nettement mis en valeur (A), une obsession persistante de la question de l’autochtonie et de la légitimité (B), une tendance à dédoubler la production patrimoniale entre une production interne (jouant sur le nous excluant) et une production à usage externe (pour les touristes étrangers) qui mobilise des registres internationaux (C), ainsi qu’une difficulté à refondre les liens au passé après tant de traumatismes et de phases d’amnésie organisée (D). L’exemple de l’impossibilité d’ouvrir un lieu de mémoire accepté et acceptable sur le site de la catastrophe de Sivas (mort par incendie volontaire de 37 Alévis le 2 juillet 1993) est convoqué. L’option « communautariste » de la gouvernance patrimoniale, produit du pluralisme identitaire désormais cultivé, a donc des limites encore nettes.

En conclusion on s’intéresse à la fabrique ex-nihilo du patrimoine, accompagnée de tentatives de réécrire les histoires urbaines locales, à Kayseri ou Konya.

Les nouveaux horizons d’influence de la Turquie à travers l’indicateur des liaisons aériennes

À l’heure où l’appel d’offre pour la construction du troisième aéroport international d’Istanbul est en passe d’être lancé, cette simple carte en dit long sur la nouvelle stratégie africaine et moyen-orientale de la Turquie. En effet, elle nous montre les destinations les plus récemment desservies – mises en place durant la seule année 2012 – par la compagnie aérienne publique Turkish Airlines (THY), en partenariat avec l’Assemblée des Exportateur Turcs (TİM : http://www.tim.org.tr/tr/default.asp). Cette dernière institution, fondée en 1993 et rassemblant plus de 50 000 firmes, constitue un lobby très influent qui exprime bien l’orientation vers les exportations de l’économie turque.

Rappelons par ailleurs qu’alors que 33 millions de voyageurs ont été transportés dans les aéroports turcs en 2001, dix ans après, 118 millions l’ont été. En avril 2012, le directeur de l’aviation civile turque annonçait même un objectif de 350 millions de voyageurs pour 2023 (l’horizon du centenaire de la République). En outre, entre 2003 et 2011, le nombre de destinations de la THY est passé de 104 à 196 et le nombre des passagers transportés sur des lignes internationales par la compagnie nationale turque est passé durant ce même laps de temps de 5 à 15,4 millions.

On a ajouté aux destinations-2012 de la THY, celles de SunExpress, compagnie privée créée par Lufthansa et THY – est-ce une préfiguration de la fusion dont certains parlent depuis quelques années ? –  et celles de Pegasus.

Sources

 • «  Bu yıl yolcu trafiği 140 milyona ulaşacak  », Dünya Gazetesi, 6/04/2012, p. 13.
 • «  Lufthansa, THY ile Ortadoğu’ya açılacak  », Dünya Gazatesi, 11/01/2013.
 • «  SunExpress’ten Kazablanka’ya hafta 3 gün sefer  », Hürriyet, 29/08/2012, p. 18.
 • TİM/Report, Dünya Gazetesi, 4/01/2013.

L’évolution depuis 2002 des investissements directs turcs à l’étranger : un indicateur de rayonnement à suivre

Si l’habitude est grande d’étudier la Turquie comme un pays-cible pour les investissements directs étrangers (IDE) ou pour les investissements indirects, la littérature scientifique tarde à prendre en compte l’émergence de la Turquie comme pays émetteur d’investissements directs vers des pays étrangers plus ou moins proches. Or force est de constater que parallèlement à la “normalisation” de l’économie turque survenue au cours de la décennie 2000 (réduction de l’inflation, réduction du risque financier, chute des taux d’intérêt), les ID(E) turcs ont très sensiblement augmenté. S’ils restent inférieurs au total des IDE opérés en Turquie, leur augmentation n’est pas moins révélatrice du repositionnement de l’économie turque dans le jeu global. En évitant de céder à une euphorie de circonstance qui se complaît à décrire l’augmentation des exportations turques comme celle du PIB/habitant, sans prendre en compte d’autres indicateurs qui obligent à tempérer, on peut brièvement se pencher sur ce phénomène.

Alors qu’en 2002 le montant des ID(E) turcs réalisés dans l’année (on ne parle pas des IDE cumulés) n’était que de 251 millions de USD, celui-ci est passé pour les 10 premiers mois de 2012 à 3,583 milliards. En dix ans donc, ces IDE ont été multipliés par plus de 10. Le seuil du milliard a été franchi en 2003 et celui des 2 milliards en 2007. Si l’on considère cette fois le montant cumulé des IDE, en tenant compte des « sorties » survenues, on atteignait début 2011 un niveau de 25 milliards de dollars assuré par 3500 entreprises turques dans un peu plus de 103 pays.

Cet essor traduit la montée en puissance et en confiance de l’économie turque et la stratégie d’extraversion de celle-ci, soutenue par les gouvernements du parti AK. Ceux-ci pratiquent un soutien aux investisseurs turcs à l’étranger, ces derniers étant considérés comme les fers de lance du rayonnement international du pays et les relais de la diplomatie. La « nouvelle » politique d’influence internationale passe donc en partie par ces investissements qui donnent une visibilité à l’envergure que les dirigeants veulent donner au pays.

De plus, alors que les IDE en Turquie ont diminué de 30% les 10 premiers mois de l’année 2012 par rapport aux dix premiers mois de 2011, les ID turcs à l’étranger ont augmenté en 2012 de 85% par rapport aux dix premiers mois de 2011.

Le pays où le montant des investissements turcs a été le plus élevé en 2012 est les Pays-Bas (en 2011, n’oublions pas, c’était la France en raison de la prise de participation de Yıldırım Holding dans la compagnie CMA SGM), avec 2,398 milliards, suivi de l’Azerbaïdjan (309 millions USD), de la Croatie (95), des États-Unis et de la Fédération de Russie (59 millions) ; viennent ensuite, le Royaume-Uni, la Suisse, le Kazakhstan et l’Allemagne (45). Du point de vue du secteur d’activité, c’est dans l’agroalimentaire que les ID turcs ont été les plus importants (plus de 75% du montant total des ID turcs dans les 10 premiers mois de 2012). Secteur minier (pour l’Azerbaïdjan), transport-logistique et assurance apparaissent comme les autres secteurs-cible.

Cette évolution en dix ans doit être lue parallèlement à l’évolution spectaculaire du montant des exportations et des importations. Elle est en outre le résultat d’une politique d’encouragement conduite sous la houlette, notamment, du DEİK (Institution pour les Relations Economiques Extérieures), structure créée en 1986 sur instruction du Premier ministre d’alors, Turgut Özal. Cependant, répétons-le, cet accroissement significatif ne doit pas faire oublier que le montant total des ID(E) turcs pour les dix premiers mois de 2012 reste plus de deux fois inférieur au montant total des IDE en Turquie.

12/12/12

Le 12-12-2012 à 12h, le ministère des Forêts et des Eaux va inaugurer 112 “équipements hydrauliques” dans tout le pays, qui représentent un investissement total de 16 milliards de LT. La plus importante des ces infrastructures est le barrage de Deriner sur le fleuve Çoruh, dans le département d’Artvin, à l’extrême nord-est du pays. Il s’agit du plus haut barrage de Turquie, avec 249 m. La magie des chiffres, des dates et les performances quantitatives continuent à représenter un carburant puissant de la rhétorique politique.

Enjeux et mise en œuvre de la restitution d’œuvres culturelles

Les arts de l’Islam au Louvre – dalbera (flickr.com)

À lire, dans le quotidien Cumhuriyet l’éditorial d’Özgen ACAR (‘Kavşak’) consacré à la question du trafic international d’œuvres culturelles (en pleine expansion sur fond de crise économique), de leurs répercussions sur les relations internationales, de l’importance de la sensibilisation de la population et du rôle joué par les institutions telles que l’UNESCO, du besoin de dialogue entre les pays concernés, au-delà de la convention de 1970 qui visait à mettre à plat le droit international en terme de restitution d’œuvres.

Read More

“Il est trois domaines qui ne souffrent pas de la crise économique : les trafics d’arme, de drogue et d’œuvres culturelles”, c’est ainsi que débute le dernier éditorial (27/11/2012, en turc) d’Özgen Acar sur lequel nous rebondissons. La Turquie, dont l’héritage culturel est proverbial, souffre particulièrement de ce dernier type de trafic. Au durcissement de l’arsenal répressif, s’ajoute la multiplication de demandes de restitutions, de la part des autorités turques, d’œuvres aujourd’hui exposées dans divers musées internationaux. Ces requêtes sont à l’origine de nombreuses tensions dont les répercussions se font sentir à tous les niveaux de la coopération internationale.

L’approche de tels dossiers est complexe et nécessite une vraie réflexion, à deux volets. Le premier, international, concerne la restitution d’œuvres importées avant la convention de l’UNESCO de 1970 ; le second touche à la gestion des activités illégales au niveau national.
En effet, si les règles de droit au niveau international sont aujourd’hui assez bien respectées, et les restitutions nombreuses, pour tout objet douteux ayant été acquis par telle ou telle institution après l’entrée en vigueur de la convention de 1970 (ratifiée par la Turquie en 1981), nombreux sont encore les dossiers sources de polémiques. L’article 15 de la convention de 1970, qui précise que “Rien, dans la présente Convention, n’empêche les États qui y sont parties de conclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise à exécution des accords déjà conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d’origine, pour quelque raison que ce soit, avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États intéressés“, souligne le statut relativement flou des biens exportés avant l’entrée en vigueur de la convention. Dans ce cas précis, les négociations se font souvent au cas par cas, lors d’une négociation bilatérale entre États, au cours de laquelle s’opposent souvent des cadres juridiques nationaux différents, voire opposés, entre pays ‘riches’ aux musées bien achalandés et pays ‘émergents’ ou appartenant aux grandes économies en développement revendiquant le retour de leurs biens culturels. S’il existe aujourd’hui des conventions internationales visant à renforcer le texte initial de 1970 (Unidroit), ils ne traitent cependant pas des dossiers antérieurs à cette date. Il est rare qu’une discussion sereine, nécessaire à la résolution de tels dossiers, puisse être mise en place et les médias, dont le rôle n’est pas négligeable, attisent souvent les braises sur un dialogue fragile et délicat. L’exemple récent de la restitution par l’Allemagne du Sphinx de Boğazköy prouve cependant que des accords bilatéraux peuvent intervenir, même s’ils restent rares. Ce cas précis n’est pas cependant sans soulever un certain nombre de questions tant sur les modalités et les conditions de la signature de cet accord que sur son instrumentalisation par les pays concernés. Quoi qu’il en soit, ce dossier révèle la nécessité d’une médiation que le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale (créé en 1978, indépendant de la convention de 1970 mais visant à la compléter) peut difficilement complètement assumer du fait de sa fonction essentiellement consultative. À cet égard, la conclusion de la présentation générale de la Convention Unidroit, dont nous donnons l’extrait ci-dessous, résonne comme un constat de l’impuissance des accords internationaux s’ils ne sont pas accompagnés du dialogue et de la bonne volonté des parties prenantes, conditions sans lesquelles les relations bilatérales risquent de demeurer heurtées.

Le texte de la Convention d’UNIDROIT est le résultat d’un compromis, et comme tout compromis, il ne satisfait pas pleinement les préoccupations de chacun, mais un examen attentif de la Convention montre qu’aucune partie concernée par la Convention ne devra en pâtir de façon injuste. Cette Convention traduit des efforts véritables déployés par des juristes pour combiner justice et réalisme et pour essayer autant que faire se peut, d’établir une base pour les années à venir. L’expérience prouve cependant qu’il est une chose d’adopter une Convention internationale, et une autre de garantir son application effective. Il faudra donc maintenant répondre aux inquiétudes légitimes de certains, mais il serait dramatique que cet effort ne fût pas compris par ceux qui s’intéressent au patrimoine ou ont des responsabilités de conservation et de protection des biens culturels.

À lire aussi: De la difficile gestion des vestiges archéologiques en milieu urbain (TR)
La rubrique Kavşak d’Özgen Acar dans le quotidien Cumhuriyet